HiOA has a new name: OsloMet – Oslo Metropolitan University. Find out what this means for you.

menu
search
Norwegian

Publications and research

Scientific publications (1) Dissemination (17)
Arntzen, Erik;Steingrimsdottir, Hanna Steinunn;Antonsen, Anette B. (2013). Atferdsmessige studier av demens: Effekten av ulike varianter av matching-to-sample prosedyrer. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse. Vol. 40.
Antonsen, Anette Brogård;Arntzen, Erik (2018). Use of Matching-to-Sample in a Participant with Alzheimer´s Disease. The European Assosiation for Behavior Analysis 9th Conference.
Steingrimsdottir, Hanna Steinunn;Arntzen, Erik;Antonsen, Anette Brogård;Boye-Hansen, Silje (2018). Exploring Stimulus Control of Relatives Name, Picture, and Family Relation in a Patient With Vascular Dementia. Association for Behavior Analysis International 44th Annual Conference. Association for Behavior Analysis International.
Antonsen, Anette Brogård;Arntzen, Erik (2018). Simultaneously and Delayed Matching-to Sample in a Woman With Alzheimer's Disease. ABAI International 44th Annual Convention. Association for Behavior Analysis International.
Antonsen, Anette Brogård;Arntzen, Erik (2018). Maintenance of Matching-to-Sample Performance in a Woman with Neurocognitive Disorder. ABAI International 44th Annual Convention. Association for Behavior Analysis International.
Eilertsen, Jon Magnus;Ayres Pereira, Vanessa;Braaten, Live Fay;Mensah, Justice;Høgnason, Felix;Antonsen, Anette Brogård;Dunvoll, Guro;Arntzen, Erik (2018). Research Topics in the Experimental Studies of Complex Human Behavior Laboratory. NAFO-seminaret 2018. Norwegian Association for Behavior Analysis.
Antonsen, Anette Brogård;Arntzen, Erik (2018). Bruk av betinget diskriminasjon i trening av gjenkjennelse av nærpersoner hos en Mann med Alzheimer. NAFO-seminar 2018. Norsk atferdsanalytisk forening.
Nilssen, Karin Margrete;Antonsen, Anette Brogård;Gjennestad, Lovise;Arntzen, Erik (2018). Emergens av ekvivalensrelasjoner ved manipulering av treningsstrukturer og presentasjon sammenligningsstimuli. NAFO-seminar 2018. Norsk atferdsanalytisk forening.
Boye-Hansen, Silje;Steingrimsdottir, Hanna Steinunn;Antonsen, Anette Brogård;Arntzen, Erik (2017). Bruk av Simultan og Enkel-til-Kompleks Treningsprotokoller ved Etablering av Ansiktsgjenkjenning i en Pasient med Demens. The Annual Conference of the Norwegian Association for Behavior Analysis. The Norwegian Association for Behavior Analysis.
Steingrimsdottir, Hanna Steinunn;Antonsen, Anette Brogård;Mensah, Justice;Dunvoll, Guro;Eilertsen, Jon Magnus;Aires, Vanessa;Høgnason, Felix;Arntzen, Erik (2017). Various Experiments Focusing on Stimulus Control at the Experimental Studies of Complex Human Behavior Laboratory at Oslo and Akershus University College. The Annual Conference of the Norwegian Association for Behavior Analysis. The Norwegian Association for Behaviro Analysis.
Antonsen, Anette Brogård;Arntzen, Erik (2017). Establishing Conditional Discrimination and the us of Different Matching-to-Sample Procedures when Training and Testing for Stimulus Equivalence in Elderly People. Experimental Analysis of Behavior Group Conference. Experimental Analysis of Behavior Group UK.
See all publications
Dunvoll, Guro;Mensah, Justice;Antonsen, Anette Brogård;Arntzen, Erik (2016). Studies of different aspects of complex stimulus controll.. The European Assosiation for Behavior Analysis 9th Conference.
Antonsen, Anette Brogård;Arntzen, Erik (2016). Different Matching to Sample Procedures and Formation of Stimulus Equivalence in Elderly People. 8th Conference of the European Association for Behaviour Analysis. European Association for Behaviour Analysis.
Antonsen, Anette Brogård;Arntzen, Erik (2016). Training Structures and Different Matching-to-Sample Procedures in the Formation of Equivalence Classes in Elderly People. Annual Conference of the Norwegian Association for Behavior Analysis.
Pereira, Vanessa Ayres;Mensah, Justice;Antonsen, Anette Brogård;Dunvoll, Guro Granerud;Arntzen, Erik (2016). Studies of different aspects of complex stimulus controll. Norsk Atferdsanalytisk Forening. Norsk Atferdsanalytisk Forening.
Berge, Siri Hegna;Antonsen, Anette Brogård;Arntzen, Erik (2016). Treningsstrukturer og respondering i henhold til ekvivalens. Norsk Atferdsanalytisk Forening. Norsk Atferdsanalytisk Forening.
Antonsen, Anette B.;Arntzen, Erik (2012). Bruk av atferdsanalytiske prosedyrer i studiet av korttidshukommelse. Atferdsanalyse og demens. Norsk atferdsanalytisk forening.
Antonsen, Anette B.;Steingrimsdottir, Hanna Steinunn;Arntzen, Erik (2012). Fixed and titrating delayed matching-to-sample procedures in a patient with dementia. 6th Conference of the European Association for Behaviour Analysis. European association for behaviour analysis.

(These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete)

Contact information

Phone (office): +47 67 23 64 62
Phone (mobile): +47 958 43 814
Visiting address: Stensberggata 26, Oslo, X131