Koordinator Ingunn Nilsen ved studieverkstedet på OsloMet gir nye og gamle studenter gode råd for å komme godt i gang i høst.

Er du helt fersk som student? Vil du bare gjøre det litt bedre enn i fjor? Eller har du planer om å ta etterutdanning?

Her er noen gode råd på veien:

1. Start tidlig

Begynn, gjerne før studieåret med å samle informasjon. Finn ut hva som er forventet av deg ved å lese timeplan, programplan, emneplan og pensumliste. Kanskje du skal skaffe deg noe av pensum allerede? Sjekk biblioteket.

2. Legg en slagplan

Bruk informasjonen du har funnet. Få en oversikt over semesteret, lag en semesterplan med viktige datoer som innleveringsfrister og eksamen. Lag så en arbeidsplan for hver uke. Og følg den opp! Sjekk en gang i uka hva du har fått gjort og hva du må gjøre senere.

3. Vær sosial

Vær aktiv fra første dag. Delta på forelesningene og i studiemiljøet. Forelesningene vil gi deg en bedre forståelse av faget og det er lettere å bli kjent med medstudentene dine. De du blir kjent med de to første ukene er ofte de du vil samarbeide med i løpet av studiet. Å starte en kollokvie- eller lesegruppe er gull verdt.

4. Les

Og les fra første uke. Se på pensumlista og planene igjen og bruk mest tid på det sentrale stoffet. Se gjennom innholdsfortegnelser, les sammendrag, introduksjoner og konklusjoner før du nærleser. Leser du første og siste avsnitt i kapitlene, får du en oversikt over hva du skal lære. Dette er et tips hvis du ikke har rukket å lese alt før en forelesning også.

5. Vær en aktiv leser

Når du leser, stopp opp og tenk over hva du har lest. Forsto du dette? Hva var det viktigste? Skriv et minireferat etter hvert kapittel. Er det vanskelig å sammenfatte det du har lest? Da må du kanskje gå litt tilbake på jakt etter essensen.

6. Ikke vær for «flink»

Ikke noter eller marker tekst før du i alle fall har lest en side. Å tusje ut hele boka eller skrive for omfattende notater gjør det vanskelig når du skal lese til eksamen. Husk, forfatteren har antageligvis konkludert enten i slutten av avsnittet eller kapitlet. Hva er hovedbudskapet?

7. Skriv

Ikke vent med å skrive til eksamen – øv deg underveis. Jobb med språket, se på setningene dine: er de tydelige nok? Uttrykker de det du vil si?

Les fagartikler eller sjekk ut fagarkivet for gamle oppgaver. Du lærer både fag og språk ved å se på hvordan andre har formulert seg.

8. Repetér

Bruk minireferatene og notatene dine til å repetere. Har du lange notater, skriv et kort referat som en del av det å repetere. Tenk igjen over hva som er det mest sentrale budskapet. 

Åta seg tid til å repetere jevnlig kan gjøre susen på eksamen.

9. Ta et skippertak

Har du havnet bakpå med lesingen? Ta et skippertak! Samle notater og presentasjoner fra forelesningene. Sammenlign med programplanen.

Finn ut av hva som er de største hullene i kunnskapen din og skumles det du rekker. Og ikke minst: samarbeid med andre. Dere er kanskje flere i samme båt.

10. Ikke sitt og lur alene, søk veiledning og råd

Her er noen av tilbudene ved OsloMet:

  1. Studieverkstedet gir veiledning på oppgaveskriving og studieteknikk.
  2. Universitetsbiblioteket og Studieverkstedet tilbyr ulike kurs i litteratursøk, EndNote, studieteknikk og oppgaveskriving og lignende. Se felles kursliste her.
  3. Startpakka i oppgaveskriving er et nettbasert oppslagsverk hvor du finner svar på mye rundt det å skrive oppgaver, kildebruk og litteratursøk.
  4. Har du norsk som andrespråk og trenger å bli bedre muntlig? Du kan få en Språkmakker. Skriv til Studieverkstedet@oslomet.no og les mer om tilbudet her.
  5. Fagarkivet ved OsloMet har tidligere oppgaver fra mange fag.

Publisert 14.08.2018

Slutt