HiOA has a new name: OsloMet – Oslo Metropolitan University. Find out what this means for you.

menu
search
Norwegian

Publications and research

(123) (9) Research reports (6) Dissemination (606)
Kunelius, Risto;Eide, Elisabeth;Tegelberg, Matthew;Yagodin, Dimitry (2017). Media and Global Climate Knowledge. Journalism and the IPCC. ISBN: 978-1-137-52321-1. 300 s. Palgrave Macmillan.
Kunelius, Risto;Heikkilä, Heikki;Russell, Adrienne;Eide, Elisabeth (2017). The NSA Revelations as Prism. Kunelius, Risto Heikkilä, Heikki Russell, Adrienne Yagodin, Dmitry (Red.), Journalism and the NSA Revelations. Chapter 1. s. 1-23. I.B. Tauris.
Eide, Elisabeth (2017). A Country Without Mercy. Afghan Journalists Caught in Crossfires. Carlsson, Ulla Pÿhtâri, Reeta (Red.), The Assault on Journalism Building Knowledge to Protect Freedom of Expression. Chapter 1.1 under the Way Forward. s. 81-87. Nordicom.
Eide, Elisabeth;Kunelius, Risto;Tegelberg, Matthew;Yagodin, Dimitry (2017). Conclusion: From Assessments to Solutions. Kunelius, Risto Eide, Elisabeth Tegelberg, Matthew Yagodin, Dimitry (Red.), Media and Global Climate Knowledge. Journalism and the IPCC. Chapter 13. s. 281-291. Palgrave Macmillan.
Kunelius, Risto;Nossek, Hillel;Eide, Elisabeth (2017). Key Journalists and the IPCC AR5: Toward Reflexive Professionalism?. Kunelius, Risto Eide, Elisabeth Tegelberg, Matthew Yagodin, Dimitry (Red.), Media and Global Climate Knowledge. Journalism and the IPCC. Chapter 12. s. 257-280. Palgrave Macmillan.
Eide, Elisabeth;Hahn, Oliver (2017). Good Practices in Climate Science Journalism. Kunelius, Risto Eide, Elisabeth Tegelberg, Matthew Yagodin, Dimitry (Red.), Media and Global Climate Knowledge. Journalism and the IPCC. Chapter 11. s. 235-256. Palgrave Macmillan.
Nassanga, Linda Goretti;Eide, Elisabeth;Hahn, Oliver;Rhaman, Mofizur;Sarwono, Billy (2017). Climate Change and Development Journalism in the Global South. Kunelius, Risto Eide, Elisabeth Tegelberg, Matthew Yagodin, Dimitry (Red.), Media and Global Climate Knowledge. Journalism and the IPCC. Chapter 10. s. 213-233. Palgrave Macmillan.
Eide, Elisabeth (2017). Scientists, Communication and the Space of Global Media Attention. Kunelius, Risto Eide, Elisabeth Tegelberg, Matthew Yagodin, Dimitry (Red.), Media and Global Climate Knowledge. Journalism and the IPCC. Chapter 2. s. 33-57. Palgrave Macmillan.
Kunelius, Risto;Eide, Elisabeth (2017). The Problem: Climate Change, Politics and the Media. Kunelius, Risto Eide, Elisabeth Tegelberg, Matthew Yagodin, Dimitry (Red.), Media and Global Climate Knowledge. Journalism and the IPCC. Chapter 1. s. 1-32. Palgrave Macmillan.
Eide, Elisabeth (2016). Afghanistan. Journalism in Pseudo-Post-Conflict. Conflict and Post-Conflict: A Clash of Definitions?. Orgeret, Kristin Tayeebwa, William (Red.), Journalism in conflict and post conflict conditions. Worldwide perspectives. Chapter 1. s. 23-39. Nordicom.
See all publications
Eide, Elisabeth (2016). Strategic Essentialism. Naples, Nancy (Red.), The Wiley Blackwell Encyclopedia of Gender and Sexuality Studies. Lexical article. s. 2278-2280. Wiley-Blackwell.
Eide, Elisabeth (2016). Threatened Source Protection. Freedom of Expression and extremist adversaries.. Carlsson, Ulla (Red.), Freedom of Expression and Media in Transition. Studies and Reflections in the Digital Age. Chapter 13. s. 107-117. Nordicom.
Eide, Elisabeth (2016). Lectures en contrepoint. Caricatures et contextes d'interprétations. Communication et langages. doi: http://www.necplus.eu/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=2465461
Eide, Elisabeth;Lånkan, Kjersti (2016). Autonomous Journalists and Anonymous Politicians? Norwegian Media Coverage of then NSA and the "Snowden Affair". Norsk Medietidsskrift. Vol. 23. doi: 10.18261/issn.0805-9535-2016-03-04
Eide, Elisabeth (2016). War and Women's Voices. The Gender Approach of Afghanistan's Largest News Agency. Lippe, Berit von der Ottosen, Rune (Red.), Gendering War and Peace Reporting. Some Insights - some Missing Links. Chapter 6. Nordicom.
Eide, Elisabeth (2015). Etikk over landegrensene. Fra ansiktets etikk til Facebook. Helgesen, Svein (Red.), Røtter og Vinger - Et "Matpakkeseminar" i Jon Lilletuns Ånd. Kapittel 1 i Del 1, Etikk og menneskeverd. s. 37-53. Portal forlag.
Eide, Elisabeth;Orgeret, Kristin (2015). Innledning. Eide, Elisabeth Orgeret, Kristin (Red.), Etter beste kjønn. Med kjønnsperspektiv på medier og journalistikk.. Kapittel 0, forord. s. 13-19. Universitetsforlaget.
Dahl, Thea Norden;Eide, Elisabeth (2015). Det unge gjennombruddet. Nye stemmer i offentligheten - nye roller?. Eide, Elisabeth Orgeret, Kristin (Red.), Etter beste kjønn. Med kjønnsperspektiv på medier og journalistikk.. Kapittel 10. s. 153-168. Universitetsforlaget.
Eide, Elisabeth (2015). "Reportere og betydningen av historie(r). Et essay om reisende kvinner.". Eide, Elisabeth Orgeret, Kristin (Red.), Etter beste kjønn. Med kjønnsperspektiv på medier og journalistikk.. Kapittel 3. s. 46-63. Universitetsforlaget.
Eide, Elisabeth;Orgeret, Kristin (2015). To skritt fram og ett tilbake. Kjønnsrenessanse i journalistikken?. Eide, Elisabeth Orgeret, Kristin (Red.), Etter beste kjønn. Med kjønnsperspektiv på medier og journalistikk.. Kapittel 1. s. 19-35. Universitetsforlaget.
Eide, Elisabeth (2014). Bekjennelser og kompromisser - Homofile/lesbiske/skeive medieerfaringer. Norsk Medietidsskrift. Vol. 21.
Eide, Elisabeth (2014). Dystopier og politisk satire. Avistegninger om klimaendringer. Eide, Elisabeth Elgesem, Dag Gloppen, Siri Rakner, Lise (Red.), Klima, medier og politikk. Kapittel 14. s. 259-281-. Abstrakt forlag.
Eide, Elisabeth;Elgesem, Dag;Gloppen, Siri;Rakner, Lise (2014). Norske paradokser. Eide, Elisabeth Elgesem, Dag Gloppen, Siri Rakner, Lise (Red.), Klima, medier og politikk. Kapittel 1. s. 9-23. Abstrakt forlag.
Eide, Elisabeth;Naper, Anja (2014). Klimavalg i mediene. Journalistene og det politiske spillet. Eide, Elisabeth Elgesem, Dag Gloppen, Siri Rakner, Lise (Red.), Klima, medier og politikk. Kapittel 3. s. 45-65. Abstrakt forlag.
Eide, Elisabeth;Elgesem, Dag;Gloppen, Siri;Rakner, Lise (2014). Klima, medier og politikk. ISBN: 978-82-7935-363-8. 334 s. Abstrakt forlag.
Eide, Elisabeth (2014). Usynlig offer - aktiv borger. Eide, Elisabeth Grue, Jan Vold, Tonje (Red.), Ut av medieskyggen. Representasjon av funksjonshemmede i media. Kapittel 10. s. 141-156. Fagbokforlaget.
Eide, Elisabeth (2014). Tapte muligheter. Eide, Elisabeth Grue, Jan Vold, Tonje (Red.), Ut av medieskyggen. Representasjon av funksjonshemmede i media. Kapittel 3. s. 41-57. Fagbokforlaget.
Eide, Elisabeth;Grue, Jan;Vold, Tonje (2014). Et stort felt. Eide, Elisabeth Grue, Jan Vold, Tonje (Red.), Ut av medieskyggen. Representasjon av funksjonshemmede i media. Kapittel 1. s. 11-28. Fagbokforlaget.
Eide, Elisabeth;Grue, Jan;Vold, Tonje (2014). Ut av medieskyggen. Representasjon av funksjonshemmede i media. ISBN: 978-82-321-0434-5. 157 s. Fagbokforlaget.
Eide, Elisabeth (2014). Det store vi - medier, inkludering og ekskludering. Westrheim, Kariane Tolo, Astrid (Red.), Kompetanse for mangfold: Om utdanningens rolle og skolens utfordringer i det flerkulturelle Norge. Kapittel 5. Fagbokforlaget.
Eide, Elisabeth;Krøvel, Roy;Knudsen, Anders Marius (2014). Transnational orientations in a global media landscape: Youth, media, war and conflict. Conflict & Communication Online. Vol. 13.
Eide, Elisabeth (2013). Hva med afghanske journalister?. Ottosen, Rune Eide, Elisabeth (Red.), Den lengste krigen. Medidekningen av krigen i Afghanistan. Kapittel 12. s. 217-231. Abstrakt forlag.
Eide, Elisabeth;Roalsø, Else-Beth (2013). Kriminelle, kulturelle, kapable kvinner. Pressens kvinneversjoner i stemmerettsåret. Pressehistorisk tidsskrift.
Ottosen, Rune;Eide, Elisabeth (2013). Den lengste krigen. Ottosen, Rune Eide, Elisabeth (Red.), Den lengste krigen. Medidekningen av krigen i Afghanistan. Kapittel 1. s. 11-27. Abstrakt forlag.
Ottosen, Rune;Eide, Elisabeth (2013). Den lengste krigen. Medidekningen av krigen i Afghanistan. ISBN: 978-82-7935-354-6. 244 s. Abstrakt forlag.
Eide, Elisabeth (2013). Norway and 22 July: A Clash of Diagnoses ...? A Media Debate on Freedom of Expression Revisited. Carlsson, Ulla (Red.), Freedom of Expression Revisited. Citizenship and Journalism in the Digital Era. Chapter 6. s. 73-93. Nordicom.
Eide, Elisabeth;Kjølstad, Maria;Naper, Anja Aaheim (2013). After the 22 July Terror in Norway. Media Debates on Freedom of Expression and Multiculturalism. Nordic Journal of Migration Research. Vol. 3. doi: 10.2478/njmr-2013-0011
Eide, Elisabeth;Knudsen, Anders Marius (2013). Afghansk ungdom: mediebruk, krig og konflikt. Ottosen, Rune Eide, Elisabeth (Red.), Den lengste krigen. Medidekningen av krigen i Afghanistan. Kapittel 11. s. 201-215. Abstrakt forlag.
