HiOA has a new name: OsloMet – Oslo Metropolitan University. Find out what this means for you.

menu
search
Norwegian

Publications and research

Scientific publications (126) Textbooks (9) Research reports (6) Dissemination (643)
Duarte, Katherine;Eide, Elisabeth (2018). Når vitenskapen skal «ut» Fra klimarapport til klimajournalistikk.. Norsk Medietidsskrift. Vol. 25.
Eide, Elisabeth;Kunelius, Risto (2018). Whistleblowers and journalistic ideals: Surveillance, Snowden and the meta-coverage of journalism. Northern Lights: Film & Media Studies Yearbook. Vol. 16. doi: 10.1386/nl.16.1.75_1
Eide, Elisabeth (2018). Diskurser om de andre, identitet og norskhet. Sakprosa. Vol. 10.
Kunelius, Risto;Heikkilä, Heikki;Russell, Adrienne;Eide, Elisabeth (2017). The NSA Revelations as Prism. Kunelius, Risto Heikkilä, Heikki Russell, Adrienne Yagodin, Dmitry (Red.), Journalism and the NSA Revelations. Chapter 1. s. 1-23. I.B. Tauris.
Eide, Elisabeth (2017). A Country Without Mercy. Afghan Journalists Caught in Crossfires. Carlsson, Ulla Pÿhtâri, Reeta (Red.), The Assault on Journalism Building Knowledge to Protect Freedom of Expression. Chapter 1.1 under the Way Forward. s. 81-87. Nordicom.
Eide, Elisabeth;Kunelius, Risto;Tegelberg, Matthew;Yagodin, Dimitry (2017). Conclusion: From Assessments to Solutions. Kunelius, Risto Eide, Elisabeth Tegelberg, Matthew Yagodin, Dimitry (Red.), Media and Global Climate Knowledge. Journalism and the IPCC. Chapter 13. s. 281-291. Palgrave Macmillan.
Kunelius, Risto;Nossek, Hillel;Eide, Elisabeth (2017). Key Journalists and the IPCC AR5: Toward Reflexive Professionalism?. Kunelius, Risto Eide, Elisabeth Tegelberg, Matthew Yagodin, Dimitry (Red.), Media and Global Climate Knowledge. Journalism and the IPCC. Chapter 12. s. 257-280. Palgrave Macmillan.
Eide, Elisabeth;Hahn, Oliver (2017). Good Practices in Climate Science Journalism. Kunelius, Risto Eide, Elisabeth Tegelberg, Matthew Yagodin, Dimitry (Red.), Media and Global Climate Knowledge. Journalism and the IPCC. Chapter 11. s. 235-256. Palgrave Macmillan.
Nassanga, Linda Goretti;Eide, Elisabeth;Hahn, Oliver;Rhaman, Mofizur;Sarwono, Billy (2017). Climate Change and Development Journalism in the Global South. Kunelius, Risto Eide, Elisabeth Tegelberg, Matthew Yagodin, Dimitry (Red.), Media and Global Climate Knowledge. Journalism and the IPCC. Chapter 10. s. 213-233. Palgrave Macmillan.
Eide, Elisabeth (2017). Scientists, Communication and the Space of Global Media Attention. Kunelius, Risto Eide, Elisabeth Tegelberg, Matthew Yagodin, Dimitry (Red.), Media and Global Climate Knowledge. Journalism and the IPCC. Chapter 2. s. 33-57. Palgrave Macmillan.
See all publications
Kunelius, Risto;Eide, Elisabeth (2017). The Problem: Climate Change, Politics and the Media. Kunelius, Risto Eide, Elisabeth Tegelberg, Matthew Yagodin, Dimitry (Red.), Media and Global Climate Knowledge. Journalism and the IPCC. Chapter 1. s. 1-32. Palgrave Macmillan.
Kunelius, Risto;Eide, Elisabeth;Tegelberg, Matthew;Yagodin, Dimitry (2017). Media and Global Climate Knowledge. Journalism and the IPCC. ISBN: 978-1-137-52321-1. 300 s. Palgrave Macmillan.
Eide, Elisabeth (2016). War and Women's Voices. The Gender Approach of Afghanistan's Largest News Agency. Lippe, Berit von der Ottosen, Rune (Red.), Gendering War and Peace Reporting. Some Insights - some Missing Links. Chapter 6. Nordicom.
Eide, Elisabeth;Lånkan, Kjersti (2016). Autonomous Journalists and Anonymous Politicians? Norwegian Media Coverage of then NSA and the "Snowden Affair". Norsk Medietidsskrift. Vol. 23. doi: 10.18261/issn.0805-9535-2016-03-04
Eide, Elisabeth (2016). Strategic Essentialism. Naples, Nancy (Red.), The Wiley Blackwell Encyclopedia of Gender and Sexuality Studies. Lexical article. s. 2278-2280. Wiley-Blackwell.
Eide, Elisabeth (2016). Afghanistan. Journalism in Pseudo-Post-Conflict. Conflict and Post-Conflict: A Clash of Definitions?. Orgeret, Kristin Tayeebwa, William (Red.), Journalism in conflict and post conflict conditions. Worldwide perspectives. Chapter 1. s. 23-39. Nordicom.
Eide, Elisabeth (2016). Threatened Source Protection. Freedom of Expression and extremist adversaries.. Carlsson, Ulla (Red.), Freedom of Expression and Media in Transition. Studies and Reflections in the Digital Age. Chapter 13. s. 107-117. Nordicom.
Eide, Elisabeth (2016). Lectures en contrepoint. Caricatures et contextes d'interprétations. Communication et langages. doi: http://www.necplus.eu/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=2465461
Eide, Elisabeth;Orgeret, Kristin (2015). Innledning. Eide, Elisabeth Orgeret, Kristin (Red.), Etter beste kjønn. Med kjønnsperspektiv på medier og journalistikk.. Kapittel 0, forord. s. 13-19. Universitetsforlaget.
Dahl, Thea Norden;Eide, Elisabeth (2015). Det unge gjennombruddet. Nye stemmer i offentligheten - nye roller?. Eide, Elisabeth Orgeret, Kristin (Red.), Etter beste kjønn. Med kjønnsperspektiv på medier og journalistikk.. Kapittel 10. s. 153-168. Universitetsforlaget.
Eide, Elisabeth (2015). "Reportere og betydningen av historie(r). Et essay om reisende kvinner.". Eide, Elisabeth Orgeret, Kristin (Red.), Etter beste kjønn. Med kjønnsperspektiv på medier og journalistikk.. Kapittel 3. s. 46-63. Universitetsforlaget.
