HiOA has a new name: OsloMet – Oslo Metropolitan University. Find out what this means for you.

menu
search
Norwegian

Britt Slagsvold

Head of Research

About

Publications and research

(24) Research reports (6) Dissemination (99) HiOA Publications (4)
Hansen, Thomas;Jakobsson, Lars Niklas;Slagsvold, Britt (2017). Tildeling av tjenester til skrøpelige eldre: Lokale variasjoner, kjønnsforskjeller og konsekvenser for pårørende. Tønnessen, Siri Kassah, Bente Lind (Red.), Pårørende i kommunale helse- og omsorgstjenester: forpliktelser og ansvar i et utydelig landskap. Kap. 4. s. 79-95. Gyldendal Akademisk.
Hansen, Thomas;Slagsvold, Britt (2017). The East-West divide in late-life depression: Results from the Generations and Gender Survey. Scandinavian Psychologist. doi: 10.15714/scandpsychol.4.e4
Hansen, Thomas;Veenstra, Marijke;Slagsvold, Britt (2017). Educational inequalities in late-life depression across Europe. Results from the Generations and Gender Survey. European Journal of Ageing. Vol. 14. doi: 10.1007/s10433-017-0421-8
Slagsvold, Britt;Hansen, Thomas (2017). Morgendagens eldre : betydningen av økt utdanning for mental helse. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. Vol. 54.
Hansen, Thomas;Slagsvold, Britt (2015). Feeling the squeeze? The effects of combining work and informal caregiving on psychological well-being. European Journal of Ageing. Vol. 12. doi: 10.1007/s10433-014-0315-y
Hansen, Thomas;Slagsvold, Britt (2015). Late-Life Loneliness in 11 European Countries: Results from the Generations and Gender Survey. Social Indicators Research. Vol. 124. 20 s. doi: 10.1007/s11205-015-1111-6
Hansen, Thomas;Slagsvold, Britt;Ingebretsen, Reidun (2013). The strains and gains of caregiving: An examination of the effects of providing personal care to a parent on a range of psychological outcomes. Social Indicators Research. Vol. 114. doi: 10.1007/s11205-012-0148-z
Slagsvold, Britt;Sørensen, Annemette (2013). Changes in sense of control in the second half of life: Results from a 5-year panel study. The International Journal of Aging & Human Development. Vol. 77. doi: 10.2190/AG.77.4.b
Hansen, Thomas;Slagsvold, Britt (2013). The psychological effects of providing personal care to a partner: a multidimensional perspective. Health Psychological Research. Vol. 1.
Slagsvold, Britt;Veenstra, Marijke;Hagestad, Gunhild;Hansen, Thomas;Herlofson, Katharina;Koløen, Kristine;Solem, Per Erik;Daatland, Svein Olav (2012). Life-course, ageing and generations in Norway: The NorLAG study. Norsk Epidemiologi. Vol. 22.
See all publications
Hansen, Thomas;Slagsvold, Britt (2012). Endres arbeidsdelingen i hjemmet som følge av livsløpsoverganger?. Hansen, Thomas Slagsvold, Britt (Red.), Likestilling hjemme. Kapittel 4. s. 93-99.
Slagsvold, Britt;Hansen, Thomas (2012). Har kjønnsrelaterte selvbilder betydning for likesitlling hjemme?. Hansen, Thomas Slagsvold, Britt (Red.), Likestilling hjemme. Kapittel 5. s. 101-116.
Hansen, Thomas;Slagsvold, Britt (2012). Deling av husarbeid og tilfredshet med arbeidsdelingen og parforholdet: Hvilken betydning har likedeling i ulike livsfaser, sosiale klasser og lokalmiljø?. Hansen, Thomas Slagsvold, Britt (Red.), Likestilling hjemme. Kapittel 7. s. 161-185.
Hansen, Thomas;Slagsvold, Britt (2012). Deling av omsorgsoppgaver for barn og tilfredshet med arbeidsdelingen og med parforholdet. Hansen, Thomas Slagsvold, Britt (Red.), Likestilling hjemme. Kapittel 8. s. 187-200.
Slagsvold, Britt;Hansen, Thomas (2012). Reduserer likedeling hjemme risikoen for samlivsbrudd?. Hansen, Thomas Slagsvold, Britt (Red.), Likestilling hjemme. Kapittel 9. s. 201-214.
Hansen, Thomas;Slagsvold, Britt (2012). Oppsummering av resultater knyttet til alder, livsfase, sosial klasse og lokalmiljø. Hansen, Thomas Slagsvold, Britt (Red.), Likestilling hjemme. Kapittel 10. s. 215-221.
Hansen, Thomas;Slagsvold, Britt;Ingebretsen, Reidun (2012). Å gi personlig pleie til eldre foreldre - går det ut over psykisk velvære?. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 15.
Hansen, Thomas;Slagsvold, Britt (2012). The age and subjective well-being paradox revisited : a multidimensional perspective. Norsk Epidemiologi. Vol. 22.
Hatland, Aksel;Slagsvold, Britt (2011). Den moderne aldringen. Hatland, Aksel (Red.), Veivalg i velferdspolitikken. Kapittel 4. s. 51-79. Fagbokforlaget.
Hansen, Thomas;Slagsvold, Britt (2011). Alder. Næss, Siri Eriksen, John Moum, Torbjørn (Red.), Livskvalitet. Forskning om det gode liv. Kapittel 9. s. 137-154. Fagbokforlaget.
Slagsvold, Britt;Sørensen, Annemette (2008). Age, education, and the gender gap in the sense of control. The International Journal of Aging & Human Development. Vol. 67.
Daatland, Svein Olav;Slagsvold, Britt (2006). Enquête 'Biographies, viellissement et generations´, Norwegian Social research, Norvege, 2002-2007. Bonvalet, Catherine Ogg, Jim (Red.), Enquêtes sur l’entraide familiale en Europe. 10. s. 229-240.
Clausen, Sten-Erik;Slagsvold, Britt (2005). Aldring og depressive symptomer: En epidemiologisk studie. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. Vol. 2005.
Slagsvold, Britt (1997). Quality measurements and some unintended consequences: Can quasi-quality be a consequence?. Evers, Adalbert Haverinen, Riitta Leichsenring, Kai Wistow, Gerald (Red.), Developing Quality in Personal Social Services: Concepts, C ases and Comments. kap 19. s. 291-310. Ashgate.
Daatland, Svein Olav;Slagsvold, Britt (2013). Vital aldring og samhold mellom generasjoner. Resultater fra Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon - runde 1 og 2. ISBN: 9788278944882. 316 s. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA).
Hansen, Thomas;Slagsvold, Britt (2012). Likestilling hjemme. ISBN: 978-82-7894-432-5. 228 s. NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.
Hansen, Thomas;Slagsvold, Britt (2011). Part II of Deliverable 13 "Report on evaluation of existing and feasibility for development of new psychological instruments in the GGS". Work Package 10 (Development of psychological instruments), Generations and Gender Programme (EU 7th Framework Programme). 70 s. Generations and Gender Survey.
Slagsvold, Britt;Daatland, Svein Olav (2006). Eldre år, lokale variasjoner. Resultater fra Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon (NorLAG) - runde 1. ISBN: 82-7894-244-7. 193 s. NOVA.
Slagsvold, Britt;Solem, Per Erik (2005). Morendagens eldre. En sammenligning av verdier, holdninger og atferd blant dagens middelaldrende og eldre. ISBN: 82-7894-213-7. 201 s. NOVA.
Daatland, Svein Olav;Slagsvold, Britt;Guntvedt, O. H. (2000). Eldresenteret nå og framover. ISBN: 82-7894-104-1. 130 s. NOVA.
Hansen, Thomas;Slagsvold, Britt (2017). Verdien for den enkelte av å engasjere seg frivillig. Frokostmøte på Litteraturhuset i Oslo. Statens Seniorråd.
Herlofson, Katharina;Slagsvold, Britt (2017). Slitenhet og pensjonering. FOSA-seminar. Senter for seniorpolitikk.
Slagsvold, Britt (2017). Et glass for mye.
Slagsvold, Britt (2017). Så lite tåler du: Eldre tåler alkohol dårligere enn yngre.
Slagsvold, Britt (2017). Livet etter yrkeslivet. Dagens næringsliv, Magasinet.
Slagsvold, Britt (2017). Lev lenge, dø fort. Vårt Land.
Slagsvold, Britt (2017). Eldrebølgen er ressursbølgen. Vårt Land.
Slagsvold, Britt;Herlofson, Katharina (2017). Kan «slitenhet» forklare pensjoneringsatferd?. SSP Forskningskonferanse 2017. Senter for seniorpolitikk.
