KRONIKK: Robotene kommer, og med dem skrekkscenarioer om totalautomatisering av hele industrier og massearbeidsledighet. Hva kan du gjøre for å være godt forberedt?

Digitalisering er blitt et fyndord som konsulenter og kursholdere sprer rundt seg som om de saltet norske vinterveier, men som de aller fleste av oss bare later som vi forstår. Kunstig intelligens brukes allerede i en rekke industrier for å analysere store datamengder og identifisere mønstre. Rutineoppgaver som tidligere ble utført av mennesker automatiseres i flere bransjer, som for eksempel bank og forsikring.

Skaff deg kunnskap om hva som rører seg i teknologiverden

Andre roller forsvinner grunnet radikale endringer i forretningsmodellene. For eksempel er telefonmarkedsføring blitt mindre attraktivt nå som sosiale medier tilbyr betraktelig mer målrettede metoder for å nå rett kundegruppe på rett tidspunkt.

Fortvil ikke. Det er fortsatt mye som kan gjøres for å sikre seg en arbeidsplass i fremtiden, og for å forsikre seg at arbeidsoppgavene blir både spennende og overkommelige.

1. Lær deg teknologenes lingo 

Vet du hva en algoritme er? Eller en skytjeneste? Hva med kunstig intelligens? Hvis svaret er nei, kan du fort ende opp å føle deg utenfor når det er snakk om ny teknologi på arbeidsplassen. For å ha meningsfull dialog med dem som utvikler digitale løsninger og de som velger dem, er du nødt til å forstå de fundamentale begrepene om teknologi.

Du trenger ikke dybdeekspertise i programmering for å forstå hvordan en programmerer tenker, men det hjelper om du har grunnleggende kunnskap om logikken bak programmering. Du trenger ikke avansert kompetanse innen kryptografi for å kunne ta tak i sikkerhetsutfordringer rundt arbeidsoppgavene dine. Skaff deg kunnskap om hva som rører seg i teknologiverden. Meld deg på kurs, følg med på teknologinyhetene, og hold kunnskapen oppdatert: Den er ferskvare.

2. Vær kritisk til teknologi, på en konstruktiv måte

La oss kalle en spade for en spade: Det brukes mange dårlige teknologiske verktøy på arbeidsplasser i dag. Noen er lite intuitive.

Noen gir deg informasjon om noe annet enn det du egentlig trenger. Og mange digitale systemer kommuniserer dårlig med hverandre. Det er helt legitimt å være kritisk til teknologi, men uten konstruktive tilbakemeldinger til utviklerne og innkjøperne blir systemene aldri bedre.

Identifiser problemene og rapporter dem gjennom de riktige kanalene. Delta i utprøvinger for å påvirke hvordan systemer utvikles. Det er du som eier problemet som skal løses digitalt. Du kjenner best hva som fungerer eller ikke. Det gjelder å kommunisere dette problemet på en måte som er forståelig for dem som skal bestille og utvikle løsningene.

Å utfordre din egen kunnskap kan være noe av det viktigste du gjør for å overleve i et digitalisert arbeidsliv

3. Ikke vær redd kompleksitet

Datamaskiner regner lynraskt. De behandler enorme mengder informasjon med et presisjonsnivå som mennesker bare kan drømme om. På disse områdene overgår de oss, men de har også sine begrensninger. Mens digitale systemer er suverene til å finne løsninger til veldefinerte problemer, er mennesker fortsatt langt dyktigere til å løse komplekse problemer som ikke så lett lar seg definere.

Lær å involvere andre for å forstå deres perspektiver. Bruk deres tilbakemeldinger til å berike din forståelse av situasjonen. Vær forberedt på å bruke din kreativitet til å forbedre det som oppleves som vanskelig.

4. Lær deg å «avlære» 

Du har kanskje lært en gang at det ideelle passordet er åtte tegn langt og veldig komplisert? Det er en myte. Ethvert åttetegns passord kan i dag knekkes på sekunder. Dette er bare ett eksempel på kunnskap som ikke lenger gjelder. Å utfordre din egen kunnskap kan være noe av det viktigste du gjør for å overleve i et digitalisert arbeidsliv.

Når maskiner i økende grad erstatter rutinearbeid, vil en større del av arbeidshverdagen din bestå av oppgaver som krever mental fleksibilitet. Mye av det vi har lært var tilpasset en tidligere tid, og utdaterte tankemønstre må «avlæres».

Bruk din empati til å finne ut hva dine kolleger og brukere trenger

5. Dyrk det mellommenneskelige

De fleste av oss ser vårt arbeid som en del av noe større. Vi føler et personlig ansvar for våre oppgaver. Kunstig intelligens kan utføre oppgaver effektivt, men kan ikke se helheten eller føle et ansvar slik vi gjør. Mennesker har empati. Det har foreløpig ikke robotene. Å lese andres følelser og å reagere på dem på en god måte er helt avgjørende i mange situasjoner. Bruk din empati til å finne ut hva dine kolleger og brukere trenger og hvordan du kan oppfylle deres behov.

6. Bli kompassnålen, ikke bremseklossen

Vi må utvikle robotene med mer enn effektivitet for øye. Det kan ikke bare handle om hva robotene skal gjøre, men hvorfor. Enhver organisasjon har et høyere mål enn å generere profitt eller redusere kostnader. Det kan være å levere fremragende utdannelse til kommende generasjoner, å gi best mulig helseomsorg til befolkningen eller å tilby et fremragende produkt til brukere. Bli den som kan styre samtalen og innkjøpsprosessen tilbake til hva målet skal være.

Mange av oss ser det store bildet, men mangler retorikken til å kommunisere det. Vi lever i en tid der store ideer kommuniseres gjennom TED talks. Lær deg å formidle din innsikt med styrke, slik at du blir en viktig kompassnål i organisasjonen, og ikke en brysom bremsekloss.

Kronikken er tidligere publisert i Dagens Næringsliv, 7.november 2018

Publisert 12.11.2018

Slutt