Eide, Elisabeth;Kunelius, Risto (2012). Media Meets Climate. The Global Challenge for Journalism. ISBN: 978-91-86523-51-0. 340 s. Nordicom.
Eide, Elisabeth (2012). An editorial thet shook the world... Global solidarity vs. editorial autonomy. Eide, Elisabeth Kunelius, Risto (Red.), Media meets climate : the global challenge for journalism. Chapter 7. s. 125-144. Nordicom.
Eide, Elisabeth;Kunelius, Risto (2012). Media meets climate : the global challenge for journalism. ISBN: 978-91-86523-51-0. 340 s. Nordicom.
Kunelius, Risto;Eide, Elisabeth (2012). Moment of hope, mode of realism. On the dynamics of a transnational journalistic field during UN climate change summits. International Journal of Communication.
Eide, Elisabeth (2012). Offer, hemmet, aktiv, borger? : medieerfaringer blant individer med nedsatt funksjonsevne. Norsk Medietidsskrift. Vol. 19.
Alghasi, Sharam;Eide, Elisabeth;Eriksen, Thomas Hylland (2012). Den globale drabantbyen. Groruddalen og det nye Norge. ISBN: 9788202386559. 288 s. Cappelen Damm Akademisk.
Eide, Elisabeth (2012). "Islamkritikere knebles". Motgift: Akademisk respons på den nye høyreekstremismen. Kapittel 16. s. 218-232. Flamme forlag.
Eide, Elisabeth (2012). Møteversjoner fra Rommen skole. Alghasi, Sharam Eide, Elisabeth Eriksen, Thomas Hylland (Red.), Den globale drabantbyen. Groruddalen og det nye Norge. Kapittel 16. s. 248-264. Cappelen Damm Akademisk.
Eide, Elisabeth;Kunelius, Risto (2012). Introduction. Eide, Elisabeth Kunelius, Risto (Red.), Media meets climate : the global challenge for journalism. Chapter 1. s. 9-28. Nordicom.
Eide, Elisabeth (2012). Saving the rain forest - differing perspectives. Eide, Elisabeth Kunelius, Risto (Red.), Media meets climate : the global challenge for journalism. Chapter 5. s. 87-104. Nordicom.
Hahn, Oliver;Eide, Elisabeth;Ali, Zarqa S. (2012). The evidence of things unseen. Visualizing global warming. Eide, Elisabeth Kunelius, Risto (Red.), Media meets climate : the global challenge for journalism. Chapter 12. s. 221-246. Nordicom.
Sarwono, Billy;Ali, Zarqa S.;Eide, Elisabeth (2012). Ignored voices. The victims, the virtuous, the agents. Women and climate change coverage. Eide, Elisabeth Kunelius, Risto (Red.), Media meets climate : the global challenge for journalism. Chapter 15. s. 281-295. Nordicom.
Eide, Elisabeth;Kunelius, Risto (2012). Epilogue. Challenges for future journalism. Eide, Elisabeth Kunelius, Risto (Red.), Media meets climate : the global challenge for journalism. Chapter 18. s. 331-338. Nordicom.
Eide, Elisabeth (2012). Visualizing a global crisis. Constructing climate, future and present. Conflict & Communication Online. Vol. 11. 16 s.
Eide, Elisabeth (2012). The Terror in Norway and the Multiculturalist Scapegoat. Journal of Contemporary European Studies. Vol. 20.
Eide, Elisabeth (2012). Backlash i mediene? Journalistikk og kjønn. Orgeret, Kristin (Red.), Norske medier – journalistikk, politikk og kultur. Kapittel 5. s. 134-161. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.
Eide, Elisabeth;Nikunen, Kaarina (2011). Media in Motion: Cultural Complexity and Migration in the Nordic Region. ISBN: 978-1-4094-0447-7. 296 s. Ashgate.
Eide, Elisabeth;Nikunen, Kaarina (2011). Media in motion : cultural complexity and migration in the Nordic region. ISBN: 978-1-4094-0446-0. 280 s. Ashgate.
Eide, Elisabeth (2011). "A song and dance Man" Bob Dylans mange ansikter i medieintervjuer. Botvar, Pål Ketil Aasgaard, Reidar Kvalvaag, Robert (Red.), Bob Dylan. Mannen, myten og musikken. Kapittel 17. s. 202-215. Dreyer Forlag A/S.
Eide, Elisabeth (2011). Down There and Up Here. Orientalism and Othering in Feature Stories. ISBN: 978-1-57273-861-4. Hampton Press.
Eide, Elisabeth (2011). Being Me, Being Us, Being Them: Experiences Media Actors Negotiating their Minority Backgrounds. Eide, Elisabeth Nikunen, Kaarina (Red.), Media in Motion: Cultural Complexity and Migration in the Nordic Region. Chapter 5. s. 71-89. Ashgate.
Eide, Elisabeth;Nikunen, Kaarina (2011). Introduction: Change of Climate. Eide, Elisabeth Nikunen, Kaarina (Red.), Media in Motion: Cultural Complexity and Migration in the Nordic Region. Chapter 1. s. 1-19. Ashgate.
Eide, Elisabeth;Ytterstad, Andreas (2011). The Tainted Hero: Frames of Domestication in Norwegian Press Representation of the Bali Climate Summit. The International Journal of Press/Politics. Vol. 16. doi: 10.1177/1940161210383420
Roalsø, Else-Beth;Hjeltnes, Guri;Eide, Elisabeth (2010). Kvinnenes langsomme inntog. Dahl, Hans Fredrik (Red.), Norsk Presses historie 1-4 (1660-2010). x. s. 339-353. Universitetsforlaget.
Eide, Elisabeth;Simonsen, Anne Hege (2010). Verden utenfor vesten. Hjeltnes, Guri Dahl, Hans Fredrik (Red.), Norsk presses historie : 1-4 (1660-2010) : B. 3: Imperiet vakler 1945-2010. Kapittel 3 (del). s. 219-237. Universitetsforlaget.
Eide, Elisabeth (2010). Differing standards of free expression: clashes of laws during the cartoon controversy?. Hellum, Anne Ali, Shaheen Sardar Griffiths, Anne (Red.), From Transnational Relations to Transnational Laws. Northern European Laws at the Cross Roads. Chapter 12. s. 277-299. Ashgate.
Eide, Elisabeth (2010). Sjanger og nyhetskonvensjoner. Ottosen, Rune Dahl, Hans Fredrik (Red.), Norsk presses historie : 1-4 (1660-2010) : B. 2: Parti, presse, publikum 1880-1945. Kapittel 4 (del). s. 153-175. Universitetsforlaget.
Eide, Elisabeth;Skaufjord, Terje (2010). Pakistan : midt i verden. ISBN: 978-82-530-3274-0. 340 s. Pax Forlag.
Eide, Elisabeth (2010). Conflicting Readings: The Cartoon Crisis seen from Pakistan. Dosenrode, Søren (Red.), Freedom of the Press. On Censorship, Self-censorship and Press Ethics. chapter 12. s. 126-149. Nomos Verlagsgesellschaft.
Eide, Elisabeth (2010). "Suspect Foreigners" Victims being vilified. Døving, Cora Alexa Schwaller, Nicolas (Red.), Minority Narratives and National Memory. chapter 7. s. 95-111. Unipub forlag.
Eide, Elisabeth;Kunelius, Risto;Kumpu, Ville (2010). Global Climate - Local Journalisms. A Transnational Study of How Media Make Sense of Climate Summits. ISBN: 978-3-89733-226-3. 354 s. Projekt Verlag - Verlag für Wissenschaft und Kultur.
Eide, Elisabeth (2010). Strategic essentialism and ethnification : hand in glove?. Nordicom Review. Vol. 31.
Eide, Elisabeth;Ytterstad, Andreas (2010). Norway: Small country, large ambitions. Eide, Elisabeth Kunelius, Risto Kumpu, Ville (Red.), Global Climate - Local Journalisms. A Transnational Study of How Media Make Sense of Climate Summits. Chapter 14. Projekt Verlag - Verlag für Wissenschaft und Kultur.
Eide, Elisabeth;Kunelius, Risto (2010). Domesticating global moments. A transnational study of the coverage of the Bali and Copenhagen climate summits. Eide, Elisabeth Kunelius, Risto Kumpu, Ville (Red.), Global Climate - Local Journalisms. A Transnational Study of How Media Make Sense of Climate Summits. Introduction chapter. Projekt Verlag - Verlag für Wissenschaft und Kultur.
Skogseth, Egil G.;Eide, Elisabeth (2009). Evig etnisk? historiske minoriteters medieerfaringer og -strategier. Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning. Vol. 10.
Eide, Elisabeth (2009). Å sortere verden. Eide, Elisabeth Simonsen, Anne Hege (Red.), Dekke verden! Lærebok i utenriksjournalistikk. Kapittel 1. s. 13-35. IJ-forlaget.
Simonsen, Anne Hege;Eide, Elisabeth (2009). Å dekke verden. Eide, Elisabeth Simonsen, Anne Hege (Red.), Dekke verden! Lærebok i utenriksjournalistikk. Forord. s. 7-13. IJ-forlaget.
Eide, Elisabeth (2009). Talens rett : hvem får snakke i utenriksreportasjen?. Eide, Elisabeth Simonsen, Anne Hege (Red.), Dekke verden! Lærebok i utenriksjournalistikk. Kapittel 6. s. 105-113. IJ-forlaget.
Eide, Elisabeth;Simonsen, Anne Hege (2009). Den globale journalisten. Eide, Elisabeth Simonsen, Anne Hege (Red.), Dekke verden! Lærebok i utenriksjournalistikk. Kapittel 19. s. 307-315. IJ-forlaget.
Eide, Elisabeth;Simonsen, Anne Hege (2009). Teknikk, talent og temperament. Eide, Elisabeth Simonsen, Anne Hege (Red.), Dekke verden! Lærebok i utenriksjournalistikk. Kapittel 22. s. 335-349. IJ-forlaget.
Orgeret, Kristin Skare;Eide, Elisabeth (2009). Godhetsregimet på tur : bistandsjournalistikkens begrensninger. Eide, Elisabeth Simonsen, Anne Hege (Red.), Dekke verden! Lærebok i utenriksjournalistikk. kap.8. s. 125-136. IJ-forlaget.
Eide, Elisabeth;Simonsen, Anne Hege (2009). Fallen Angels : the end of the colourful community?. Alghasi, Sharam Eriksen, Thomas Hylland Ghorashi, Halleh (Red.), Paradoxes of cultural recognition: Perspectives from Northern Europe. 13. s. 219-242. Ashgate.
Eide, Elisabeth;Simonsen, Anne Hege (2009). Dekke verden! Lærebok i utenriksjournalistikk. ISBN: 978-82-7147-309-9. 354 s. IJ-forlaget.
