HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

Velferd og arbeidsliv

Illustrasjonsbilde av frokost med barn
– Økt barnetrygd vil redusere barnefattigdommen
– Det er bred enighet blant forskere om at økt barnetrygd vil redusere den økende barnefattigdommen i Norge, sier forsker Kjetil van der Wel ved OsloMet.
Illustrasjonsbilde av en ung mann som sitter på en benk
Hvordan hindre at flere unge havner på uføretrygd?
Tallet på varig uføretrygdede under 30 år er fordoblet siden 2006. Hva bør gjøres?
kontorlandskap
Derfor får ikke utviklingshemmede jobb
KRONIKK: I dag har personer med utviklingshemming svært små sjanser for å få en jobb i vanlige virksomheter. Men det må ikke være slik, skriver arbeidslivsforsker Angelika Schafft.
Stenger synshemma utanfor arbeidslivet
Myter stenger synshemma ute
– Arbeidsgjevarar kan ikkje nok om synshemming og vel heller å ikkje tilsetje søkjarar, seier OsloMet-stipendiat Gagan Chhabra.
Litteratur som krisehjelp
Kan livet ditt forandre seg gjennom å lese skjønnlitteratur? – Ja, sier Thor Magnus Tangerås som har forsket på dette ved OsloMet.
Kommer raskere i jobb
Flyktningkvinner kommer raskere i jobb i Norden
Introduksjonsprogrammene bidrar til at flyktningkvinner kommer raskere i jobb i Norge og Sverige enn i andre europeiske land, ifølge ny rapport.
Silhuette av jente og mørke trær. Illustrasjonsbilde: colourbox.com
Hvordan møter barnevernet minoritetsjenter utsatt for vold og sterk kontroll?
Klarer barnevernet å hjelpe unge minoritetsjenter som opplever sterk sosial kontroll og vold hjemme? Forskere ved OsloMet ser nærmere på dette i en ny studie.
Pensjonister
Er du en pensjonsvinner?
Det norske pensjonssystemet favoriserer en viss type mennesker, mener forsker.
Forkjølet kvinne ligger på sofaen med en kopp te. Foto: colourbox
Kvinner og menn har ikkje ulike haldningar til sjukefråvær
Myten er avslørt: Ny forsking viser ingen kjønnsforskjell i haldningar og normer for sjukefråvær.
Skyer i arbeidslivshorisonten
I ti år har Arild Henrik Steen målt trykket i norsk arbeidsliv. Arbeidslivsbarometerets far kan ikke melde om voldsomt væromslag. Men på fire områder aner han skyer i horisonten.
Levekårsproblemer
Ny rapport: Levekårsproblemene hoper seg opp hos innvandrere
Tre ganger så mange innvandrere har økonomiske problemer og dårlige boforhold sammenliknet med befolkningen ellers.
NAV
Nav-ansatte: Vet for lite om arbeidsmarkedet
Den største utdanningsgruppen i Nav, sosialarbeiderne, mener de ikke kan nok om arbeidslivets behov.
Ferie
Slik påvirker ferien jobblivet
Ferie styrker arbeidsgleden, men det varer ikke lenge.
Når mening drukner i måling
Hva skjer egentlig med politiets arbeid og motivasjon, når kun det som kan telles regnes med? Spør AFI-forsker Christin Thea Wathne ved OsloMet i sin nye bok Målstyring i politiet.
– Konflikter må håndteres tidlig
Når følelser trigges blir konflikter vanskelige. I den nye boka «Varme konflikter i arbeidslivet» diskuterer ni arbeidslivsforskere hvordan slike konflikter oppstår, hvordan de griper om seg – og hvordan de kan modereres.
Bilde av en sko og en tiggerkopp
Tiggerstøtte fører ikke til mer tigging
Ordningen med humanitær støtte til reisende EØS-borgere som tigger, bidrar ikke til økt tigging i norske gater, mener OsloMet-forskerne som har evaluert den statlige tilskuddsordningen.
Kvinne foran stilling ledig-skilt på NAV. Foto: Dag G. Nordsveen/Samfoto
Arbeidsledighet er skadelig for helsa - uansett
Arbeidsledighet er en åpenbar helsebelastning, uavhengig av hvor høy eller lav arbeidsledigheten er i et land. Det slås fast i en studie utført ved OsloMet.
Dette bør Østlandet satse på for å skape nye jobber
Det er store muligheter for å skape flere jobber på Østlandet, men da må man satse riktig og utnytte landsdelens spesielle konkurransefortrinn, ifølge rapport.
Illustrasjonsbilde studenter rundt et bord
– Samfunnet trenger flere med masterutdanning
Det blir stort behov for folk med masterutdanning framover. Roboter tar ikke over og arbeidslivets krav øker på alle områder, ifølge Arild H. Steen ved Arbeidsforskningsinstituttet på OsloMet.
Ensom på benk i bybildet. Foto: Olafur Steinar Gestsson/Scanpix Danmark
Hvordan få unge med psykiske helseproblemer i jobb?
Forskere ved OsloMet har sett på hva det er som kjennetegner arbeidsgivere som lykkes i å ansette unge med psykiske helseproblemer.