HiOA has a new name: OsloMet – Oslo Metropolitan University. Find out what this means for you.

menu
search
Norwegian

Ada Engebrigtsen

Research Professor

About

Publications and research

Scientific publications (31) Textbooks (3) Research reports (21) Dissemination (136) HiOA Publications (10)
Larsen, Kjersti;Simonsen, Jan Ketil;Engebrigtsen, Ada I. (2018). Introduction. Simonsen, Jan Ketil Larsen, Kjersti Engebrigtsen, Ada I. (Red.), Movement and Connectivity: Configurations of Belonging. Introduction. s. 1-16. Peter Lang Publishing Group.
Engebrigtsen, Ada I. (2018). Mobile Subjects: Power Relations and Tactics for Survival. Simonsen, Jan Ketil Larsen, Kjersti Engebrigtsen, Ada I. (Red.), Movement and Connectivity: Configurations of Belonging. kapitel 2. s. 45-72. Peter Lang Publishing Group.
Simonsen, Jan Ketil;Larsen, Kjersti;Engebrigtsen, Ada I. (2018). Movement and Connectivity: Configurations of Belonging. ISBN: 978-1-78707-550-4. 228 s. Peter Lang Publishing Group.
Engebrigtsen, Ada I. (2017). Kampen om mobilitet og sted Hva kan antropologien tilføre forståelsen av «migrasjonskrisen»?. Norsk Antropologisk Tidsskrift. Vol. 28. doi: 10.18261/issn.1504-2898
Engebrigtsen, Ada (2017). Key Figure of Mobility: The nomad. Social Anthropology. Vol. 25. doi: 10.1111/1469-8676.12379
Engebrigtsen, Ada (2016). Lost between protective regimes: Roma in the Norwegian state.. Seeberg, Marie Louise Gozdziak, Elzbieta M. (Red.), Contested Childhoods: Growing up in Migrancy. Migration, Governance, Identities. Lost between protective regimes. Springer.
Engebrigtsen, Ada (2015). Educating the roma: The struggle for cultural autonomy in a seminomadic group in Norway. Social Inclusion. Vol. 3. doi: 10.17645/si.v3i5.275
Engebrigtsen, Ada (2015). Invading Our homelands. New beggars in the streets of Oslo. Johansson, Magnus Salonen, Taipo Righard, Erica (Red.), Social Transformation in Scandinavian Cities. Nordic Perspectives on Urban Marginalisation and Social Sustainability. Kapitel 7. s. 143-161. Nordic Academic Press.
Danielsen, Kirsten;Engebrigtsen, Ada Ingrid (2014). Stovner - problemområde eller lutter idyll? : om forholdet mellom statistikk og erfaring. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 17.
Engebrigtsen, Ada (2014). ROMA "ACTIVISM", THE MEDIA AND THE SPACE BETWEEN THE DEVIL AND THE DEEP BLUE SEA. Acta Ethnographica Hungarica. doi: 10.1556/AEthn.59.2014.1.11
See all publications
Engebrigtsen, Ada Ingrid (2013). Great Ideas- Bad Practice: On Implementation of Policies and Programmes for Roma. De Hert, Paul Goofwin, Morag (Red.), European Roma Integration Efforts - A Snapshot. Chapter 6. s. 129-141. VUB Press.
Engebrigtsen, Ada Ingrid (2012). Ali's Disappearance: The Tension of Moving and Dwelling in the Norwegian Welfare Society. Olwig, Karen Fog Larsen, Birgitte Romme Rytter, Mikkel (Red.), Migration, family and the welfare state : integrating migrants and refugees in Scandinavia. chapter 7. s. 117-135. Routledge.
Engebrigtsen, Ada Ingrid (2012). Omsorg og barn utenfor barndommen. Eide, Ketil (Red.), Barn på flukt: Psykososialt arbeid med enslige mindreårige flyktninger. Kapitel 9. s. 157-180. Gyldendal Akademisk.
Engebrigtsen, Ada Ingrid (2011). Ali''s Disappearance: The Tension of Moving and Dwelling in the Norwegian Welfare Society. Journal of ethnic and migration studies. Vol. 37.
Engebrigtsen, Ada Ingrid (2011). Within or Outside? Perceptions of self and other among Rom groups in Romania and Norway Rediger Slett. Romani Studies. Vol. 21. doi: 10.3828/rs.2011.5
Engebrigtsen, Ada Ingrid (2011). Good Governance? The Prophet Muhammad Controversy and the Norwegian Response. Etniškomo Studijos.
