HiOA has a new name: OsloMet – Oslo Metropolitan University. Find out what this means for you.

menu
search
Norwegian

Publications and research

Main publications (18) (25) Research reports (3) Dissemination (274)
Nilsen, Anne Birgitta (2015). Interpreted communcation with young children in public sector service. Translation & Interpreting. Vol. 7. doi: 10.12807/ti.107203.2015.a09
Nilsen, Anne B Sølvberg (2014). Hatprat. ISBN: 9788202453602. 112 s. Cappelen Damm Akademisk.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2014). Shaykh Osama bin Laden - an evolving global myth. Islamic Myths and Memories: Mediators of Globalization. Kapittel 7. s. 139-162. Ashgate.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2012). Hatets verbale og visuelle retorikk. Østerud, Svein (Red.), 22. juli: Forstå, forklare, forebygge. I del II. s. 199-224. Abstrakt forlag.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2012). Osama bin Laden - demonen og helten. Internasjonal Politikk.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2011). Tolkemedierte samtaler - makt og avmakt i offentlig sektor. Norsk Filosofisk Tidsskrift.
See all publications
Hitching, Tonje Raddum;Nilsen, Anne B Sølvberg;Veum, Aslaug (2011). Diskursanalyse i praksis. Metode og analyse. ISBN: 9788276349047. 262 s. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2011). Interkulturell retorikk - Osama bin Ladens makt. Hitching, Tonje Raddum Nilsen, Anne B Sølvberg Veum, Aslaug (Red.), Diskursanalyse i praksis. Metode og analyse. 4.3. s. 136-160. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.
Nilsen, Anne Birgitta (2009). Osama bin Ladens retorikk. Rhetorica Scandinavica. Vol. 1.
Nilsen, Anne Birgitta (2007). Osama bin Ladens skjulte slagkraft. Norsk Medietidsskrift.
Nilsen, Anne Birgitta (2005). Flerspråklig kommunikasjon i rettssalen. ISBN: 8274772245. 250 s. Unipub forlag.
Nilsen, Anne Birgitta (2001). Linguistic minorities and Communication in the Norwegian Administration of Justice. hvenekilde, anneb Nortier, Jacomine (Red.), Meetings at Crossroads. 5. s. 91-105. Novus Forlag.
Nilsen, Anne Birgitta (2015). Interpreted communcation with young children in public sector service. Translation & Interpreting. Vol. 7. doi: 10.12807/ti.107203.2015.a09
Nilsen, Anne B Sølvberg (2014). Hatprat. ISBN: 9788202453602. 112 s. Cappelen Damm Akademisk.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2014). Shaykh Osama bin Laden - an evolving global myth. Islamic Myths and Memories: Mediators of Globalization. Kapittel 7. s. 139-162. Ashgate.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2012). Hatets verbale og visuelle retorikk. Østerud, Svein (Red.), 22. juli: Forstå, forklare, forebygge. I del II. s. 199-224. Abstrakt forlag.
See all publications
Nilsen, Anne B Sølvberg (2012). Retorikk, språk og kultur - når snakker vi egentlig samme språk?. Båtnes, Per Inge Egden, Sissel (Red.), Flerkulturell forståelse i praksis. kapittel 8. s. 211-218. Gyldendal Akademisk.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2012). Osama bin Laden - demonen og helten. Internasjonal Politikk.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2012). Tolkens kommunikative kompetanse. Skaaden, Hanne Felberg Radanovic, Tatjana (Red.), Nordic Seminar on Interpreter Training and Testing. Tolkens kommunikative kompetanse. s. 71-75.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2011). Tolkemedierte samtaler - makt og avmakt i offentlig sektor. Norsk Filosofisk Tidsskrift.
Hitching, Tonje Raddum;Nilsen, Anne B Sølvberg;Veum, Aslaug (2011). Diskursanalyse i praksis. Metode og analyse. ISBN: 9788276349047. 262 s. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2011). Interkulturell retorikk - Osama bin Ladens makt. Hitching, Tonje Raddum Nilsen, Anne B Sølvberg Veum, Aslaug (Red.), Diskursanalyse i praksis. Metode og analyse. 4.3. s. 136-160. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.
Nilsen, Anne Birgitta (2009). Osama bin Ladens retorikk. Rhetorica Scandinavica. Vol. 1.
Nilsen, Anne Birgitta (2007). Osama bin Ladens skjulte slagkraft. Norsk Medietidsskrift.
