HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

Skole og utdanning

Barn i barnehage. Foto: Maskot/Scanpix
Forsker: – Skuffende kvalitet i norske barnehager
Mens England har økt barnehagekvaliteten for de minste til «god» de siste fem årene, ligger Norge på den nedre delen av skalaen, viser ny OsloMet-studie.
Illustrasjonsbilde lærer og elever i klasserom. Foto: Doug Olson/Mostphotos
Slik kan lærere gjøre undervisningen spennende
Her er de beste tipsene for å vekke engasjement hos elevene.
Jente med bokstabel foran seg. Foto: colourbox
Store karakterforskjeller mellom elever med ulik innvandrerbakgrunn
Forskere ved OsloMet har nå studert de 20 største innvandrergruppene i videregående opplæring. De finner store forskjeller både i karakterer og hvor mye lekser ungdom gjør.
Illustrasjonsbilde studenter rundt et bord
– Samfunnet trenger flere med masterutdanning
Det blir stort behov for folk med masterutdanning framover. Roboter tar ikke over og arbeidslivets krav øker på alle områder, ifølge Arild H. Steen ved Arbeidsforskningsinstituttet på OsloMet.
Hva skal til for å ta en doktorgrad?
At stipendiatene skal bli ferdige på tiden fremmes stadig oftere som et krav. – De som utdanner stipendiater må gjøre noe annerledes hvis dagens stipendiater skal fullføre, sier professor.
- Sykepleierutdanningen ved OsloMet – Storbyuniversitetet har hatt rett under 90 prosent kvinnelige studenter. For både sykepleierutdanningen og barnehagelærerutdanningen er andelen kvinner påfallende stabile, sier forsker Jan Messel.
- Menn kan endre at utdanningssystemet er kjønnsdelt.
De norske utdanningene er kjønnsdelte. Mennene må ta tradisjonelle kvinneutdanninger for at det skal skje en endring, sier forsker.
Lærerstudent Annette Aarup utenfor Fyrhuset
Bør du velge utdanning med hodet eller hjertet?
– Både fornuft og følelser er viktig når du velger høyere utdanning, sier utdanningsforsker. OsloMet-student Annette Aarup (23) valgte mest med hjertet.
Alvorlig jente i klasserom. Foto: Jörgen Wiklund/Scandinav
Den skjulte mobbingen skolene ikke ser 
Fire av ti som blir mobbet sier at de voksne ikke visste om det. – Dette er svært høye tall, og det er nedslående at de er uendret fra i fjor, sier NOVA-forsker Ingunn Marie Eriksen ved OsloMet.
Ungdom på russebuss. Foto: Kyrre Lien / Scanpix
Ny studie: Skolen har mye å si for ungdoms alkoholbruk
Alkoholforbruket er høyest på de skolene i Oslo hvor russetiden står sterkt og der mange av elevene har foreldre med høy utdanning og inntekt, ifølge fersk forskning fra OsloMet – Storbyuniversitetet.
14-årig gutt i klasserom med rødrutete skjort rekker opp hånden. Foto: colourbox
Norske ungdommers tillit til regjering, storting og politi øker
Samtidig svekkes 14-åringenes tillit til «folk flest». Det kommer fram i den internasjonale demokratiundersøkelsen ICCS 2016 som nå er gjennomført i 24 land.
Skole
Skoleforskernes ni råd til politikerne: Slik blir norsk skole bedre
Færre tester, flere lærere og stipend til erfarne lærere er noen av rådene.

Bilde fra yrkesfaglærerutdanningen i teknikk og industriell produksjon ved HiOA
Halvparten av yrkesfagelever savner mer nyttig opplæring
Elever på yrkesfag opplever at opplæringen i videregående skole ikke er relevant for yrkene de utdanner seg til, ifølge en ny studie.
Tre jenter i klasserom. Foto: Mostphotos
Oppfordrer til kritisk blikk på internasjonal skoleforskning
Forskere har undersøkt hva forskningen sier om nasjonale prøver og elevresultater. Og den lar seg ikke alltid overføre til norske forhold.
Mannlig lærer i klasserom
Ikke så ille å være lærer likevel
Læreryrket har tapt status, lærere får lavere lønn og har dårligere arbeidsforhold. Eller? Ny forskning utfordrer noen av elendighetsbeskrivelsene om læreryrket.
August (8) går i tredje klasse på Trasop skole og har tegnet denne tegningen av læreren sin Martine.
Norske åtteåringer digger læreren sin
Norske barn er mer fornøyde med læreren sin enn jevnaldrende i andre land.
Stipendiat Anne-Grete Kaldahl
Muntlige ferdigheter er nedprioritert i Norge
Hvordan fortolker og praktiserer lærere og elever muntlighet i fag på 10. trinn i skolen? Det er noe av det Anne-Grete Kaldahl forsker lurer på. Nå deltar hun i den spennende Oslo-finalen i Forsker grand prix.
HiOA-stipendiat Karl Ingar Kittelsen Røberg
Gode karakterer gir bedre lønn
En ny studie viser at de med best karakterer ofte har den høyeste lønnen. Men bare i enkelte bransjer.
Ungdom som spiller mye data, gjør det dårligere på skolen
En stor, norsk studie slår fast at storspillerne får dårligere karakterer i matte og norsk enn ungdom som bruker like mye tid på idrettsaktiviteter.
Fredrik Thue
Godt grunnlag for universitetsstatus
HiOA på vei mot universitetsstatus må hele tiden utfordre og fornye de tradisjonene som har formet profesjonsfagene, sier historieprofessor Fredrik Thue.
Elever som regner.
Hvorfor er det så vanskelig med matte?
Nesten hver fjerde tiendeklassing går ut av skolen med 1 eller 2 i standpunkt i matematikk. Vil det hjelpe med enda en realfagssatsing?