Slagsvold, Britt;Herlofson, Katharina;Hansen, Thomas;Veenstra, Marijke (2017). NorLAG – Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon. Informasjonsmøte. Statistisk sentralbyrå.
Herlofson, Katharina;Slagsvold, Britt;Hansen, Thomas;Veenstra, Marijke (2017). Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon – en introduksjon. Informasjonsmøte SSB. Statistisk sentralbyrå.
See all publications
Hansen, Thomas;Slagsvold, Britt (2016). Lever vi i ensomhetens tidsalder?. psykologisk.no.
Slagsvold, Britt (2016). Aktiv aldring - om antatt positive konsekvenser. Heldagsseminar om oppvekts og aldring. Helsedirektoratet.
Slagsvold, Britt (2016). Aktiv aldring - hva kan fremme og hva kan hemme?. Aktiv aldring- strategier og utfordringer. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Slagsvold, Britt (2016). Alkoholkonsum blant eldre. Radio 1, Bergen.
Slagsvold, Britt (2016). Alkoholkonsum i sommerferien. Radio Hordaland.
Hansen, Thomas;Slagsvold, Britt (2016). Loneliness among seniors in Europe. Far higher risk in the East. N-IUSSP.
Hansen, Thomas;Slagsvold, Britt;Veenstra, Marijke (2016). Socioeconomic inequalities in late-life depression in Europe. 23nd Nordic Congress of Gerontology, Tampere.
Hansen, Thomas;Slagsvold, Britt;Veenstra, Marijke (2016). Educational inequalities in depression in Europe. Advisory Board møte.
Hellevik, Tale;Slagsvold, Britt;Solem, Per Erik (2016). Changes in preferred Retirement age. Work, age, health and employment – evidence from longitudinal studies. ICOH, Univ. of Wuppertal, Institute for Employment Research.
Hansen, Thomas;Slagsvold, Britt (2016). The East–West Divide in Late-Life Depression in Europe: Results From the Generations and Gender Survey. The Gerontological Society of America's 69th Annual Scientific Meeting.
Hansen, Thomas;Slagsvold, Britt (2015). Ensomhet blant eldre i 11 Europeiske land: Resultater fra Generations and Gender Survey. Den VI. norske kongressen i aldersforskning.
Hansen, Thomas;Slagsvold, Britt (2015). Sammenhenger mellom frivillig arbeid og livskvalitet. Den VI. norske kongressen i aldersforskning.
Hansen, Thomas;Slagsvold, Britt (2015). Mindre ensomhet blant eldre i Norge. Khrono.
Slagsvold, Britt;Hansen, Thomas (2015). Færre ensomme blant eldre i Norge. Forskning.no.
Slagsvold, Britt;Hansen, Thomas (2015). Mindre ensomt i Norge. Sykepleien.
Slagsvold, Britt;Hansen, Thomas (2015). Færre ensomme. Pensjonisten.
Slagsvold, Britt (2015). Eldre stordrikkere risikerer slag. VG nett.
Slagsvold, Britt (2015). Drar jorden rundt som pensjonist. Bergens Tidende.
Slagsvold, Britt (2015). Bestemor best uten promille. Foreldre & Barn.
Slagsvold, Britt (2015). Hva kan vi forvente av morgendagens eldre?. Khrono.
Slagsvold, Britt (2015). Mer utdanning påvirker. Senter for seniorpolitikk.
Slagsvold, Britt (2015). Åpner hjemmet sitt for fremmede. Nordlys.
Slagsvold, Britt (2015). Aktiv aldring - kunne, ville, måtte. VAm konferansen 2015. Norges forskningsråd.
Slagsvold, Britt (2015). Partnere som omsorgsgivere. Landskonferansen om demens.
Slagsvold, Britt (2015). Den norske studien om aldring, livsløp og generasjon - NorLAG: En longitudinell database for å studere sosialpolitiske spørsmål. Norsk kongress i aldersforskning. NOVA.
Daatland, Svein Olav;Høyland, Karin;Otnes, Berit;Martens, Christine Thokle;Slagsvold, Britt (2015). Trends and types of residential care in Scandinavia. 8th European Congress of Gerontology and Geriatrics. IAGG.
Slagsvold, Britt;Løset, Gøril Kvamme (2015). Why is alcohol consumption “higher” in old age?. The International Association of Gerontology and Geriatrics European Region Congress. The Irish Gerontological Society.
