menu
search
Norwegian

Publications and research

(4) Research reports (4) Dissemination (9) HiOA Publications (2)
Søholt, Susanne;Lynnebakke, Brit (2015). Do Immigrants’ Preferences for Neighbourhood Qualities Contribute to Segregation? The Case of Oslo. Journal of ethnic and migration studies. Vol. 41. doi: 10.1080/1369183X.2015.1054795
Fangen, Katrine;Lynnebakke, Brit (2014). Navigating Ethnic Stigmatisation in the Educational Setting: Coping Strategies of Young Immigrants and Descendants of Immigrants in Norway. Social Inclusion. Vol. 2.
Lynnebakke, Brit;Fangen, Katrine (2011). Tre oppfatninger av norskhet: Opphav, kulturell praksis og statsborgerskap :. Sosiologi i dag. Vol. 41.
Lynnebakke, Brit (2007). Contested Equality: Social Relations between Indian and Surinamese Hindus in Amsterdam. Oonk, Gijsbert (Red.), Global Indian Diasporas. Exploring Trajectories of Migration and Theory. 10. s. 235-262. Amsterdam University Press.
Schou, Arild;Lynnebakke, Brit (2017). Folkehelse- og integreringspolitikkens bidrag til å fremme sosial deltagelse og livskvalitet. En analyse av koplingspunkter mellom politikkområdene. ISBN: 978-82-8309-169-4. 129 s. NIBR, By- og region forskningsinstituttet; Høgskolen i Oslo og Akershus.
Schou, Arild;Lynnebakke, Brit (2017). Folkehelse- og integreringspolitikkens bidrag til å fremme sosial deltagelse og livskvalitet: En analyse av koplingspunkter mellom politikkområdene – med eksempler. ISBN: 978-82-8309-170-0. 129 s. By- og regionforskningsinstituttet NIBR, Høgskolen i Oslo og Akershus.
Aasen, Berit;Haug, Marit;Lynnebakke, Brit (2017). Frivillighetens ressurser langs asylsøkerkjeden: En studie av frivillige organisasjoners innsats under og i etterkant av de store ankomstene i 2015. ISBN: 978-82-8309-166-3. 114 s. By- og regionforskningsinstituttet NIBR, Høgskolen i Oslo og Akershus.
Søholt, Susanne;Ødegård, Anne Mette;Lynnebakke, Brit;Eldring, Line (2012). Møte mellom internasjonalt arbeidsmarked og nasjonalt boligmarked. ISBN: 978-82-7071-927-3. 124 s. Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR, FAFO.
Lynnebakke, Brit (2017). Dealing with complexity in the Norwegian-Russian borderland. The multisided views of local individuals. Sosiologforeningens vinterseminar.
Aasland, Aadne;Søholt, Susanne;Lynnebakke, Brit (2017). Strategies for inclusion of Russians in a border municipality in Norway. 25th anniversary CISR Conference “Beyond the…”. Centre for Independent Social Research (CISR).
Lynnebakke, Brit (2017). Organised Leisure and Social Integration in a Western Norwegian Municipality. Nordic Geographers Meeting.
Lynnebakke, Brit (2017). Organised Leisure and Social Integration in a Western Norwegian Municipality. ACT workshop: Asserting and Contesting ‘the good citizen’. PRIO.
Lynnebakke, Brit (2017). Dealing with complexity in the Norwegian-Russian borderland. The multisided views of local individuals.. RGS-IBG Annual International Conference 2017.
Aasland, Aadne;Lynnebakke, Brit (2017). Norwegian Rural Municipalities as Perceived and Experienced by International Migrants. Nordic Geographers Meeting. Universitetet i Stockholm.
Lynnebakke, Brit (2017). Paneldeltaker, Negotiating the nation today?. Final Conference, Negotiating the Nation: Implications of Ethnic and Religious Diversity for National Identity. PRIO/UiO.
Lynnebakke, Brit (2016). The Art of Socialising. Organised Leisure and Social Integration in a Western Norwegian Municipality. The 18th Nordic Migration Conference.
Aasland, Aadne;Lynnebakke, Brit (2016). Place Attachment among Immigrants in Norwegian Rural Districts. 4th Biannual Conference on Nordic Rural Research. University of Akureyri.

(These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete)

Contact information

Phone (office): +47 67 23 56 68
Visiting address: Holbergs gate 1, Oslo, HG522