HiOA has a new name: OsloMet – Oslo Metropolitan University. Find out what this means for you.

menu
search
Norwegian

Publikasjonar

NOVA legg stor vekt på å synleggjere resultat frå forsking og utviklingsarbeid. Instituttet gjev ut eigne publikasjonsseriar og eitt tidsskrift: Tidsskrift for ungdomsforskning. I tillegg skriv forskarane artiklar og bøker som vert publiserte eksternt. Nokre av dei fin du i fulltekst i HiOAs vitskaplege arkiv: Open Digital Archive (ODA).

Du kan gratis laste ned alle nye NOVA-publikasjonar i fulltekst (pdf). Pdf-rapportane er underlagt copyright; dei kan du kun lese og laste ned til privat bruk og ikkje nytte til distribuering eller kommersiell verksemd.

Søk i alle NOVA-publikasjonar

Tinging

Har du spørsmål som gjeld publikasjonar utgjevne ved NOVA eller ønskjer å bestille: Ta kontakt med NOVA pr. telefon 67 23 50 00 eller e-post: publikasjoner-nova@oslomet.no.

NOVA-nytt

Ønskjer du å teikne abonnement på NOVA-nytt - det elektroniske nyhendebladet vårt, kan du tinge abonnement via nyhetsbrev-nova@oslomet.no.

Nina Eriksen Published: Updated: