– Strategisk IKT-kunnskap er i mange tilfeller helt avgjørende for hvordan det går med virksomheten din, sier Tale Skjølsvik, som forsker på digital kompetanse. Hun har fem råd til ledere.

I årene fremover vil vi oppleve en betydelig digitalisering på arbeidsplassen og i samfunnet.

Tidligere har IT-avdelingen og IT-direktørene med teknologibakgrunn i stor grad hatt denne oppgaven. I dag derimot, er teknologien slik at den i stor grad er del av alt som skjer i en organisasjon.

– Digitalisering handler om mye mer enn å forstå teknologien og hvordan den fungerer. Det handler like mye om å se muligheter knyttet til hva teknologien kan brukes til og hvordan den kan bidra til at det går bra med virksomheten din, sier Tale Skjølsvik.

– Derfor trenger vi ledere som forstår hva digitalisering er og som tar aktive valg.

Hun er fagansvarlig for et nytt utdanningstilbud i digital transformasjon og ledelse, som starter fra høsten i regi av School of Management på OsloMet.

Jobber med eget prosjekt

I dette emnet vil deltakerne få jobbe med et eget digitalt endringsprosjekt, og de får møte ledende fageksperter knyttet til digitalisering, ledelse og strategi.

– Vi legger opp til at lederne skal få bygge opp forståelse for den strategiske betydningen av digital teknologi, og ønsker å gjøre deltakerne i stand til å se konkrete muligheter og trusler knyttet til digital transformasjon i egen organisasjon, sier Skjølsvik.

Hun har en doktorgrad i strategi fra BI og jobber som førsteamanuensis ved Institutt for informasjonsteknologi. Siden 2016 har Skjølsvik forsket på digitalisering i advokatfirmaer og er opptatt av hvordan digitalisering skjer i kunnskapsorganisasjoner.

Skjølsvik skal blant annet undervise i hva som driver digital transformasjon og hvordan digitalisering påvirker strategi, organisasjonsmodeller, lederroller og kompetansebehov.

Mangler strategisk IKT-kunnskap

Ledere har i mange tilfeller ikke vært vant til å tenke på digital teknologi som en sentral driver i verdiskaping, men er nødt til å gjøre det i dag, påpeker Skjølsvik.

Hun opplever at mange ledere mangler et begrepsapparat knyttet til digitalisering.

– I tillegg ønsker mange å bygge opp et begrepsapparat og utvikle mer kompetanse knyttet til hvordan digital teknologi påvirker deres organisasjon i dag og i fremtiden.

– Digital teknologi fordrer ofte at vi tenker verdiskaping og organisering på nye måter. Mange ledere ønsker å få kompetanse og utvikle en bedre evne til å se mulighetene den digitale teknologien gir, sier Skjølsvik.

Viten og praksis illustrasjon
Asbjørn Seim og Nina Waaler ønsker det nye utdanningstilbudet i digital transformasjon og ledelse velkommen. Det starter i september på OsloMet – storbyuniversitetet. Foto: Sonja Balci

Møter et stort behov

Prorektor for utdanning, Nina Waaler, tror en del ledere er usikre på hvordan de skal håndtere dette.

– Jeg synes det er viktig at vi som institusjon får opp et slikt tilbud om videreutdanning og dermed møter et stort behov i arbeidslivet, sier Waaler.

– Mange av våre ferdige kandidater, som for eksempel lærere, helse- eller sosialfagarbeidere, vil på sikt inneha lederstillinger, og da vil strategisk IKT-kunnskap være av stor betydning.

Asbjørn Seim er direktør for digitalisering og infrastruktur ved OsloMet og er i enig i at det er et stort behov blant mange ledere for mer kunnskap om strategisk IKT.

– Hvis du som leder ikke har et minimum av nysgjerrighet ovenfor hva teknologi kan gjøre for deg og virksomheten din, så tror jeg det blir vanskelig å henge med, sier Seim.

Fakta
Digital transformasjon og ledelse
Deltakerne får ti studiepoeng på masternivå som kan innpasses i en mastergrad. Opptakskravet er en bachelorgrad eller tilsvarende, og søknadsfristen er 8. august.

Forskerens råd

Her er Tale Skjølsviks råd til ledere knyttet til digital transformasjon:

1. Husk at digitalisering ikke er et mål i seg selv, men et middel for å sikre verdiskaping.

2. God forståelse for digitalisering og digital transformasjon vil være viktig for både nåtidens og fremtidens ledere.

3. Vær endringsvillig og nysgjerrig! Bygg en kultur der det er lov å prøve og feile.

4. Få trening! Gjør gjerne små piloter så billig som mulig for å få denne treningen.

5. Begynn med en gang! Det er ingen vits i å vente.

Publisert 05.06.2018

Slutt