Slagsvold, Britt;Daatland, Svein Olav;Hagestad, Gunhild;Hansen, Thomas;Herlofson, Katharina;Løset, Gøril Kvamme;Solem, Per Erik;Veenstra, Marijke (2014). The Norwegian panel study on life course, ageing and generation (NorLAG). 22nd Nordic Congress of Gerontology. Nordic Gerontological Federation/Universitetet i Gøteborg.
Løset, Gøril Kvamme;Slagsvold, Britt (2014). Myter om eldre for fall? Resultater fra Den norske studien om livsløp, aldring og generasjon (NorLAG). Akershus eldreforum.
Slagsvold, Britt;Løset, Gøril Kvamme (2014). Eldres alkoholkonsum. Utviklingstrekk og årsaker. Hva forteller NorLAG-studien?. www.forebygging.no.
Hellevik, Tale;Slagsvold, Britt (2014). Holdninger til pensjonering – europeiske mønstre. Forskersamling VAM. Norges Forskningsråd.
Daatland, Svein Olav;Slagsvold, Britt (2014). Boliggjøring av eldreomsorgen? Bakgrunnen, prosjektet og begrepene. Daatland, Svein Olav (Red.), Boliggjøring av eldreomsorgen?. Kapittel 1. s. 7-18.
Daatland, Svein Olav;Slagsvold, Britt (2014). Alderdommen bedre enn sitt rykte. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Løset, Gøril Kvamme;Slagsvold, Britt (2014). Life course transitions and alcohol consumption in old age. Results from a five-year panel study. 22nd Nordic Congress of Gerontology. Nordic Gerontological Federation/Universitetet i Gøteborg.
Slagsvold, Britt (2014). Eldre drikker mer enn unge voksne. NRK.
Slagsvold, Britt (2014). Økning i alkoholkonsum blant eldre i Norge. Forebygging.no.
Slagsvold, Britt (2014). Eldre kvinner drikker meir raudvin. Nynorsk pressekontor.
Slagsvold, Britt (2014). Om pensjonssystemer og helsetjenester for eldre i Norge. Informacao.
Slagsvold, Britt (2014). Norge ligger på topp på "Age Watch report". Al Jazzera.
Slagsvold, Britt (2014). Velkommen til Disneyland for eldre. Dabladet.
Slagsvold, Britt (2014). Dagens pensjonistrabatt kan ryke. Aftenposten.
Slagsvold, Britt (2014). Eldres drikkevaner. NRK P2.
Slagsvold, Britt (2014). Eldre kvinner drikker mer. Forskning.no.
Slagsvold, Britt (2014). Omsorg for gamle foreldre. Seminar vedTor Inge Romørens avgang. Høgskolen i Gjøvik.
Slagsvold, Britt (2014). Om eldre og aldring. Videreutdanning i klinisk samfunnspsykologi. Norsk psykologforening.
Slagsvold, Britt;Løset, Gøril Kvamme (2014). Morgendagens eldre og alkoholvaner. NSHs nasjonale konferanse om helsetjenester til eldre. Norsk sykehus og helsetjenesteforening.
Slagsvold, Britt (2014). Endres alkoholvanene i siste halvdel av livet?. Nasjonal arbeidsgruppe eldre og rus. Kompetansesenter rus.
Slagsvold, Britt (2014). Nytt om eldre og aldring. Nettverkssamling for fylkesrådssekretærer. Helsedirektoratet.
Slagsvold, Britt (2014). Bekymret for besteforeldres alkoholforbruk. Foreldre.no.
Hansen, Thomas;Slagsvold, Britt (2014). Age and loneliness across Europe: Results of the Generations and Gender Study (GGS). The 22nd Nordic Congress of Gerontolgy.
Slagsvold, Britt;Sørensen, Annemette (2014). Sense of control and mortality - a prospective study. The 22nd Nordic Congress of Gerontolgy.
Slagsvold, Britt (2014). Behov for aldersforskning?. Lanseringsseminar. NOVA- HiOA.
Slagsvold, Britt (2014). NorLAG studien - et tilbakeblikk. Brukerkonferanse. Den norske studien om livsløp, aldring og generasjon. NOVA- HiOA.
Slagsvold, Britt (2014). Drikker ikke mer når barna flytter ut. Dagens medisin.
Daatland, Svein Olav;Herlofson, Katharina;Slagsvold, Britt (2013). Hvem har ansvaret? Folkemeningen om familiens og velferdsstatens ansvar i ulike land. Daatland, Svein Olav Slagsvold, Britt (Red.), Vital aldring og samhold mellom generasjoner. Resultater fra Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon - runde 1 og 2. 17. s. 213-221.