Eide, Elisabeth;Orgeret, Kristin (2015). To skritt fram og ett tilbake. Kjønnsrenessanse i journalistikken?. Eide, Elisabeth Orgeret, Kristin (Red.), Etter beste kjønn. Med kjønnsperspektiv på medier og journalistikk.. Kapittel 1. s. 19-35. Universitetsforlaget.
Eide, Elisabeth (2015). Etikk over landegrensene. Fra ansiktets etikk til Facebook. Helgesen, Svein (Red.), Røtter og Vinger - Et "Matpakkeseminar" i Jon Lilletuns Ånd. Kapittel 1 i Del 1, Etikk og menneskeverd. s. 37-53. Portal forlag.
Eide, Elisabeth (2014). Usynlig offer - aktiv borger. Eide, Elisabeth Grue, Jan Vold, Tonje (Red.), Ut av medieskyggen. Representasjon av funksjonshemmede i media. Kapittel 10. s. 141-156. Fagbokforlaget.
Eide, Elisabeth (2014). Tapte muligheter. Eide, Elisabeth Grue, Jan Vold, Tonje (Red.), Ut av medieskyggen. Representasjon av funksjonshemmede i media. Kapittel 3. s. 41-57. Fagbokforlaget.
Eide, Elisabeth;Grue, Jan;Vold, Tonje (2014). Et stort felt. Eide, Elisabeth Grue, Jan Vold, Tonje (Red.), Ut av medieskyggen. Representasjon av funksjonshemmede i media. Kapittel 1. s. 11-28. Fagbokforlaget.
Eide, Elisabeth;Grue, Jan;Vold, Tonje (2014). Ut av medieskyggen. Representasjon av funksjonshemmede i media. ISBN: 978-82-321-0434-5. 157 s. Fagbokforlaget.
Eide, Elisabeth;Elgesem, Dag;Gloppen, Siri;Rakner, Lise (2014). Norske paradokser. Eide, Elisabeth Elgesem, Dag Gloppen, Siri Rakner, Lise (Red.), Klima, medier og politikk. Kapittel 1. s. 9-23. Abstrakt forlag.
Eide, Elisabeth;Naper, Anja (2014). Klimavalg i mediene. Journalistene og det politiske spillet. Eide, Elisabeth Elgesem, Dag Gloppen, Siri Rakner, Lise (Red.), Klima, medier og politikk. Kapittel 3. s. 45-65. Abstrakt forlag.
Eide, Elisabeth (2014). Dystopier og politisk satire. Avistegninger om klimaendringer. Eide, Elisabeth Elgesem, Dag Gloppen, Siri Rakner, Lise (Red.), Klima, medier og politikk. Kapittel 14. s. 259-281-. Abstrakt forlag.
Eide, Elisabeth;Elgesem, Dag;Gloppen, Siri;Rakner, Lise (2014). Klima, medier og politikk. ISBN: 978-82-7935-363-8. 334 s. Abstrakt forlag.
Eide, Elisabeth (2014). Bekjennelser og kompromisser - Homofile/lesbiske/skeive medieerfaringer. Norsk Medietidsskrift. Vol. 21.
Eide, Elisabeth;Krøvel, Roy;Knudsen, Anders Marius (2014). Transnational orientations in a global media landscape: Youth, media, war and conflict. Conflict & Communication Online. Vol. 13.
Eide, Elisabeth (2014). Det store vi - medier, inkludering og ekskludering. Westrheim, Kariane Tolo, Astrid (Red.), Kompetanse for mangfold: Om utdanningens rolle og skolens utfordringer i det flerkulturelle Norge. Kapittel 5. Fagbokforlaget.
Eide, Elisabeth (2013). Norway and 22 July: A Clash of Diagnoses ...? A Media Debate on Freedom of Expression Revisited. Carlsson, Ulla (Red.), Freedom of Expression Revisited. Citizenship and Journalism in the Digital Era. Chapter 6. s. 73-93. Nordicom.
Eide, Elisabeth;Kjølstad, Maria;Naper, Anja Aaheim (2013). After the 22 July Terror in Norway. Media Debates on Freedom of Expression and Multiculturalism. Nordic Journal of Migration Research. Vol. 3. doi: 10.2478/njmr-2013-0011
Eide, Elisabeth;Knudsen, Anders Marius (2013). Afghansk ungdom: mediebruk, krig og konflikt. Ottosen, Rune Eide, Elisabeth (Red.), Den lengste krigen. Medidekningen av krigen i Afghanistan. Kapittel 11. s. 201-215. Abstrakt forlag.
Eide, Elisabeth (2013). Hva med afghanske journalister?. Ottosen, Rune Eide, Elisabeth (Red.), Den lengste krigen. Medidekningen av krigen i Afghanistan. Kapittel 12. s. 217-231. Abstrakt forlag.
Eide, Elisabeth;Roalsø, Else-Beth (2013). Kriminelle, kulturelle, kapable kvinner. Pressens kvinneversjoner i stemmerettsåret. Pressehistorisk tidsskrift.
Ottosen, Rune;Eide, Elisabeth (2013). Den lengste krigen. Ottosen, Rune Eide, Elisabeth (Red.), Den lengste krigen. Medidekningen av krigen i Afghanistan. Kapittel 1. s. 11-27. Abstrakt forlag.
Ottosen, Rune;Eide, Elisabeth (2013). Den lengste krigen. Medidekningen av krigen i Afghanistan. ISBN: 978-82-7935-354-6. 244 s. Abstrakt forlag.
Eide, Elisabeth (2012). An editorial thet shook the world... Global solidarity vs. editorial autonomy. Eide, Elisabeth Kunelius, Risto (Red.), Media meets climate : the global challenge for journalism. Chapter 7. s. 125-144. Nordicom.
Eide, Elisabeth;Kunelius, Risto (2012). Media meets climate : the global challenge for journalism. ISBN: 978-91-86523-51-0. 340 s. Nordicom.
Eide, Elisabeth;Kunelius, Risto (2012). Epilogue. Challenges for future journalism. Eide, Elisabeth Kunelius, Risto (Red.), Media meets climate : the global challenge for journalism. Chapter 18. s. 331-338. Nordicom.
Sarwono, Billy;Ali, Zarqa S.;Eide, Elisabeth (2012). Ignored voices. The victims, the virtuous, the agents. Women and climate change coverage. Eide, Elisabeth Kunelius, Risto (Red.), Media meets climate : the global challenge for journalism. Chapter 15. s. 281-295. Nordicom.