Nilsen, Anne Birgitta (2007). Osama bin Ladens makt. Norsk Militært Tidsskrift.
Nilsen, Anne Birgitta (2007). Språklig manipulasjon i rettssalen. Lov og rett: Norsk juridisk tidsskrift.
Nilsen, Anne Birgitta (2005). Flerspråklig kommunikasjon i rettssalen. ISBN: 8274772245. 250 s. Unipub forlag.
Nilsen, Anne Birgitta (2001). Språklige ytringer som bevismateriale i retten. Uri, Helene golden, anne (Red.), Andrespråk, tospråklighet og norsk: Festskrift til Anne Hvenekilde. 5. Unipub forlag.
Nilsen, Anne Birgitta (2001). Linguistic minorities and Communication in the Norwegian Administration of Justice. hvenekilde, anneb Nortier, Jacomine (Red.), Meetings at Crossroads. 5. s. 91-105. Novus Forlag.
Nilsen, Anne Birgitta (2000). Lik mulighet for å forstå og bli forstått?. Andenæs, Kristian (Red.), Kommunikasjon og rettssikkerhet. Utlendinger og språklige minoriteters møte med politi og domstoler. del 1. Unipub forlag.
Lenz, Claudia;Nilsen, Anne Birgitta;Lorentzen, Gro;Lid, Stian;Rise, Eirik;Nustad, Peder (2018). TILTAK MOT HATEFULLE YTRINGER:KUNNSKAPS- OG TILTAKSOVERSIKT. ISBN: 978-82-92988-62-6. 80 s. Senter for Studier av Holocaust og livsynsminoriteter.
Nilsen, Anne B Sølvberg;Hitching, Tonje Raddum (2010). Tolking for barn - en statusrapport. ISBN: 978-82-579-4742-2. 51 s. Høgskolen i Oslo.
Andenæs, Kristian;Gotaas, Nora;Nilsen, Anne Birgitta;Papendorf, Knut-Erich (2000). Kommunikasjon og rettssikkerhet. Utlendingers og språklige minoriteters møte med politi og domstoler. ISBN: 82-7477-050-1. 266 s. Unipub forlag.
Nilsen, Anne Birgitta (2018). Hatprat. Samtidsdager. Høyskolen på Vestlandet.
Nilsen, Anne Birgitta (2018). UH-sektoren manglar planar mot radikalisering. På Høyden ( UiBs nettavis).
Nilsen, Anne Birgitta (2018). Forebygging av ekstremisme og radikalisering ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Beredskapsrådets konferanse 2018: Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Universitetet i Stavanger.
Nilsen, Anne Birgitta (2018). Forskningsformidling - myter og realiteter. Lunsjforedrag. Universitetet i Oslo, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning.
Nilsen, Anne Birgitta;Østerud, Svein (2018). Fritt skolevalg skaper tapere. Dagsavisen.
See all publications
Nilsen, Anne Birgitta (2018). Forebygging av ekstremisme i UH-sektoren. Temadag sikkerhet og beredskap. NTNU.
Nilsen, Anne Birgitta (2017). Derfor begår Islamisk Stat terror i Europa. Videnskab.dk.
Nilsen, Anne Birgitta (2017). Hate Speech as a linguistic genre. Seminar sydddansk universitet.
Nilsen, Anne Birgitta (2017). Er det stress å være skeiv i 2017?. nrk P3.
Nilsen, Anne Birgitta (2017). Women at risk of radicalisation on Facebook. Risk, roots and responses. Nordic conference on research on violent extremism. Universitetet i Gøteborg.
Fylkesnes, Sandra;Mausethagen, Sølvi;Nilsen, Anne Birgitta (2017). Teacher Educators’ Construction of Cultural Diversity: Whiteness as othering through acts of Discursive Exclusions. NERA.
Nilsen, Anne Birgitta (2017). Splittende ny-ord. Dagsavisen.
Nilsen, Anne Birgitta (2017). I fjor høst: – Nikab-bruk lite problem. Nå: – Hindrer læring. NRK.
Nilsen, Anne Birgitta (2017). Betre at ungdom lærer om islam i moskéen. NRK Sogn og Fjordane.
Nilsen, Anne Birgitta (2017). Flere ekstreme islamister har veldig liten kunnskap om islam. 4.