Eide, Elisabeth (2009). Global Divides and Transnational Media Literacy. Nordicom Review. Vol. 30. doi: Jubilee Issue, June 2009
Hervik, Peter;Eide, Elisabeth;Kunelius, Risto (2008). A Long and Messy event. Eide, Elisabeth Kunelius, Risto Phillips, Angela (Red.), Transnational Media Events. The Mohammed Cartoons and the Imagined Clash of Civilizations. Chapter 2. s. 29-39. Nordicom.
Eide, Elisabeth;Kunelius, Risto;Phillips, Angela (2008). Contrapuntal Readings. Transnational Media Research and the Cartoon Controversy as a Global News Event. Eide, Elisabeth Kunelius, Risto Phillips, Angela (Red.), Transnational Media Events. The Mohammed Cartoons and the Imagined Clash of Civilizations. Chapter 1. s. 11-29. Nordicom.
Eide, Elisabeth;Hervik, Peter;Kunelius, Risto (2008). A Long and Messy Event. Eide, Elisabeth Kunelius, Risto Phillips, Angela (Red.), Transnational Media Events. The Mohammed Cartoons and the Imagined Clash of Civilizations. Chapter 2. s. 29-39. Nordicom.
Eide, Elisabeth (2008). The Loop of Labelling. Orientalism, Occidentalism and the Cartoon Crisis. Eide, Elisabeth Kunelius, Risto Phillips, Angela (Red.), Transnational Media Events. The Mohammed Cartoons and the Imagined Clash of Civilizations. Chapter 9. s. 133-151. Nordicom.
Simonsen, Anne Hege;Eide, Elisabeth (2008). Verden skapes hjemmefra - Pressedekningen av den ikke-vestlige verden 1902–2002. ISBN: 9788274772885. 300 s. Unipub forlag.
Eide, Elisabeth;Kunelius, Risto;Phillips, Angela (2008). Transnational Media Events. The Mohammed Cartoons and the Imagined Clash of Civilizations. ISBN: 978-91-89471-64-1. 290 s. Nordicom.
Eide, Elisabeth;Kunelius, Risto;Phillips, Angela (2008). Transnational Media Events. The Mohammed Cartoons and the Imagined Clash of Civilizations. ISBN: 9789189471641. 290 s. Nordicom.
Eide, Elisabeth (2008). Medieblikket og mangfoldet: Minoriteter i norsk presse. PHS Forskning. Vol. 2008.
Eide, Elisabeth (2007). Pakistan: Critique, Anger and Understanding. Eide, Elisabeth Kunelius, Risto Hahn, Oliver Schröder, Roland (Red.), Reading the Mohammed Cartoons Controversy. An International Analysis of Press Discourses on Free Speech and Political Spin. Kapittel 9. s. 131-145. Projekt Verlag - Verlag für Wissenschaft und Kultur.
Eide, Elisabeth (2007). Kritikk, sinne og forståelse. Karikaturstriden sett fra Pakistan. P2-akademiet, P2-akademiet (Red.), P2-akademiets foredragsserie, bind 36. Kapittel.
Simonsen, Anne Hege;Eide, Elisabeth (2007). Mistenkelige utlendinger. Minoriteter i norsk presse gjennom hundre år. ISBN: 978-82-7634-750-0. 220 s. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.
Eide, Elisabeth;Kunelius, Risto;Hahn, Oliver;Schröder, Roland (2007). Reading the Mohammed Cartoons Controversy. An International Analysis of Press Discourses on Free Speech and Political Spin. ISBN: 978-3-89733-167-9. 218 s. Projekt Verlag - Verlag für Wissenschaft und Kultur.
Eide, Elisabeth (2007). 'Being the Other' or Tourist in her Reality? Reporters' and Writers' Attempts at Cross-Identification. Social Identities. Vol. 13.
Eide, Elisabeth (2007). Venstrejournalister med høyreeffekt - medier og innvandring. KonturTidsskrift. Vol. 7.
Eide, Elisabeth (2006). Dødelig kommunikasjon. Karikaturene sett fra Lahore. Morgenbladet.
Eide, Elisabeth (2006). Sensur, diktatur og skandaler. Journalisten. Vol. 90. 6 s.
Eide, Elisabeth (2006). To skritt frem, ett tilbake (om pakistanske feminister). Morgenbladet.
Eide, Elisabeth (2006). Fienden i Lahore (om Ibsen-festival). Morgenbladet.
Eide, Elisabeth (2006). Fritt fram for ødeleggelse. Klassekampen.
Eide, Elisabeth (2006). Jordskjelvet og Profeten. Klassekampen.
Eide, Elisabeth (2006). Indonesias samvittighet. Bøygen : Organ for nordisk språk og litteratur. Vol. 11. 3 s.
Eide, Elisabeth (2006). Organiserer i motstrøm (om pakistansk fagbevegelse). LO-aktuelt : organ for Landsorganisasjonen i Norge. Vol. 101. 4 s.
Eide, Elisabeth (2006). The Empire and the EgyptiansA Multi-disciplinary approach to global journalism studies. Nordicom Review. Vol. 27.
Eide, Elisabeth (2006). Lengselen etter det normale. Eriksen, Thomas Hylland Breivik, Jan Kåre (Red.), Normalitet. kapittel. Universitetsforlaget.
Eide, Elisabeth (2005). Tsunamien, menneskene og mediene. Norsk Medietidsskrift. Vol. 12.
Eide, Elisabeth;Simonsen, Anne Hege (2005). Å se verden fra et annet sted. Medier, norskhet og fremmedhet Ny utgave 2005. ISBN: 82-02-25829-4. 320 s. Cappelen Damm Akademisk.
Eide, Elisabeth (2004). Warfare and Dual Vision. Ottosen, Rune (Red.), U.S. and the Others. Global Media Images on "The War on Terror". Chapter 15. s. 263-285. Nordicom.
Eide, Elisabeth (2004). Journalistikk og marginalisering. Lippe, Berit von der (Red.), Medier, politikk og samfunn. Kapittel 10. s. 243-263. Cappelen Damm Akademisk.
Eide, Elisabeth;Lippe, Berit von der (2004). Å lese medier med kjønnsbriller. Lippe, Berit von der (Red.), Medier, politikk og samfunn. kapittel 11. s. 263-296. Cappelen Damm Akademisk.
Eide, Elisabeth (2004). En lidenskapelig nomade. Van der Hagen, Alf Bech-Karlsen, Jo (Red.), Journalistikkens mestere. kapittel 9. s. 75-83.
Ottosen, Rune;Eide, Elisabeth (2002). Fore en kritisk offentlighet. Eide, Elisabeth Ottosen, Rune (Red.), Krigens retorikk: medier, myter og konflikter etter 11. september. Innledningskapittel. s. 7-10.
Hartz, Ebbe Hvidegård;Eide, Elisabeth;Andresen, Arild;Midbøe, Peter;Hodges, Kip V.;Kristiansen, Storm Niklas (2002). 40Ar/39Ar geochronology and structural analysis: Basin evolution and detrital feedback mechanisms, Hold with Hope region East Greenland. Norsk Geologisk Tidsskrift. Vol. 82.
Eide, Elisabeth;Osmundsen, Per Terje;Meyer, Gurli B.;Kendrick, M.A.;Corfu, Fernando (2002). The Nesna Shear Zone, north-central Norway: an 40Ar/39Ar record of Early Devonian � Early Carboniferous ductile extension and unroofing. Norsk Geologisk Tidsskrift. Vol. 82.
Eide, Elisabeth;Schjøtt, Jan (2001). Assessing the effects of an intervention by a pharmacist on prescribing and administration of hypnotics in nursing homes. Pharmacy World & Science. Vol. 23.
Eide, Martin;Raaum, Odd;Hovden, Jan Fredrik;Knapskog, Karl Atle;Slaatta, Tore;Johansen, Anders;Ottosen, Rune;Helland, Knut;Allern, Sigurd;Ihlen, Øyvind;Eide, Elisabeth;Rasmussen, Terje;Mølster, Ragnhild (2001). Dokumentarmakt i endring. Eide, Martin (Red.), Til Dagsorden! Journalistikk, Makt og demokrati. Kapittel. s. 256-272. Gyldendal Akademisk.
Andersen, Torgeir Bjørge;Torsvik, Trond Helge;Eide, Elisabeth;Osmundsen, Per Terje;Faleide, Jan Inge (1999). Permian and Mesozoic faulting in central South Norway. Journal of the Geological Society. Vol. 156.
Eide, Elisabeth;Torsvik, Trond Helge;Andersen, Torgeir Bjørge;Arnaud, N. A. (1999). Early Carboniferous unroofing in western Norway: The tale of alkali feldspar thermochronology. The Journal of geology. Vol. 107.
Opedal, Kristin;Schjøtt, Jan;Eide, Elisabeth (1998). Use of hypnotics among patients in geriatric institutions. International Journal of Geriatric Psychiatry. Vol. 13.
Eide, Elisabeth (1996). De der nede. reportasje utenfor allfarvei. En antologi. ISBN: 82-7147-163-5. 207 s. IJ-forlaget.
Dobrzhinetskaya, L.F.;Eide, Elisabeth;Larsen, R.B.;Sturt, B.A.;Trønnes, Reidar G;Smith, D.C.;Taylor, W.R.;Posukhova, T.V. (1995). Microdiamond in high-grade metamorphic rocks of the Western Gneiss region, Norway. Geology. Vol. 23.
Eide, Elisabeth (1986). Brudd - utveier for den 3. verden. ISBN: 9788270944309. 250 s. Forlaget Oktober.
Eide, Elisabeth;Ismaeli, Afshin;Senatorzade, Amin (2017). På flukt med mobiltelefon. En dyrebar følgesvenn. ISBN: 9788253039688. 127 s. Pax Forlag.
Eide, Elisabeth;Skaufjord, Terje (2014). Afghanistan - ingen fred å få. ISBN: 9788253036991. 408 s. Pax Forlag.
Eide, Elisabeth (2005). Å finne deg igjen. Roman. ISBN: 82-05-33217-7. 275 s. Gyldendal norsk forlag.
Eide, Elisabeth;Schoulgin, Eugene (2004). Bitre mandler - 18 forfattere fra Kabul. ISBN: 82-03-18830-3. 182 s. Aschehoug & Co.
Eide, Elisabeth;Schoulgin, Eugene (2004). Bitre mandler - 18 forfattere fra Kabul. ISBN: 82-03-18830-3. 182 s. Aschehoug & Co.
Eide, Elisabeth;Ottosen, Rune (2002). Krigens retorikk. -1 s. Cappelen, Oslo.
Eide, Elisabeth;Ottosen, Rune (2002). Krigens retorikk: medier, myter og konflikter etter 11. september. -1 s. Cappelen, Oslo.
Frøystad, Hanne Kathinka;Mageli, Eldrid Ingebjørg;Ruud, Arild Engelsen;Banik, Dan;Eide, Elisabeth;Fosse, Lars Martin;Hanssen, Kristin;Hesselberg, Jan;Price, Pamela Gwynne;Ruud, Audun;Tôrnquist, Olle;Waldrop, Anne;Widmalm, Sten B. (2000). Nærbilder Av India - Samfunn, Politikk og Utvikling. ISBN: 82-456-0792-4. 347 s. Cappelen Damm Akademisk.
Eide, Elisabeth (2000). Kunne ikke finne tidsskrift Eide, Eli. ISBN: 8276342787. 213 s. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.