Hahn, Oliver;Eide, Elisabeth;Ali, Zarqa S. (2012). The evidence of things unseen. Visualizing global warming. Eide, Elisabeth Kunelius, Risto (Red.), Media meets climate : the global challenge for journalism. Chapter 12. s. 221-246. Nordicom.
Eide, Elisabeth (2012). Saving the rain forest - differing perspectives. Eide, Elisabeth Kunelius, Risto (Red.), Media meets climate : the global challenge for journalism. Chapter 5. s. 87-104. Nordicom.
Eide, Elisabeth;Kunelius, Risto (2012). Introduction. Eide, Elisabeth Kunelius, Risto (Red.), Media meets climate : the global challenge for journalism. Chapter 1. s. 9-28. Nordicom.
Eide, Elisabeth;Kunelius, Risto (2012). Media Meets Climate. The Global Challenge for Journalism. ISBN: 978-91-86523-51-0. 340 s. Nordicom.
Eide, Elisabeth (2012). Backlash i mediene? Journalistikk og kjønn. Orgeret, Kristin (Red.), Norske medier – journalistikk, politikk og kultur. Kapittel 5. s. 134-161. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.
Eide, Elisabeth (2012). The Terror in Norway and the Multiculturalist Scapegoat. Journal of Contemporary European Studies. Vol. 20.
Eide, Elisabeth (2012). Visualizing a global crisis. Constructing climate, future and present. Conflict & Communication Online. Vol. 11. 16 s.
Eide, Elisabeth (2012). "Islamkritikere knebles". Motgift: Akademisk respons på den nye høyreekstremismen. Kapittel 16. s. 218-232. Flamme forlag.
Eide, Elisabeth (2012). Møteversjoner fra Rommen skole. Alghasi, Sharam Eide, Elisabeth Eriksen, Thomas Hylland (Red.), Den globale drabantbyen. Groruddalen og det nye Norge. Kapittel 16. s. 248-264. Cappelen Damm Akademisk.
Alghasi, Sharam;Eide, Elisabeth;Eriksen, Thomas Hylland (2012). Den globale drabantbyen. Groruddalen og det nye Norge. ISBN: 9788202386559. 288 s. Cappelen Damm Akademisk.
Kunelius, Risto;Eide, Elisabeth (2012). Moment of hope, mode of realism. On the dynamics of a transnational journalistic field during UN climate change summits. International Journal of Communication.
Eide, Elisabeth (2012). Offer, hemmet, aktiv, borger? : medieerfaringer blant individer med nedsatt funksjonsevne. Norsk Medietidsskrift. Vol. 19.
Eide, Elisabeth (2011). "A song and dance Man" Bob Dylans mange ansikter i medieintervjuer. Botvar, Pål Ketil Aasgaard, Reidar Kvalvaag, Robert (Red.), Bob Dylan. Mannen, myten og musikken. Kapittel 17. s. 202-215. Dreyer Forlag A/S.
Eide, Elisabeth;Nikunen, Kaarina (2011). Media in motion : cultural complexity and migration in the Nordic region. ISBN: 978-1-4094-0446-0. 280 s. Ashgate.
Eide, Elisabeth (2011). Down There and Up Here. Orientalism and Othering in Feature Stories. ISBN: 978-1-57273-861-4. Hampton Press.
Eide, Elisabeth (2011). Being Me, Being Us, Being Them: Experiences Media Actors Negotiating their Minority Backgrounds. Eide, Elisabeth Nikunen, Kaarina (Red.), Media in Motion: Cultural Complexity and Migration in the Nordic Region. Chapter 5. s. 71-89. Ashgate.
Eide, Elisabeth;Nikunen, Kaarina (2011). Introduction: Change of Climate. Eide, Elisabeth Nikunen, Kaarina (Red.), Media in Motion: Cultural Complexity and Migration in the Nordic Region. Chapter 1. s. 1-19. Ashgate.
Eide, Elisabeth;Ytterstad, Andreas (2011). The Tainted Hero: Frames of Domestication in Norwegian Press Representation of the Bali Climate Summit. The International Journal of Press/Politics. Vol. 16. doi: 10.1177/1940161210383420
Eide, Elisabeth;Nikunen, Kaarina (2011). Media in Motion: Cultural Complexity and Migration in the Nordic Region. ISBN: 978-1-4094-0447-7. 296 s. Ashgate.
Roalsø, Else-Beth;Hjeltnes, Guri;Eide, Elisabeth (2010). Kvinnenes langsomme inntog. Dahl, Hans Fredrik (Red.), Norsk Presses historie 1-4 (1660-2010). x. s. 339-353. Universitetsforlaget.
Eide, Elisabeth (2010). Differing standards of free expression: clashes of laws during the cartoon controversy?. Hellum, Anne Ali, Shaheen Sardar Griffiths, Anne (Red.), From Transnational Relations to Transnational Laws. Northern European Laws at the Cross Roads. Chapter 12. s. 277-299. Ashgate.
Eide, Elisabeth;Simonsen, Anne Hege (2010). Verden utenfor vesten. Hjeltnes, Guri Dahl, Hans Fredrik (Red.), Norsk presses historie : 1-4 (1660-2010) : B. 3: Imperiet vakler 1945-2010. Kapittel 3 (del). s. 219-237. Universitetsforlaget.
Eide, Elisabeth (2010). Sjanger og nyhetskonvensjoner. Ottosen, Rune Dahl, Hans Fredrik (Red.), Norsk presses historie : 1-4 (1660-2010) : B. 2: Parti, presse, publikum 1880-1945. Kapittel 4 (del). s. 153-175. Universitetsforlaget.
Eide, Elisabeth;Skaufjord, Terje (2010). Pakistan : midt i verden. ISBN: 978-82-530-3274-0. 340 s. Pax Forlag.
Eide, Elisabeth;Ytterstad, Andreas (2010). Norway: Small country, large ambitions. Eide, Elisabeth Kunelius, Risto Kumpu, Ville (Red.), Global Climate - Local Journalisms. A Transnational Study of How Media Make Sense of Climate Summits. Chapter 14. Projekt Verlag - Verlag für Wissenschaft und Kultur.
Eide, Elisabeth;Kunelius, Risto (2010). Domesticating global moments. A transnational study of the coverage of the Bali and Copenhagen climate summits. Eide, Elisabeth Kunelius, Risto Kumpu, Ville (Red.), Global Climate - Local Journalisms. A Transnational Study of How Media Make Sense of Climate Summits. Introduction chapter. Projekt Verlag - Verlag für Wissenschaft und Kultur.
