HiOA has a new name: OsloMet – Oslo Metropolitan University. Find out what this means for you.

menu
search
Norwegian

Publications and research

Scientific publications (18) Research reports (14) Dissemination (21)
Horbach, Serge;Breit, Eric;Mamelund, Svenn-Erik (2018). Organisational responses to alleged scientific misconduct: Sensemaking, sensegiving and sensehiding. Science and Public Policy. 15 s. doi: 10.1093/scipol/scy068
Breit, Eric;Fossestøl, Knut;Pedersen, Eirin (2018). A knowledge hierarchy in labour and welfare services? Evidence-based and practice-based knowledge in frontline service innovation. International Social Security Review. Vol. 71. doi: 10.1111/issr.12187
Breit, Eric;Fossestøl, Knut;Andreassen, Tone Alm (2017). From pure to hybrid professionalism in post-NPM activation reform: The institutional work of frontline managers. Journal of Professions and Organization. Vol. 5. doi: 10.1093/jpo/jox013
Breit, Eric;Andreassen, Tone Alm;Salomon, Robert H (2016). Modification of public policies by street-level organisations: An institutional work perspective. Journal of Social Policy. Vol. 45. doi: 10.1017/S0047279416000246
Fossestøl, Knut;Breit, Eric;Borg, Elin (2016). Hvorfor lykkes ikke NAV-kontorene med å jobbe mer arbeidsrettet?. Søkelys på arbeidslivet. Vol. 33. doi: 10.18261/issn.1504-7989-2016-01-02-01
Breit, Eric;Lennerfors, Thomas Taro;Olaison, Lena (2015). Critiquing corruption: A turn to theory (special issue editorial). Ephemera : Theory and Politics in Organization. Vol. 15.
Fossestøl, Knut;Breit, Eric;Andreassen, Tone Alm;Klemsdal, Lars (2015). Managing institutional complexity in public sector reform: Hybridization in front-line service organizations. Public Administration. Vol. 93. doi: 10.1111/padm.12144
Melkumov, Dmitri;Breit, Eric;Khoreva, Violetta (2015). Directors’ social identifications and board tasks: Evidence from Finland. Corporate governance: An International Review. Vol. 23. doi: 10.1111/corg.12088
Breit, Eric (2014). Mediatiseringen av korrupsjon. Eriksen, Birthe (Red.), Å bekjempe et samfunnsonde. Om korrupsjon, varsling, granskning og organisasjonskultur. Kapittel 2. s. 52-66. Gyldendal Akademisk.
Breit, Eric;Rolfsen, Monica (2014). Bruk av konsulenter i utviklingen av lean. Rolfsen, Monica (Red.), Lean blir norsk : Lean i den norske samarbeidsmodellen. Kapittel 17. s. 211-221. Fagbokforlaget.
See all publications
Breit, Eric;Rolfsen, Monica (2014). Implementering av lean. Rolfsen, Monica (Red.), Lean blir norsk : Lean i den norske samarbeidsmodellen. Kapittel 16. s. 197-210. Fagbokforlaget.
Andreassen, Tone Alm;Breit, Eric;Legard, Sveinung (2014). The making of 'professional amateurs': Professionalizing the voluntary work of service user representatives. Acta Sociologica. Vol. 57. doi: 10.1177/0001699314552736
Breit, Eric;Salomon, Robert H (2014). Making the technological transition - Citizens' encounters with digital pension services. Social Policy & Administration. doi: 10.1111/spol.12093
Breit, Eric (2014). Remedy through paradox? Constructions of internal legitimacy in a publicly discredited organization. Management Communication Quarterly. Vol. 28. doi: 10.1177/0893318914548896
Breit, Eric;Vaara, Eero (2014). Corruption and the media: Infotainment, moralization, dramatization, and conversationalization. Pallas, Josef Jonsson, Stefan Strannegård, Lars (Red.), Organizations and the media: Organizing in a mediatized world. Kapittel 4. s. 48-61. Routledge.