Machana, Sarah;O'Connor, Dermot;Ndangarn, Lillian;Orgeret, Kristin;Eide, Elisabeth (2010). Norsk delrapport til Global Media Monitoring Project 2010 (gender and media). 5 s. World Association for Christian Communications / GMMP.
Macharia, Sarah;O'Connor, Dermot;Ndangam, Lilian;Eide, Elisabeth;Orgeret, Kristin (2010). Norsk delrapport til Global Media Monitoring Project 2010 (gender and media). 5 s. World Association for Christian Communications/GMMP.
Eide, Elisabeth;Mwesige, Peter;Demessie, Laeke (2007). Mid-term evaluation, MA-programme; Graduate School of Journalism and Communication; Addis Ababa University. 80 s. Forfatterne - til Den norske ambassaden/MFA.
Eide, Elisabeth (2002). "Down there" and "up here". "Europe's Others" in Norwegian feature stories. -1 s.
Hartz, Ebbe Hvidegård;Eide, Elisabeth;Andresen, Arild;Corfu, Fernando (2001). Exhumation, erosion and deposition on East Greenland: Geochronological tools applied to North BATlantic research. -1 s. Norges Geologiske Undersøkelse.
Eide, Elisabeth;Hansen, A.;Lia, B.;Nustad, Knut Gunnar (1999). Security sector reform as a development issue. -1 s. Nupi.
Eide, Elisabeth;Ertresvåg, Oda (2018). Verdens ti mest glemte humanitære kriser. NRK Nett.
Eide, Elisabeth (2018). Transnational navigation: Modern citizenship, journalism and new media challenges. European Schools of Political Studies/Moscow school of Civic Education. European Schools of Political Studies.
Fyllingsnes, Ottar;Eide, Elisabeth;Ismaeli, Afshin (2017). "Menneskesmuglaren og livbergaren". Dag og Tid.
Carlsen, Marianne Rustad;Eide, Elisabeth;Senatorzade, Amin;Ismaeli, Afshin (2017). Intervju om "På flukt med mobiltelefon". NRK Kveldsnytt.
Eide, Elisabeth;Vaaland, Mattis (2017). "Kriser i Sør blir oversett". Vårt Land.
Eide, Elisabeth (2017). Global Citizenship. European conference. Ass of Schools of Political Studies of the Council of Europe.
Eide, Elisabeth;Lindseth, Pål Kristian (2017). Intervju om sultkrisen i Øst-Afrika og Yemen. NRK.
Eide, Elisabeth;Lilleslåtten, Mari (2017). Podcast og medier og kjønn, Kilden og Agenda. Kilden.
Eide, Elisabeth (2017). Climate change and Communication challenges. Workshop at Islamic Azad University. Faculty of Communication Science and Media Studies.
Eide, Elisabeth (2017). Kjønn, medier og offentligheten. Likestillingskonferanse. MDG m.fl.
See all publications
Eide, Elisabeth (2017). Media Setting the Agenda: Welcoming and unwelcoming refugee discourses. Roundtable conference. World Psychiatric Association.
Eide, Elisabeth (2017). Panel on Women and Journalism.. PEN Internationals 83. kongress. PEN International.
Eide, Elisabeth (2017). Panelleder, samtale om "Tolken" med forfatterne Qais Wahidi og Simen Sætre. Litterær samtale. Afghanistankomiteen.
Eide, Elisabeth;Kunelius, Risto (2017). "Whistle Blowers and Journalist Ideals The Snowden Revelations and the Meta-coverage of Journalism". Nordmedia: Nordisk medieforskerkonferanse. Universitetet i Tampere.
Eide, Elisabeth;Røsok-Dahl, Heidi (2017). "Strategically Shameless: Young women speak for themselves". Nordmedia: Nordisk medieforskerkonferanse. Universitetet i Tampere.
Eide, Elisabeth (2017). "Gode mennesker og globale borgere" Foredrag om flukt. Den Nationale Scenes foredragsserie. Den Nationale Scene/Norsk Kvinnesaksforening.
Eide, Elisabeth (2017). "Fluktens prøvelser". Bergens Tidende.
Eide, Elisabeth (2017). Panelsamtale: "Hatspråk og kvinners tilgang til mediene". "Genus, språk och inkludering" Nordisk konferanse. Voksenåsen.
Eide, Elisabeth (2017). Keynote: "From the margins to the mainstream. Muslim women in Norwegian Media". "Religious Minorities' Self Representations: Claims of Difference and Sameness in the Politics of Belonging". Utrecht University.
Eide, Elisabeth (2017). På flukt i teknologiens tidsalder. Seminar. Falstadsenteret.
Eide, Elisabeth;Elnan, Thea Storøy (2017). "Verden justeres for fort for medieledere". Aftenposten.
Eide, Elisabeth;Nyman, Hilde (2017). "Inngrodd mannskultur". Kampanje Innsikt.
Knudsen, Anders Graver;Eide, Elisabeth (2017). Online manual on intercultural understanding, ethics and human rights in journalism. Session: Journalism and diversity.
Eide, Elisabeth;Knudsen, Anders Graver (2017). Journalism and Diversity. In Intercultural Understanding, Human Rights and Ethics in JOurnalism. A training manual.Available: https://www.journalism-edu.org/.
Eide, Elisabeth (2016). What can be done to improve the conditions for investigative journalism?​ Panelinnlegg/deltakelse.. Making Transparency Possible. PWYP/HiOA.
Eide, Elisabeth (2016). Degrees and vulnerability. Brüggemann, Michael (Red.), MEDIA REPRESENTATIONS OF CLIMATE CHANGE POLITICS AT COP21: THE END OF THE BEGINNING. Chapter 10. s. 35-39.
Eide, Elisabeth (2016). Paris rises after attacks while some pacific islands are going under. Brüggemann, Michael (Red.), MEDIA REPRESENTATIONS OF CLIMATE CHANGE POLITICS AT COP21: THE END OF THE BEGINNING. Chapter 3. s. 11-14.
Eide, Elisabeth;Risan, Torkil;Hyrve, Hans Kristen (2016). Gjest i studio, "Salongen". NRK P2.
Eide, Elisabeth (2016). Demokrati, medbestemmelse og dannelse i akademia. Seminar. Forskerforbundet, Høgskolen i Lillehammer.
Eide, Elisabeth (2016). Mediene: seig mannsdominans på vikende front?. Nyttårsseminar. Senter for tverrfaglig kjønnsforskning.
Eide, Elisabeth (2016). Når journalister blir militære mål (Reportasje). Dagsavisen.
Michelsen, Jaran Ree;Eide, Elisabeth (2016). Etterlyser HEF i asylkamp. Vårt Land.
Eide, Elisabeth (2016). Global issues - contrapuntal readings. "Mass media and Society". Ass of Schools of Political Studies, the Council of Europe.
Eide, Elisabeth (2016). Climate Challenges media. ABU Media Summit on Climate Change and Disaster Risk Reduction. Asian-Pacific Broadcast Union.
Eide, Elisabeth (2016). Selektiv glemsel og afghanske kvinner. Norge i Afghanistan. Afghanistankomiteens skriftserie.
Eide, Elisabeth (2016). "Etter beste kjønn" Medier, journalistikk og kjønn. Forelesning. Universitetet i Agder.
Eide, Elisabeth;Guttormsen, Ellen Wesche;Ansari, Atta (2016). Samtale om terroren i Pakistan. NRK P2 Ekko.
Eide, Elisabeth (2016). Om flukt. Hvorfor flykter folk? Hvordan tar vi imot dem?. Lunsjseminar. NTL/HiOA.
Eide, Elisabeth;Midttun, Lasse (2016). "Trusler og trakassering hos naboen" (Om trusler mot kunstnere i Sverige). Morgenbladet.
Eide, Elisabeth (2016). Afghanistan - et hjemsøkt land, sett nedenfra. Seminar. Utlendingsdirektoratet.
Eide, Elisabeth (2016). Bob Dylan - 75 (Panel med professor Gisle Selnes, UiB og Fredrik Wandrup,Dagbladet). Litteraturfestivalen på Lillehammer. Undset-dagene.
Eide, Elisabeth;Lutnæs, Magnus Aas (2016). Folk ønsker å jobbe i en vanskelig mediebransje. NRK.
Eide, Elisabeth (2016). "Et samfunn har godt av at alle stemmer taler" Medier og minoriteter. Konferanse om minoritetsspråklige medier. Dzevad Tasic, Tora Herud og Trond Degnes.
Eide, Elisabeth;Zaman, Kadafi;Græsvold, Åslaug Birgitte (2016). Forakten for mediene. Reportasje om 22. juli fem år etter.. Agenda magasin/Dagsavisen.
Eide, Elisabeth (2016). Gendered Media Norway: Slow Progress - New Challenges. Media and Gender. Nordisk Ministerråd.
Eide, Elisabeth (2016). 'Vi' og 'de andre': Medier og minoriteter i et transnasjonalt perspektiv.. Kurs, Flerkulturell forståelse. LUI.
Eide, Elisabeth (2016). Multikultur - monokultur. Seminar. "Young ambassadors, Norway".
Eide, Elisabeth;Græsvik, Fredrik (2016). Samtale: Å skrive om Afghanistan.. Filmfestival. "Human Rights - Human Wrongs".
Eide, Elisabeth;Foss, Andreas Bakke (2016). Terror splitter Pakistan. Aftenposten.
Eide, Elisabeth;Skaufjord, Terje (2016). Mobbens justis (om Pakistan). Klassekampen. 2 s.
Eide, Elisabeth (2016). Panel om debattklimaet i de skandinaviske landene.. Panel under skandinavisk festival, med fire deltakere. Biblioteket i Bergen og Bergensavd av Norsk PE`N.
Eide, Elisabeth (2016). Afghan Refugees in Europe - Media Discourses. FAROE conference. Federation of Afghan Refugee Organizations in Europe.
Eide, Elisabeth (2016). Free Speech, Free Press - a Norwegian Perspective. Nordic PEN. Finnish PEN.
Eide, Elisabeth (2016). Afghan refugees - deemed as baseless?. Nordic Migration Conference. Nordic Migration Conference.
Eide, Elisabeth (2016). "Frigjøringen som lar vente på seg" Om afghanske kvinners situasjon, Mazar-e-Sharif. Dagsavisen, Rogalands Avis.
Eide, Elisabeth;Kristiansen, Cornelia (2016). Regjeringssjefen har måttet tåle spekulasjoner fordi hun ikke har barn. Nå forteller hun om spontanaborten. (Om det politiske og det private i mediene). http://www.dagbladet.no/nyheter/regjeringssjefen-har-mattet-tale-spekulasjoner-fordi-hun-ikke-har-barn-na-forteller-hun-om-spontanaborten/62112734. Dagbladet.
Eide, Elisabeth;Stokke, Olga (2016). Slik fungerer billedsensuren. (Om Aftenposten og Facebook). Aftenposten.
Eide, Elisabeth;Skaufjord, Terje (2016). Planlagt massedeportasjon. Om afghanske flyktninger. Dagsavisen - Nye Meninger.
