HiOA har blitt OsloMet – Storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

Politikk og samfunnsutvikling

Østlandet har store muligheter for innovasjon
Store muligheter for innovasjon på Østlandet
Norge står ovenfor store omstillingsutfordringer knyttet til globalisering, det grønne skiftet og nye teknologier, men om vi utnytter og utvikler vår fortrinn har vi svært gode muligheter for å utvikle nye bærekraftige næringer og jobber. Det viser en rapport fra forskere ved HiOA.
Unge i valglokalene. Foto: Jon-Michael Josefsen/Scanpix
Valgdeltakelsen øker blant førstegangsvelgerne
Ferske tall viser at en større andel førstegangsvelgere stemte ved årets stortingsvalg enn i 2013. - Overraskende, sier ungdomsforsker Guro Ødegård ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).
– Oslo leder an i det grønne skiftet
– Oslo har ambisjoner som er helt på høyde med de mest progressive byene i verden. I tillegg har byen sterk gjennomføringsvilje, noe som gjør dem til et interessant case, sier forsker Hege Hofstad. Nå skal hun og flere HiOA-forskere se på hvordan Oslo skal få til dette i praksis.
To eldre hender plukker ut sedler fra en slitt lommebok.
Folk mangler mat i velferds-Norge
Unge uten jobb er mest utsatt for alvorlig matmangel, mens pensjonister og trygdede klarer seg fint.
Hvordan skaper vi aldersvennlige lokalsamfunn?
– Lytt til de eldre!
Ny teknologi og gode metoder for medvirkning kan gi mer aldersvennlige lokalsamfunn. Men det er viktig å sørge for at alle eldre blir hørt. Det skriver forskere ved Høgskolen i Oslo og Akershus i en rapport til Helsedirektoratet.
Barn leker / Colourbox
Barndommens nabolag påvirker sjansene dine
Har du vokst opp i et grønt og luftig villastrøk? Eller omgitt av asfalt og leiegårder midt i et bysentrum? Stedet du bor som barn har noe å si for mulighetene dine seinere i livet, viser en ny studie Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA har utført for Bufdir.
Bygging av leiligheter
Tre råd til distriktskommuner som vil få fart på boligbyggingen
Boligmarkedet i norske distriktskommuner er preget av lite variasjon, omsetning og nybygging. Den beskjedne private investeringsviljen er en utfordring. Ved hjelp av tre enkle grep kan kommunene endre dette bildet,viser ny studie.
Skedsmo kommune
Vil ha mer klima og miljø i debatten om sammenslåing av kommuner
Sammenhengen mellom miljø og kommunestørrelse fortjener større oppmerksomhet enn det til nå har fått, skriver Kjell Harvold NIBR-forsker ved Høgskolen i Oslo og Akershus.
Stovner
- Stovner kan bli en helt annen bydel i fremtiden
Bydelen Stovner opplever en stor økning av barn med minoritetsbakgrunn, mens eldre nordmenn er sterkt overrepresentert blant de over 60 år. - All offentlig satsing på barn og unge må videreføres, mener forskere.
Heidi Bergsli
En glanset by tar form
Eksklusivitet er viktig i Fjordbyen, byutviklingsprosjektet som forvandler Oslos sentrale sjøside. – For meg er det et paradoks at velferdsstat og likhetsideal er fraværende i byutviklingen, sier Heidi Bergsli.
Heidi Bergsli
Kritisk til den kreative kunnskapsbyen
Forsker Heidi Bergsli frykter at hovedstaden er i ferd med å bli en by for de høyt utdannede og bemidlede. Hun mener at resultatet kan bli mangel på folk med yrkeskompetanse i byen.