Fysioterapistudenter ved HiOA skal få tilbud om praksis på steder hvor de møter pasienter som sjelden oppsøker helsevesenet. Sjur Hallingstad Torgersen har vært i praksis på Gatehospitalet.
Viten og praksis illustrasjon
Fysioterapistudent Sjur Hallingstad Torgersen.

Mange av rusmisbrukerne ved Gatehospitalet har brukt kroppen sin veldig hardt og er nedkjørte. Noen har brudd og sår. Flere sliter med traumer og psykiske plager.

Tidligere har ikke Gatehospitalet hatt tilbud om fysioterapi, men så begynte studentene ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) å ha praksis der. Sjur Hallingstad Torgersen (23) er en av studentene.

– Det å kunne hjelpe de med smertene de har og kanskje gi de en bekymring mindre i livet er viktig, sier han.

– Flere pasienter har etter treningsøkter sagt at det er så utrolig deilig å kjenne på følelsen av å ha brukt kroppen på en positiv måte.

Nye praksissteder for studentene. I et nytt prosjekt ved HiOA får fysioterapistudenter tilbud om praksis på steder hvor de behandler pasienter som ofte opplever utfordrende møter med helsevesenet.

Anne Langaas og Hilde Sylliaas ved Høgskolen i Oslo og Akershus jobber for tiden med det aktuelle prosjektet som skal utvikle en ny modell for praksis. De jobber for at fysioterapistudenter skal få praksis på nye steder som for eksempel fengsler, fotball for hjemløse og helsetilbud til mennesker med rusbakgrunn.

Denne høsten har flere studenter hatt praksis i Halden fengsel og ved Gatehospitalet.

– Tunge rusmisbrukere har større og mer alvorlige helseplager en folk flest, og fysioterapeuter – som har kunnskap om og jobber med at levd liv setter seg i kroppen – vil kunne ha mye å bidra med, sier førsteamanuensis Anne Langaas.

Hun og Sylliaas er i gang med vitenskapelige artikler om dette utviklingsarbeidet. Underveis i prosjektet skal de intervjue studentene, pasientene ved Gatehospitalet og de innsatte i Halden fengsel.

Viten og praksis illustrasjon
Sjur Hallingstad Torgersen har hatt praksis i åtte uker på Gatehospitalet. Han går tredje året på fysioterapiutdanningen ved HiOA.

Bruker tid på å bli kjent. Gatehospitalet er et døgntilbud for rusavhengige som har store og sammensatte helseproblemer. Det har en herreavdeling med plass til ni og en kvinneavdeling med åtte sengeplasser, samt en avdeling for terminal pleie.

Fysioterapistudent Sjur Hallingstad Torgersen synes det er spennende å jobbe med menneskene på Gatehospitalet, og det er ganske ulikt det han har vært borti før.

I åtte uker, to dager i uken, har han hatt praksis på Gatehospitalet. Denne mandagen før jul er den siste dagen.

– Her må du bruke litt mer tid på å bli kjent med pasientene. Du må snakke med de og prøve å forstå noe av historien bak.

Derfor tar Torgersen seg alltid tid til kaffekoppen først.

– Hvis de ikke stoler på deg, da går det ikke. Tillit har alt å si, sier han.

Fakta
Prosjektet Relevance in practice placements
Partnerne i prosjektet er Dalarna University i Falun, Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) og Profesjonhøjskolen Metropol i København. I Norge samarbeider HiOA med Frelsesarmeens rusomsorg og Halden fengsel.

Mange blir oversett. Flere lever et tøft liv på gata og har skader.

– Det er ingen tvil om at de trenger behandling, sier Torgersen.

– Vi kan for eksempel lære de øvelser som gjør at de får mer kontroll på kroppen. Pasientene her har ofte negative opplevelser med kroppen etter livet de har levd. Det å kunne gi de positive erfaringer med kroppen gjennom aktivitet og trening er viktig, forklarer han.

Noen trenger hjelp til avspenning. Andre trenger hjelp til trening, behandling av skader og til å komme i gang igjen. Det hender også at Torgersen og pasienten bare går en tur.

