HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

Politikk og samfunnsutvikling

Portrettbilde av Sveinung Legard
Kan digitalt demokrati gjøre det enklere å delta?
Postdoktor Sveinung Legard vil finne ut hva som fremmer deltakelse i demokratiet, og hvordan makt spiller inn i politikken. Nå skal han sammenlikne byutviklingsprosessene i Oslo, Madrid og Melbourne for å finne ut om digitale plattformer gjør det enklere for innbyggerne å delta.
Norge og EU
Halvparten av sakene i kommunestyrer og fylkesting berørt av EU eller EØS
En fersk rapport viser at EU berører halvparten av sakene i norske kommuner, og at sakene svært ofte er av juridisk karakter.
Ekspertens verdier – bør de få plass?
Hvor går skillet mellom naturvitenskapsfolks rolle som forskere og deres rolle som eksperter i politikkutforming? Bør for eksempel en klimaekspert gå ut i offentligheten og flagge egne meninger? Forsker har intervjuet klimaforskere om deres syn på ekspertrollen.
Marianne Borgen, Ordfører i Oslo
Hvem klipper snoren?
De største byene i Norge har to politiske ledere, byrådslederen og ordføreren. Nå har forskere sett nærmere på hvordan makten er fordelt mellom disse embetene, og hva ordførerens rolle er i kommuner med parlamentarisme.
Vil endre plan- og bygningsloven
– Plan- og bygningsloven bør endres
I fire år har forskere evaluert planleggingsdelen av plan- og bygningsloven. De har flere forslag til endringer.
Levekårsproblemer
Ny rapport: Levekårsproblemene hoper seg opp hos innvandrere
Tre ganger så mange innvandrere har økonomiske problemer og dårlige boforhold sammenliknet med befolkningen ellers.
Foto: Timothy Choy, Unsplash
Anbefaler å styrke innsatsen for barn og unge på Romsås
Gapet mellom fattig og rik øker, og områder i Grorud bydel i Oslo sliter med fraflytting, trangboddhet, dropout, rotløshet og utrygghet. Forskere fra OsloMet anbefaler at tiltak særlig rettes mot barn og unge.
Flyktninger sitter og prater sammen mens et barn sparker ball i forgrunnen.
Dette kan gi flyktninger buffer mot dårlig psykisk helse
Flyktninger som bor i nærheten av egne landsmenn, har bedre psykisk helse enn dem som bor uten slik tilhørighet, ifølge fersk forskning.
Hvorfor er det viktig at lærere og andre profesjoner skal kunne ytre seg fritt?
Lærere, leger og andre profesjoner opplever at de ikke kan ytre seg fritt om egne arbeidsforhold. Hva skjer med styringen av profesjonene og i hvilken grad tør man å uttale seg overfor makten i dagens norske arbeidsliv?
Mor med barn på flukt
Solidaritet i Europa: – Det er et nokså dystert bilde som tegner seg
– Det er åpenbart at det brede lag i veldig mange europeiske land er bekymret for innvandring, sier NOVA-forsker Kristian Heggebø. Men bildet er ikke helsvart, viser den ferske OsloMet-studien.
Kvinne klipper gress i nabolag. Foto: Roger Hardy/Samfoto
Vi vil velge naboene selv
Mange oslofolk vil bo i nabolag hvor de fleste har samme sosiale status og inntekt som dem selv. Særlig gjelder det høyinntektsgrupper, viser en studie utført ved OsloMet.
To av tre kommuner mener de kan fortsette å bosette et høyt antall flyktninger
Mange kommuner mener de fortsatt har stor kapasitet for å ta imot flyktninger, ifølge ny rapport fra OsloMet.

Gro Sandkjær Hanssen, forsker ved NIBR, OsloMet
Vil flytte makta nærmere folket
– Disse forslagene skaffer oss nok ikke så mange venner i statsforvaltningen. Det sier OsloMet-forsker Gro Sandkjær Hanssen, som sitter i ekspertutvalget for regionreformen. Hvis utvalget får det som de vil, flyttes mer av den politiske makta i Norge nærmere innbyggerne.
Flere byer jobber nå for å få mer byliv i sine sentrumsområder.
Slik skal byene få mer liv i sentrum
Flere norske byer har de siste tiårene gjennomgått transformasjoner som har resultert i sentrumsdød. Nå tar flere grep for å snu utviklingen. Forskere ved OsloMet har sett nærmere på hvordan Bodø, Drammen, Fredrikstad og Tromsø jobber med temaet.
Østlandet har store muligheter for innovasjon
Store muligheter for innovasjon på Østlandet
Norge står ovenfor store omstillingsutfordringer knyttet til globalisering, det grønne skiftet og nye teknologier, men om vi utnytter og utvikler vår fortrinn har vi svært gode muligheter for å utvikle nye bærekraftige næringer og jobber. Det viser en rapport fra forskere ved HiOA.
Unge i valglokalene. Foto: Jon-Michael Josefsen/Scanpix
Valgdeltakelsen øker blant førstegangsvelgerne
Ferske tall viser at en større andel førstegangsvelgere stemte ved årets stortingsvalg enn i 2013. - Overraskende, sier ungdomsforsker Guro Ødegård ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).
– Oslo leder an i det grønne skiftet
– Oslo har ambisjoner som er helt på høyde med de mest progressive byene i verden. I tillegg har byen sterk gjennomføringsvilje, noe som gjør dem til et interessant case, sier forsker Hege Hofstad. Nå skal hun og flere HiOA-forskere se på hvordan Oslo skal få til dette i praksis.
To eldre hender plukker ut sedler fra en slitt lommebok.
Folk mangler mat i velferds-Norge
Unge uten jobb er mest utsatt for alvorlig matmangel, mens pensjonister og trygdede klarer seg fint.
Hvordan skaper vi aldersvennlige lokalsamfunn?
– Lytt til de eldre!
Ny teknologi og gode metoder for medvirkning kan gi mer aldersvennlige lokalsamfunn. Men det er viktig å sørge for at alle eldre blir hørt. Det skriver forskere ved Høgskolen i Oslo og Akershus i en rapport til Helsedirektoratet.
Barn leker / Colourbox
Barndommens nabolag påvirker sjansene dine
Har du vokst opp i et grønt og luftig villastrøk? Eller omgitt av asfalt og leiegårder midt i et bysentrum? Stedet du bor som barn har noe å si for mulighetene dine seinere i livet, viser en ny studie Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA har utført for Bufdir.