Stipendiat Idun Heir Senstad ønsker å finne svar på hvilke skildringer av Cuba som formidles gjennom oversatt litteratur i Norge.
Viten og praksis illustrasjon
Idun Heir Senstad er 32 år og bor både i Oslo og Havanna. Hun har en mastergrad i spansk språk fra Universitetet i Oslo, med fordypning i oversettelse. Senstad har også undervist i spansk og oversettelse ved UiO. (Foto: Sonja Balci)

Svært få av de bøkene som finnes, er utgitt på Cuba. Hvorfor er det slik? Og hva gjør det med bildet av Cuba som skapes gjennom de bøkene vi kan lese på norsk?

Stipendiat Idun Heir Senstad ved Høgskolen i Oslo og Akershus undersøker både tekster og aktører nærmere.

– Noen sentrale spørsmål er hvordan verk velges ut for oversettelse, og hvordan dette utvalget er med på å forme våre bilder av Cuba, sier hun.

Av de rundt 15 romanene som er en del av mitt primærmateriale, er kun et lite fåtall utgitt på Cuba.

Hva forsker du på?

Prosjektet mitt undersøker hvilke bilder av Cuba som formidles gjennom oversatt litteratur i Norge. Jeg forsker på bøker utgitt etter 1990, fordi det har vært en markant økning i antall utgivelser siden da, og fordi 90-tallet var en periode med økonomiske krise og store samfunnsmessige endringer på Cuba. Dette reflekteres i litteraturen, og i litteraturens forhold til det internasjonale bokmarkedet. Av de rundt 15 romanene som er en del av mitt primærmateriale, er kun et lite fåtall utgitt på Cuba.

Hvorfor begynte du å forske på dette?

En stor andel av den litteraturen som utgis og leses i Norge er oversatt fra andre språk, men det er svært mange aspekter ved den oversatte litteraturen i Norge som det ikke er forsket på.

Prosjektet mitt har vært en del av det nylig avsluttede, NFR-finansierte prosjektet «Voices of Translation», som blant annet har hatt som målsetning å få frem mer kunnskap om oversatt litteratur i de skandinaviske landene.

Som forfatter er Cecilia Samartin helt ukjent på Cuba.

Viten og praksis illustrasjon
Den internasjonale bokmessen i Havanna trekker svært mange besøkende, og er det årlige høydepunktet for den statlige cubanske forlagsindustrien. Bildet er fra bokmessen i 2016.

Hva er det du prøver å finne ut?

Avhandlingen min er artikkelbasert, og består av fire ulike delstudier.

Jeg har publisert én artikkel som viser hvordan bøkenes innpakning, altså bokomslagene, formidler dels stereotypiske og eksotiserende bilder av Cuba. Gjennom omslagene velger forlagene ofte å konsentrere seg om litteraturens (antatte) geografiske tilhørighet, i motsetning til mer universelle verdier. Bildebruk på omslagene kan knyttes til turistindustriens stadige gjentakelse av bestemte visuelle koder som umiddelbart knyttes til Cuba – for eksempel gamle amerikanske biler, sigarer og forfalne bygninger.

En annen artikkel utforsker forfatteren Cecilia Samartins enorme suksess i Norge. Her har det norske forlaget, Juritzen, klart å skape en bestselgerfenomen helt utenom det vanlige, og dessuten med en oversatt forfatter. Forfatteren har gjerne blitt oppfattet som en representant for Cuba i norsk offentlighet, men i virkeligheten reiste hun fra Cuba som baby og har aldri vært tilbake. Som forfatter er hun helt ukjent på Cuba.

Hvordan går du fram for å finne svar?

De ulike delstudiene krever ulike innfallsmetoder, og jeg har brukt både nærlesning, komparativ tekstanalyse og kvalitative intervjuer. Intervjuer med sentrale aktører i de litterære feltene både i Norge og på Cuba vil være viktige i de to siste delstudiene.

Andre forskningsinteresser?

Jeg er generelt interessert i språk og språkforskning. Doktorgradsprosjektet mitt handler om oversettelse, men har primært en sosiologisk vinkling. Jeg kunne godt tenke meg å jobbe mer med den språklige biten i fremtiden. 

Faglig favorittbok?

Det er så mange! Men Anthony Pyms «Exploring Translation Theories» er for eksempel en veldig god innføring i oversettelsesteori.

Hva leser du når du ikke forsker?

Den siste boka jeg leste var «Operasjon sjølvdisiplin» av Agnes Ravatn. Den er underholdende og smart skrevet.

Hvor er du om ti år?

Antageligvis i Norge, men kanskje på Cuba.

Publisert 27.03.2017

Slutt