Eide, Elisabeth (2016). Panel om Afghanistans framtid med ambassadør Shukriya Barakzai, m.fl.. Afghanistan-seminar. PRIO.
Eide, Elisabeth;Ismaeli, Afshin (2016). Mobil flukt: Med livbøye rundt halsen. Forskningsdagene. HiOA.
Eide, Elisabeth (2016). Mobile flight: Refugees and the Impact of Cell Phones. Medieforskerkonferanse. Norsk Medieforskerlag.
Eide, Elisabeth (2016). Intervju om angrep i Quetta, Pakistan. Dagsnytt.
Eide, Elisabeth (2016). Frokostpanel om film som verktøy for sosial endring. Frokostseminar. Norsk PEN, Film fra Sør, PLAN.
Eide, Elisabeth (2016). Panelsamtale etter filmen "A Girl in the River" fra Pakistan.. Panelsamtale. Film fra Sør.
Eide, Elisabeth (2016). Panelsamtale etter filmen "Among the Believers" fra Pakistan, med regissør Mohammed Naqvi og Pakistans ambassadør Riffat Masood.. Panelsamtale. Film fra Sør.
Eide, Elisabeth (2016). Mobil flukt: flyktninger og mobilbruk på reise. Lunsjseminar. Utlendingsdirektoratet.
Eide, Elisabeth (2016). Panelinnlegg om Nobels litteraturpris til Bob Dylan. Bokaften. Det norske Studentersamfund.
Eide, Elisabeth;Vermariello, Ugo (2016). Om kjønnstrakassering i Køln og andre steder.. Dagsnytt 18.
Eide, Elisabeth (2016). Hvorfor flykter folk? Hvordan blir de møtt?. Åpent møte. Drammen Folkeakademi.
Eide, Elisabeth;Lånkan, Kjersti (2016). Da mediene gikk foran. Kronikk om Snowden-dekningen i norsk presse.. Klassekampen. 2 s.
Eide, Elisabeth (2016). Modern Times: journalism With a human rights perspective. Dialogue seminar: Professional Journalism and Human Rights. Den norske helsingforskomite.
Eide, Elisabeth (2016). "After Snowden: New Arenas for Politics and the Digital". Seminar. PRIO (Fredsforskningsinstituttet).
Eide, Elisabeth (2016). Pressefrihet under angrep. Panelsamtale. Nobels Fredssenter.
Krøvel, Roy;Eide, Elisabeth;Arne, Jensen;Gedde-Dahl, Siri;John, Lloyd (2016). What can be done to improve the conditions for investigative journalism?​. Conference 2016: MAKING TRANSPARENCY POSSIBLE. Publish What You Pay Norway og HiOA.
Eide, Elisabeth;Ravnestad, Jan Rye (2015). Intervju om mediedekningen av høyreekstremisme i Europa og om angrepet på Charlie Hebdo i Paris. NRK P2 Kurer.
Eide, Elisabeth (2015). Communicating climate science - best practices in journalism. Verdenskongress. IAMCR.
Eide, Elisabeth (2015). Autonomous journalists and anonymous politicians? Norwegian media coverage of the NSA surveillance and. Verdenskongress. IAMCR.
Eide, Elisabeth (2015). Presse under press. Anmeldelse av Ulrika Kärnborgs bok "Klickokratin". Prosa - tidsskrift for skribenter.
Eide, Elisabeth (2015). Klimaendringer og miljøparagrafen i medieoffentligheten. PrivIus Journal of Private Law.
Eide, Elisabeth (2015). Panelleder for seminaret "What does the World think of the USA?" Med Ole O Moen, Larry Siems and Kadafi Zaman. Kapittel-festivalen. Kapittel.
Eide, Elisabeth (2015). The gender approach of Afghanistan’s largest news agency. Gender, media and war. IJM/HiOA.
Eide, Elisabeth (2015). Foredrag ved lanseringen av antologien "Røtter og vinger". Boklansering. Portal forlag.
Eide, Elisabeth (2015). Paneldebatt om Nobels fredspris 2015. Paneldebatt. Nobels Fredssenter.
Eide, Elisabeth (2015). Kjønn i det offentlige rom: fremdeles en mannsverden?. Seminar. Norsk Dramatikerforbund.
Eide, Elisabeth;Skaufjord, Terje (2015). Foredrag om Afghanistan. Åpent møte. Afghanistankomiteen.
Eide, Elisabeth (2015). Keynote: Freedom of Expression - contrapuntal readings. Freedom of Expression - glocal politics of emotions. Institute for Communication Studies, Punjab University.
Eide, Elisabeth;Fjellheim, Freddy (2015). Veien til Paris - veien til framtiden. Utdanning.
Rødland, Anne Winsnes;Mæland, Eivor Elisabeth Daae;Eide, Elisabeth;Orgeret, Kristin (2015). Færre kvinner i norske medier i 2015 enn i 2010. Kilden, Forskningsrådet.
Johannesen, Ida C;Eide, Elisabeth;Orgeret, Kristin (2015). Oppsiktsvekkende tilbakeslag. Dagens Næringsliv.
Gabrielsen, Bjørn;Eide, Elisabeth (2015). På nattbordet. Dagens Næringsliv.
Eide, Elisabeth (2015). IPCC AR5 - MediaClimate results. Panel presentation and discussion.. COP21. Cicero.
Balci, Sonja;Eide, Elisabeth (2015). Den utålmodige professoren. Viten + praksis.
Eide, Elisabeth (2015). Frykter global klimakrig (Fra COP21). Klassekampen.
Eide, Elisabeth (2015). Går for 1,5 grader (Fra COP21). Klassekampen.
Eide, Elisabeth (2015). Sårbare land synger ut. (Fra COP15). Klassekampen.
Eide, Elisabeth;Orgeret, Kristin (2015). Hva stopper kvinnene?. Klassekampen.
Ludvigsen, Elin;Eide, Elisabeth;Løkeland-Stai, Espen (2015). Intervju om boken "Etter beste kjønn. Kjønnsperspektiv på medier og journalistikk". TV2 Nyhetskanalen.
Eide, Elisabeth;Skaufjord, Terje (2015). Alle kan ikke hjelpes der de er. Kronikk om flyktningepolitikk. Klassekampen. 2 s.
Eide, Elisabeth;Aasmundsen, Jacob Semb (2015). "Hva er fordommer?". Tønsbergs Blad.
Eide, Elisabeth (2015). Sommer i P2. NRK P2.
Eide, Elisabeth;Senel, Emrah (2015). Tar ikke høyde for humanitære forhold og sikkerhetssituasjonen. Intervju om Afghanistan. http://www.nrk.no/norge/_-tar-ikke-hoyde-for-humanitaere-forhold-og-sikkerhetssituasjonen-1.12181740. NRK.
Eide, Elisabeth (2015). Medier 2015 - seig mannlig tradisjon. Nordiske Mediedager. Nordiske mediedager.
Eide, Elisabeth;Fermariello, Ugo (2015). Intervju om forverret situasjon for journalister i Afghanistan,. NRK P2 Kulturnytt.
Eide, Elisabeth;Joswig, Rebekka (2015). "Aviser og tegnere er mer forsiktige". Vårt Land.
Eide, Elisabeth;Riise, Arild (2015). Intervju om attentatet i København. TV2 Nyhetskanalen.
Eide, Elisabeth (2015). Hvordan kan folk flest forstå klimautfordringen?. Åpent møte på Kulturhuset Sting. Kulturhuset.
Eide, Elisabeth (2015). Journalism 2015: Still a Man’s World?. Gender and media. IAWRT.
Eide, Elisabeth (2015). Armslag, ansvar, synlighet: Trygghet, demokrati og dannelse i akademia.. Dekanforum. Dekanforum.
Eide, Elisabeth (2015). Mangfold og demokrati. Seminar for innvandrerkvinner. MIRA-senteret.
Eide, Elisabeth (2015). Om det norske trusselbildet. Trusselbildet i Norge. Det norske selskab.
Eide, Elisabeth (2015). Hvorfor er ikke klimaendringer DEN STORE SAKEN? Journalistikk og global oppvarming. Concerned Students ved UiO. Concerned Students.
Eide, Elisabeth;Flydal, Lars Oddbjørn (2015). Intervju om karikaturutstillinger. Vårt Land.
Eide, Elisabeth;Alvarstein Owe, Thomas (2015). Intervju om ytringsfrihet og avistegning-utstilling i Drammen. NRK P2 Kulturnytt.
Eide, Elisabeth;Reindal, Johannes (2015). Intervju om Charlie Hebdo og ytringsfrihet. Dagen.
Eide, Elisabeth;Undheim Larsen, Dag Eivind (2015). Norsk hjelp til journalister - undersak: "Kunnskap om regionen avgjørende". Klassekampen.
Eide, Elisabeth;Jor, Eira Lie (2015). Intervju om samarbeid med studenter i forskning. Khrono.
Eide, Elisabeth;Senneset, Ingeborg Nyvang (2015). Intervju om forskningsprosjekt: Mediedekning av overvåkning (NSA/Snowden). Aftenposten.
Eide, Elisabeth;Ryen, Tron Soot (2015). Samtale om satiremagasinet Charlie Hebdo etter drapene. NRK P1.
Eide, Elisabeth;Gelius, Jon (2015). Intervju om angrepet på Charlie Hebdo, Paris. NRK1.
Eide, Elisabeth;Helgesen, Jan Øyvind (2015). Om terrorangrepet på Charlie Hebdo. TV2 Nyhetskanalen.
Eide, Elisabeth;Gullvik, Ida Karine (2015). Homofile presses til åpenhet i mediene. Kilden. Kjønnsforskning.
Eide, Elisabeth (2014). Intervju om rapporten: Stort felt - liten dekning. Om medierepresentasjon av mennesker med nedsatt funksjonsevne. NRK Kulturnytt.
Eide, Elisabeth;Strøm-Olsen, Nicolai (2014). "Når forfatteren vil være i fred". Minerva.
Eide, Elisabeth (2014). Keynote: What can journalism do? News Media Contributions to Citizens’ Understanding of Climate Change. Third Nordic International Conference on Climate Change Adaptation.
Eide, Elisabeth;Skaufjord, Terje (2014). Den siste tellingen. Om valget i Afghanistan. Klassekampen.
Eide, Elisabeth (2014). Fortysome Worries. Jubileumsdikt/sang til Nordicoms 40årsjubileum. (Mel: Dylan's: It's a Hard Rain ...). Nordicom Review. Vol. 35.
Eide, Elisabeth;Iraki, Rima (2014). Intervju om dødsstraff i Pakistan. NRK1 Dagsrevyen.
Eide, Elisabeth;Holm, Hege (2014). Intervju om gjenopptaking av dødsstraff i Pakistan. D18. NRK Dagsnytt 18.
Eide, Elisabeth (2014). 22. juli, mediene og Groruddalen. Avslutningsarrangement for Alnaprosjektet. Institutt for Sosialantropologi, UiO.
Eide, Elisabeth (2014). Om trygghet, demokrati og dannelse på arbeidsplassen. Lederutviklingsprogram. Universitets- og Høgskolerådet.