Lidén, Hilde;Engebrigtsen, Ada Ingrid (2010). De norske rom – og deres historie. Lund, Anne Carine Bonnevie Moen, Bente Bolme (Red.), Nasjonale minoriteter i det flerkulturelle Norge. -. s. 87-96. Tapir Akademisk Forlag.
Engebrigtsen, Ada Ingrid;Lidén, Hilde (2010). Å finne sin plass som minoritet – Rombefolkningen i Norge i dag. Lund, Anne Carine Bonnevie Moen, Bente Bolme (Red.), Nasjonale minoriteter i det flerkulturelle Norge. -. s. 199-211. Tapir Akademisk Forlag.
Fuglerud, Øivind;Engebrigtsen, Ada (2009). Kultur og generasjon. Tilpasningsprosesser blant somaliere og tamiler i Norge. ISBN: 978-82-15-01591-0. 179 s. Universitetsforlaget.
Engebrigtsen, Ada Ingrid (2008). "Your heart is not warm unless you steal!" Social Constructions of Theft and Stealing. Anthropological Journal of European Cultures. Vol. 17.
Engebrigtsen, Ada Ingrid (2007). Perspektiver på autonomi, tilhørighet og kjønn blant ungdom. Tidsskrift for ungdomsforskning. Vol. 7.
Engebrigtsen, Ada Ingrid (2007). Exploring Gypsiness. Power, Exchange and Interdependence in a Transylvanian Village. ISBN: 978-1-84545-229-2. 213 s. Berghahn Books.
Engebrigtsen, Ada Ingrid (2007). Kinship, gender and adaptation processes in exile: The case of Tamil and Somali families in Norway. Journal of ethnic and migration studies. Vol. 33. doi: 10.1080/13691830701359173
Fuglerud, Øivind;Engebrigtsen, Ada (2007). Ekteskap, slektskap og vennskap. Nettverksanalyse som inntakt til kulturelle prosesser. Eriksen, Thomas Hylland Fuglerud, Øivind (Red.), Grenser for kultur? Perspektiver fra norsk minoritetsforskning. Artikkel. s. 209-226. Pax Forlag.
Engebrigtsen, Ada Ingrid (2006). Norbert Elias: Makt, skam og sivilisering. Somaliere i eksil i det norske samfunnet. Tidsskrift for samfunnsforskning.
Fuglerud, Øivind;Engebrigtsen, Ada Ingrid (2006). Culture, networks and social capital: Tamil and Somali immigrants in Norway. Ethnic and Racial Studies. Vol. 29.
Engebrigtsen, Ada Ingrid;Bakken, Anders;Fuglerud, Øivind (2004). Somalisk og tamilsk ungdom. Fuglerud, Øivind (Red.), Andre bilder av 'de andre'. Transnasjonale liv i Norge. Kapitel. s. 142-175. Pax Forlag.
Engebrigtsen, Ada Ingrid (2004). KRAFTFELTET MELLOM BARKEN OG VEDEN. fELTARBEID SOM INTERVENSJON. Norsk Antropologisk Tidsskrift.
Engebrigtsen, Ada Ingrid (2003). The child´s - or the state´s best interest? An examination of the ways immigration officials work with unaccompanied asylum seeking minors in Norway. Child & Family Social Work. Vol. 8.
Engebrigtsen, Ada Ingrid (1999). Relations between state and ethnic minorities in Norway. Turton, david Gonzales Ferreras, Julia (Red.), Cultural Identities and Ethnic Minorities in Europe. kapitel. s. 43-51.
Engebrigtsen, Ada Ingrid (1992). Om stigma og norske sigøynere. Long, Litt Woon (Red.), Fellesskap til besvær? Om nyere innvandring til Norge.
Thorbjørnsrud, Berit S;Engebrigtsen, Ada Ingrid (1995). Norge som flerkulturelt samfunn: Et undervisningsopplegg. ISBN: 82-427-0284-5. 182 s. Kommunal- & regionaldepartementet og Utlendingsdirektoratet.
Engebrigtsen, Ada Ingrid (1995). Norge som flerkulturelt samfunn, et undervisningsopplegg. ISBN: 82-427-0284-5. 182 s. Kommunaldep./Utlendingsdep..
Engebrigtsen, Ada Ingrid (1994). Frigjørende dialog- om frigjøringspedagogikk, Paulo Freire og utviklingsarbeid. ISBN: 82-91506-00-0. 62 s. Norsk fredskorpssamband.
Engebrigtsen, Ada I.;Haug, Are Vegard (2018). Evaluering av tilskuddsordningen for humanitære tiltak til tilreisende EØS-borgere som tigger. ISBN: 978-82-7894-655-8. 57 s. NOVA, OsloMet.