Nilsen, Anne Birgitta (2017). Kritiskt tänkande kan stoppa hatprat. Pedagog Gøteborg.
Nilsen, Anne Birgitta (2017). Lärare får lektion om hatprat. Vårt Göteborg.
Nilsen, Anne Birgitta (2017). Hatytringer er mer enn skjellsord. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Nilsen, Anne Birgitta (2017). Hatretorikk og mobbing - to sider av samme sak. Seminar. Center for Skolutveckling.
Nilsen, Anne Birgitta (2017). Radicalisation and Equality. Journalistutdanningen. Journalistutdanningen HiOA.
Nilsen, Anne Birgitta (2017). Hver syvende kommentar på DR Nyheder og TV2 Nyhedernes Facebook-side er hadefulde. Dansk radio, P1 Morgen.
Nilsen, Anne Birgitta (2017). - De kastet stein og kalte meg «jødejævel». Tobias ble mobbet gjennom barndommen. Verdens gang.
Nilsen, Anne Birgitta (2016). Masteroppgaven som sjanger. Skriveuka. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Fylkesnes, Sandra;Nilsen, Anne Birgitta;Mausethagen, Sølvi (2016). Teacher Educators’ Constructions of 'Cultural Diversity': Whiteness as Othering through acts of Discursive Exclusions. Nordic Intercultural Communication Conference. NLA University College and University of Agder.
Nilsen, Anne Birgitta (2016). Cyberbullying - how does it differ from tradtitional bullying?. Cyberbullying a challenge for researchers and practitioners; prevention and intervention. City of Gothenburg.
Nilsen, Anne Birgitta (2016). Situasjonsbestemt språk. Aktuelle saker, HiOA.
Nilsen, Anne Birgitta (2016). Et inkluderende språk. Vi bryr oss konferansen. Nittedal kommune.
Nilsen, Anne Birgitta (2016). Prosa: Geelmuydens skrivekurs slaktet. Journalisten.
Nilsen, Anne Birgitta (2016). Skrivekurs med kjendissladder. Prosa - tidsskrift for skribenter.
Nilsen, Anne Birgitta (2016). Hat på nett. Foredrag på bibliotek. Røa bibliotek.
Nilsen, Anne Birgitta (2016). Typisk norsk å være ond. Dagbladet.
Nilsen, Anne Birgitta (2016). Skremselspropaganda fra kunnskapens høyborg. Dagbladet Magasinet.
Felberg Radanovic, Tatjana;Nilsen, Anne Birgitta (2016). Exploring multimodality in sight translation. Multimodal Analyse. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Nilsen, Anne Birgitta (2016). Retorikkforsker: – Sylvi Listhaug bør endre måten hun snakker på. Aftenposten.
Nilsen, Anne Birgitta (2016). Hva sier forskning i ulike disipliner om nikab?. Khrono.no.
Nilsen, Anne Birgitta (2016). Hvordan analysere hatefulle ytringer. Master i norsk didaktikk. Høgskolen i Sørøst-Norge.
Nilsen, Anne Birgitta (2016). Språkets mørke sider - om mobbing og annen hatprat. Lunsjforedrag. Høgskolen i Sørøst-Norge.
Nilsen, Anne Birgitta (2016). Female Supporters of the Islamic State: a study of their norms, values and worldviews. Seminar. Youth Extremism.
Nilsen, Anne Birgitta (2016). Hva er hatretorikk og fungerer det?. NRK Ekko.
Nilsen, Anne Birgitta (2016). – Å bare stå på sidelinjen bidrar til mobbing. Barnevakten.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2015). Hatprat: fra ord til handling. Bratteliseminaret. Arbeiderpartiet.
Nilsen, Anne Birgitta (2015). Utdanner flere tolker. Østlandsendingen.
Nilsen, Anne Birgitta (2015). Targets - utstilling om fiendebilder. P2 Kulturhuset.
Nilsen, Anne Birgitta (2015). Høyre-ekstremisme. Studentradioen i Bergen.
Nilsen, Anne Birgitta (2015). Denne situasjonen er egnet til å fremme høyre-ekstrem propaganda. Dagblad TV.
Nilsen, Anne Birgitta (2015). Hatprat. Undervisning lærerutdanningen.
Nilsen, Anne Birgitta (2015). Hatprat. Seminar for praksislærere. Lærerutdanningen.
Nilsen, Anne Birgitta (2015). Muntlig eller skriftlig veiledning. Khrono.no.