Eide, Elisabeth (2010). Conflicting Readings: The Cartoon Crisis seen from Pakistan. Dosenrode, Søren (Red.), Freedom of the Press. On Censorship, Self-censorship and Press Ethics. chapter 12. s. 126-149. Nomos Verlagsgesellschaft.
Eide, Elisabeth (2010). "Suspect Foreigners" Victims being vilified. Døving, Cora Alexa Schwaller, Nicolas (Red.), Minority Narratives and National Memory. chapter 7. s. 95-111. Unipub forlag.
Eide, Elisabeth;Kunelius, Risto;Kumpu, Ville (2010). Global Climate - Local Journalisms. A Transnational Study of How Media Make Sense of Climate Summits. ISBN: 978-3-89733-226-3. 354 s. Projekt Verlag - Verlag für Wissenschaft und Kultur.
Eide, Elisabeth (2010). Strategic essentialism and ethnification : hand in glove?. Nordicom Review. Vol. 31.
Eide, Elisabeth (2009). Global Divides and Transnational Media Literacy. Nordicom Review. Vol. 30. doi: Jubilee Issue, June 2009
Skogseth, Egil G.;Eide, Elisabeth (2009). Evig etnisk? historiske minoriteters medieerfaringer og -strategier. Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning. Vol. 10.
Orgeret, Kristin Skare;Eide, Elisabeth (2009). Godhetsregimet på tur : bistandsjournalistikkens begrensninger. Eide, Elisabeth Simonsen, Anne Hege (Red.), Dekke verden! Lærebok i utenriksjournalistikk. kap.8. s. 125-136. IJ-forlaget.
Eide, Elisabeth (2009). Å sortere verden. Eide, Elisabeth Simonsen, Anne Hege (Red.), Dekke verden! Lærebok i utenriksjournalistikk. Kapittel 1. s. 13-35. IJ-forlaget.
Simonsen, Anne Hege;Eide, Elisabeth (2009). Å dekke verden. Eide, Elisabeth Simonsen, Anne Hege (Red.), Dekke verden! Lærebok i utenriksjournalistikk. Forord. s. 7-13. IJ-forlaget.
Eide, Elisabeth (2009). Talens rett : hvem får snakke i utenriksreportasjen?. Eide, Elisabeth Simonsen, Anne Hege (Red.), Dekke verden! Lærebok i utenriksjournalistikk. Kapittel 6. s. 105-113. IJ-forlaget.
Eide, Elisabeth;Simonsen, Anne Hege (2009). Den globale journalisten. Eide, Elisabeth Simonsen, Anne Hege (Red.), Dekke verden! Lærebok i utenriksjournalistikk. Kapittel 19. s. 307-315. IJ-forlaget.
Eide, Elisabeth;Simonsen, Anne Hege (2009). Teknikk, talent og temperament. Eide, Elisabeth Simonsen, Anne Hege (Red.), Dekke verden! Lærebok i utenriksjournalistikk. Kapittel 22. s. 335-349. IJ-forlaget.
Eide, Elisabeth;Simonsen, Anne Hege (2009). Fallen Angels : the end of the colourful community?. Alghasi, Sharam Eriksen, Thomas Hylland Ghorashi, Halleh (Red.), Paradoxes of cultural recognition: Perspectives from Northern Europe. 13. s. 219-242. Ashgate.
Eide, Elisabeth;Simonsen, Anne Hege (2009). Dekke verden! Lærebok i utenriksjournalistikk. ISBN: 978-82-7147-309-9. 354 s. IJ-forlaget.
Eide, Elisabeth (2008). Medieblikket og mangfoldet: Minoriteter i norsk presse. PHS Forskning. Vol. 2008.
Hervik, Peter;Eide, Elisabeth;Kunelius, Risto (2008). A Long and Messy event. Eide, Elisabeth Kunelius, Risto Phillips, Angela (Red.), Transnational Media Events. The Mohammed Cartoons and the Imagined Clash of Civilizations. Chapter 2. s. 29-39. Nordicom.
Eide, Elisabeth;Kunelius, Risto;Phillips, Angela (2008). Contrapuntal Readings. Transnational Media Research and the Cartoon Controversy as a Global News Event. Eide, Elisabeth Kunelius, Risto Phillips, Angela (Red.), Transnational Media Events. The Mohammed Cartoons and the Imagined Clash of Civilizations. Chapter 1. s. 11-29. Nordicom.
Eide, Elisabeth;Hervik, Peter;Kunelius, Risto (2008). A Long and Messy Event. Eide, Elisabeth Kunelius, Risto Phillips, Angela (Red.), Transnational Media Events. The Mohammed Cartoons and the Imagined Clash of Civilizations. Chapter 2. s. 29-39. Nordicom.
Eide, Elisabeth (2008). The Loop of Labelling. Orientalism, Occidentalism and the Cartoon Crisis. Eide, Elisabeth Kunelius, Risto Phillips, Angela (Red.), Transnational Media Events. The Mohammed Cartoons and the Imagined Clash of Civilizations. Chapter 9. s. 133-151. Nordicom.
Simonsen, Anne Hege;Eide, Elisabeth (2008). Verden skapes hjemmefra - Pressedekningen av den ikke-vestlige verden 1902–2002. ISBN: 9788274772885. 300 s. Unipub forlag.
Eide, Elisabeth;Kunelius, Risto;Phillips, Angela (2008). Transnational Media Events. The Mohammed Cartoons and the Imagined Clash of Civilizations. ISBN: 9789189471641. 290 s. Nordicom.
Eide, Elisabeth;Kunelius, Risto;Phillips, Angela (2008). Transnational Media Events. The Mohammed Cartoons and the Imagined Clash of Civilizations. ISBN: 978-91-89471-64-1. 290 s. Nordicom.
Eide, Elisabeth (2007). 'Being the Other' or Tourist in her Reality? Reporters' and Writers' Attempts at Cross-Identification. Social Identities. Vol. 13.
Eide, Elisabeth (2007). Venstrejournalister med høyreeffekt - medier og innvandring. KonturTidsskrift. Vol. 7.
Eide, Elisabeth (2007). Pakistan: Critique, Anger and Understanding. Eide, Elisabeth Kunelius, Risto Hahn, Oliver Schröder, Roland (Red.), Reading the Mohammed Cartoons Controversy. An International Analysis of Press Discourses on Free Speech and Political Spin. Kapittel 9. s. 131-145. Projekt Verlag - Verlag für Wissenschaft und Kultur.
Eide, Elisabeth (2007). Kritikk, sinne og forståelse. Karikaturstriden sett fra Pakistan. P2-akademiet, P2-akademiet (Red.), P2-akademiets foredragsserie, bind 36. Kapittel.