Engebrigtsen, Ada;stapor, Monika;Andenæs, Kristian (2017). Small places large questions. Polish workers on short-term contracts and in low-paying jobs in Sør-Trøndelag, Norway: A study of the unmet need for legal aid. ISBN: 978-82-7894-607-7. 58 s. NOVA.
Aarset, Monica Five;Aamodt, Hilde Anette;Engebrigtsen, Ada (2016). Barn og familie i mottak - samarbeid mellom asylmottak og kommunalt barnevern. Kunnskapsoversikt og temaer til bruk i kurs. ISBN: 978-82-7894-576-6. 58 s. NOVA.
Engebrigtsen, Ada;Marianova, Maria;Shojiik, Katerina;Gergely, Dezideriu (2014). Access to justice for vulnerable Groups in Romania. 140 s. Romanian Superior Council of Magestracy.
Engebrigtsen, Ada;Fraenkel, Johanna;Pop, Daniel (2014). Gateliv. Kartlegging av situasjonen til utenlandske personer som tigger. ISBN: 978-82-7894-508-7. 126 s. NOVA.
Engebrigtsen, Ada Ingrid (2012). Tiggerbander og kriminelle bakmenn eller fattige EU-borgere? Myter og realiteter om utenlandske tiggere i Oslo. ISBN: 978-82-7894-420-2. 62 s. NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferds og aldring.
Lidén, Hilde;Seeberg, Marie Louise;Engebrigtsen, Ada Ingrid (2011). Medfølgende barn i asylmottak - livssituasjon, mestring, tiltak. ISBN: 978-82-7763-354-1. 173 s. Institutt for samfunnsforskning.
Danielsen, Kirsten;Engebrigtsen, Ada Ingrid;Finnvold, Jon Erik (2011). «For å jobbe her må en være interessert i folka som bor her» Helsesøstre og brukere på tre helsestasjoner i Alna bydel. ISBN: 9788278944011. 84 s. NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.
Engebrigtsen, Ada Ingrid;Sletten, Mira Aaboen (2011). Kartlegging av opplæringstilbudet til enslige mindreårige asylsøkere og barn av asylsøkere. ISBN: 9788278943915. 97 s. NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.
Danielsen, Kirsten;Engebrigtsen, Ada Ingrid (2010). "Bor det noen gamle her'a". Eldreliv i fire kommuner. ISBN: 978-82-7894-369-4. 80 s. NOVA.
See all publications
Winsvold, Aina;Engebrigtsen, Ada Ingrid (2010). For barnas skyld. En undersøkele av returforberedende arbeid med barnefamilier på asylmottak - med forslag til nye metoder og arbeidsformer. ISBN: 978-82-7894-357-1. 163 s. NOVA.
Danielsen, Kirsten;Engebrigtsen, Ada Ingrid (2007). Regnbueprosjektet - en evaluering. Forebyggende arbeid med minoritetsfamilier. 47 s. NOVA.
Engebrigtsen, Ada Ingrid (2007). Ungdom i flyktningfamilier. Familie og vennskap - trygghet og frihet?. ISBN: 978-82-7894-253-6. 99 s. NOVA.
Engebrigtsen, Ada;Fuglerud, Øivind (2007). Ungdom i flyktningfamilier. Familie og vennskap – trygghet eller frihet?. ISBN: 978-82-7894-253-6. 100 s. NOVA.
Engebrigtsen, Ada Ingrid;Farstad, Gunhild Regland (2004). Somalierer i eksil i Norge. En kartlegging av erfaringer fra fem kommuner og åtte bydeler i Oslo. 85 s. NOVA.
Engebrigtsen, Ada Ingrid (2002). Forlatte barn, ankerbarn, betrodde barn... Et transnasjonalt perspektiv på enslige, mindreårige asylsøkere. ISBN: 82-7894-135-1. 144 s. NOVA.
Engebrigtsen, Ada Ingrid;Gjerde, Lars (2000). Rom i Norge - en historikk. -1 s. Kommunal- og regionaldepartementet.
Engebrigtsen, Ada Ingrid (2000). Exploring gypsiness, power, exchange and interdependence in a Transylvanian village. -1 s. Universitetet i Oslo.
Engebrigtsen, Ada Ingrid (1996). Fredskorpset i 1990-årene Erfaringer og synspunkter. 120 s. Norad.
Engebrigtsen, Ada Ingrid (1992). "Afrika sitter i kropp of sinn..." Fredskorpsengesjement: Opplevesle og formidling. 130 s. Norsk fredskorpssamband.
Engebrigtsen, Ada Ingrid (1988). Med NORAD i Afrika - identitetshåndtering og virkelighetsforståelse blant nordmenn i Zambia. 194 s. Institutt for sosialantropologi - Oslo.