Nilsen, Anne Birgitta (2015). Et angrep mot de vantro. RISS.
Nilsen, Anne Birgitta (2015). Skjellsord blant unge. Ung aktivisme mot hat, rasisme og fordommer. Oxlo Oslo kommune.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2015). PST frykter disse norske kvinnene. vg.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2015). Ola Jihadist. Morgenbladet.
Nilsen, Anne Birgitta (2015). Forsker om IS-kvinner. Østlandssendingen.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2015). Knuser myter om forskningsformidling. Khrono.no.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2015). Nettrollene herjer. NRK P2 Verdibørsen.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2015). Hatefulle ytringer i sosiale medier. Konferanse: Hatefulle ytringer. Utdanningsforbundet.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2015). Hatprat. Lunsjpåfyll. Læringssenteret.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2015). Kvinner som reiser til den islamske staten. P4.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2015). Det vanskelige ytringsansvaret. Utrop.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2015). Hva er hatprat?. Lærerutdanningen. HiOA.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2015). Krekars retorikk: - Nå er han bare en ulv. NRK Radio Nyhetsmorgen.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2015). Dagens gjest i Her og nå: Kvinnelige ekstreme islamister. NRK, Her og nå.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2015). Slik blir de ekstreme islamister. Dagbladet.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2015). Hva er hatprat og kunnskap om hvorfor denne språkbruken virker. Barne- og ungdomsfaglig forum. Barne- og ungsomsfaglig forum.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2015). Radicalization on Facebook. Multimodality and cultural change. Universitet i Agder.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2015). Terroristene har vunnet kampen om begrepet jihad. NRK P2 Verdibørsen.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2015). Mobbernes støttespillere. Dagbladet.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2015). Språket som krenker. Hva krenker hvem?. Nasjonalbiblioteket.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2015). Hatprat og ondskap. Samtale om hatprat og ondskap. Læringssenteret HiOA.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2015). Hatretorikk og konspirasjonsteorier. Videreutdanning Politihøgskolen. Videreutdanning Politihøgskolen.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2015). Alle disse ordene, hva gjør de med oss?. Romerikes blad.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2015). Ironi i skolen og i klasserommet. Bedre Skole.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2015). Ekstremisme på Facebook. Konferanse om ekstremisme og terrorisme. Norges Forskningsråd.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2015). Hatprat i skolegården. Aftenposten Oppvekst.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2015). Gjest på nyhetskanalen TV 2. TV 2 Nyhetskanalen.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2015). Extremism and radicalisation processes. Building trust in diversity: universities and cities joining forces. Council of Europe.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2015). Anne Birgitta Nilsen har skrevet boka Hatprat. NRK P1 Finnmarksendinga.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2015). Familier hevder flere vil hjem fra Syria. vg.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2015). Hva sa egentlig OSama bin Laden?. NRK P2 Salongen.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2014). Leseferdigheter for prima vista. Seminar i Utlendingsdirektoratet. Utlendingsdirektoratet.
Blaauw Hval, Andreas;Nilsen, Anne B Sølvberg (2014). Forsker på hatprat (video).
Nilsen, Anne B Sølvberg (2014). Forsker på hatprat. YouTube HiOA film.
Nilsen, Anne B Sølvberg;Gule, Lars;Hammer, Hugo Lewi (2014). Primary drivers inspiring Islamist extremists in Norway. Violent-online-political-extremism-setting-a-research-agenda. VOX-POL.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2014). Hatprat som motiverer til ekstremisme. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Nilsen, Anne B Sølvberg (2014). Snikislamisering. Dagsnytt.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2014). Større bevissthet om hatprat. http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Stoerre-bevissthet-om-hatp.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2014). Nytt i forskningsfeltet. Gode samtaler med barn via tolk. Regionsenter for barne- og ungdomspsykiatri.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2014). Barns deltakelse i tolkede samtaler. Gode samtaler med barn via tolk. Regionsenter for barne- og ungdomspsykiatri.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2014). Må lære oss å motsi hatprat. http://forskning.no/sprak-samfunn-informasjonsteknologi/2014.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2014). Vanskelig å bekjempe hatprat. P4.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2014). Hva er hatprat?. Frokostseminar Cappelen Damm akademisk. Cappelen Damm.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2014). The multilingual rhetoric of Islamist extremists. NOFIK- årskonferanse. Norsk forening for interkulturell kompetanse.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2014). Onsdagsgjest i Ekko P2. P2, Ekko.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2014). - Hardt ut mot hatprat. Khrono.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2014). Nei, "snikislamisering" er ikke et godt ord. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Aamli, Kari;Nilsen, Anne B Sølvberg (2014). Nytt flerkulturelt tidsskrift. http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2014). Europeisk fellesløft mot hatretorikk. Khrono.no.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2014). Fornærmelser er ikke hatprat. Dagbladet.
