Vet du hva nudging er? Å finne gode definisjoner er en viktig del av filosofisk arbeid. Ainar (30) har laget en tydeligere definisjon av nudging.

Ainar Miyata-Sturm er stipendiat ved Senter for profesjonsstudier, og har tidligere studert filosofi. Han jobber for tiden med en artikkel som handler om legers ansvar for hvordan de påvirker pasienters valg uten å mene det.

Fakta
Nudging: Adferdspåvirkning som virker på grunn av systematisk irrasjonalitet. Thaler og Sunstein (2008) mener også at nudging må være lett å unngå og ikke innebære innskrenking av valgmuligheter. Eksempel: å plassere frukt nærmere kassa får folk til å kjøpe mer frukt, men ikke fordi de egentlig har lyst på mer frukt. Bumping: Ikke-intensjonell nudging.

Hvilke valg vi tar hos legen påvirkes selvsagt av faktainformasjonen legen gir oss, men de påvirkes også av masse annet: for eksempel av hvilken rekkefølge valgene blir presentert i,

Ainar Miyata-Sturm

- Hvilke valg vi tar hos legen påvirkes selvsagt av faktainformasjonen legen gir oss, men de påvirkes også av masse annet: for eksempel av hvilken rekkefølge valgene blir presentert i, hvorvidt legen har på seg hvit frakk eller ikke, og så videre.
Selv om legen ikke mener det, vil hun sannsynligvis ende opp med å bumpe pasientene sine i retning bestemte valg, forteller Ainar.

Han forteller at dette ofte ikke vil være spesielt problematisk, men i noen tilfeller vil det være slik at pasientene blir bumpet systematisk mot å ta dårlige valg. For eksempel er det slik at mennesker generelt er overdrevent optimistiske: Det fører til at de vil overvurdere nytten av behandlingsforslag som legen legger frem, noe som igjen fører til overbehandling. For å unngå at dette skal skje må legen gjøre noe for å motvirke eller «skru av» den overdrevne optimismen.

- Jeg mener at leger har en slags plikt til å gjøre dette, sier Ainar.

Jeg er ganske fornøyd med å ha finpusset en teknisk definisjon begrepet nudging, et begrep som har vært mye brukt men rotete definert.

Ainar Miyata-Sturm

Hva er det viktigste du har funnet ut det siste året?

Jeg er ganske fornøyd med å ha finpusset en teknisk definisjon begrepet nudging, et begrep som har vært mye brukt men rotete definert. Det høres kanskje litt kjedelig ut, men det å finne presise og anvendelige definisjoner er en viktig del av filosofisk arbeid.

Det er definisjonen av nudging som har latt meg trekke et skille mellom nudging og bumping: Nudging er noe man gjør med vilje mens bumping er noe man ikke gjør med vilje. Det er en enkel forskjell, men det gjør det lettere å forstå fenomenene.

Din største aha-opplevelse som forsker til nå?

Sannsynligvis da jeg hørte på «Take on me» mens jeg svarte på dette spørsmålet.

Hvordan ser en skikkelig god forskerarbeidsdag ut?

Den starter med å gå til jobb sammen med samboeren min – som også er filosof – og diskutere et eller annet filosofisk problem. Så setter jeg meg på kontoret med en god kopp te og dykker ned i en spennende artikkel.

Før jeg rekker å lese ferdig artikkelen blir jeg slått av en god idé som blir starten på en ny artikkel, eller fortsettelsen på en jeg allerede holder på med. Jeg åpner et Word-dokument og forsvinner inn i tanken og teksten, mens følelsen av å oppdage nye ting om verden kun ved å tenke og forstå sprer seg som varme gjennom kroppen. Plutselig er det sent på kveld og enten jeg har skrevet én side eller ti går jeg hjem med følelsen av å ha skjønt noe, noe som kanskje bare noen – kanskje ingen – har skjønt før. Det er en god forskerarbeidsdag for meg.

Sånn er det ikke hver dag altså. Som regel er dagene mer preget av manisk te-drikking og korresponderende do-gåing enn dyp innsikt og produktivitet.

Hva er du aller mest stolt av å ha gjort som forsker?

Å ha laget en skikkelig god logikk-quiz som jeg tvang gjestene i trettiårsdagen min gjennom.

Hvem skulle du aller helst tatt en kaffe og en fagprat med?
Derek Parfit. Da kunne jeg fått bekreftet om det virkelig er sant at han pleide å drikke pulverkaffe lagd på kaldt vann fra springen. Og så var han en fantastisk filosof da.

Hvem vil du helst at skal lese forskningen din?
Leger og andre som problemstillingene jeg diskuterer er direkte relevant for. Ellers filosofer og interesserte folk av alle slag. Og samboeren min – kanskje først og fremst samboeren min.

Hvis du ikke hadde blitt forsker, hva ville du vært da?
Det er farlig å stille kontrafaktiske spørsmål til filosofer, men la gå: I den nærmeste mulig verdenen der jeg ikke er forsker er jeg vel en mislykket poet. Nei, det var deprimerende – over til neste spørsmål.

Hva er ditt skjulte talent?

Jeg er ganske så god i brettspill.

Hvordan vil du beskrive dekoren på kontoret ditt?

Minimalisme med et snev av søppelhaug.

Publisert 18.12.2017

Slutt