Engebrigtsen, Ada I.;Haug, Are Vegard;Dyb, Halvard Naterstad (2018). Fører humanitære tiltak til mer tigging?. Forsknings.no.
Engebrigtsen, Ada I. (2018). Review of Jennifer Mack (2017) The Construction of Equality: Syrian immigration and the Swedish City.University of Minesota Press.. EuropeNow. Vol. 07/. 3 s.
Engebrigtsen, Ada I. (2018). Relations between Roma and Gadje. Council of Europe: Factsheets of Romani.
Engebrigtsen, Ada I. (2017). Dugnad og dugnad fru Blom. Velferd. Sosial trygd, arbeid og helse.
Engebrigtsen, Ada I. (2017). Small Places large questions. Polish workers in Sør-Trøndelag. Rapportpresentasjon. NOVA.
Engebrigtsen, Ada I. (2017). 90 prosent av norske muslimer mener kvinner skal bestemme bruk av hijab selv.. Filternyheter.no.
Engebrigtsen, Ada I. (2017). Dårlige arbeidsforhold for polakker. Nett.no.
Engebrigtsen, Ada I. (2017). Fikk pølse og lompe i lønn. Avdekket grov utnytting av polske arbeidere. NRK P4.
Engebrigtsen, Ada I. (2017). Den skamlause fattigdiommen. Vårt Land.
Engebrigtsen, Ada I. (2017). Måtte jobbe "dugnad" på sjefens hytte. Groteske forhold avslørt i ny rapport. Dagsavisen.
See all publications
Engebrigtsen, Ada I. (2017). Polakker måtte jobbe dugnad på sjefens hytte.. Fri Fagbevegelse.
Engebrigtsen, Ada I. (2017). Omstridt lov sjekkes. Vårt Land.
Engebrigtsen, Ada I. (2017). Marianne Rugkåsa, Signe Ylvisaker og Ketil Eide: Barnevernet I et minoritetsperspektiv. Sosialt arbeid med barn og familier. Oslo: Gyldendal Akademisk 2017 ISBN: 978-82-05-49903-4.. Norsk sosiologisk tidsskrift. doi: Doi: 10.18261/issn.2535-2512-2017-04-07
Engebrigtsen, Ada I. (2017). Anmeldelse av Nasjonale minoriteter og urfolk i norsk politikk fra 1900 til 2016. Nic. Brandal, Cora Alexa Døving, og Ingvill Thorson Plesner (red.).Cappelen Damm Akademisk 2017.07.20, ISBN978-82-02-51580-5. ved Ada I. Engebrigtsen NOVA/HIOA.. Norsk Antropologisk Tidsskrift.
Engebrigtsen, Ada (2017). Small Places large questions. Polish workers in short-term contracts and in low-åaying jobs in Sør-Trøndelag, Norway: A study of the unmet need for legal aid.. NOVAseminar. NOVA, Domstolsadministrasjonen i Trondheim og det Polske Jus.
Engebrigtsen, Ada (2017). Rom migranters bakgrunn i Romania. Fokemøte: Rom for Rom i Oslo?. Kirkens Bymisjon.
Engebrigtsen, Ada (2017). Kampen om mobilitet og sted. Hva kan antropologien tilføre forståelsen av dagen «migrasjonskrise».. Årsmøte og konferanse. Norsk antropologisk forening.
Engebrigtsen, Ada (2017). Rettshjelpsbehovet blant polske arbeidstakere i Sør Trøndelag. NRK Østlandssendingen.
Engebrigtsen, Ada (2017). P4 Rettshjelpsbehovet blant polakker i Sør Trøndelag. NRK P4.
Engebrigtsen, Ada (2017). Intervju i Dagsavisen om NOTAT Small Places large questions.. Dagsavisen.
Engebrigtsen, Ada (2017). sigøynere i Europa. Urtehagen private videregående skole. Urtehagen private videregående skole.
Engebrigtsen, Ada (2016). sosial kontroll er også positivt. Utrop - Norges første flerkulturelle avis. doi: : http://www.utrop.no/Plenum/Kommentar/Blogg/31314
Engebrigtsen, Ada (2016). Ikke bry deg!. Velferd. Sosial trygd, arbeid og helse. Vol. 105.
Engebrigtsen, Ada (2016). Masteroppgave om romfolk I Norge. Radio NOVA.
Engebrigtsen, Ada (2016). Limet som forsvant. Magasinet Velferd. doi: https://www.velferd.no/artikler/meninger/limet-som-forsvant
Engebrigtsen, Ada (2016). Visuell professor med visjoner: Intervju med Lisbet Holtedahl. Norsk Antropologisk Tidsskrift. Vol. 27. doi: 10.1826I/ISSN.1504-2898-2016-02-05
Engebrigtsen, Ada (2016). Kampen om Mobilitet og Sted. Hva kan antropologien tilføre forståelsen av «migrasjonskrisen»?. Key-note foredrag. Norsk antropologisk forenings.
