Barn og unge

Barn leker i barnehage
Så mye bakterier var det i inneluften i barnehagen
Det kom ikke som en overraskelse på forskerne at det var stor forskjell på inne- og uteluften i barnehagen. Men hvordan påvirker luften barnas helse?
Tre elever i grupperom. Jente ser i kamera. Foto: colourobox.com
Psykiske helseplager fortsetter å øke blant ungdom
Årets Ungdata-tall viser en tydelig økning i andelen jenter og gutter som rapporterer om psykiske helseplager. På videregående har nærmere halvparten av elevene stressymptomer og synes alt er et slit.
Illustrasjonsbilde for Ungdata 2017. Ung jente i snøen holder snowboard bak hode. Hjelm og slalombriller. Colourbox.com
Idrett fortsatt like populært blant ungdom
Barneidretten har vokst enormt de siste årene, og nye Ungdata-tall viser at nesten alle norske ungdommer har deltatt i organisert idrett i løpet av oppveksten. Selv om mange slutter i ungdomsårene, er idrett likevel den organiserte aktiviteten flest ungdom driver med.
Alvorlig jente ser i kamera. Foto: colourbox.com
Sterk sammenheng mellom skolepress og psykiske helseplager
Psykiske helseplager blant ungdom kan i stor grad knyttes til skolen, viser en ny NOVA-rapport. Jo mer skolepress de unge opplever, jo mer depressive symptomer har de.
Det er ikke noen, verken institusjon eller enkeltperson, som har ansvar for den mindreårige asylsøkeren når han eller hun har forsvunnet fra mottak.
Ingen har ansvar for unge asylsøkere som forsvinner
Verken institusjoner eller enkeltpersoner har ansvar for den mindreårige asylsøkeren når han eller hun har forsvunnet fra EMA-mottak.
Ungdomsrådet i Bydel Grorud er aktivt og arrangerer blant annet dialogmøter der ungdom møtes for å diskutere saker som er viktige for dem. Bildet er fra Ungmed-konferansen i 2013.
Godt å vokse opp i Bydel Grorud
Ungdom i Bydel Grorud har i hovedsak et like godt oppvekstmiljø som andre unge i Oslo.
Daniele Evelin Alves
Fra forskning til barnebok om psykiske problemer
Forsker Daniele Evelin Alves har skrevet barnebok for å hjelpe barn av foreldre med psykiske problemer.
Illustrasjonsbilde av en ung jente
Fattige ungdommer sliter mest med psykiske plager
En av fire fattige ungdommer sliter med psykiske helseplager, ifølge tall fra Ungdata. De er mer rammet både av nedstemthet og stressrelaterte plager enn unge fra ressurssterke familier.
Barnehageforsker Anne Greve
– Barna får for liten tid til lek
– Gjennom leken styrker barnet troen på seg selv. Minst halvparten av tiden i barnehagen bør være avsatt til lek, mener barnehageforsker Anne Greve.
Tre ungdommer under en paraply. Illustrasjonsfoto: Benjamin Ward, Ungdata
Årets Ungdata-tall er klare
Ungdata 2016: Årets nasjonale ungdatarapport oppsummerer svarene fra flere hundre tusen ungdommer.
Barnas egne rom
I 1916 var det adgang forbudt for barn som ikke hadde vasket hendene sine eller ikke kunne sitte stille. I 2016 er det de voksne som stenges ute fra biblioteket. Hva har skjedd med synet vårt på barn og bøker i løpet av disse hundre årene?
En av fire unge jenter har opplevd seksuelle overgrep
En av fire norske jenter har opplevd seksuelle krenkelser og overgrep. Jevnaldrende gutter står for over halvparten av overgrepene, og ofte er det alkohol med i bildet.
Illustrasjonsfoto av en liten gutt med foreldrene i bakgrunnen.
Færre opplever vold fra foreldre
En av fem ungdommer i Norge har opplevd vold fra foreldrene i oppveksten, men færre er utsatt for foreldrevold nå enn i 2007.
Store sosiale ulikheter blant unge
Forskjellene i levekår og livskvalitet blant norske ungdommer henger tett sammen med foreldrenes sosiale og økonomiske status.
barne og idrett
Derfor engasjerer foreldre seg i barneidretten
Aldri før har foreldre vært mer involvert i barnas idrettsaktiviteter. Det handler om mer enn sportsinteresse ‒ idretten har blitt en arena for utøvelse av foreldrerollen.
Illustrasjonsbilde av ung kvinne med smerter
Bruker smertestillende medisiner for å stresse ned
Unge storforbrukere av reseptfri smertestillende har lært seg å løse dagliglivets plager med piller. Vi må jobbe med holdningen mange unge har til å bruke reseptfrie legemidler, påpeker forsker.
Illustrasjonsbilde av en kvinne som ser ut av vinduet
Skilt, men redd når barna er hos den andre
Når en av foreldrene har alvorlige bekymringer for hvordan barnet har det hos den andre, er det krevende å dele omsorgen. Her må barnevernet sterkere inn, mener forsker.
Ungdom som spiller mye data, gjør det dårligere på skolen
En stor, norsk studie slår fast at storspillerne får dårligere karakterer i matte og norsk enn ungdom som bruker like mye tid på idrettsaktiviteter.
Illustrasjonsbilde av ungdommer i Oslo
Vestkantungdom har det best
Ungdom på Oslos vestkant har best helse, er mest fornøyd og lever et sunnere og mer aktivt liv enn ungdom som vokser opp andre steder i Oslo.
Illustrasjonsbilde av ung deprimert jente
Noen klarer seg bedre etter vold og overgrep enn andre
Ikke alle som har opplevd vold eller overgrep, får angst og begynner med selvskading. Hvorfor er det slik?