HiOA has a new name: OsloMet – Oslo Metropolitan University. Find out what this means for you.

menu
search
Norwegian

Publications and research

Research reports (1) Dissemination (1)
Halvorsen, Kristin;Huse, Marie;Dahl, Anne Reidun (2006). Kompetansestige for sykepleiere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere i kommunehelsetjenesten. Høgskolen i Akershus.
Dahl, Anne Reidun (2000). Du skal jo ikke plage andre : en studie av eldre kvinners omsorgsinnsats og samspill med det offentlige hjelpetilbudet. 124 s. Universitetet i Oslo, Institutt for sykepleievitenskap.

(These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete)

Contact information

Phone (office): +47 67 23 65 43
Visiting address: Kunnskapsveien 55, Kjeller, KC216