Engebrigtsen, Ada (2016). Fra terror via Tore på sporet til forskning. Magasinet Velferd. Vol. 2015.
Engebrigtsen, Ada;Danielsen, Kirsten (2016). En fortellinger om tre bydeler. Sosiokulturelle forskjeller. Sluttkonferanse for VAM prosjekt Neighborhoods at risk.. NOVA.
Engebrigtsen, Ada (2015). Fra slum I Romania til gateliv I Oslo; livsbetingelser og muligheter for utenlandske tiggere. Litteraturhuset. Seminar om helse og arbeid i prekariatet. 'Gruppe for praktisk helsearbeid UIO.
Engebrigtsen, Ada (2015). Ikke rom i det norske. Telemarksavisa.
Engebrigtsen, Ada (2015). Mennesket bak tiggaren. Vårt land.
Engebrigtsen, Ada (2015). Kort og godt?. DAGBLADET magasinet.
Engebrigtsen, Ada (2015). Tiggerbander og kriminelle bakmenn, eller fattige EUborgere. studiet i flerkulturell forståelse og mangfold. Politihøgskolen.
Engebrigtsen, Ada (2015). Den ultimate sårbarheten tigging og gatearbeid. Lansering av Fafo rapport om tigging. Fafo.
Engebrigtsen, Ada (2015). Slum vanlig i Norge. P 4.
Engebrigtsen, Ada (2015). Fattige europeere bor i norsk slum. Vårt land.
Engebrigtsen, Ada (2015). Naivt å tro at det vil komme færre tiggere. Fædrelandsvennen.
Engebrigtsen, Ada (2015). Det er fint at man ønsker å hjelpe folk, men det er en dråpe i havet. Fædrelandsvennen.
Engebrigtsen, Ada (2015). Se ned. NRK Troms.
Engebrigtsen, Ada (2015). Nei til forbud mot tigging. Østlendingen.
Engebrigtsen, Ada (2015). Ba tiggerne inn. Vårt land.
Engebrigtsen, Ada (2015). hvem bryr seg. TV2 Sumo.
Engebrigtsen, Ada (2015). Romani Studies; Shortcommings and challenges. 2015 Nordic Conference on Romani Studies. Romani Academic Network..
Engebrigtsen, Ada (2015). Forskning omkring EU of EØS med borgare som vistas korte perioder i Norge.. Lansering av FEAD-. Svenska ESF rådet.
Engebrigtsen, Ada (2015). Diaspora, transnasjonalitet og norske sigøynere. forelsening på LUI. LUI.
Engebrigtsen, Ada;Gjerde, Lars (2015). Moralisme og myter i tiggerdebatten. Dag og Tid.
Engebrigtsen, Ada (2015). Oslodebatten. NRK 2 DOGA Oslo.
Engebrigtsen, Ada (2015). NRK P13 om nasjonalt tiggerforbud. NRK Oslo.
Engebrigtsen, Ada (2014). Presentasjon av funnene i "Gateliv". InspirasjonsKILDEN - maimøtet. InspirasjonsKILDEN.
Engebrigtsen, Ada (2014). Opposisjon til Marco Solimenes dr. poli avhandling. Dr. polit Disputas. Universitetet i Reykjavik.
Engebrigtsen, Ada (2014). Rom-sigøynere; historie, livsgrunnlag og staten. Foredrag. Det Kongelige norske videnskapers selskap.
Engebrigtsen, Ada (2014). Sigøynere og det majoritetssamfunnet. FAGSEMINAR. Taternes Landsforening.
Engebrigtsen, Ada (2014). Care and Children outside Childhood. Høyskolen i Oslo og Akershus. Barnevern i et minoritetsperspektiv.
Engebrigtsen, Ada (2014). Romfolk og barnevern. Klassekampen.
Engebrigtsen, Ada (2014). På en god måte. Velferd. Vol. 102.
Engebrigtsen, Ada Ingrid (2014). The figure of the Nomad in Social Science. EASA -European Association of Social Anthropologists. Salazar and Coates.
Engebrigtsen, Ada (2014). Skitt au!. Velferd. Vol. 102. 1 s.
Engebrigtsen, Ada Ingrid (2014). Forelesning: Tiggerbander osv. Forelesnng. Høyskolen i Oslo.
Engebrigtsen, Ada Ingrid (2013). Faglig forelesning: Tiggerbander og kriminelle bakmenn osv. Forelesning. Politihøyskolen.