Nilsen, Anne B Sølvberg;Lenz, Claudia (2014). Hatprat - ikke bare et radikaliseringsproblem. Dagsavisen - Nye Meninger.
Nilsen, Anne B Sølvberg;aamli, kari (2014). Tolking lettere med bildebok. forskning.no.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2014). INTERPRETING FOR NEW SPEAKERS IN PUBLIC SECTOR SERVICES: challenge and opportunity. COST meeting: New speakers in Europe. Heriott Watt University.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2014). Sight translation. Nordic seminar on interpreter training. TAKK.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2013). Tolkeveiledernes kompetanse. Wadensjö, Cecilia (Red.), Training the Trainers: Nordic Seminar on Interpreter Education. kapittel 2.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2013). Ledelse i forskergruppene. Khrono.no.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2013). Hva er lesing?. Tolkeseminar hos Utlendingsdirektoratet.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2013). Den ødeleggende språkbruken: hatretorikk og mobbing. Seminar hos Motoffensiv. MotoffensivIv.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2013). Destructive use of language. “StopH8: tackling bullying in Europe”. Skeiv ungdom.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2013). Interpreting for young children in public sector. Intercultural awareness in higher education. HiOA.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2013). Kommentar til "Kunnskapsgrunnlaget i lærernes profesjonsetikk". Kunnskapsteori for lærerutdanningsrelatert forskning. Høgskolen i Oslo og Akershus, lærerutdanningen.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2013). Bruk av tolk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Helsesøster- og jordmorutdanningen. HiOA.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2013). Hatretorikk og konspirasjonsteorier. Retorikkseminaret. Universitetet i Oslo.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2013). RESEARCHING COMMUNITY INTERPRETING INVOLVING YOUNG CHILDREN. Critical Link, 7. Glendon College, of York University in Toronto, Ontario.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2013). -Hva er hatretorikk?. Hvordan bekjempe hatprat på nett?. Skeiv ungdom.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2013). Intervju med Østlandssendingen om tolkeutdanning. Nrk Østlandsendingen.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2013). Educational measures to combat hate speech. Democracy and Diversity in Education. Høyskolen i Buskerud.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2013). Tolkemedierte samtaleeksperimenter med små barn. TÖI:s forskningsseminarium. Universitetet i Stockholm.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2013). Samtaleeksperimenter med små barn i et flerspråklig miljø. TÖI:s högre seminarium. Universitetet i Stockholm.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2012). Interpreting studies: Training the trainers. Education of Interpreter Trainers. Tolkeutdanningen, Universitetet i Stockholm.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2012). Tolkede samtaler med barn. Barnevern i et minoritetsperspektiv. Barnevernsutdanningen.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2012). Samtaler med minoritetsspråklige barn i offentlig sektor. Fagdag for folkehelsemasterstudenter. UMB og HIOA.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2012). Konspirasjonsteoriene om Eurabia og korstoget. NOFIKS årskonferanse. NOFIK.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2012). Hatretorikk. Boklansering: 22. juli forstå, forklare, forebygge. Abstrakt forlag.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2012). Summering av dagen. Seminarium om utbildning av tolklärare. Stockholms universitet, Tolk- och översättarinstitutet.
Holmarsdottir, Halla;Nilsen, Anne B Sølvberg;Leer, Lars;Carm, Ellen;Christensen, Cato (2012). Migrasjon – før, nå og i fremtiden. Forskningsdagene. Forskningsrådet.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2012). Tolkede samtaler i barnevernet. Master i barnevern. SAM.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2012). Hatretorikk, flerkulturelle perspektiver. Fagseminar. Internasjonale studier og tolkeutdanning.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2012). Interpreter-mediated dialogues with young children. 6th International Conference on Multimodality,. Institute of Education, University of London.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2012). Hatretorikk på pensum. Dagsavisen.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2012). Studieplan: Norsk for tolker.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2011). Tolkens makt. Dagbladet.
