HiOA has a new name: OsloMet – Oslo Metropolitan University. Find out what this means for you.

menu
search
Norwegian

Publications and research

Scientific publications (3) Textbooks (1) Research reports (3) Dissemination (20)
Hammer, Aina;Schanke, Åge J. (2018). Kritisk undervisning i KRLE. Prismet.
Hammer, Aina;Schanke, Åge J. (2018). WHY CAN’T YOU JUST EAT PORK?’ Perspectives on Criticism of Religion in the Norwegian School Subject KRLE. Journal of Religious Education.
Schanke, Åge J. (2011). Religion, livssyn og etikk som kunnskapsfag. Jarning, Harald (Red.), Dyktighet og kyndighet. En samling essay om høgskoleutdanninger og kunnskapsforståelse. KUNNSKAPSTRADISJONER OG LÆRING I HØYERE UTDANNING. s. 163-188.
Schanke, Åge J. (2006). Kristen tro - en innføring. ISBN: 82-450-0151-1. 117 s. Fagbokforlaget.
Bjarnø, Vibeke;Brucker, Hans Jørgen;Christensen, Hanne;Hole, Arne;Jarning, Harald;Michelet, Simon;Ongstad, Sigmund;Schanke, Åge J.;Skjong, Synnøve;Smestad, Bjørn;Thorsen, Kirsten Elisabeth;Ulleberg, Inger;Vederhus, Inger;Aas, Per Anders (2011). Faglig samarbeid i en fagdelt lærerutdanning Utviklingsarbeid ved allmennlærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo 2000-2010. ISBN: 978-82-579-4759-0. 89 s. Høgskolen i Oslo.
Bjarnø, Vibeke;Schanke, Åge J.;Kasin, Olav;Michelet, Simon (2009). "Ikke i tillegg, ikke istedenfor, men måten å jobbe på..." IKT-evaluering 2009 ved Avd LUI, HiO. 29 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Habib, Laurence;Amundsen, Jon;Berre, Johnny;Harnæs, Hilde;Haug, Kristin Holte;Johannesen, Monica;Klæbo, Kirsten;Schanke, Åge J.;Talberg, Olav;Thomassen, Hanne (2006). GOLEM-prosjekt - rapport for året 2005. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Hammer, Aina;Schanke, Åge J. (2017). Why can't you just eat pork? Teachers’ reflections on criticism of religion in the Norwegian Religious Education. Nordic Conference of Religious Education.
Hammer, Aina;Schanke, Åge J. (2017). Religionskritikk i KRLE. Kurs. Cappelen Damm.
Schanke, Åge J. (2015). Debatten om religion og radikalisering etter terrorhandlingene i Paris og København. GFU skolen. Høgskolen i Oslo og Akershus, LUI, GFU.
Kvalvaag, Robert Williams;Schanke, Åge J. (2014). Forkynnelse og det flerkulturelle samfunnet. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge. Vol. 26.
Fuglseth, Kåre Sigvald;Schanke, Åge J. (2014). RLE - fag på vikende front. Kirke og kultur.
See all publications
Kvalvaag, Robert;Schanke, Åge J. (2014). Hva menes med "forkynnelse" i RLE?. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge. Vol. 26.
Schanke, Åge J.;Kullerud, Dag (2013). Exit religion? - RLE kraftig svekket.
Schanke, Åge J. (2013). Vi lager digitale læremidler for skolefaget RLE.
Schanke, Åge J. (2011). Hvordan ta i bruk digitale medier i arbeidet med å utvikle visuell og symbolsk fortolkningskompetanse i religions- og livssynsfaget? Læring i forhold til religionenes materielle, kunstneriske og narrative dimensjoner. The 11th Nordic Conference of Religious Education. Aarhus universitet.
Schanke, Åge J. (2006). KRL-nett (nettsted for kompetanseutvikling og nettverksbygging i KRL-faget).
Schanke, Åge J. (2006). Kompetansebase for KRL-nettverket.
Flognfeldt, Mona Evelyn;Schanke, Åge J.;Hummelvoll, Gudmund (2004). Mennesker og rettigheter - en kunnskapsportal for ungdom.
Schanke, Åge J. (1990). Å være menneske i verden: Kampen om vår selvforståelse. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge.

(These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete)

Contact information

Phone (office): +47 67 23 72 65
Phone (mobile): +47 412 20 448
Visiting address: Pilestredet 42, Oslo, Q5016