Engebrigtsen, Ada Ingrid (2013). Faglig foredrag ; Tiggebander osv. Møte. Skien eldreuniversitet.
Engebrigtsen, Ada Ingrid (2013). Fri bevegelse og innvandringsregulering-kriseflyktninger, tiggere og andre uregelmessigheter. Det norske migrasjonslandskapet i endring: trender, debatter og nye utfordringer. Nordic migration research.
Engebrigtsen, Ada Ingrid (2013). Helsesøstre i bydel Alna - likeverdige tjenester. Dialogseminar. Helse- og omsorgsdepratementet.
Engebrigtsen, Ada Ingrid (2013). Foredrag Romfolk i Europa. Seminar i UNE. UNE.
Engebrigtsen, Ada Ingrid (2013). Romfolk i Europa. Fagøllunsj i Arbeidsdepartentet. Velferdspolitisk avdeling.
Engebrigtsen, Ada Ingrid (2013). Transnasjonal barndom. møte. Ali Atar Bydel Gamle Oslo.
Engebrigtsen, Ada Ingrid (2013). Transnasjonal omsorg-barn utenfor barndommen. Fagdag for omsorgsentrene for enslige mindreårige asyksøkere. Bufdir.
Engebrigtsen, Ada Ingrid (2013). ForedragTiggerbander og kriminelle bakmenn eller fattige EU-borgere? Myter og realiteter om utenlandske tiggere i Oslo. Fagkonferanse for politietatan. Politidirektoratet.
Engebrigtsen, Ada Ingrid (2013). Når det korrekte blir det ukorrektes fiende. Velferd. Vol. 102.
Engebrigtsen, Ada Ingrid (2013). Rom-tiggere i Oslo; myter og fakta Tiggeres plass i velferdsstaten: Europa trenger en politisk diskusjon om de fattiges rettigheter på tvers av nasjonalgrenser. OXLO Oslo-kobferansen 2013. Oslo kommune.
Engebrigtsen, Ada Ingrid (2013). Tiggerbander og kriminelle bakmenn eller fattige EU-borgere?. Fagkonferanse. Politiest utlendingsenhet.
Engebrigtsen, Ada Ingrid (2013). Mobile subjects-power regimes and power networks. Stabsseminar på sosialantropologisk institutt. NTNU.
Engebrigtsen, Ada Ingrid (2013). KULTUR OG GENERASJON. Grunnfagsforelesning. SOSIALANTROPOLOGISK INSTITUTT.
Engebrigtsen, Ada Ingrid (2013). Lost between Universal Protective Regimes: Roma children and the social services in Norway. International konferanse. IMISCOE.
Engebrigtsen, Ada Ingrid (2013). Omsorg og Barn utenfor barndommen. Samling for barnevernspedagoger. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Engebrigtsen, Ada Ingrid (2013). Hva er et bærekraftig liv for fattige rumenere?. Magasinet Velferd. Vol. 44.
Engebrigtsen, Ada Ingrid;Danielsen, Kirsten (2013). Neighbourhoods at risk? - a preliminary discussion. Imisco meets academy: Migration in Urban contexts. Austrian Academy of Sciences.
Engebrigtsen, Ada Ingrid (2013). Kriminelle bander eller fattigfolk på vandring? Rom og andre rumenske minoriteter i Norge. Foredrag. Lillehammer pensjonistuniversitet.
Engebrigtsen, Ada Ingrid (2013). Panelinnnlegg om Rom- migranter i Norge. Paneldebatt om rom migranter i Norge. Jussstudentenes amnesty-gruppe Uviversitetet i Oslo.
Engebrigtsen, Ada Ingrid (2013). Romanian beggars in Europe. workshop. Universitetet i Uppsala, senter for Østeuropeiske studier.
Engebrigtsen, Ada Ingrid (2013). Sigøynere i Europa. Foredrag. Nordberg eldresenter.
Engebrigtsen, Ada Ingrid (2013). Sigøynere i Europa. Videreutdanning politihøyskolen. Politihøyskolen.
Engebrigtsen, Ada Ingrid (2013). Sigøynere i Europa. Foredrag for organisasjonen ECHO. ECHO.
Engebrigtsen, Ada Ingrid (2012). Non-consumers in consumers' heaven. Internajsonal konferanse. Consumer Research.
Engebrigtsen, Ada Ingrid (2012). Sigøynere i Europa. Undervisning. Journalisthøgskolen.
Engebrigtsen, Ada Ingrid (2012). Tiggerbander og kriminelle bakmenn eller fattige EU-borgere?. Undervisninh. Berg videregående skole.
