Helse

Alvorlig jente ser i kamera. Foto: colourbox.com
Sterk sammenheng mellom skolepress og psykiske helseplager
Psykiske helseplager blant ungdom kan i stor grad knyttes til skolen, viser en ny NOVA-rapport. Jo mer skolepress de unge opplever, jo mer depressive symptomer har de.
Digital illustrasjon av DNA-struktur
HiOA i forskningsfronten på testikkelkreft
Hvorfor er Norge på verdenstoppen i antall menn som får testikkelkreft? Forskere ved Høgskolen i Oslo og Akershus leter etter svaret i spyttprøver.
Barn i Nepal
Fekk nok marine feittsyrer – utan å ete fisk
Bhaktapur ligg nesten 100 mil frå nærmaste hav. Likevel har nepalarane godt med marine feittsyrer i blodet. Årsakene er eit mysterium for forskarane.
Jette Schack og Gunnar Westlund
Vil gjøre livet enklere for protesebrukere
Mange som får protese etter benamputasjon, får blant annet problemer med dårlig balanse. De faller ofte, de blir redde for å falle og har generelt redusert livskvalitet. Det vil forsker Jette Schack gjøre noe med.
Sofie Hjaltadottir og Elin Langdahl
Mer krevende for mor
Mødrene til kronisk syke og funksjonshemmede barn opplever i større grad enn fedrene at omsorgsoppgavene går utover yrkeslivet. De tjener mindre og har høyere sykefravær.
Sykepleiere på jobb ved Oslo Universitetssykehus, Radiumhospitalet i Oslo.
Tåler stress bedre med tette bånd til jobben
Sykepleiere som opplever tette bånd til jobben og identifiserer seg med sykepleieryrket, har mindre sannsynlighet for å bli utbrent, viser en ny studie.
Lipo-operasjon
Jakten på det perfekte
Vi snevrer inn normaliteten ved å strebe etter det perfekte, mener forsker Lars Grue.
Anniken Fleisje
Kan legen tvinge pasienten til behandling?
Anniken Fleisje, filosof og stipendiat ved Høgskolen i Oslo og Akershus, ønsker å finne svar på hvor langt leger bør gå for å få pasienter til å ta de valgene legen synes er best.
Eldre demente trenger trening
Eldre med demens trenger trening
Mange eldre med demens er i dårlig fysisk form. Forskere etterlyser tilrettelagte treningsprogram for denne sårbare pasientgruppen.
Paramedic-studenter ved HiOA
Få langvarige plager blant redningsarbeidere
Innsatspersonell som var i aksjon etter terrorhandlingene 22. juli, var godt trent på akutt- og katastrofesituasjoner. Det kan delvis forklare hvorfor få profesjonelle redningsarbeidere ble rammet av posttraumatisk stress i ettertid.
Sjur Hallingstad Torgersen og en pasient på Gatehospitalet
Hjelper folk som lever et beintøft liv
Fysioterapistudenter ved HiOA skal få tilbud om praksis på steder hvor de møter pasienter som sjelden oppsøker helsevesenet. Sjur Hallingstad Torgersen har vært i praksis på Gatehospitalet.
Sykepleier som jobber på kontor. Foto: colourbox
Sykepleiere er fornøyd med jobben og livet
Både yngre og eldre sykepleiere er mer fornøyd med livet og jobben enn andre yrkesgrupper med samme utdanningsnivå, viser en ny forskningsartikkel.
Fødsel
Flere som vil føde hjemme havner på sykehus
En av tre førstegangsfødende som vil føde hjemme, havner likevel på sykehus, viser forskningen til jordmorprofessor Ellen Blix.
Gunvor Gipling Wåde er 26 år og kommer fra Steinkjer i Nord-Trøndelag.
Mammografi – for lite eller for mye trykk for kvinnene
Hvilken kompresjonskraft benyttes i Mammografiprogrammet i Norge, og hvordan påvirker kompresjonskraften stråledosen? Det er noe av det Gunvor Gipling Wåde forsker på.
Sykepleierstudenter ved HiOA
Sykepleierstudenter er redde for å bli likegyldige
Følelsene er viktig å ha med seg som profesjonell sykepleier, mener studentene i en ny studie. Legestudenter derimot opplever det på en annen måte.
Eldre på sykehjem
Mange eldre pasienter risikerer å bli underernærte
En ny studie med 120 deltakere viser at én av to eldre står i fare for undernæring. Én av fire er underernærte.
Illustrasjonsbilde av en ung jente
Fattige ungdommer sliter mest med psykiske plager
En av fire fattige ungdommer sliter med psykiske helseplager, ifølge tall fra Ungdata. De er mer rammet både av nedstemthet og stressrelaterte plager enn unge fra ressurssterke familier.
Mann som trener styrketrening
Tyngre styrketrening er bra for blodtrykket
Internasjonale retningslinjer sier at hjertepasienter bør trene styrke med moderat belastning og mange repetisjoner. Men det gir høyere blodtrykk enn trening med tyngre vekter og få repetisjoner, viser en nylig publisert studie.
Steffen Hansen er en av HiOA-deltakerne i Forsker grand prix Oslo for stipendiater 29. september på Sentrum Scene.
Øynene avslører deg
HiOA-stipendiat og deltaker i Forsker grand prix, Steffen Hansen, bruker ny teknologi for å analysere atferden til personer med ADHD gjennom deres egne øyne.
Komplikasjoner tidlig i svangerskapet kan svekke kvaliteten i mor-barn-relasjonen, viser ny studie.
For tidlig fødsel kan gi mødre post-traumatisk stress
Traumereaksjoner hos mødre som føder for tidlig er ikke uvanlig.