Breit, Eric (2014). Discursive practices of remedial organizational identity work: A study of the Norwegian Work and Welfare Administration. Scandinavian Journal of Management. Vol. 30. doi: 10.1016/j.scaman.2013.08.003
Breit, Eric (2011). Discursive contests of corruption: The case of the Norwegian alcohol monopoly. Culture and Organization. Vol. 17.
Breit, Eric (2010). On the (re)construction of corruption in the media: A critical discursive approach. Journal of Business Ethics. Vol. 92.
Mamelund, Svenn-Erik;Breit, Eric;Forsberg, Ellen-Marie (2018). A multinational survey on research misconduct and integrity: A workfloor perspective. PRINTEGER - Promoting Integrity as an Integral Dimension of Excellence in Research.
Breit, Eric;Fossestøl, Knut;Pedersen, Eirin;Thorbjørnsrud, Trude (2017). Samarbeidsdrevet innovasjon i NAV: Sluttrapport fra evalueringen av "Praksis- og kunnskapsutvikling i NAV-kontor". ISBN: 978-82-7609-394-0. 85 s. Arbeidsforskningsinstituttet, Høgskolen i Oslo og Akershus.
Breit, Eric;Forsberg, Ellen-Marie (2016). Scientific misconduct and integrity: An organizational perspective. 25 s. PRINTEGER - Promoting Integrity as an Integral Dimension of Excellence in Research.
Fossestøl, Knut;Breit, Eric;Borg, Elin (2016). Betingelser for sosialt arbeid. En case- og surveyanalyse fra fem storbyer og syv storbykontorer. ISBN: 978-82-7609-371-1. Arbeidsforskningsinstituttet.
Breit, Eric;Lien, Inez;Thorbjørnsrud, Trude;Pedersen, Eirin (2016). Evaluering av "Praksis- og kunnskapsutvikling i NAF-kontor". Delrapport 1 - en deskriptiv gjennomgang av prosjektene.. 44 s. Arbeidsforskningsinstituttet.
Falkum, Eivind;Breit, Eric (2015). Felles læring i lokal handling. Samarbeid om delmål 2 i avtalen om inkluderende arbeidsliv.. 60 s. Arbeidsforskningsinstituttet, Høgskolen i Oslo og Akershus.
Breit, Eric;Salomon, Robert H (2015). Kunnskap og informasjon om pensjon - Nye informasjonsrelasjoner mellom borgere og forvaltning i det nye alderspensjonssystemet. ISBN: 978-82-7609-361-2. 57 s. Arbeidsforskningsinstituttet, HiOA.
Bay, Ann-Helén;Breit, Eric;Fossestøl, Knut;Grødem, Anne Skevik;Terum, Lars Inge (2015). Nav som lærende organisasjon. ISBN: 978-82-7763-466-1. 42 s. Institutt for samfunnsforskning.
Breit, Eric;Rowe, Lars;Skedsmo, Pål (2014). Evaluering av støtteordningen BarentsKult. ISBN: 978-82-7613-686-9. 41 s. Fridjof Nansens Institutt.
Fossestøl, Knut;Breit, Eric;Borg, Elin (2014). NAV-reformen 2014. En oppfølgingsstudie av lokalkontorenes organisering etter innholdsreformen. ISBN: 978-82-7609-348-3. 114 s. Arbeidsforskningsinstituttet.
See all publications
Fossestøl, Knut;Breit, Eric (2014). Ministudie av samordning og deling av flom-og skreddata for tre samarbeidene etater. ISBN: 978-82-410-1015-6. 42 s. Norges vassdrags‐ og energidirektorat i et samarbeid med Statens vegvesen og Jernbaneverket.
Fossestøl, Knut;Breit, Eric;Heen, Hanne (2013). Evaluering av organiseeringen i museene i kjølvannet av museumsreformen. ISBN: 978-82-7081-161-8. 42 s. Fagbokforlaget.
Heen, Hanne;Breit, Eric (2013). Lønn og ytelser i utenriksdepartementet. 20 s. Utenriksdepartementet.
Breit, Eric (2011). On the discursive construction of corruption: A critical analysis of media texts. ISBN: 978-952-232-123-7. 147 s. Hanken Svenska Handelshögskolan.
Bakkeli, Vidar;Breit, Eric (2018). Towards a new professionalism in activation services? Employment specialists and the enactment of evidence-based practice. European Group for Organization Studies (EGOS) conference.
Bakkeli, Vidar;Breit, Eric (2018). Towards a new professionalism in activation services? Employment specialists and the enactment of evidence-based practice. Nordic Work Life Conference 2018.
