HiOA has a new name: OsloMet – Oslo Metropolitan University. Find out what this means for you.

menu
search
Norwegian

Tatiana Maximova-Mentzoni

Senior Researcher

About

Publications and research

Scientific publications (1) Research reports (11) Dissemination (33) HiOA Publications (1)
Maximova-Mentzoni, Tatiana (2012). The Changing Russian University: from state to market. ISBN: 9780415540186. 208 s. Taylor & Francis.
Maximova-Mentzoni, Tatiana;Egeland, Cathrine;Drange, Ida;Askvik, Tanja;Støren, Liv Anne;Røsdal, Trude;Vabø, Agnete (2016). 'Being a foreigner is no advantage', Career paths and barriers for immigrants in Norwegian academia.. ISBN: 978-82-7609-384-1. 88 s. Work Research Institute (AFI).
Fossestøl, Knut;Borg, Elin;Glensvik, Audun;Maximova-Mentzoni, Tatiana;Pedersen, Eirin;Berg, Helene (2016). Idealer og realiteter i forvaltningen av arbeidsrettede tiltak i Nav. Ligger forskningskunnskap til grunn for tiltaksbruken i NAV?. ISBN: 978-82-7609-369-8. 100 s. Arbeidsforskningsinstituttet.
Maximova-Mentzoni, Tatiana;Frøyland, Kjetil (2016). Oppfølging av ungdom i NAV. Tipshefte med forskningsbaserte anbefalinger.. ISBN: 978-82-7609-370-4. 39 s. Arbeidsforskningsinstituttet.
Maximova-Mentzoni, Tatiana;Egeland, Cathrine;Askvik, Tanja;Drange, Ida;Støren, Liv Anne;Røsdal, Trude;Vabø, Agnete (2016). "Å være utlending er ingen fordel" Karriereløp og barrierer for innvandrere i norsk akademia.. ISBN: 9788276093698. 84 s. Arbeidsforskningsinstituttet.
Frøyland, Kjetil;Maximova-Mentzoni, Tatiana;Fossestøl, Knut (2016). Sosialt arbeid og oppfølging av utsatt ungdom i NAV. Tiltak, metoder, samarbeid og samordning i og rundt NAV-kontoret. Sluttrapport fra evaluering av utviklingsarbeid i 15 prosjektområder.. ISBN: 978-82-7609-367-4. 147 s. Arbeidsforskningsinstituttet.
SCHAFFT, Angelika;Maximova-Mentzoni, Tatiana (2015). NAVs samarbeid med fylkeskommunen i Ny GIV-Oppfølgingsprosjektet. ISBN: 978-82-7609-366-7. 77 s. Arbeidsforskningsinstituttet.
Maximova-Mentzoni, Tatiana;Widding, Steinar (2015). Famler seg fram til god etteroppfølging: Resultater fra undersøkelsen om oppfølging av deltakere som har kommet i arbeid eller utdanning etter å ha fullført Jobbsjansen.. ISBN: 978-82-7609-364-3. 52 s. Arbeidsforskningsinstituttet.
Maximova-Mentzoni, Tatiana (2014). Individrapportering i Ny sjanse 2012.. ISBN: 978-82-8246-136-8. 44 s. IMDi.
Maximova-Mentzoni, Tatiana (2014). Fra Ny sjanse til Jobbsjansen: resultater fra individrapportering for deltakere i 2013.. ISBN: 9788282461368. 64 s. IMDi.
Maximova-Mentzoni, Tatiana (2014). Evaluering av arbeidstidsordningen , for medarbeidere i undervisnings- og forskerstillinger ved Høgskolen i Lillehammer. ISBN: 978-82-7609-350-6. 45 s. Arbeidsforskningsinstituttet.
See all publications
Maximova-Mentzoni, Tatiana (2009). Marketization of the Russian University: origins, features and outcomes. ISBN: 9788292893104. 393 s. Handelshøgskolen i Bodø.
Maximova-Mentzoni, Tatiana (2018). Internasjonalisering er mer enn rekruttering. Khrono.no.
Maximova-Mentzoni, Tatiana (2017). Å være utlending er ingen fordel: karriereløp og barrierer for innvandrere i akademia. Møte i KIF-komite. KIF-komite.
Maximova-Mentzoni, Tatiana (2017). Vellykket arbeidsinkludering av innvandrere i praksis: helse i fokus. Workshop for avdeling for minoritetshelse i Helsedirektoratet. Avdeling for minoritetshelse i Helsedirektoratet.
Maximova-Mentzoni, Tatiana (2017). SE-inspirert arbeid med praksissplasser. Workshop om bruk av Supported employment i Introduksjonsprogrammet. Senter for flyktningekompetanse og integrering.
Maximova-Mentzoni, Tatiana (2017). Vellykket arbeidsinkludering i praksis: hva kreves av arbeidstaker, arbeidsgiver og støtteapparat?. Den nasjonale integreringskonferansen 2017. Justisdepartementet.
Maximova-Mentzoni, Tatiana (2017). SEinspirert arbeid med praksissplasser som innovasjon i kvalifiseringsarbeid. IMDis nettverkssamling. IMDi.
Maximova-Mentzoni, Tatiana (2017). Debattinnlegg: Kontantstøtte kan være en konsekvens av mislykket integrering, snarere enn selve årsaken. Aftenposten.