Nordlund, Eva;Nilsen, Anne B Sølvberg (2011). Osama bin Ladens retorikk. Dagsnytt 18, NRK2.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2011). Tolketittelen må beskyttes. Dagbladet.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2011). Retorikken i aktuelle fiendebilder: Snik-islamisering og snik-korsfaring. Å bli norsk etter 22. juli. Høgskolen i Oslo.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2011). Hatretorikk: Eksempler fra Anders B. Breivik og Osama bin Laden. Årskonferanse. Norsk forening for interkulturell kompetanse.
Rønne, Jahn;Nilsen, Anne B Sølvberg (2011). Ordbruk og terror. Forsvarets forum.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2011). Tolking og rettssikkerhet. Fagdag: Rettssikkerhet og tolking. Norsk Døvemueseum, Tegnspråk - og tolkeutdanning, HIST.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2011). Bilder av bin Laden. Dagbladet.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2011). Quality in interpreting for young children. Second International Conference on Interpreting Quality. Centro Mediterrano Universidad de Granada.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2011). Samtaler med flerspråklige familier. Videreutdanning i flerkulturelt helsearbeid. Flerkulturell forståelse, Høgskolen i Oslo.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2011). Presentasjon av boka: Diskursanalyse i praksis. Metode og analyse. Retorikkseminaret. Forskningsmiljøet norsk sakprose.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2011). Tolken og kulturformidleren.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2010). Å tolke for barn.
Nilsen, Anne Birgitta (2010). Tolkemedierte samtaler - et gjensyn med lingvistikken. Fagseminar. Internasjonale studier.
Nilsen, Anne Birgitta (2010). Den språklige vendingen i vitenskapsteorien. Master i militære studier. Forsvarets Høgskole.
Nilsen, Anne Birgitta (2010). Studying young children's participation in interpreter mediated dialogues. Researching Children's Participation. Høgskolen i Oslo, SAM.
Nilsen, Anne Birgitta (2010). Multimodale analyser av barns deltakelse i tolkemedierte samtaler. Barn og unge på tvers. Høgskolen i Oslo.
Nilsen, Anne Birgitta (2010). Diskursanalyse. Master i militære studier. Forsvarets Høgskole.
Nilsen, Anne Birgitta (2010). The discursive Osama bin Laden. Nordic Interdisciplinary Conference on Discourse and Interaction. Universitetet i Ålborg.
Nilsen, Anne Birgitta (2010). Lingvistiske hermeneutiske perspektiver. workshop om hermeneutikk. Høgskolen i Oslo, Universitetet i Gøteborg og Åbo.
Nilsen, Anne Birgitta (2010). Tolkede politiavhør med barn. Videreutdanning; Dommeravhør. Polithøyskolen.
Nilsen, Anne Birgitta (2010). Interkulturell retorikk: Osama bin Ladens taler. Flerkulturell forståelse. Flerkulturell forståelse.
Nilsen, Anne Birgitta (2010). Den diskursive Osama bin Laden. Flerkulturell forståelse. Flerkulturell forståelse.
Nilsen, Anne Birgitta (2010). Små barns deltakelse i tolkemedierte samtaler. Tolking for barn. Anne Birgitta Nilsen.
Nilsen, Anne Birgitta (2010). Tolkeutdanningen - nytt profesjonsfelt på Høgskolen i Oslo. Fagdag for Kunnskapsdepartementet. Høgskolen i Oslo.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2010). Anne Birgittas tolkeblogg.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2010). Studieplan: Tolkens kommunikative kompetanse.
Nilsen, Anne Birgitta (2009). Den språklige vendingen. Master i militære studier. Forsvarets skolesenter.
Nilsen, Anne Birgitta (2009). Den diskursive Osama bin Laden. Fagseminar. Internasjonale studier.
Nilsen, Anne Birgitta (2009). Metodiske aspekter ved tolkemedierte samtaler mellom voksne og barn. Snakk med oss. SAM.
Nilsen, Anne Birgitta (2009). Osama bin Laden's rhetoric and struggle for power. Islamic Resurgence in the Age of Globalization:. NTNU, Haifa University, Aarhus University.
Nilsen, Anne Birgitta (2009). Det andre perspektivet i kampen mot terror. Master i militære studier. Forsvarets skolesenter.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2008). Studieplan: Tolking i retts- og nemdmøter.