Simonsen, Anne Hege;Eide, Elisabeth (2007). Mistenkelige utlendinger. Minoriteter i norsk presse gjennom hundre år. ISBN: 978-82-7634-750-0. 220 s. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.
Eide, Elisabeth;Kunelius, Risto;Hahn, Oliver;Schröder, Roland (2007). Reading the Mohammed Cartoons Controversy. An International Analysis of Press Discourses on Free Speech and Political Spin. ISBN: 978-3-89733-167-9. 218 s. Projekt Verlag - Verlag für Wissenschaft und Kultur.
Eide, Elisabeth (2006). Dødelig kommunikasjon. Karikaturene sett fra Lahore. Morgenbladet.
Eide, Elisabeth (2006). Sensur, diktatur og skandaler. Journalisten. Vol. 90. 6 s.
Eide, Elisabeth (2006). To skritt frem, ett tilbake (om pakistanske feminister). Morgenbladet.
Eide, Elisabeth (2006). Fienden i Lahore (om Ibsen-festival). Morgenbladet.
Eide, Elisabeth (2006). Fritt fram for ødeleggelse. Klassekampen.
Eide, Elisabeth (2006). Jordskjelvet og Profeten. Klassekampen.
Eide, Elisabeth (2006). Indonesias samvittighet. Bøygen : Organ for nordisk språk og litteratur. Vol. 11. 3 s.
Eide, Elisabeth (2006). Organiserer i motstrøm (om pakistansk fagbevegelse). LO-aktuelt : organ for Landsorganisasjonen i Norge. Vol. 101. 4 s.
Eide, Elisabeth (2006). The Empire and the EgyptiansA Multi-disciplinary approach to global journalism studies. Nordicom Review. Vol. 27.
Eide, Elisabeth (2006). Lengselen etter det normale. Eriksen, Thomas Hylland Breivik, Jan Kåre (Red.), Normalitet. kapittel. Universitetsforlaget.
Eide, Elisabeth (2005). Tsunamien, menneskene og mediene. Norsk Medietidsskrift. Vol. 12.
Eide, Elisabeth;Simonsen, Anne Hege (2005). Å se verden fra et annet sted. Medier, norskhet og fremmedhet Ny utgave 2005. ISBN: 82-02-25829-4. 320 s. Cappelen Damm Akademisk.
Eide, Elisabeth (2004). Journalistikk og marginalisering. Lippe, Berit von der (Red.), Medier, politikk og samfunn. Kapittel 10. s. 243-263. Cappelen Damm Akademisk.
Eide, Elisabeth;Lippe, Berit von der (2004). Å lese medier med kjønnsbriller. Lippe, Berit von der (Red.), Medier, politikk og samfunn. kapittel 11. s. 263-296. Cappelen Damm Akademisk.
Eide, Elisabeth (2004). En lidenskapelig nomade. Van der Hagen, Alf Bech-Karlsen, Jo (Red.), Journalistikkens mestere. kapittel 9. s. 75-83.
Eide, Elisabeth (2004). Warfare and Dual Vision. Ottosen, Rune (Red.), U.S. and the Others. Global Media Images on "The War on Terror". Chapter 15. s. 263-285. Nordicom.
Ottosen, Rune;Eide, Elisabeth (2002). Fore en kritisk offentlighet. Eide, Elisabeth Ottosen, Rune (Red.), Krigens retorikk: medier, myter og konflikter etter 11. september. Innledningskapittel. s. 7-10.
Hartz, Ebbe Hvidegård;Eide, Elisabeth;Andresen, Arild;Midbøe, Peter;Hodges, Kip V.;Kristiansen, Storm Niklas (2002). 40Ar/39Ar geochronology and structural analysis: Basin evolution and detrital feedback mechanisms, Hold with Hope region East Greenland. Norsk Geologisk Tidsskrift. Vol. 82.
Eide, Elisabeth;Osmundsen, Per Terje;Meyer, Gurli B.;Kendrick, M.A.;Corfu, Fernando (2002). The Nesna Shear Zone, north-central Norway: an 40Ar/39Ar record of Early Devonian � Early Carboniferous ductile extension and unroofing. Norsk Geologisk Tidsskrift. Vol. 82.
Eide, Elisabeth;Schjøtt, Jan (2001). Assessing the effects of an intervention by a pharmacist on prescribing and administration of hypnotics in nursing homes. Pharmacy World & Science. Vol. 23.
Eide, Martin;Raaum, Odd;Hovden, Jan Fredrik;Knapskog, Karl Atle;Slaatta, Tore;Johansen, Anders;Ottosen, Rune;Helland, Knut;Allern, Sigurd;Ihlen, Øyvind;Eide, Elisabeth;Rasmussen, Terje;Mølster, Ragnhild (2001). Dokumentarmakt i endring. Eide, Martin (Red.), Til Dagsorden! Journalistikk, Makt og demokrati. Kapittel. s. 256-272. Gyldendal Akademisk.
Eide, Elisabeth;Torsvik, Trond Helge;Andersen, Torgeir Bjørge;Arnaud, N. A. (1999). Early Carboniferous unroofing in western Norway: The tale of alkali feldspar thermochronology. The Journal of geology. Vol. 107.
Andersen, Torgeir Bjørge;Torsvik, Trond Helge;Eide, Elisabeth;Osmundsen, Per Terje;Faleide, Jan Inge (1999). Permian and Mesozoic faulting in central South Norway. Journal of the Geological Society. Vol. 156.
Opedal, Kristin;Schjøtt, Jan;Eide, Elisabeth (1998). Use of hypnotics among patients in geriatric institutions. International Journal of Geriatric Psychiatry. Vol. 13.
Eide, Elisabeth (1996). De der nede. reportasje utenfor allfarvei. En antologi. ISBN: 82-7147-163-5. 207 s. IJ-forlaget.
Dobrzhinetskaya, L.F.;Eide, Elisabeth;Larsen, R.B.;Sturt, B.A.;Trønnes, Reidar G;Smith, D.C.;Taylor, W.R.;Posukhova, T.V. (1995). Microdiamond in high-grade metamorphic rocks of the Western Gneiss region, Norway. Geology. Vol. 23.
Eide, Elisabeth (1986). Brudd - utveier for den 3. verden. ISBN: 9788270944309. 250 s. Forlaget Oktober.
Eide, Elisabeth;Ismaeli, Afshin;Senatorzade, Amin (2017). På flukt med mobiltelefon. En dyrebar følgesvenn. ISBN: 9788253039688. 127 s. Pax Forlag.