Daatland, Svein Olav;Slagsvold, Britt (2013). Vital aldring i solidariske samfunn - en introduksjon. Daatland, Svein Olav Slagsvold, Britt (Red.), Vital aldring og samhold mellom generasjoner. Resultater fra Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon - runde 1 og 2. 1. s. 17-26.
Hansen, Thomas;Slagsvold, Britt (2013). Svekkes livskvaliteten med alderen?. Daatland, Svein Olav Slagsvold, Britt (Red.), Vital aldring og samhold mellom generasjoner. Resultater fra Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon - runde 1 og 2. 25. s. 305-316.
Hansen, Thomas;Slagsvold, Britt (2013). Barn og barnebarn - en "aldersforsikring" mot depresjon og ensomhet?. Daatland, Svein Olav Slagsvold, Britt (Red.), Vital aldring og samhold mellom generasjoner. Resultater fra Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon - runde 1 og 2. 24. s. 297-304.
Slagsvold, Britt;Sørensen, Annemette (2013). Å være herre i sitt liv - svekkes følelsen av kontroll i andre halvdel av livet?. Daatland, Svein Olav Slagsvold, Britt (Red.), Vital aldring og samhold mellom generasjoner. Resultater fra Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon - runde 1 og 2. 23. s. 287-296.
Hansen, Thomas;Slagsvold, Britt (2013). Hvor belastende er det å gi omsorg til nære pårørende?. Daatland, Svein Olav Slagsvold, Britt (Red.), Vital aldring og samhold mellom generasjoner. Resultater fra Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon - runde 1 og 2. 22. s. 272-284.
Herlofson, Katharina;Slagsvold, Britt;Lima, Ivar Andreas Åsland (2013). Fra holdninger til handlinger - om voksne barns ansvar for foreldre med behov for hjelp. Daatland, Svein Olav Slagsvold, Britt (Red.), Vital aldring og samhold mellom generasjoner. Resultater fra Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon - runde 1 og 2. 19. s. 233-244.
Slagsvold, Britt;Hansen, Thomas;Lima, Ivar Andreas Åsland;Steen Jensen, Ragnhild (2013). Hans og hennes oppgaver - om alder og deling av husarbeid. Daatland, Svein Olav Slagsvold, Britt (Red.), Vital aldring og samhold mellom generasjoner. Resultater fra Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon - runde 1 og 2. 10. s. 131-138.
Løset, Gøril Kvamme;Slagsvold, Britt (2013). Alkohol i eldre år: Hvem drikker mer?. Daatland, Svein Olav Slagsvold, Britt (Red.), Vital aldring og samhold mellom generasjoner. Resultater fra Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon - runde 1 og 2. 4. s. 52-73.
Slagsvold, Britt;Veenstra, Marijke;Daatland, Svein Olav;Hagestad, Gunhild;Hansen, Thomas;Herlofson, Katharina;Koløen, Kristine;Solem, Per Erik (2013). Livsløp, aldring og generasjoner i Norge - om NorLAG studien. Daatland, Svein Olav Slagsvold, Britt (Red.), Vital aldring og samhold mellom generasjoner. Resultater fra Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon - runde 1 og 2. 2. s. 27-38.
Hansen, Thomas;Slagsvold, Britt (2013). Alderdommen-bedre enn sitt rykte. Aldring, helse og velferd: Trender, tjenester og tiltak. HiOA.
Hansen, Thomas;Slagsvold, Britt (2012). The strains and gains of caregiving: An examination of the effects of providing personal care to a partner on a range of psychological outcomes. The gerontologist. Vol. 52.
Slagsvold, Britt;lima, ivar (2012). Morgendagens eldre og alkoholkonsum. Actis konferanse. ACTIS.
Slagsvold, Britt (2012). Eldres alkoholkonsum - hva kjennetegner dem som drikker mest?. Rustelefonens jubileumskonferanse. Rustelefonen.
Slagsvold, Britt (2012). Norwegian life-course and generation data. Rich opportunities for longitudinal and cross-sectonal family research. Europeisk konferanse. European Society on family relations.
Hansen, Thomas;Hellevik, Tale;Lima, Ivar Andreas Åsland;Slagsvold, Britt (2012). Data og metode. Hansen, Thomas Slagsvold, Britt (Red.), Likestilling hjemme. Kapittel 2. s. 23-41.