Nilsen, Anne Birgitta (2008). Tolkene kan sitt fag. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Nilsen, Anne Birgitta (2008). Nøkkelpersonen bin Laden. Forsvarets Forum.
Eliassen, ingeborg;Nilsen, Anne Birgitta (2008). God dag, mann, økseskaft - selv med tolk. Stavanger Aftenblad.
Nilsen, Anne Birgitta (2007). Al-Qaida's War of Words. NATO Bi-Strategic Psychological Operations Conference. NATO.
Nilsen, Anne Birgitta (2007). Budskap til verden: Osama bin Ladens brev og taler. OP Magasin. Organ for Oslo Politi..
Nilsen, Anne Birgitta (2006). Fiendebilder og språkopplæring. Nordisk språklærermøte i NATO. Forsvarets skolesenter.
Nilsen, Anne Birgitta (2006). Mangelfull tolkeutdanning. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Nilsen, Anne Birgitta (2006). Språk og kultur redder liv. Forsvarets Forum.
Nilsen, Anne Birgitta (2006). Politiavhøret som opplæringsarena. OP Magasin. Organ for Oslo Politi..
Nilas, Johnsen;Nilsen, Anne Birgitta (2005). Dårlige tolker truer rettssikkerheten. Dagsavisen.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2005). Doktoren svarer. Morgenbladet.
Borøchstein, Tage;Nilsen, Anne Birgitta (2005). Fortolkninger svekker rettssikkerheten. Rett på sak: Aktualitetsmagasin for domstolene.
Nilsen, Anne Birgitta (2005). Nasjonalt tolkeregister. Dagbladet.
Amdahl, Pernille;Nilsen, Anne Birgitta (2005). Språkproblemer truer rettssikkerhet. NRK, P2.
Mikaelsen, Bjørn-Egil;Nilsen, Anne Birgitta (2005). Dårlig oversettelse svekker rettssikkerheten. Forskning.no.
Nilsen, Anne Birgitta (2004). Interpreting in the Norwegian Courtroom. Kvalitet på tolking og rettssikkerhet. Universitetet i Oslo og Domstoladministrasjonen.
Nilsen, Anne Birgitta (2002). Interpreting and legal safeguard. Metropolis. Metropolis international.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2000). Lik mulighet for å delta?. Kommunikasjon og rettssikkerhet - presentasjonsseminar.
Nilsen, Anne Birgitta (2000). Tospråklige hjelpere i rettsvesenet. Rett & slett : kontaktorgan for Justisdepartementet og domstolene.
Nilsen, Anne Birgitta (2000). Interpreting between Norwegian and Arabic in police interviews. LA TRADUCTION : DIVERSITE LINGUISTIQUE ET PRATIQUES COURANTES. Centre d’Etudes et de Recherches Economiques et Sociales.
Nilsen, Anne Birgitta (2000). Training of Interpreters - a necessity for securing human rights. Higher Education for Peace. University of Tromsø.
Hvenekilde, Anne;Nilsen, Anne Birgitta (2000). Training of Interpreters - A Necessity for Securing Human Rights. Higher Education for Peace.
Nilsen, Anne Birgitta;Nilsen, Hilde (1998). Når ja betyr nei. Tidsskriftet sykepleien.
Nilsen, Anne Birgitta;Nilsen, Hilde (1998). Å forstå hverandre krever kunnskap. Jordmorbladet.
Nilsen, Anne B Sølvberg (1997). De elendiges mor.
Nilsen, Anne B Sølvberg (1997). Historien om hvorfor Fattum al-Ward gikk løs på naboen sin.
Nilsen, Anne B Sølvberg (1997). Vinden fra sør.
Nilsen, Anne B Sølvberg (1997). Bakom sløret.
Nilsen, Anne B Sølvberg (1997). Lille fjell.
Nilsen, Anne Birgitta (1996). Flerkulturell kommunikasjon. OP Magasin. Organ for Oslo Politi..
Nilsen, Anne B Sølvberg (1995). En analyse av politiavhøret i et interkulturelt perspektiv. 100 s. Universitett i Oslo.
.
.
.
.

(These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete)

Contact information

Phone (office): +47 67 23 72 27
Phone (mobile): +47 911 40 448
Visiting address: Pilestredet 42, Oslo, Q7005

Website(s)

Other channels

Collaborations

University of Tampere University of Haifa Universitety of Stockholm Aarhus school of business and social sciences