Det viktigste han har lært på Gatehospitalet er at vi må behandle rusmisbrukere med respekt.

– De er også mennesker og mange har det fælt ute på gata. Når de er ute på gata så blir de som regel oversett. Det er jo ikke alle som overser de, men mange gjør det. Rusmisbrukerne er ikke vant til at folk er interessert i dem og historien deres, og hvordan de er som personer. Det synes jeg er litt skremmende egentlig, sier Torgersen.

– Når de kommer hit til Gatehospitalet, så merker vi at de setter utrolig pris på at noen tar seg tid og snakker med dem. Det betyr så mye for dem å bli møtt med respekt. De kan så mye, har humor og er virkelig bra folk, forteller han.

Viten og praksis illustrasjon
Hilde Sylliaas og Anne Langaas ved HiOA.

Vil senke terskelen. I tillegg til å gi studentene kunnskap og erfaring, er også målet med prosjektet å forbedre helsetjenestene for sårbare innbyggere og sosialt utsatte.

– Flere av rusmisbrukerne ved Gatehospitalet sliter med traumer og psykiske plager som det er viktig for studentene å få en forståelse for, mener førsteamanuensis Hilde Sylliaas.

Hun ser for seg at praksisen kan bli til både bacheloroppgaver og andre faglige oppgaver knyttet til for eksempel etikk, menneskeverd, respekt og forholdet mellom sosial ulikhet og helse.

– Her kan vi som lærere utforske dette sammen med studentene og praksisstedene, og på denne måten utvikler vi fysioterapiutdanningen, sier Anne Langaas.

– Det er jo pasientene på Gatehospitalet som best kjenner hvor skoen trykker for den enkelte. Både ansatte og pasienter har mye erfaring og kunnskap, så det at vi sammen kan utforske hva fysioterapi kan ha å tilby nettopp for denne brukergruppen, tenker jeg er et spennende nybrottsarbeid, sier hun.

Fakta
VM i gatefotball for hjemløse
To konferanser vil bli arrangert i prosjektperioden, den ene i Oslo høsten 2017. Da arrangeres VM i gatefotball for hjemløse på Rådhusplassen. Prosjektet er finansiert av Erasmus+.

Gir andre opplevelser. De fleste pasientene har aldri har vært hos en fysioterapeut før.

– Stort sett har de dårlige erfaringer med helsevesenet. Da er det fint å være her på Gatehospitalet, som er en av de få plassene hvor de trives. Det er veldig få som vil reise herfra, sier Torgersen.

Han forteller om en av pasientene som hadde mye sosial angst i begynnelsen. Han snakket ikke med noen da han var her.

– Hvis jeg prøvde å snakke med han, bare bøyde han hodet og så vekk. Men en dag satte jeg meg ned med han og tok en kaffe. Senere fikk jeg han med til treningsrommet, og etter et par runder der så løsnet det. Etter hvert ble han veldig pratsom og ble en av de aktive. Det var fint å se, forteller Torgersen.

En annen pasient fortsatte også med trening på poliklinikken ved HiOA etter oppholdet på Gatehospitalet.

– Vi kan få de inn på andre tanker, og det hjelper også å ha noen avtaler å gå til, sier Torgersen.

– Kunne du tenke deg å jobbe videre på Gatehospitalet?

– Ja, absolutt. Jeg har vært usikker under hele studiet på hva jeg egentlig vil jobbe med, men nå har jeg funnet en pasientgruppe som jeg virkelig synes er spennende. De gir meg så mye. Jeg vil ikke gå herfra når jeg skal hjem, og det er ikke alltid jeg opplever.

– Hva tenker du om at mange havner utpå kjøret igjen når de er tilbake på gata?

– Det er klart det er trist, men jeg føler likevel jeg får gjort en forskjell. Jeg føler at jeg kan være med å vise dem at det finnes håp og gi dem positive opplevelser som ikke bare er knyttet til rus. Både i forbindelse med kroppen og trening, men ikke minst i forbindelse med det sosiale.

Publisert 22.12.2016

Slutt