Eide, Elisabeth;Skaufjord, Terje (2014). Afghanistan - ingen fred å få. ISBN: 9788253036991. 408 s. Pax Forlag.
Eide, Elisabeth (2005). Å finne deg igjen. Roman. ISBN: 82-05-33217-7. 275 s. Gyldendal norsk forlag.
Eide, Elisabeth;Schoulgin, Eugene (2004). Bitre mandler - 18 forfattere fra Kabul. ISBN: 82-03-18830-3. 182 s. Aschehoug & Co.
Eide, Elisabeth;Schoulgin, Eugene (2004). Bitre mandler - 18 forfattere fra Kabul. ISBN: 82-03-18830-3. 182 s. Aschehoug & Co.
Eide, Elisabeth;Ottosen, Rune (2002). Krigens retorikk. -1 s. Cappelen, Oslo.
Eide, Elisabeth;Ottosen, Rune (2002). Krigens retorikk: medier, myter og konflikter etter 11. september. -1 s. Cappelen, Oslo.
Eide, Elisabeth (2000). Kunne ikke finne tidsskrift Eide, Eli. ISBN: 8276342787. 213 s. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.
Frøystad, Hanne Kathinka;Mageli, Eldrid Ingebjørg;Ruud, Arild Engelsen;Banik, Dan;Eide, Elisabeth;Fosse, Lars Martin;Hanssen, Kristin;Hesselberg, Jan;Price, Pamela Gwynne;Ruud, Audun;Tôrnquist, Olle;Waldrop, Anne;Widmalm, Sten B. (2000). Nærbilder Av India - Samfunn, Politikk og Utvikling. ISBN: 82-456-0792-4. 347 s. Cappelen Damm Akademisk.
Machana, Sarah;O'Connor, Dermot;Ndangarn, Lillian;Orgeret, Kristin;Eide, Elisabeth (2010). Norsk delrapport til Global Media Monitoring Project 2010 (gender and media). 5 s. World Association for Christian Communications / GMMP.
Macharia, Sarah;O'Connor, Dermot;Ndangam, Lilian;Eide, Elisabeth;Orgeret, Kristin (2010). Norsk delrapport til Global Media Monitoring Project 2010 (gender and media). 5 s. World Association for Christian Communications/GMMP.
Eide, Elisabeth;Mwesige, Peter;Demessie, Laeke (2007). Mid-term evaluation, MA-programme; Graduate School of Journalism and Communication; Addis Ababa University. 80 s. Forfatterne - til Den norske ambassaden/MFA.
Eide, Elisabeth (2002). "Down there" and "up here". "Europe's Others" in Norwegian feature stories. -1 s.
Hartz, Ebbe Hvidegård;Eide, Elisabeth;Andresen, Arild;Corfu, Fernando (2001). Exhumation, erosion and deposition on East Greenland: Geochronological tools applied to North BATlantic research. -1 s. Norges Geologiske Undersøkelse.
Eide, Elisabeth;Hansen, A.;Lia, B.;Nustad, Knut Gunnar (1999). Security sector reform as a development issue. -1 s. Nupi.
Eide, Elisabeth (2018). Paneldeltakelse underkonferansen "The New Politics of Development: Fragility, Taxation and Statebuilding". NUPI-konferanse. NUPI.
Eide, Elisabeth;Schwebs, Ine (2018). "Utleverte liv" Om personlige utleveringer i skjønnlitteraturen.. Plot.
Eide, Elisabeth;Almås, Gry Blekastad (2018). Intervju om det afghanske parlamentsvalget. Med Kristian Berg Harpviken. NRK.
Eide, Elisabeth;Almås, Gry Blekastad (2018). Intervju om den nye lederen i Pakistan, Imran Khan.. NRK2 Urix.
Eide, Elisabeth;Ertzgaard Ringen, Lars Erik (2018). Kurér, P2: Om situasjonen for journalister i Pakistan. NRK.
Eide, Elisabeth;Nilsen, Torbjørn Tumyr (2018). "- Menn mener mest om elbil" (Om kjønn og Arendalsuka). Klassekampen.
Eide, Elisabeth;Nilsen, Torbjørn Tumyr (2018). "Spekulativ medieomtale" (Sandberg-saken). Klassekampen.
Eide, Elisabeth (2018). Lecture on media and climate change. Guest lecture. Beaconhouse University,.
Eide, Elisabeth;Bergset, Mattias (2018). "Får ikkje gjere som han vil" Om Pakistans nye leder Imran Khan. Vårt Land.
Eide, Elisabeth (2018). Om valget i Pakistan. Radio Norge.
See all publications
Eide, Elisabeth (2018). Interrvju om valgresulttatene i Pakistan. TV2 Nyhetsmorgen.
Eide, Elisabeth;Yousefi, Shaghayegh (2018). Cricket-legende erklærer seg selv som vinner av valget i Pakistan. Aftenposten.
Eide, Elisabeth;Creed, Ida (2018). Om valgresultater i Pakistan. NRK P2 Nyhetsmorgen.
Eide, Elisabeth;Paulsen, Hans Christian (2018). Bistandspregete Afrika-nyheter. Vårt Land.
Eide, Elisabeth;Myking, Finn Irgens (2018). Forsøker å spre frykt og kaos i Pakistan. P4.
Eide, Elisabeth;Solheimsnes, Pål A (2018). Valget i Pakistan ligger an til å bli et veiskille. Aftenpostten.
Eide, Elisabeth;Skaufjord, Terje (2018). Mye står på spill i Pakistan. NRK Ytring.
Eide, Elisabeth;Ludvigsen, Elin (2018). Utfordringer ved valget i Pakistan. TV2, Nyhetsmorgen.
Eide, Elisabeth;Fermariello, Ugo (2018). Pakistan foran valget. NRK P2.
Eide, Elisabeth;Veberg, Anders;Shaghayegh, Yousefi (2018). "Pressefrihet er bare et ord i Pakistan". Aftenposten.
Eide, Elisabeth;Folkman, Varg Lukas (2018). Fundamentalister stiller til valg(om valget i Pakistan). Vårt Land.
Eide, Elisabeth;Veberg, Anders (2018). "Pakistanske journalister er i en svært presset situasjon, sier Pakistan-ekspert". Aftenposten.
Eide, Elisabeth;Fermariello, Ugo (2018). Debatt om Pakistansk valg og journalistikk i Pakistan med Atta Ansari og Kadafi Zaman. NRK P2.
Eide, Elisabeth;Mathisen, Ella Berit (2018). Intervju om situasjonen for kvinner i Pakistan. NRK P1 Her og nå.