Maximova-Mentzoni, Tatiana;Spence, Thomas;Mellingseter, Hanne;Eirik, Husøy (2017). Kommentar til reportasje: I dette nabolaget i Oslo er under halvparten i jobb. Aftenposten.
Maximova-Mentzoni, Tatiana (2017). Supported employment for migrants with significant assistance needs overview of the ongoing research project and its methodological design. World conference on Supported empoyment, Employmet for all - global perspective. EUSE, EASPD, NIUSE.
Maximova-Mentzoni, Tatiana (2017). Supported employment for migrants with significant assistance needs. International research seminar on work inclusion. Kompetansesenter for arbeidsinkludering, HIOA.
See all publications
Maximova-Mentzoni, Tatiana (2017). Hvordan kan kommunene lykkes med place-train i arbeidsinkludering av deltakere i Introduksjonsprogrammet?. Kvalifiseringskonferansen 2017. IMDi Sør.
Forsberg, Ellen-Marie;Maximova-Mentzoni, Tatiana;Egeland, Cathrine (2017). Ansvarlig forskning og innovasjon (RRI) – Hva betyr begrepet i praksis?. Forskningspolitikk.
Maximova-Mentzoni, Tatiana (2016). Intervju: Mangfolds­arbeid må skreddersys av Marte Mesna.. Kifinfo.no.
Maximova-Mentzoni, Tatiana;Egeland, Cathrine;Askvik, Tanja;Drange, Ida;Støren, Liv Anne;Røsdal, Trude;Vabø, Agnete (2016). Presentasjon - Rapport om mangfold i akademia. Lanseringsseminar. KiF.
Maximova-Mentzoni, Tatiana;Egeland, Cathrine (2016). Kronikk: For et flerkulturelt akademia – mer en integrerings- enn en rekrutteringsutfordring. Forskningspolitikk. Vol. 2.
Maximova-Mentzoni, Tatiana (2016). Mangfold i arbeidslivet - utfordringer og muligheter. Foredrag på oppstart for en mentorordning for høykvalifiserte innvandrere, LIN.. Likestilling, inkludering og Nettverk (LIN).
Maximova-Mentzoni, Tatiana (2016). HVORDAN KAN SUPPORTED EMPLOYMENT ANVENDES I ARBEIDSFORMIDLING AV INNVANDRERE MED OMFATTENDE BISTANDSBEHOV? Presentasjon av et forskningsprosjekt 2016-2018. Inkluderingskonferanse.
Maximova-Mentzoni, Tatiana;Kristine, Bue (2016). Intervju: Innvandrere vil, men blir ikke inkludert. KIFinfo.
Maximova-Mentzoni, Tatiana (2016). Debattinnlegg: Tenk deg et Nav som tar seg tid til å lytte. Dagbladet.
Maximova-Mentzoni, Tatiana (2016). Debattinnlegg: Møt utlendinger i akademia med varme. Forskerforum.
Maximova-Mentzoni, Tatiana (2016). Hva skal til for god etteroppfølging av tidligere deltakere i Jobbsjansen?. Foredrag på IMDis fagdag. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.
Maximova-Mentzoni, Tatiana;Save, Ida (2015). Intervju: Norge er hjemmet mitt nå. ROMERIKES BLAD.
Maximova-Mentzoni, Tatiana (2015). Debattinnlegg: Hva feirer russerne 9. mai?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Maximova-Mentzoni, Tatiana (2015). Flerkulturell julesuksess. Intervju i Lindesnes.
Maximova-Mentzoni, Tatiana (2015). Hva feirer russere 9. mai? Intervju for "Her og nå hovedsending" på NRK-radio.. NRK.
Maximova-Mentzoni, Tatiana (2015). Hva skal til for god etteroppfølging av tidligere deltakere i et kvalifiseringstiltak?. Foredrag på nettverkssamling for Jobbsjansen og KUM-prosjektene. Holmsbu. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.
Maximova-Mentzoni, Tatiana (2014). Kulturelt mangfold på arbeidsplassen: innføring i temaet. Foredrag på konferanse for Fagforbundet. Oslo. Fagforbundet.
Maximova-Mentzoni, Tatiana (2014). Erfaringer fra individrapportering i 2013 – hva bør det legges vekt på i 2014. Foredrag på nettverkssamling for Jobbsjanseprosjekter. Kristiandsand. IMDi.
Maximova-Mentzoni, Tatiana (2014). Flerkulturelle arbeidsplasser: innføring i temaet. Foredrag på nettverkssamling for Arbeidstilsynet Region Sør. Langesund. Arbeidstilsynet.
Maximova-Mentzoni, Tatiana (2009). Doktoren svarer: Russiske universiteter er blitt mer markedsrettet, men mangler kultur for markedsføring.. Intervju i Morgenbladet.
.
.
'Being a foreigner is no advantage'. (2016) AFI Report 2016:12

(These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete)

Contact information

Phone (mobile): +47 450 83 108
Visiting address: Stensberggata 26, Oslo, X458

Other channels

Feeds

In the media
    View all