Engebrigtsen, Ada Ingrid (2012). Tiggerbander og kriminelle bakmenn eller fattige EUborgere?. Foredrag. Humanetisk forbund, Oslo.
Engebrigtsen, Ada Ingrid (2012). Roma tiggere og rettstaten. Paneldebatt. Inst. for kriminologi UIO.
Engebrigtsen, Ada Ingrid (2012). Reisende romfamilier i Norge og barna deres. Et ugreit møte mellom fordommer, ulike forutsetninger og ulike muligheter. Boklansering om Barnekonvensjonen. Universitetsforlaget.
Engebrigtsen, Ada Ingrid (2012). Great Ideas - Bad practices; On inmplementation of policies and laws for the Roma. Europe and the Roma: Where do we stand today?. European Studies Vrije Universiteit,.
Engebrigtsen, Ada Ingrid (2012). Marko Valenta og Berit Berg (red)Asylsøker i velferdsstatens venterom. Universitetsforlaget 2012. Sosiologisk Tidsskrift. Vol. 20.
Engebrigtsen, Ada Ingrid (2012). Roma beggars in the streets of Oslo. Undervisning på Diakonhjemmets Høyskole. Diakonhjemmets høyskole.
Engebrigtsen, Ada Ingrid (2012). Great ideas- bad practices. On the implementation of policies and projects for the Roma. Fafo international konferanse om Romfolk i Europa. Fafo.
Engebrigtsen, Ada Ingrid (2012). Et barnevern med panserskjorta på. Velferd.
Engebrigtsen, Ada Ingrid (2012). Omsorg og barn "utenfor barndommen". HIOA videreutdanning. HIOA.
Engebrigtsen, Ada Ingrid (2012). Folk på tiggerstien. Levende Historie.
Engebrigtsen, Ada Ingrid (2012). Aktuelt - forbud mot tigging. NRK1.
Engebrigtsen, Ada Ingrid (2012). Søndagsrevyen. NRK1.
Engebrigtsen, Ada Ingrid (2012). Dagsnytt 18. NRK2.
Engebrigtsen, Ada Ingrid (2012). Sigøynere i Europa - de nye migrantene; bakgrunn, tilpasning og majoritetens respons. Journalisthøyskolen; urbanisme. høyskolen i Oslo og Akershus.
Engebrigtsen, Ada Ingrid (2012). Fra rumenske landsby-sigøynere til "Roma" tiggere. Politihøyskolen.
Engebrigtsen, Ada Ingrid (2012). Ritual revitalization after socialism. Community, personhood, and conversion among Roma in a Transylvanian village, by Foztó László (pages 99–101)ADA I. ENGEBRIGTSENArticle first published online: 30 JAN 2012 | DOI: 10.1111/j.1469-8676.2011.00176_5.x. Social Anthropology. Vol. 20.
Engebrigtsen, Ada (2011). The nation's children. Romani Studies. Vol. 21.
Engebrigtsen, Ada (2011). The fear of being taken. Romani Studies. Vol. 21.
Engebrigtsen, Ada (2011). Solomia: The Gypsy King's daughter. Romani Studies. Vol. 21.
Engebrigtsen, Ada Ingrid (2011). Working paper in Helsinki: Romanian beggars strangers ”ante portas”. Roma Women and Families on the Move in the EU/EEA Europe, Helsinki. Prof. Aino.
Seeberg, Marie Louise;Lidén, Hilde;Engebrigtsen, Ada Ingrid (2011). En ny type asylmottak. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Engebrigtsen, Ada Ingrid (2011). Review of 1. Solomia: Sigøynerkongens datter by Karoli, S., 2. Frykten for å bli hentet by Andersen, L., 3. Nasjonans barn.(The nations children) by Eide, B. & Aanesen, E. Av Ada I. Engebrigtsen Romani Studies , 21(1):115-120 Review of 1. Solomia: Sigøynerkongens datter [Solomia: The Gypsy King’s daughter] by Karoli, S., 2. Frykten for å bli hentet ( The fear of being taken). by Andersen, L., 3. Nasjonans barn.(The nations children) by Eide, B. & Aanesen, E. Rediger Slett. Romani Studies. Vol. 21.
Engebrigtsen, Ada Ingrid (2009). Er byen mulig uten fremmede? Tiggere og baroner i Oslo by. Plan : Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling.
Engebrigtsen, Ada Ingrid (2007). Nye fiendebilder i NOrge. Raaen, Per Steinar Skevik, Olav (Red.), Fiendebilder. Foredrag i 2005 og 2006. kapitel. s. 85-101.
Engebrigtsen, Ada Ingrid (2005). Ikke minnes, ikke glemmes. de dødes spor blant rom-sigøynere. Fortidsvern.
