Det er en sammenheng mellom fedme og dårlig sædkvalitet. Fettsyrer som Omega 3 kan være en viktig forklaring, viser ny forskning.

Med tanke på at stadig flere sliter med overvekt og fedme både i Norge og i resten av verden så er det grunn til bekymring, mener forskeren bak studien, Jorunn M. Andersen, førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).

Andersen disputerte til doktorgraden med avhandlingen "Semen quality in relation to obesity, sperm fatty acid composition, and anti-Müllerian hormone".

Viten og praksis illustrasjon
Jorunn M. Andersen, førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), er en del av forskningsgruppen Reproduktiv helse hos menn ved høgskolen.

I dag har nærmere en av fem menn i Norge fedme, og 50 prosent har en BMI (kroppsmasseindeks) over 25 og regnes som overvektige. 

- Fortsetter denne fedmetrenden kan muligens stadig flere få problemer med å få barn, sier forsker Jorunn Andersen som forsker på sædkvalitet og reproduktiv helse hos menn.

Store individuelle forskjeller

Tidligere forskning har dokumentert at kvinner med overvekt, har vanskeligere for å bli gravide. Forskningen til Andersen og hennes kolleger viser at fedme er ugunstig for menns sædkvalitet og reproduktive helse. (se faktaboks)

Fakta
Fakta
Studien er basert på data fra 166 menn hvor BMI varierte fra 18 – 60 kg/m. Omtrent en av 4 hadde alvorlig fedme– dvs BMI over 35 kg/m2. Høy BMI ble sett i sammenheng med et lavere antall sædceller og sædceller med dårlig bevegelighet og unormal form.

Selv om det er store individuelle forskjeller også i gruppen med høy BMI (kroppsmasseindeks), så øker sannsynligheten for dårlig sædkvalitet i takt med vekta.

Fortsetter fedmetrenden kan muligens stadig flere få problemer med å få barn.

Studien er basert på resultater fra 166 menn med stor variasjon i BMI (kroppsmasseindeks).

Men hvorfor er det slik at overvekt har en negativ påvirkning på sædkvalitet? Andersen har sett spesielt på sammensetningen av fettsyrer i spermiene.

Fettsyrer kan forklare dårlig sædkvalitet

Omega 3-fettsyrer er nemlig gunstig for det meste, også for sædkvaliteten. Forskningen hennes viser at menn med høy BMI har lavere omega 3, særlig den gunstige omega-3 fettsyren DHA, i sædcellene enn dem med normalvekt.

Vi vet at det skjer store endringer i kroppen når man tar slankeoperasjoner, men ikke om det fører til bedre sædkvalitet.

- Det kan tyde på at fettsyrer kan være en del av forklaringen på sammenhengen mellom fedme og dårlig sædkvalitet, sier Andersen.

- De gode fettsyrene kommer rett og slett ikke inn i sædcellene, og det kan bidra til dårlige sædkvalitet spesielt når det gjelder sædcellenes form og bevegelsesevne. Det kan være både kosthold og forhold ved selve fedmen som fører til lavere nivåer av DHA-fettsyrer i spermiene.

- Overvekt er ugunstig både for sædkvaliteten i seg selv og for den såkalte fettsyresammensetningen i sædcellen og som er en viktig faktor for sædkvaliteten, sier Andersen.

Hjelper vektreduksjon?

Det store spørsmålet er om det er mulig å bedre sædkvaliteten gjennom å endre kostholdet eller å ta kostholdstilskudd.

– Det hadde vært interessant å finne ut, men her trengs det mer forskning, sier Andersen.

- Hos kvinner er det dokumentert at det å gå ned i vekt, gjør det lettere å bli gravid.

Hun er også opptatt av å finne ut om slankeoperasjoner påvirker sædkvaliteten.

- Vi vet at det skjer store endringer i kroppen når man tar slankeoperasjoner, men ikke om det fører til bedre sædkvalitet. Dette må vi forske mer på, sier hun.

Referanser

Andersen, J. M., H. Herning, E. L. Aschim, J. Hjelmesæth, T. Mala, H. I. Hanevik, M. Bungum, T. B. Haugen and O. Witczak (2015). "Body mass Index is associated with impaired semen characteristics and reduced levels of anti-Mullerian hormone across a wide weight range." PLoS One 10(6): e0130210.

Andersen, J. M., H. Herning, O. Witczak and T. B. Haugen (2016). "Anti-Mullerian hormone in seminal plasma and serum: association with sperm count and sperm motility." Hum Reprod 31(8): 1662-1667.

Andersen, J. M., P. O. Ronning, H. Herning, S. D. Bekken, T. B. Haugen and O. Witczak (2016). "Fatty acid composition of spermatozoa is associated with BMI and with semen quality." Andrology 4(5): 857-865.

Publisert 30.08.2017

Slutt