Eide, Elisabeth;Skaufjord, Terje (2014). Historier fra Afghanistan. Oslo Bokfestival. Oslo Bokfestival.
Figenschou, Kaja;Eide, Elisabeth (2014). Intervju om lokalmedier, Alnaprosjektet. NRK Østlandssendingen.
Eide, Elisabeth (2014). Intervju om Nobelprisen, i Dagsnytt NRK P1. NRK P1.
Eide, Elisabeth;Ottosen, Rune (2014). Lecture on freedom of expression and media. Møte hos Democratic Voice of Burma (DVB). DVB.
Eide, Elisabeth (2014). Reporting women, and the importance of storytelling. Keynote: ‘Women, Democracy and the Media: political participation and freedom of expression’. CAWTAR, Tunisia og JM/HiOA.
Eide, Elisabeth (2014). "Fra asyldebatt til rasisme?". Globaliseringskonferansen 2014. Globaliseringskonferansen.
Eide, Elisabeth (2014). Afghanistan - hva står på spill?. Seminar. Gimle Rotary.
Eide, Elisabeth (2014). «Journalistens forutsetning for å formidle fra ikke-europeiske kulturer». Bjørnson-akademiet. Bjørnson-akademiet.
Eide, Elisabeth (2014). Lilletun-forelesningen, Universitetet i Agder: "Etikk over landegrensene; fra ansiktets etikk til Facebook". Gjesteforelesning, hele universitetet. Universitetet i Agder.
Eide, Elisabeth;Ludvigsen, Elin (2014). Studiointervju, terrorangrepet mot skolebarn i Peshawar. TV2 - Nyhetskanalen.
Eide, Elisabeth;Henriksen, Sissel (2014). Intervju om skoleterroren i Peshawar. Klassekampen.
Eide, Elisabeth;Kolberg, Marit (2014). Intervju, terroren mot skole i Peshawar. NRK P2.
Eide, Elisabeth (2014). Intervju i "Norgesglasset" om mediespråk og kjønn ("Hjelpelause jenter"). NRK P1.
Eide, Elisabeth;Kvistum, Ivar (2014). Innvandrere foran funksjonshemmede. Handikapnytt.
Eide, Elisabeth;Skjetne, Oda Leraan (2014). Frykter nytt lovforslag vil gi straffrihet for vold mot kvinner i Afghanistan. Dagbladet.
Eide, Elisabeth;Torp, Ole (2014). Debatt om Afghanistan etter mordet på SR's Nils Horner. NRK2.
Eide, Elisabeth;Grue, Jan (2014). Funksjonshemmede - oversett i mediene?. Ytring : NRK.
Eide, Elisabeth;Grue, Jan;Synnevåg, Anne (2014). Intervju i Ekko om medierepresentasjon av mennesker med nedsatt funksjonsevne. NRK P2.
Eide, Elisabeth (2014). Intervju, Kulturnytt om medierepresentasjon av mennesker med nedsatt funksjonsevne. NRK P2.
Eide, Elisabeth;Skaufjord, Terje;Henriksen, Sissel (2014). Om presidentvalget i Afghanistan. Klasekampen.
Eide, Elisabeth;Almaas, Gry Blekastad (2014). Om Afghanistan-valget osv. Dagsnytt 18.
Eide, Elisabeth (2014). Om drap på journalister i Afghanistan - og om valget. NRK Dagsnytt.
Eide, Elisabeth;Plassen, Pål (2014). Om presidentvalget i Afghanistan. NRK P1.
Eide, Elisabeth;Borch, Christian (2014). Om valget i Afghanistan. NRK2.
Eide, Elisabeth;Skaufjord, Terje;Helgesen, Jan Øyvind (2014). Intervju om boken "Afghanistan - ingen fred å få". TV2 nyhetskanalen.
Eide, Elisabeth (2014). Afghanistans framtid. Panelinnlegg og debatt. PRIO og Afghanistankomiteen.
Eide, Elisabeth (2014). Afghanistan - Langtvekkistan?. Sandefjord vgs og Sandefjord Folkehøgskole. Norsk Faglitterær forfatter- og oversetterforening.
Eide, Elisabeth (2014). Minoriteter i media - inkludering, stereotypier, fordommer. "Fordommer fordummer". Norsk folkehjelp.
Eide, Elisabeth (2014). Kvinner i medieoffentligheten - løfter glasstaket seg?. Likestillingsforum. Likestillingssenteret ved Universitetet i Agder.
Eide, Elisabeth;Skaufjord, Terje (2014). Ingen fred å få for Afghanistan. Dagbladet. 2 s.
Eide, Elisabeth;Wahab, Amal (2014). Om jenteutdanning i Afghanistan. Knuser skolemyte. Klassekampen.
Ottosen, Rune;Eide, Elisabeth (2013). Forord. Ottosen, Rune Eide, Elisabeth (Red.), Den lengste krigen. Medidekningen av krigen i Afghanistan. Forord. s. 5-6. Abstrakt forlag.
Eide, Elisabeth (2013). Intervju om medier og ekstremisme, Kulturhuset P2. NRK.
Eide, Elisabeth;Gallefoss, Lars (2013). Den gode viljen. TV-serie om norsk bistand. NRK1.
Eide, Elisabeth (2013). Opening speech; Women's suggrage, women's voices. International women's conference. HiOA/GIMD.
Eide, Elisabeth (2013). MediaClimate - scope and results. Conference on Media and Climate Research. University of Hamburg.
Eide, Elisabeth (2013). Om feminister i Afghanistan, Pakistan og India. Foredrag i Rafto-stiftelsen. Rafto-stiftelsen.
Eide, Elisabeth (2013). JOurnalism post 22.7. Forelesning for jordanske masterstudenter. Institutt for Journalistikk.
Eide, Elisabeth (2013). Heroes, Victims and Rights. Newspaper coverage of people with Disabilities. Nordmedia - Nordisk medieforskerkonferanse. Norsk Medieforskerlag/JM, HiOA.
Eide, Elisabeth (2013). Gay/Lesbian media actors and their media experiences. Ida Blom conference: Gender and Citizenship. University of Bergen; SKOK.
Eide, Elisabeth (2013). Stereotypes, Gender and Media. Three lectures. Skype-forelesning til studenter i Nicaragua og Colombia. Universidade Bluefields.
Eide, Elisabeth (2013). Afghanistandekningen i norsk presse. Boklansering. Boklansering. Abstrakt forlag.
Eide, Elisabeth;Kunelius, Risto (2013). Media Meets Climate. Field Dialogues. Future of Journalism Conference, Cardiff. Journalism/Routledge.
Eide, Elisabeth (2013). Medienes klimaversjoner. Pensjonistuniv. i Søgne. Seminar. Senioruniversitetet i Søgne.
Eide, Elisabeth (2013). Funksjonshemmede medieaktørers erfaringer, ULOBA-konferanse. Kveldsmøte. ULOBA.
Roalsø, Else-Beth;Eide, Elisabeth (2013). Criminal, Capable, Cultural Women. Press Coverage of Women in Norway 1913 - the Year of Universal Suffrage. Ida Blom Conference: Genderes Citizenship. Universitetet i Bergen.
Eide, Elisabeth;Lillebø, Sandra (2013). Tvinges til nytenkning. Om In Amenas-dekningen. Klassekampen.
Eide, Elisabeth;Jensen, Martin Huseby (2013). Nyhetslogg: Om pressedekningen av terroren i In Amenas. Journalisten.
Eide, Elisabeth (2013). Kvinner lever farlig i offentligheten. Vårt Land.
Eide, Elisabeth;Gullestad, Frida Holsten (2013). Med råd til å mene - om samfunnsdebattanter. Klassekampen.
Eide, Elisabeth;Schoulgin, Eugene;Nygaard, William (2013). Afghanistans usikre år. Klassekampen.
Eide, Elisabeth (2013). - I de åpne debattene på Internett tar kvinner mye mindre plass enn menn. Aftenposten A-magasinet.
Eide, Elisabeth;Lunde, Anders Firing (2013). De vanskelige spørsmålene. Morgenbladet.
Eide, Elisabeth;Sommerstad, Hanna (2013). Folket delt i synet på mer åpenhet. Bergens Tidende.
Eide, Elisabeth;Dåstøl, Astrid (2013). Etterlyser homofile kilder i mediene. Vårt Land.
Eide, Elisabeth (2013). Eksilets problem. Eksilets problem - Kosmopolitisk: Khaled Hosseini brer sin nye fortelling ut over seks tiår og flere kontinenter. Klassekampen.
Eide, Elisabeth;Leer-Salvesen, Tarjei (2013). - Oppdraget var ikke mulig. Fædrelandsvennen.
Eide, Elisabeth (2013). Har innsatsen i Afghanistan vært mislykket?. Priotestfestivalen. Protestfestivalen.
Eide, Elisabeth;Ottosen, Rune;Vollan, Mari Brenna (2013). Ensidig krigsdekning. Klassekampen.
Eide, Elisabeth;Ottosen, Rune (2013). Oppgjøret som aldri kom.Hvorfor har ikke norske medier stilt spørsmål ved sin egen innsats i Afghanistan-krigen?. Klassekampen.
Eide, Elisabeth;Sibbern, Kai (2013). Intervju om medienes klimadekning. NRK P2 Verdibørsen.
Eide, Elisabeth (2013). Intervju på nyhetsmorgen om president Karzais besøk og situasjonen i Afghanistan. NRK P2.
Eide, Elisabeth;Groth, Annette (2013). Intervju på URIX om Malala Yousufzai, Nobelprisen og situasjonen i Pakistan. URIX, NRK.
Eide, Elisabeth;Ravnestad, Jan Rye (2013). Intervju om boka "Den lengste krigen" om krigsdekning, Afghanistan. NRK P2 Kurér.
Eide, Elisabeth;Kristiansen, Tomm (2013). Intervju om dekningen av Afghanistankrigen. NRK søndagsavisa.
Eide, Elisabeth (2013). Feature writing in times of crisis. Three lectures. Seminar. Norwegian People's Aid/Metrography Photo Centre.
Eide, Elisabeth (2013). Fortysome worries. Jubileumssang til Nordmedias fest og førtiårsjubileum. (Inspired by Bon Dylan: It's a Hard Rain's Gonna Fall). Nordmedia 2013. Institutt for Journalistikk og Mediefag, HiOA.
Eide, Elisabeth (2013). Medier, journalistikk og globalisering. Foredrag, elever på vgs. Malakoff VGS.
Eide, Elisabeth (2013). Studenter i forskning - et lykkelig valg. Studenter i forskning og utvikling. SAM-fakultetet.
Eide, Elisabeth (2013). Medienes klimadiskurser: politisk spill og truende framtid. NORKLIMAs sluttkonferanse. Norges Forskningsråd.
Eide, Elisabeth (2013). Fordommer fordummer - medier og minoriteter. Seminar for ungdom. Norsk Folkehjelp.
Eide, Elisabeth (2013). Media and law; self regulation and ethics. A study of post-22. July press practices. Delegasjonsbesøk fra Burma. Den norske Burma-komiteen.
Eide, Elisabeth (2013). Representation of Gender in the Public Sphere. Konferanse, europeiske tidsskriftredaktører: Eurozine. Norsk tidsskriftforening.