Slagsvold, Britt;Daatland, Svein Olav (2012). Tema: Alder, omsorg og samfunn. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 15.
Daatland, Svein Olav;Slagsvold, Britt (2011). Encuesta Biografias, envejecimiento y generaciones, Norwegian Social Research. Panorama Europeo de la Ayuda Intrafamiliar: Nueve Encuestas. Capitulo 10. s. 231-242.
Herlofson, Katharina;Slagsvold, Britt;Hagestad, Gunhild (2011). Intergenerational family obligations in Europe: Is Scandinavia an outlier?. Multilinks policy conference and project meeting.
Slagsvold, Britt;Herlofson, Katharina (2011). Sons’ and daughters’ attitudes to filial responsibility and their support behaviour five years later. 7th European Congress of Gerontology and Geriatrics.
Hansen, Thomas;Slagsvold, Britt (2011). Er det belastende å gi omsorg til nære pårørende?. V. Norske kongress i aldersforskning..
Hansen, Thomas;Slagsvold, Britt (2011). The Strains and Gains of Caregiving: An Examination of the Effects of Providing Personal Care on a Range of Psychological Outcomes. The Gerontological Society of America''s 64th Annual Scientific Meeting.
Hansen, Thomas;Slagsvold, Britt (2011). The strains and gains of caregiving: The effect of providing personal care on a range of psychological outcomes. Konferanse. IAGG.
Hansen, Thomas;Slagsvold, Britt (2011). Er det belastende å gi omsorg til nære pårørende? Sammenhenger mellom å yte pleie og mental helse og livskvalitet. Ettermiddagskonferanse. Norsk Selskap for Aldersforskning.
Brunborg, Helge;Slagsvold, Britt;Lappegård, Trude (2009). LOGG 2007 - en stor undersøkelse om livsløp, generasjon og kjønn. Samfunnsspeilet : Tidsskrift om levekår og livsstil. Vol. 23.
Daatland, Svein Olav;Slagsvold, Britt;Lima, Ivar Andreas Åsland (2009). Folkemeningen om familiens og velferdsstatens ansvar, i syv europeiske land. Samfunnsspeilet : Tidsskrift om levekår og livsstil. Vol. 23.
Slagsvold, Britt;Daatland, Svein Olav;Brunborg, Helge;Lima, Ivar Andreas Åsland (2009). Holdninger til gamle foreldre i syv europeiske land: Er vi villig til å ta oss av gamle mor og far?. Samfunnsspeilet : Tidsskrift om levekår og livsstil. Vol. 23.
Hansen, Thomas;Slagsvold, Britt (2009). Alder og livskvalitet: Eldre er mer tilfreds med livet - eller er det bare noe de tror?. Samfunnsspeilet : Tidsskrift om levekår og livsstil. Vol. 23.
Slagsvold, Britt;Sørensen, Annemette (2009). Opplevelse av kontroll: Tror mer enn før på innflytelse over eget liv. Samfunnsspeilet : Tidsskrift om levekår og livsstil. Vol. 23.
Lima, Ivar Andreas Åsland;Slagsvold, Britt (2009). Naboskapsintegrasjon i Norge - forskjeller mellom by og land. Samfunnsspeilet : Tidsskrift om levekår og livsstil. Vol. 23.
Veenstra, Marijke;Slagsvold, Britt (2009). Helseatferd gjennom livsløpet: Hva betyr utdanning for vår helseatferd?. Samfunnsspeilet : Tidsskrift om levekår og livsstil. Vol. 23.
Slagsvold, Britt (2008). Norsk eldreomsorg: Hvor dårlig er dårlig?. Daatland, S. O. (Red.), Halve livet. Artikler om aldring og livsløp. kap nr 4. s. 299-305. Fagbokforlaget.
Slagsvold, Britt;Daatland, Svein Olav (2008). Demographic factors and attitudes to filial responsibility - a comparative exploration. UNECE conference. UNECE.
Slagsvold, Britt (2008). "Å være gammel er å være syk". Daatland, S. O. (Red.), Halve livet. Artikler om aldring og livsløp. kap nr 2. s. 61-67. Fagbokforlaget.
Slagsvold, Britt;Hagestad, Gunhild O (2005). Men who have no children: decision or default?. The Gerontological Society of America Annual Meeting.

(These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete)

Contact information

Phone (mobile): +47 986 31 504
Visiting address: Stensberggata 26, Oslo, X364

Website(s)