HiOA has a new name: OsloMet – Oslo Metropolitan University. Find out what this means for you.

menu
search
Norwegian

Publications and research

Scientific publications (2) Dissemination (1)
Rødsrud, Christian Løchsen;Martens, Vibeke Vandrup;Lislerud, Anette;Gjerpe, Lars Erik (2008). Kapittel 15. Fyldpå 1, Emmerød 4, Gulli 6, Eikeberg 7, Tveiten 9 og Bakskjul 11 - undersøkelser uten funn. Varia.
Lislerud, Anette;Stene, Kathrine (2007). Lille Børke -boplass fra eldre jernalder med spor etter rituelle praksiser. Varia.
Martens, Jes;Gustafson, Lillian;Lislerud, Anette (2007). Nannestad prestegård, 27/1. Varia. Vol. 62.

(These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete)

Contact information

Phone (office): +47 67 23 68 01
Visiting address: Pilestredet 32, Oslo, N100.022