Eide, Elisabeth (2013). Discriminatory Discourses and Social Media. Seminar. Bilgi University, Istanbul.
Eide, Elisabeth (2013). Innenfra- og utenfra-fortellinger om Groruddalen. Publikumstreff. Furuset Bibliotek.
Eide, Elisabeth (2013). How can researchers contribute to Gender Rights?. Konferanse. BFD, Norge og MOLISA, Vietnam.
Eide, Elisabeth (2013). Media and Women's rights: Spaces, Visibility and Stereotypes. Konferanse i Ho Chi Minh-byen. BFD, Norge og MOLISA, Vietnam.
Eide, Elisabeth (2013). Climate Crossroads-prosjektet og føre-var-prinsippet. Lunsjforedrag.
Eide, Elisabeth (2013). Future Foreign Reporters: Stringers, Gatherers, Volunteers?. Vit konferanse ved Stockholm Universitet. JMK/Stockholms Universitet.
Eide, Elisabeth (2013). Media Meets Climate - Challenges for Global Journalism. Conference on Climate change and Journalism. University of Dhaka and HiOA.
Krøvel, Roy Gunnar;Eide, Elisabeth;Knudsen, Anders Marius (2012). Transnational orientations in a global landscape; Youth, media, war and conflict. Digital Crossroads, Media, Migration and Diaspora in a Transnational Perspective. Utrecht Univeristy.
Orgeret, Kristin;Eide, Elisabeth (2012). Human Rights and Journalism. Workshop with journalists in Iraqi Kurdistan. Norwegian People's Aid.
Eide, Elisabeth (2012). "Agenten som går igjen" Om Agent Orange-ofre i Viet Nam. Klassekampen. 2 s.
Eide, Elisabeth;Eriksen, Thomas Hylland (2012). Innledning: Den flerstemte drabantbyen. Alghasi, Sharam Eide, Elisabeth Eriksen, Thomas Hylland (Red.), Den globale drabantbyen. Groruddalen og det nye Norge. Kapittel 1. s. 7-14. Cappelen Damm Akademisk.
Eide, Elisabeth (2012). Kvinneseier i krigsruiner. Klassekampen.
Eide, Elisabeth (2012). Eksil og hjemme. Klassekampen.
Eide, Elisabeth (2012). Den vakre overflaten. Klassekampen.
Eide, Elisabeth (2012). Folk i randsonene. Klassekampen.
Eide, Elisabeth (2012). Kabuls ansikter. Klassekampen.
Eide, Elisabeth (2012). Kritikerne knebles ikke. Ny Tid. Vol. 22.
Eide, Elisabeth (2012). En virkelig museumsvokter. Portrett av Omara Khan Masoudi ved Kabul Museum. Dagbladet.
Eide, Elisabeth (2012). En stadig farligere jobb (journalistikk i irakisk Kurdistan). Klassekampen.
Eide, Elisabeth;Sibbern, Kai;Strøm, Steinar (2012). Intervju om humaniora og akademiske valg. NRK, Verdibørsen, P2.
Eide, Elisabeth;Sibbern, Kai (2012). Intervju om mediedekningen av klimaendringer. NRK Verdibørsen, P2.
Eide, Elisabeth (2012). Om ytringsfrihet og høyreekstremisme. Speaking is Silver, Yttrandefrihetdagene på Hanaholmen, Helsinki. Nordicom, Expo, NorDem,.
Eide, Elisabeth (2012). Om mediedekning av funksjonshemmede. Konferanse, Likestillings- og Diskrimineringsombudet. Likestillings- og diskrimineringsombudet.
Eide, Elisabeth (2012). JOurnalism, terrorism and multiculturalism. A critical Enquiry. KOnferanse om mediene og 22. juli. Gøgskolen i Volda.
Eide, Elisabeth (2012). To Live by the PEN. Lecture at the first congress of PEN Ethiopia. First ever congress in Ethiopian PEN, chapter of PEN International. PEN Ethiopia.
Eide, Elisabeth (2012). Klimaendringer: Språk, diskurs og journalistisk "balanse". SAMKUL-programmets åpningskonferanse. Norges Forskningsråd.
Eide, Elisabeth (2012). Human rights and jouralism, course for journalists in Iraqi Kurdistan. Human Rights and Journalism. Norwegian People's Aid.
Eide, Elisabeth (2012). Human Rights - Women Rights, three lectures. Course on Gender and Journalism for Vietnamese Journalists. KUN (senter for kunnskap og likestilling) & Local partner.
Eide, Elisabeth (2012). Human Rights - Women Rights. Master course in media/journalism. University of Hanoi.
Eide, Elisabeth (2012). Krig, medier og fiendebilder. Masterkurs. Høgskolen i Buskerud.
Eide, Elisabeth (2012). Pressefrihet, åpenhet og 22. juli. Pressefrihetens dag, paneldiskusjon. Presseorganisasjonene og Fritt Ord.
Eide, Elisabeth (2012). Lecture on Freedom of Expression Post 22.7.2011. Besøk av kurdiske journalister til Norge. Norsk Folkehjelp.
Eide, Elisabeth (2012). 22. July, Media and Freedom of Expression. Besøk av Masterstudenter i Journalistikk fra Jordan/Amman. HioA/UD.
Eide, Elisabeth (2012). Post-22 July Norway: media, diversity and freedom of expression. Visit by Burmese delegation: journalists and officials. HiOA and MFA.
Eide, Elisabeth (2012). 22 July, Media, Multiculturalism, and Freedom of Expression. IAMCR - verdenskongress. International Association of Media and Communication Researc.
Eide, Elisabeth (2012). “En av våre egne”: Hvor elastisk er norskheten?. Hva er norskhet?. Senter for Profesjonsstudier (SPS), HiOA.
Eide, Elisabeth (2012). Saving Image – or Rain ForestsJournalism Stories on a Rain Forest Preservation Initiative. Boulder conference on Media, Politics and Climate. Boulder University.
Eide, Elisabeth;Mandal, Fredrik (2011). Intervju om medier og migrasjon. På Høyden, Universitetet i Bergen.
Eide, Elisabeth (2011). Suspect Foreigners - Media and Migration, past and present. Integration and Immigrants’ Participation. Faculty of Social and Human Sciences, University of Reykjavi.
Eide, Elisabeth (2011). Ideas of purity and diversity. Media and migration in a post-22.7-perspective. The role of faith in the public discourse of a pluralistic society. Faculty of Law, University of Bergen.
Eide, Elisabeth (2011). Media Discourses, Migrants and post-22.7-debates. IMER (International Migration & Ethnic Relations Research Unit, 15 years Jubilee. IMER, University of Bergen.
Eide, Elisabeth (2011). Terrorism - as seen in Norway 22 July - Society view. Ethical aspects of mental health. Nordic Committee on Bioethics (Nordic Council).
Eide, Elisabeth (2011). Medier og mangfold. Kartellkonferansen. LO Stat.
Eide, Elisabeth;Windstad, Øystein (2011). Intervju om Pakistan/Afghanistan. P4.
Eide, Elisabeth;Holm, Hege (2011). Om norsk krigsdekning med vekt på Libya. NRK Ekko.
Eide, Elisabeth (2011). Media and women, a researher's view. Seminar for Vietnamese delegation, Barne- og familiedepartementet. Seminar. Barne og familiedepartementet.
Eide, Elisabeth;Rana, Uzma (2011). Mediene skaper mer konflikt enn nødvendig. Utrop.
Eide, Elisabeth;Radøy, Sverre Tom (2011). Dagsnytt 18-debatt etter drapet på Osama bin Laden. NRK2.
Eide, Elisabeth;Strand Nedregotten, Rebecca (2011). Rapport om mediedekningen av militære operasjoner i Afghanistan. NRK Hordaland.
Eide, Elisabeth;Garvik, Bodil (2011). Mediedekningen av militæroperasjoner i Afghanistan. Bergens Tidende.
Eide, Elisabeth;Stenhjem, Kari (2011). Intervju om Norge som mangfoldssamfunn. NRK Trøndelag.
Eide, Elisabeth (2011). Massakrer og medier. Klassekampen. 2 s.
Eide, Elisabeth (2011). Medier og klima: En transnasjonal studie. Universitetet i Oslo - 200 år. Universitetet i Oslo.
Eide, Elisabeth (2011). On writers in exile: A panel with two exiled writers in Norway. Undset-festivalen. Norsk Litteraturfestival.
Eide, Elisabeth (2011). Panel om Afghanistan og terror. Undset-festivalen. Norsk Litteraturfestival.
Eide, Elisabeth (2011). Paneldebatt om Edward Said: Orientalismen. Universitetet i Oslo - 200 år. Universitetet i Oslo.
Eide, Elisabeth (2011). Foredrag om ytringsfrihet og ulike nasjonale praksiser. Universitetet i Oslo - 200 år. Universitetet i Oslo.
Eide, Elisabeth (2011). Global Climate - Local Journalisms. Media and Climate coverage. Bergen Summer University. Ph D level. University of Bergen.
Eide, Elisabeth (2011). Media Discourses on the Other og Global Media - Local Journalisms: Media and Climate Change. Summer School (Masterstudenter). University of Oslo, Institutt for medier og kommunikasjon.
Eide, Elisabeth (2011). Åpningsforedrag, nytt fakultet ved HiOA. Fakultetsåpning. SAM/HiOA.
Eide, Elisabeth (2011). Norge - et land for alle?. Innvandrerkonferansen. Norsk folkehjelp.
Eide, Elisabeth (2011). Bob Dylans ulike skikkelser i medieintervjuer. Seminar om Bob Dylan. Utdanningsforbundet.
Eide, Elisabeth (2011). Medier og minoriteter - med vekt på 22. juli-terroren. Nordisk journalistkursus. Nordisk JOurnalistcenter.
Eide, Elisabeth (2011). Ekstremisme på nettet. Universitetet i Oslo - 200 år. Universitetet i Oslo.
Eide, Elisabeth (2011). Ytringsfrihet og pressefrihet etter 22. juli. Paneldebatt. Universitetet i Oslo - 200 år. Universitetet i Oslo.
Eide, Elisabeth (2011). Oslo Extra Large - en by for alle. Oxlo-uka 2011 - avslutningsarrangement, panel. Oxlo.
Eide, Elisabeth (2011). Perspektivdebatt, Afghanistan. Perspektivdebatt om Afghanistan, paneldebatt. Flyktninghjelpen.
Eide, Elisabeth (2011). Ytringsfrihet og ansvar, integreringsutfordringen. UNE-seminaret 2011. Utlendingsnemnda.
Eide, Elisabeth (2011). Pakistan og terror ti år etter 11.09.2001. Sampol-konferansen, Univ i Bergen. Institutt for Sammenlignende politikk.
Eide, Elisabeth;Hamed, Samay (2011). 911 (et dikt av en afghansk forfatter, gjendiktet av EE). Dagbladet.
Eide, Elisabeth;Våge, Ingjerd (2011). Bryr seg mindre om miljø. Vårt Land.
Eide, Elisabeth;Falnes, Johan (2011). USA beskylder Pakistan for dobbeltspill. Norsk Telegrambyrå.