Eide, Elisabeth (2018). Ytringer i grenseland –ytringsfrihetens globale utfordringer. Førde Internasjonale Folkemusikkfestival. Førdefestivalen, dagsseminar om ytringsfrihet.
Eide, Elisabeth;Skaufjord, Terje (2018). Afghanistans spinkle håp https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/yvMz7a/Afghanistans-spinkle-hap--Elisabeth-Eide-og-Terje-Skaufjord. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Eide, Elisabeth;Skaufjord, Terje (2018). Afghanistan - ingen fred å få?. Menneskerettshuset.
Eide, Elisabeth (2018). The Chilling Effect on Free Expression. Making Transparency Possible. OsloMet, MEKK.
Eide, Elisabeth (2018). From the Margins to the Mainstream? Muslim Women in Norwegian Media. Women, Media and Transnational Perspectives. Institute of Communication Studies, Punjab Univ.
Eide, Elisabeth (2018). Inaugural Speech on Free Expression. Launch of UNESCO's World Trends Report. ICS, Univ of Punjab, etc..
Eide, Elisabeth (2018). What can academics do?. Cairo Media Conference. EEF, JMIC, EMDP, AUC.
Eide, Elisabeth;Røsok-Dahl, Heidi (2018). Strategically Shameless. Young Women Speaking for Themselves. Internasjona forskerkonferanse. ICA International Communication Association.
Eide, Elisabeth;Skaufjord, Terje;Henriksen, Sissel (2018). Våpenhvile ga fredshåp. Klassekampen.
Eide, Elisabeth;Brustad, Line (2018). Fotograf og seksbarnsfar drept på jobb: - Han var aldri redd for fare.(Oppslag om Verdens dag for pressefrihet). Dagbladet.
Nordenborg, Ragna;Eide, Elisabeth;Bondevik, Kjell Magne;Fadlabi, F. (2018). Ekko, innslag om katastroferapportering fra det afrikanske kontinentet femti år etter Biafra.. NRK P2; Ekko.
Eide, Elisabeth;Kindt, Kristian Takvam;Grønbech, Turi;Haug, Otto (2018). Innslag om Arabiske Filmdager, filmen "Fornærmelsen", regissert av Ziad Doueiri. NRK P2 Studio 2.
Eide, Elisabeth (2018). Et stort tap for Pakistan. Om menneskerettsforkjemperen Asma Jehangir. Klassekampen. 2 s.
Eide, Elisabeth;Ertresvåg, Oda (2018). Verdens ti mest glemte humanitære kriser. NRK Nett.
Eide, Elisabeth (2018). Transnational navigation: Modern citizenship, journalism and new media challenges. European Schools of Political Studies/Moscow school of Civic Education. European Schools of Political Studies.
Eide, Elisabeth;Knudsen, Anders Graver (2017). Journalism and Diversity. In Intercultural Understanding, Human Rights and Ethics in JOurnalism. A training manual.Available: https://www.journalism-edu.org/.
Knudsen, Anders Graver;Eide, Elisabeth (2017). Online manual on intercultural understanding, ethics and human rights in journalism. Session: Journalism and diversity.
Eide, Elisabeth;Elnan, Thea Storøy (2017). "Verden justeres for fort for medieledere". Aftenposten.
Eide, Elisabeth;Nyman, Hilde (2017). "Inngrodd mannskultur". Kampanje Innsikt.
Eide, Elisabeth (2017). På flukt i teknologiens tidsalder. Seminar. Falstadsenteret.
Eide, Elisabeth (2017). Panelleder, samtale om "Tolken" med forfatterne Qais Wahidi og Simen Sætre. Litterær samtale. Afghanistankomiteen.
Eide, Elisabeth;Kunelius, Risto (2017). "Whistle Blowers and Journalist Ideals The Snowden Revelations and the Meta-coverage of Journalism". Nordmedia: Nordisk medieforskerkonferanse. Universitetet i Tampere.
Eide, Elisabeth;Røsok-Dahl, Heidi (2017). "Strategically Shameless: Young women speak for themselves". Nordmedia: Nordisk medieforskerkonferanse. Universitetet i Tampere.
Eide, Elisabeth (2017). "Gode mennesker og globale borgere" Foredrag om flukt. Den Nationale Scenes foredragsserie. Den Nationale Scene/Norsk Kvinnesaksforening.
Eide, Elisabeth (2017). "Fluktens prøvelser". Bergens Tidende.
Eide, Elisabeth (2017). Panelsamtale: "Hatspråk og kvinners tilgang til mediene". "Genus, språk och inkludering" Nordisk konferanse. Voksenåsen.
Eide, Elisabeth (2017). Keynote: "From the margins to the mainstream. Muslim women in Norwegian Media". "Religious Minorities' Self Representations: Claims of Difference and Sameness in the Politics of Belonging". Utrecht University.
Eide, Elisabeth (2017). Panel on Women and Journalism.. PEN Internationals 83. kongress. PEN International.
Eide, Elisabeth;Vaaland, Mattis (2017). "Kriser i Sør blir oversett". Vårt Land.
Eide, Elisabeth (2017). Global Citizenship. European conference. Ass of Schools of Political Studies of the Council of Europe.
Fyllingsnes, Ottar;Eide, Elisabeth;Ismaeli, Afshin (2017). "Menneskesmuglaren og livbergaren". Dag og Tid.
Carlsen, Marianne Rustad;Eide, Elisabeth;Senatorzade, Amin;Ismaeli, Afshin (2017). Intervju om "På flukt med mobiltelefon". NRK Kveldsnytt.
Eide, Elisabeth;Lindseth, Pål Kristian (2017). Intervju om sultkrisen i Øst-Afrika og Yemen. NRK.
Eide, Elisabeth;Lilleslåtten, Mari (2017). Podcast og medier og kjønn, Kilden og Agenda. Kilden.
Eide, Elisabeth (2017). Climate change and Communication challenges. Workshop at Islamic Azad University. Faculty of Communication Science and Media Studies.
Eide, Elisabeth (2017). Kjønn, medier og offentligheten. Likestillingskonferanse. MDG m.fl.
Eide, Elisabeth (2017). Media Setting the Agenda: Welcoming and unwelcoming refugee discourses. Roundtable conference. World Psychiatric Association.
Krøvel, Roy;Eide, Elisabeth;Arne, Jensen;Gedde-Dahl, Siri;John, Lloyd (2016). What can be done to improve the conditions for investigative journalism?​. Conference 2016: MAKING TRANSPARENCY POSSIBLE. Publish What You Pay Norway og HiOA.
Eide, Elisabeth (2016). What can be done to improve the conditions for investigative journalism?​ Panelinnlegg/deltakelse.. Making Transparency Possible. PWYP/HiOA.
