HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

Aldring

Hvordan møte eldrebølgen?
OsloMets forskere kommer med sine beste forslag til hva som bør gjøres for å unngå krise i eldreomsorgen.
Illustrasjonsbilde: En eldre mann på treningssenter
Dette bør du vite om demens
Professor Birgitta Langhammer er ekspert på eldre og trening. Her gir hun råd om hva som kan hindre utviklingen av demens.
Eldre mann med bart på jobb på lager. Foto: colourbox
Kva skjer dersom fleire jobbar til dei blir 70?
Langt fleire kan jobbe fram til dei blir 70 utan at det går ut over frivillig arbeid eller familieomsorg, meiner NOVA-forskarar.
Eldre kvinne på sykehjem
Får ikke nødvendig trening på sykehjem
– Det er trist å se at de fleste sykehjemsbeboere lever et passivt liv, sier forsker Birgitta Langhammer ved OsloMet – Storbyuniversitetet.
Hvordan skaper vi aldersvennlige lokalsamfunn?
– Lytt til de eldre!
Ny teknologi og gode metoder for medvirkning kan gi mer aldersvennlige lokalsamfunn. Men det er viktig å sørge for at alle eldre blir hørt. Det skriver forskere ved Høgskolen i Oslo og Akershus i en rapport til Helsedirektoratet.
Eldre demente trenger trening
Eldre med demens trenger trening
Mange eldre med demens er i dårlig fysisk form. Forskere etterlyser tilrettelagte treningsprogram for denne sårbare pasientgruppen.
Seniorgoder som forlenger karrieren
Ekstra ferie og bonus holder eldre lenger i jobb
Eldre arbeidstakere som får tilbud om ekstra ferie og bonuser, har lavere sannsynlighet for å ta ut AFP, viser ny forskning.
Eldre på sykehjem
Mange eldre pasienter risikerer å bli underernærte
En ny studie med 120 deltakere viser at én av to eldre står i fare for undernæring. Én av fire er underernærte.
Bestemor hjelper mest
Bestemor hjelper mest
De som kommer dårligst ut, er skilte bestefedre.
Styrketrening reduserer apati blant eldre med demens
– Vi trenger å bryte opp i passiviteten på sykehjemmene og skape litt liv, sier HiOA-forsker Elisabeth Wiken Telenius. Hun mener et treningstilbud bør være et minstekrav på alle sykehjem.
Eldre person på sykehjem
Hvordan utforme eldreomsorg og boligpolitikk?
Kommunene kobler i liten grad boligpolitikk mot eldreomsorg når de planlegger. Økt satsing på ny velferdsteknologi, boligtilpasning og økt samarbeid med private kan spare kommunene for mye penger.
HiOA-forskning viser at beboere og pårørende opplever omsorg på norske sykhjem som er krenkende og går på verdigheten løs (Foto: Colourbox).
Uverdige forhold på norske sykehjem
Krenkelser av eldre er en del av hverdagslivet på nordiske sykehjem. Pårørende og beboere forteller om uverdige og ydmykende hendelser, advarer HiOA-professorer.
Oscar Tranvåg
Slik kan eldre med demens bevare verdigheten
Meningsfulle aktiviteter, minner om tidligere liv samt gode stunder med familie og venner gjør livet med demens mer verdig.
Tre videoer om demens

På HiOAs YouTube-kanal finner du tre videoer med forskerne som undersøker hva som gir verdighet i livene til mennesker med demens.

Eldre havner bakerst i omsorgskøen
Taper kampen om helse- og omsorgskronene mot yngre pleietrengende.
Som et fengsel uten gitter
Sykehjemsbeboere med demens opplever at de ikke blir tatt på alvor i hverdagen. De føler seg umyndiggjort og sykehjemmet oppleves som et fengsel.