Eide, Elisabeth;Geard, Kathrine (2011). Lærdom fra Finland (terroraksjonen). Journalisten.
Eide, Elisabeth (2011). Afghanistan: Feilslått optimisme. Dagsavisen. 1 s.
Eide, Elisabeth (2011). Revolusjonær utålmodighet. Om situasjonen i Tunisia. Klassekampen.
Eide, Elisabeth;Torp, Ole (2011). Debatt om Støres Afghanistan-redegjørelse. NRK1: Aktuelt.
Eide, Elisabeth;Jenterud, Torkild (2011). Klimaendringer - panel. NRK Ekko-redaksjonen, spesialprogram fra Blindern.
Eide, Elisabeth;Guttormsen, Ellen Wesche (2011). Om medier og klimaendringer. NRK Ekkoredaksjonen.
Eide, Elisabeth;Andreassen, Tor Arne (2011). Truet journalist returneres. Aftenposten.
Eide, Elisabeth;Bakken, Laila (2011). K-ordet som sitter så langt inne. nrk.
Eide, Elisabeth;Myklebust, Mona (2011). Samtale om medier og dekning av verdens urett. NRK - Ekko.
Eide, Elisabeth;Jahr, Karl A (2011). I Pakistan er myndighetene feige. Aftenposten.
Eide, Elisabeth;Nordahl, Marianne (2011). Hva skjer i Libya?. Forskning.no.
Eide, Elisabeth;Trellevik, Amund (2011). Pakistan i ekstreme klør. Dagsavisen.
Eide, Elisabeth;Fermariello, Hugo (2011). Intervju i forbindelse med Fawad Ashrafs art i Samtiden. NRK Kulturnytt.
Eide, Elisabeth;Heyerdal, Tove K (2011). Intervju om afghansk journalist Sayed Parwiz Kambakhsh. NRK Kulturnytt.
Eide, Elisabeth;Haabeth, Nina (2011). Guvernørdrap ryster Pakistan. Norsk Telegrambyrå.
Eide, Elisabeth;Bach, Tor (2011). The Climate that Killed. Searchlight Magazine.
Eide, Elisabeth;Hussain, Quatrina (2011). Express TV talk show (Pakistan), on 22. July. Express TV.
Eide, Elisabeth;Hope, Tora (2011). Vend blikket utover. Bergensavisen.
Eide, Elisabeth;Simonsen, Anne Hege (2010). De vanskelige journalistiske valgene. Kaldheim, Osmund (Red.), Innvandrere i norske medier: Medieskapt islamfrykt og usynlig hverdagsliv. Årsapport 2009 (IMDI). Kapittel 5. s. 46-54.
Eide, Elisabeth (2010). Hvem snakker om klimaet?. Vox publica.
Eide, Elisabeth;Eriksen, Thomas Hylland;Toft, Martin (2010). Formidlingskollektivet. Uniforum.
Eide, Elisabeth;Olsen, Knut (2010). Om flommen i Pakistan. NRK-Dagsrevyen.
Eide, Elisabeth (2010). Verden sett hjemmefra. Dagsseminar. Hordaland fylke/Utdanningsforbundet.
Eide, Elisabeth (2010). Hvordan omtales minoritetene i media, og hvordan preger det våre holdninger?. Norske tingrettsdommere. Tingretten.
Eide, Elisabeth (2010). Medier, minoriteter og minoritetsstemmer. NFFO-turné. Bleiker vgs.
Eide, Elisabeth (2010). Mediedekning av minoriteter. NFFO-turne. Nordstrand vgs.
Eide, Elisabeth (2010). Global Climate, Local Journalisms: Media coverage of Climate Summits. SciencePub-konferanse. Sciencepub.
Eide, Elisabeth (2010). Mistenkelige utlendinger? Norske mediers minoritetsdekning og stemmene som taler imot. Fordommer fordummer (konferanse). Norsk Folkehjelp.
Eide, Elisabeth;Kunelius, Risto (2010). Global Climate and Local Journalisms. MediaClimate. Ph D-kurs. SV-fakultetet, Universitetet i Bergen.
Eide, Elisabeth (2010). Hva skjer egentlig i Afghanistan?. Kveldsmøte. Sølvberget kulturhus.
Eide, Elisabeth (2010). Medier, journalistikk og minoriteter. Kurs. Universitetet i Stavanger.
Eide, Elisabeth (2010). Medier og minoriteter. Kurs. Politihøgskolen.
Eide, Elisabeth (2010). Media and War rhetoric. Jubileumsarr - Galtungs 80-årsdag. Voksenåsen Konferansesenter.
Eide, Elisabeth (2010). Om boken Pakistan - midt i verden. Afghanistan-Pakistan-konferanse. Internasjonalt Ressurssenter, Univ i Bergen.
Eide, Elisabeth (2010). Paneldeltakelse om Indiskprodusert film om afghansk diaspora. KOnferanse. Universitetet i Heidelberg.
Eide, Elisabeth (2010). Media and Migration. Internasjonal konferanse. Metropolis Conference.
Eide, Elisabeth (2010). Afghanistan. seminar. SAIH Blindern.
Eide, Elisabeth (2010). Krigen i Afghanistan. Stormøte. Bjørnsonfestivalen.
Eide, Elisabeth;Kolberg, Marit (2010). Om situasjonen i Pakistan. Nyhetsmorgen, NRK P2.
Eide, Elisabeth;Skaufjord, Terje (2010). Om boken Pakistan - midt i verden. TV2 - morgensending-.
Eide, Elisabeth (2010). Global Media Monitoring Project: The Norwegian Results. Internasjonal Medieforskerkonferanse. IAMCR.
Eide, Elisabeth;Kunelius, Risto (2010). Covering Copenhagen. Domesticating Climate Change. Inernasjonal medieforskerkonferanse. IAMCR.
Eide, Elisabeth (2010). The F-bloggers and Postmodern Journalism. Internasjonal medieforskerkonferanse. IAMCR.
Eide, Elisabeth (2010). Media and Globalization - Media and Transnational Events. Åtte forelesningstimer. Summer School, Univ of Oslo.
Eide, Elisabeth (2010). MediaClimate - monitoring climate summits. Global konferanse. Deutsche Welle.
Eide, Elisabeth (2010). Afghanistan - hva nå?. Kveldsmøte. Aftenpostens pensjonistklubb.
Eide, Elisabeth (2010). Minoriteter og urfolk i mediene. Skolebesøk, tredje årskull. Elvebakken vgs.
Eide, Elisabeth (2010). JOurnalistene og 'de hjelpetrengende'. Seminar. Høgskulen i Volda.
Eide, Elisabeth;Eide, Kai (2010). Afghanistan - hvilken framtid?. Kveldsmøte. Norsk PEN.
Eide, Elisabeth (2010). Medier og globalisering. Seminar. Mediehøgskolen Gimlekollen.
Eide, Elisabeth;Solli, Ingunn (2010). Mediene lenker funksjonshemmede til offerrollen. Selvsagt.
Eide, Elisabeth (2010). Journalistene og "de der nede". Mediedekningen av den 3. verden. Skolebesøk. Lambertseter vgs.
Eide, Elisabeth (2010). Afghanistan - hvor finnes håpet?. Formiddagsforedrag. Pensjonistuniversitetet, Nordstrand.
Eide, Elisabeth;Geard, Kathrine (2010). Vårt bilde av Afghanistan. Journalisten.
Eide, Elisabeth;Arntsen, Erlend Ofte (2010). De gode hjelperne. Vårt Land.
Eide, Elisabeth;Simonsen, Anne Hege (2010). Enøyd Hustad om journalistikk. Dag og Tid.
Eide, Elisabeth;Dahl, Åse Johanne Roti (2010). Klimaspørsmål i medienes vald. Nationen.
Kaur, Lavleen;Eide, Elisabeth;Tharmalingam, Sarvendra;Sandrup, Therese;Hylland Eriksen, Thomas (2010). "Det grenseløse Norge". CULCOMs Avslutningskonferanse. Culcom.
Eide, Elisabeth;Tjørhom, Vegard (2010). Flere forfølges på grunn av tro. Vårt Land.
Eide, Elisabeth;Ørstavik, Kari (2010). Medier og klima. NRK Alltid nyheter.
Eide, Elisabeth;Fermariello, Ugo (2010). Klima og medier. NRK P2 Kulturnytt.
Eide, Elisabeth;Jåsund, Birger Kolsrud (2010). Kvinner i media. NRK\Kulturnytt.
Eide, Elisabeth;Owe, Thomas Alvarstein (2010). Klima og media. NRK P2 nyhetsmorgen.
Eide, Elisabeth;Rana, Uzma (2010). Nordmenn er ikke likegyldige til flomofrene. Utrop.
Eide, Elisabeth;Granlien, Silvana E. (2010). Skråblikk - kvinner i media. NRK Nordnytt.
Eide, Elisabeth;Kristiansen, Tomm (2010). Flommen i Pakistan. NRK Dagsnytt 18.
Eide, Elisabeth;Steinfeld, Hans Wilhelm (2010). Uro i Pakistan. NRK Dagsnytt 18.
Eide, Elisabeth;Smelror, Hilde-Yvonne (2010). Om rasisme i ukebladene. NRK P3.
Eide, Elisabeth;Mubashir, Noman;Tahir, Maryam (2010). Noman er også nordmann. Dagsavisen.
Eide, Elisabeth;Mosnes, Terje;Orgeret, Kristin (2010). Mediene velger seg flest menn. Dagbladet.
Vermariello, Hugo;Eide, Elisabeth (2010). Om ukebladenes forsider og manglende etnisk minoritetsrepresentasjon. NRK Kulturnytt.
Ursin, Lars Holger;Eide, Elisabeth (2010). Journalister fremhever forskjeller (om minoriteter og medier). Bergens Tidende.
Treekrem, Isac;Eide, Elisabeth (2010). Intervju om medier, islam og minoriteter. Radio Norge.
Bjørnås, Sun Iren;Eide, Elisabeth (2010). - Hadde vært færre spekulasjoner om familien var norsk. NRK (nett og tekst-tv).
Kjensli, Bjørnar;Eide, Elisabeth (2010). Rapportskapt mediefrykt?. Forskning.no.
Stokke, Olga;Eide, Elisabeth (2010). - Leserne reagerte på urettferdighet. Aftenposten.
Eide, Elisabeth (2008). Medier og krig - dekning av konflikter. Skolekonferanse, Rud vgs. Norsk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening.
Eide, Elisabeth;Hamed, Abdul Samay (2008). Drømmenes bussreise. Dikt av afghanske Abdul Samay Hamed, gjendiktet av E. Eide. Aftenposten.
Eide, Elisabeth (2008). USAs Private hær. Om Jeremy Scahill's Blackwater. Klassekampen. Vol. 2008. 2 s.
Eide, Elisabeth (2008). Omsorgens outsourcing. Fontene. Vol. 2008. 1 s.
Eide, Elisabeth (2008). Oppdrag Utland. Anmeldelse av Haakon Bull-Hansen: I krig for fred. Klassekampen. 1 s.
Simonsen, Anne Hege;Eide, Elisabeth (2008). Verden skapes hjemmefra. NRK P2-akademiet.