Engebrigtsen, Ada Ingrid (2005). Somaliere i Norge. Noen trekk fra tilpasning i eksil. Skoug, Tove Nes, Kari Strømstad, Marit (Red.), Somaliere i Norge : Perspektiver på språk, religion og integrering. kapitel. s. 168-180. Oplandske Bokforlag.
Engebrigtsen, Ada Ingrid (2005). Er du for eller mot omskjæring? Betraktninger omkring 20 års arbeid, undervisning og forskning i det "flerkulturelle" området. NAKMIs skriftserie om minoriteter og helse.
Engebrigtsen, Ada Ingrid;Bjørnaraa, Cecilie (2000). Chilhood in Transylvania.
Engebrigtsen, Ada Ingrid (2000). Fellesskap, organisasjon, identitet - rom sigøynere. Videreutdanning i flerkulturelt arbeid.
Engebrigtsen, Ada Ingrid (2000). From stigmatised "other" to national minority. "People on the Move and the Territoriality of Nations.".
Engebrigtsen, Ada Ingrid (2000). Kulturfprståelse i politiet. Videreutdanning for politieetaten.
Engebrigtsen, Ada Ingrid (2000). Sigøynereog andre "fremmede" i norsk helsevesen. Symposium om etnisitet og helse.
Engebrigtsen, Ada Ingrid (2000). Kampen om gaven. Perspektiver på symbolsk vold som ressurs i bytterelasjoner mellom sigøynere og landsbyfolk i Romania. Norsk antropologisk forenings årsmøte og konferense.
Engebrigtsen, Ada Ingrid (2000). The non-civilized in Romanian civilisation. Easa conference 2000.
Engebrigtsen, Ada Ingrid (2000). Kulturforståelse for skatteteaten. Kulturforståelse for Skatteetaten.
Engebrigtsen, Ada Ingrid (2000). Norge som flerkulturelt samfunn. Utlendingsdirektoratet, Juridisk avdeling.
Engebrigtsen, Ada Ingrid (2000). Norge som flerkulturelt samfunn. Hordaland fylkeskommune, etterutdanning for lærere.
Engebrigtsen, Ada Ingrid (1998). Sigøynere i Norge. NRK P2.
Engebrigtsen, Ada Ingrid (1998). Om gaver. NRK P3 : Mamarazzi.
Engebrigtsen, Ada Ingrid (1998). "Migration and Reconstruction of Livelihoods". "Kinship as social space-organisation and resistance among Roma Gypsies in Europe.".
Engebrigtsen, Ada Ingrid (1998). Eat the Lords prick! Expressions of sexuality in speech and body practice among Rom Gypsies in Transylvania. Easa The politics of anthropology.
Engebrigtsen, Ada Ingrid (1995). Til mennesker i den tredje verden, fra oss i den syvende himmel. Vennskap Nord/Sør.
Engebrigtsen, Ada Ingrid (1992). Global Culture, om den endelige opprettelsen av orden i en nevrotisk og kaotisk samtid. Antropolognytt.
Engebrigtsen, Ada Ingrid (1992). Barnehagen og de nye utfordringene. Kristofersen, Ove (Red.), Unge Flyktninger i Norge - 50 års erfaring. kapitel. s. 155-161.
Engebrigtsen, Ada Ingrid (1992). Om stigma og sigøynere i Norge. Long, Litt Woon (Red.), Fellesskap til besvær? Om nyere innvandring til Norge. kapitel. s. 67-89.
Engebrigtsen, Ada Ingrid (1989). De gale i kasama. Eriksen, Thomas Hylland (Red.), Hvor mange hvite elefanter. kapitel. s. 183-193.
Engebrigtsen, Ada Ingrid (1989). De gale i Kasama. Om virkelighetsforståelse og rasjonalitet. Hvor mange hvite elefanter? Kulturdimensjonen i bistandsarbeidet..
Engebrigtsen, Ada Ingrid (1989). De som ikke reiser. NAF Mennesker underveis.
Engebrigtsen, Ada Ingrid (1983). Barnehagen og den nye kvinnerollen. Brekken, Astrid (Red.), Barn og jobb. Hvordan klarer vi det?. kapitel. Aschehoug & Co.

(These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete)

Contact information

Phone (mobile): +47 976 25 049
Visiting address: Stensberggata 26, Oslo, X210

News

I am currently leading an evaluation on the Law on Ritual Circumcision of Boys, in cooperation with Monica Five Aarset, Kristian Heggebø and Henning Øye NOVA, and Nora Stene Uio. The evaluation is based on interviews with health personnel, religious leaders and parents, on studies of relevant documents and on quantitative register data. The evaluation shall be finished in 2020.