HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

Velferd og arbeidsliv

Levekårsproblemer
Ny rapport: Levekårsproblemene hoper seg opp hos innvandrere
Tre ganger så mange innvandrere har økonomiske problemer og dårlige boforhold sammenliknet med befolkningen ellers.
NAV
Nav-ansatte: Vet for lite om arbeidsmarkedet
Den største utdanningsgruppen i Nav, sosialarbeiderne, mener de ikke kan nok om arbeidslivets behov.
Ferie
Slik påvirker ferien jobblivet
Ferie styrker arbeidsgleden, men det varer ikke lenge.
Når mening drukner i måling
Hva skjer egentlig med politiets arbeid og motivasjon, når kun det som kan telles regnes med? Spør AFI-forsker Christin Thea Wathne ved OsloMet i sin nye bok Målstyring i politiet.
– Konflikter må håndteres tidlig
Når følelser trigges blir konflikter vanskelige. I den nye boka «Varme konflikter i arbeidslivet» diskuterer ni arbeidslivsforskere hvordan slike konflikter oppstår, hvordan de griper om seg – og hvordan de kan modereres.
Bilde av en sko og en tiggerkopp
Tiggerstøtte fører ikke til mer tigging
Ordningen med humanitær støtte til reisende EØS-borgere som tigger, bidrar ikke til økt tigging i norske gater, mener OsloMet-forskerne som har evaluert den statlige tilskuddsordningen.
Kvinne foran stilling ledig-skilt på NAV. Foto: Dag G. Nordsveen/Samfoto
Arbeidsledighet er skadelig for helsa - uansett
Arbeidsledighet er en åpenbar helsebelastning, uavhengig av hvor høy eller lav arbeidsledigheten er i et land. Det slås fast i en studie utført ved OsloMet.
Dette bør Østlandet satse på for å skape nye jobber
Det er store muligheter for å skape flere jobber på Østlandet, men da må man satse riktig og utnytte landsdelens spesielle konkurransefortrinn, ifølge rapport.
Illustrasjonsbilde studenter rundt et bord
– Samfunnet trenger flere med masterutdanning
Det blir stort behov for folk med masterutdanning framover. Roboter tar ikke over og arbeidslivets krav øker på alle områder, ifølge Arild H. Steen ved Arbeidsforskningsinstituttet på OsloMet.
Ensom på benk i bybildet. Foto: Olafur Steinar Gestsson/Scanpix Danmark
Hvordan få unge med psykiske helseproblemer i jobb?
Forskere ved OsloMet har sett på hva det er som kjennetegner arbeidsgivere som lykkes i å ansette unge med psykiske helseproblemer.
Illustrasjonsbilde: Kvinne alene i et rom
– Barnevernet må lytte til Facebook-protester
I forskjellige protestgrupper på Facebook får barnevernet hard medfart. OsloMet-forsker Edda Stang har forsket på Facebook-gruppene og mener de kan ha viktige innspill til barnevernspolitikken.
Eldre mann med bart på jobb på lager. Foto: colourbox
Kva skjer dersom fleire jobbar til dei blir 70?
Langt fleire kan jobbe fram til dei blir 70 utan at det går ut over frivillig arbeid eller familieomsorg, meiner NOVA-forskarar.
Illustrasjonsbilde: To kvinner foran en pc på en arbeidsplass
Forskere: Slik får vi flere personer med funksjonsnedsettelser i jobb
På tross av en rekke tiltak, har andelen personer med funksjonsnedsettelser i jobb stått bom stille de siste ti årene.
Utfordrende oppgaver for NAVs førstelinjearbeidere
Hvordan vurderer NAV arbeidsevnen til brukerne? HiOA-forsker finner at NAVs veiledere forventes å bruke kunnskap som i for liten grad er utviklet.
Sykepleier
I disse yrkene blir innvandrere mindre diskriminert
Diskriminering av arbeidssøkere med innvandringsbakgrunn er dessverre ikke uvanlig. Men forskere finner at det i noen yrkesgrupper er mindre diskriminering.
illustrasjonsbilde av barn
Antall fattige barn i Norge er færre enn vi tror
Et forbruksbasert mål på fattigdom gir et betydelig lavere antall fattige barn enn det som kommer fram i media og blant politikere. En ny rapport problematiserer det målet som vanligvis brukes på fattigdom.
Kvinne med niqab som skyver barnevogn i en park
Fem integreringstiltak som fungerer
Hva gjør kommunene som lykkes med integrering av flyktninger?
Tannlege med pasient
Flere med lav inntekt lar være å gå til tannlegen
Den økonomiske krisen i Europa har ført til at færre med dårlig råd går til tannlegen. Det gjelder også i Norge.
Barn leker / Colourbox
Barndommens nabolag påvirker sjansene dine
Har du vokst opp i et grønt og luftig villastrøk? Eller omgitt av asfalt og leiegårder midt i et bysentrum? Stedet du bor som barn har noe å si for mulighetene dine seinere i livet, viser en ny studie Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA har utført for Bufdir.
Bygging av leiligheter
Tre råd til distriktskommuner som vil få fart på boligbyggingen
Boligmarkedet i norske distriktskommuner er preget av lite variasjon, omsetning og nybygging. Den beskjedne private investeringsviljen er en utfordring. Ved hjelp av tre enkle grep kan kommunene endre dette bildet,viser ny studie.