HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

Velferd og arbeidsliv

Illustrasjonsbilde: Kvinne alene i et rom
– Barnevernet må lytte til Facebook-protester
I forskjellige protestgrupper på Facebook får barnevernet hard medfart. OsloMet-forsker Edda Stang har forsket på Facebook-gruppene og mener de kan ha viktige innspill til barnevernspolitikken.
Eldre mann med bart på jobb på lager. Foto: colourbox
Kva skjer dersom fleire jobbar til dei blir 70?
Langt fleire kan jobbe fram til dei blir 70 utan at det går ut over frivillig arbeid eller familieomsorg, meiner NOVA-forskarar.
Illustrasjonsbilde: To kvinner foran en pc på en arbeidsplass
Forskere: Slik får vi flere personer med funksjonsnedsettelser i jobb
På tross av en rekke tiltak, har andelen personer med funksjonsnedsettelser i jobb stått bom stille de siste ti årene.
Utfordrende oppgaver for NAVs førstelinjearbeidere
Hvordan vurderer NAV arbeidsevnen til brukerne? HiOA-forsker finner at NAVs veiledere foventes å bruke kunnskap som i for liten grad er utviklet.
Sykepleier
I disse yrkene blir innvandrere mindre diskriminert
Diskriminering av arbeidssøkere med innvandringsbakgrunn er dessverre ikke uvanlig. Men forskere finner at det i noen yrkesgrupper er mindre diskriminering.
illustrasjonsbilde av barn
Antall fattige barn i Norge er færre enn vi tror
Et forbruksbasert mål på fattigdom gir et betydelig lavere antall fattige barn enn det som kommer fram i media og blant politikere. En ny rapport problematiserer det målet som vanligvis brukes på fattigdom.
Kvinne med niqab som skyver barnevogn i en park
Fem integreringstiltak som fungerer
Hva gjør kommunene som lykkes med integrering av flyktninger?
Tannlege med pasient
Flere med lav inntekt lar være å gå til tannlegen
Den økonomiske krisen i Europa har ført til at færre med dårlig råd går til tannlegen. Det gjelder også i Norge.
Barn leker / Colourbox
Barndommens nabolag påvirker sjansene dine
Har du vokst opp i et grønt og luftig villastrøk? Eller omgitt av asfalt og leiegårder midt i et bysentrum? Stedet du bor som barn har noe å si for mulighetene dine seinere i livet, viser en ny studie Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA har utført for Bufdir.
Bygging av leiligheter
Tre råd til distriktskommuner som vil få fart på boligbyggingen
Boligmarkedet i norske distriktskommuner er preget av lite variasjon, omsetning og nybygging. Den beskjedne private investeringsviljen er en utfordring. Ved hjelp av tre enkle grep kan kommunene endre dette bildet,viser ny studie.
Busetjing
Betre organisering kan busetje flyktningar raskare
Det skjer det no store endringar i omfanget av oppgåvene til fylkeskommunane og fylkesmennene. NIBR har sett på eitt av prøveprosjekta for å auka busettinga av flyktningar.
Tre unge personer på gaten. Foto: colourbox.com
NAV-tiltak gjør det vanskeligere å få jobb
Uforklarte hull i CV-en, arbeidstrening fra NAV og jobber du er overkvalifisert for teller negativt når arbeidsgiver vurderer CV-en til unge arbeidssøkere.
Antall bostedsløse i Norge går kraftig ned
Kraftig nedgang i antall bostedsløse i Norge
Høsten 2016 ble den sjette landsomfattende kartleggingen av bostedsløse gjennomført i Norge. Det absolutt viktigste funnet i kartleggingen i 2016 er en stor reduksjon i antall bostedsløse. Nedgangen har kommet i alle typer kommuner; storbyene, mellomstore byer, mindre kommuner og små kommuner.
Eldre mann i smerte holder hånd foran munn. Nærbilde. Foto: colourbox
Vald og overgrep går under radaren
Sårbare eldre, psykisk sjuke og personar med rusproblem er grupper som får lite merksemd når kommunane skal jobbe for å avdekke og hjelpe vaksne som er særleg utsette for vald og overgrep.
Pårørende kommer med mat til eldre foreldre. Foto: colourbox
Hjemmebaserte tjenester må styrkes
Omsorgen mange voksne barn yter eldre foreldre går på bekostning av den ordinære jobben. En styrking av hjemmebaserte tjenestene må til hvis innsatsen ikke skal gå utover arbeidsdeltakelsen viser nye studie.
Kristian Heggebø
Folk med dårlig helse taper på midlertidige stillinger
I fjor åpnet regjeringen for økt bruk av midlertidige stillinger i arbeidslivet. Ny forskning viser at slike stillinger rammer arbeidstakere med dårlig helse.
Seniorgoder som forlenger karrieren
Ekstra ferie og bonus holder eldre lenger i jobb
Eldre arbeidstakere som får tilbud om ekstra ferie og bonuser, har lavere sannsynlighet for å ta ut AFP, viser ny forskning.
Skedsmo kommune
Vil ha mer klima og miljø i debatten om sammenslåing av kommuner
Sammenhengen mellom miljø og kommunestørrelse fortjener større oppmerksomhet enn det til nå har fått, skriver Kjell Harvold NIBR-forsker ved Høgskolen i Oslo og Akershus.
Godt samhold i norske familier
Godt samhold i norske familier
Foreldre og voksne barn bor nær hverandre, har tett kontakt og hjelper hverandre. Men barna betyr mer for foreldrene enn omvendt.
I filmen Dangerous Minds fra 1995 spiller Michelle Pfeiffer en lærer
Derfor er noen lykkeligere på jobb
Vi må ha med oss følelsene for å oppleve jobben som meningsfull.