Mamelund, Svenn-Erik;Breit, Eric;Forsberg, Ellen-Marie (2018). Organizational influences on research misconduct: Insights from a multinational survey. The 9th Nordic Work Life Conference 2018. OsloMet and Fafo Institute for Labour and Social Research.
Breit, Eric;Pedersen, Eirin (2017). Epistemic struggles in collaborations between research and public administration. Public service innovation (PUBSIC) conference.
Breit, Eric;Pedersen, Eirin (2017). Collaborative innovation at the street level: An institutional complexity perspective. 2nd Conference on Street-level Research in the Employment and Social Policy Area.
Breit, Eric;Pedersen, Eirin (2017). Collaborative Innovation – Managing Local Network-based Innovation in Public Service Development. ESPAnet conference.
Fossestøl, Knut;Breit, Eric (2016). Museer og tilknytningsformer. Ruter AS.
Fossestøl, Knut;Breit, Eric (2015). Museum og tilknytningsform. Styringsgruppemøte Ruter. Ruter AS.
Breit, Eric;Klemsdal, Lars;Andreassen, Tone Alm;Fossestøl, Knut (2015). Strategic leeway under institutional complexity: The case of an ad hoc response to conflicting institutional demands during administrative reform. European Group for Organizational Studies (EGOS) annual conference. ALBA Graduate Business School.
Breit, Eric (2014). Folk forstår ikke pensjonssystemet. Norges forskningsråd.
See all publications
Klemsdal, Lars;Andreassen, Tone Alm;Breit, Eric;Fossestøl, Knut (2014). Organizational reforms as designed space for participation in local development processes. NEON konferansen. UiS.
Breit, Eric;Alm Andreassen, Tone;Fossestøl, Knut;Klemsdal, Lars (2014). Strategic leeway under institutional complexity: The case of an ad hoc response. NEON-konferansen.
Breit, Eric (2014). Selvbetjeningssystemer: Er det brukervennlig å gjøre jobben selv?. Eforvaltningskonferansen.
Breit, Eric (2013). Stewart Clegg, Martin Harris, and Harro Höpfl (ed.): Managing modernity – Beyond bureaucracy?. Nordic Journal of Working Life Studies. Vol. 3.
Falkum, Eivind;Breit, Eric;Hagen, Aina Landsverk (2013). Standardiseringens begrensninger. NEON-dagene. UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap.
Breit, Eric;Lennerfors, Thomas (2013). Subtheme: Unmasking corruption: Critical perspectives on corruption and anti-corruption. Europen Group for Organization Studies (EGOS) annual colloquium.
Fossestøl, Knut;Alm Andreassen, Tone;Breit, Eric;Klemsdal, Lars (2013). Organizational responses to hybrid institutional environments: The case of the Norwegian Labour and Welfare reform. Europen Group for Organization Studies (EGOS) annual colloquium.
Breit, Eric;Alm Andreassen, Tone;Fossestøl, Knut (2012). Recovering from public disgrace: A critical analysis of legitimation work in the Norwegian Labor and Welfare Administration. Fourth International Symposium on Process Organization Studies.
Breit, Eric;Alm Andreassen, Tone;Fossestøl, Knut;Klemsdal, Lars (2012). Revisiting the organizational implications of public sector reform. EGOS-konferanse. European Group for Organization Studies.
Breit, Eric (2011). Organizational identity work as antenarrative practice: A study of the Norwegian Work and Welfare Service. NEON konferanse. NEON.
Brinkmann, Johannes;Doyle, Aaron;Breit, Eric (2010). Insurance Advertising: Scary, Funny, Trust-Building or Ethical?. Nordisk Forskningstidsskrift.

(These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete)

Contact information

Phone (mobile): +47 997 26 997
Visiting address: Stensberggata 26, Oslo, X462