menu
search
Norwegian

Field of study

Academic disciplines Ethics Philosophy Subject areas Political Philosophy Professional ethics Commitment Normativity Legitimacy

Publications and research

(5) Research reports (1) Dissemination (12)
Eriksen, Andreas (2015). Beyond Professional Duty: Does Supererogation Belong to the Morality of Roles?. International Journal of Applied Philosophy. Vol. 29. 17 s. doi: 10.5840/ijap201561842
Eriksen, Andreas (2011). Hva er moralsk forpliktelse? En drøfting av tre forslag. Næss, Hans Erik Eriksen, Thomas Hylland (Red.), Kulturell kompleksitet i det nye Norge. Kapittel 15. s. 235-247. Unipub forlag.
Eriksen, Andreas (2016). Taking Roles Seriously. On Professional Duty and Virtue.. 140 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Eriksen, Andreas (2017). Detaljstyring av moralfilosofien?. Morgenbladet.
Eriksen, Andreas (2016). Lykkelig som engasjert i jobben. Seminar for Fakultet for samfunnsvitenskaps administrasjon.
Eriksen, Andreas (2016). Profesjonsroller og lykke. Avishuset Budstikka.
Eriksen, Andreas (2016). Lærerens dedikasjon og rolleforståelse. Bedre Skole.
Eriksen, Andreas (2014). Tvilsom begrunnelse for reservasjonsmulighet. Tidsskrift for Den norske legeforening. doi: 10.4045/tidsskr.13.1512
Eriksen, Andreas (2013). Vi taper offentlig begrunnelse. Vårt land.
Eriksen, Andreas (2013). Om reservasjonsrett. NRK P1 Norgesglasset.
See all publications
Eriksen, Andreas (2013). Profesjonsroller og moralsk divergens. Profesjonsroller og allmennmoral. Profesjonsetisk nettverk.
Eriksen, Andreas (2012). The Force of Professional Obligations. Framing Expertise: Scientific Knowledge and Systems of Professions.

(These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete)

Contact information

Phone (office): +47 67 23 53 45
Visiting address: Pilestredet 40, Oslo, T313