Eide, Elisabeth (2016). Modern Times: journalism With a human rights perspective. Dialogue seminar: Professional Journalism and Human Rights. Den norske helsingforskomite.
Eide, Elisabeth (2016). "After Snowden: New Arenas for Politics and the Digital". Seminar. PRIO (Fredsforskningsinstituttet).
Eide, Elisabeth (2016). Pressefrihet under angrep. Panelsamtale. Nobels Fredssenter.
Eide, Elisabeth (2016). Panel om debattklimaet i de skandinaviske landene.. Panel under skandinavisk festival, med fire deltakere. Biblioteket i Bergen og Bergensavd av Norsk PE`N.
Eide, Elisabeth (2016). Panel om Afghanistans framtid med ambassadør Shukriya Barakzai, m.fl.. Afghanistan-seminar. PRIO.
Eide, Elisabeth;Ismaeli, Afshin (2016). Mobil flukt: Med livbøye rundt halsen. Forskningsdagene. HiOA.
Eide, Elisabeth (2016). Mobile flight: Refugees and the Impact of Cell Phones. Medieforskerkonferanse. Norsk Medieforskerlag.
Eide, Elisabeth (2016). Intervju om angrep i Quetta, Pakistan. Dagsnytt.
Eide, Elisabeth (2016). Frokostpanel om film som verktøy for sosial endring. Frokostseminar. Norsk PEN, Film fra Sør, PLAN.
Eide, Elisabeth (2016). Panelsamtale etter filmen "A Girl in the River" fra Pakistan.. Panelsamtale. Film fra Sør.
Eide, Elisabeth (2016). Panelsamtale etter filmen "Among the Believers" fra Pakistan, med regissør Mohammed Naqvi og Pakistans ambassadør Riffat Masood.. Panelsamtale. Film fra Sør.
Eide, Elisabeth (2016). Mobil flukt: flyktninger og mobilbruk på reise. Lunsjseminar. Utlendingsdirektoratet.
Eide, Elisabeth (2016). Panelinnlegg om Nobels litteraturpris til Bob Dylan. Bokaften. Det norske Studentersamfund.
Eide, Elisabeth;Skaufjord, Terje (2016). Planlagt massedeportasjon. Om afghanske flyktninger. Dagsavisen - Nye Meninger.
Eide, Elisabeth;Lånkan, Kjersti (2016). Da mediene gikk foran. Kronikk om Snowden-dekningen i norsk presse.. Klassekampen. 2 s.
Eide, Elisabeth (2016). Afghan Refugees in Europe - Media Discourses. FAROE conference. Federation of Afghan Refugee Organizations in Europe.
Eide, Elisabeth (2016). Free Speech, Free Press - a Norwegian Perspective. Nordic PEN. Finnish PEN.
Eide, Elisabeth (2016). Afghan refugees - deemed as baseless?. Nordic Migration Conference. Nordic Migration Conference.
Eide, Elisabeth;Stokke, Olga (2016). Slik fungerer billedsensuren. (Om Aftenposten og Facebook). Aftenposten.
Eide, Elisabeth;Kristiansen, Cornelia (2016). Regjeringssjefen har måttet tåle spekulasjoner fordi hun ikke har barn. Nå forteller hun om spontanaborten. (Om det politiske og det private i mediene). http://www.dagbladet.no/nyheter/regjeringssjefen-har-mattet-tale-spekulasjoner-fordi-hun-ikke-har-barn-na-forteller-hun-om-spontanaborten/62112734. Dagbladet.
Eide, Elisabeth (2016). "Frigjøringen som lar vente på seg" Om afghanske kvinners situasjon, Mazar-e-Sharif. Dagsavisen, Rogalands Avis.
Eide, Elisabeth;Zaman, Kadafi;Græsvold, Åslaug Birgitte (2016). Forakten for mediene. Reportasje om 22. juli fem år etter.. Agenda magasin/Dagsavisen.
Eide, Elisabeth (2016). Når journalister blir militære mål (Reportasje). Dagsavisen.
Eide, Elisabeth (2016). Selektiv glemsel og afghanske kvinner. Norge i Afghanistan. Afghanistankomiteens skriftserie.
Michelsen, Jaran Ree;Eide, Elisabeth (2016). Etterlyser HEF i asylkamp. Vårt Land.
Eide, Elisabeth (2016). Bob Dylan - 75 (Panel med professor Gisle Selnes, UiB og Fredrik Wandrup,Dagbladet). Litteraturfestivalen på Lillehammer. Undset-dagene.
Eide, Elisabeth (2016). Afghanistan - et hjemsøkt land, sett nedenfra. Seminar. Utlendingsdirektoratet.
Eide, Elisabeth (2016). Climate Challenges media. ABU Media Summit on Climate Change and Disaster Risk Reduction. Asian-Pacific Broadcast Union.
Eide, Elisabeth (2016). Gendered Media Norway: Slow Progress - New Challenges. Media and Gender. Nordisk Ministerråd.
Eide, Elisabeth (2016). "Et samfunn har godt av at alle stemmer taler" Medier og minoriteter. Konferanse om minoritetsspråklige medier. Dzevad Tasic, Tora Herud og Trond Degnes.
Eide, Elisabeth (2016). Om flukt. Hvorfor flykter folk? Hvordan tar vi imot dem?. Lunsjseminar. NTL/HiOA.
Eide, Elisabeth;Midttun, Lasse (2016). "Trusler og trakassering hos naboen" (Om trusler mot kunstnere i Sverige). Morgenbladet.
Eide, Elisabeth;Lutnæs, Magnus Aas (2016). Folk ønsker å jobbe i en vanskelig mediebransje. NRK.
Eide, Elisabeth (2016). "Etter beste kjønn" Medier, journalistikk og kjønn. Forelesning. Universitetet i Agder.
Eide, Elisabeth;Guttormsen, Ellen Wesche;Ansari, Atta (2016). Samtale om terroren i Pakistan. NRK P2 Ekko.
Eide, Elisabeth (2016). 'Vi' og 'de andre': Medier og minoriteter i et transnasjonalt perspektiv.. Kurs, Flerkulturell forståelse. LUI.
Eide, Elisabeth (2016). Multikultur - monokultur. Seminar. "Young ambassadors, Norway".
Eide, Elisabeth;Græsvik, Fredrik (2016). Samtale: Å skrive om Afghanistan.. Filmfestival. "Human Rights - Human Wrongs".
Eide, Elisabeth;Foss, Andreas Bakke (2016). Terror splitter Pakistan. Aftenposten.
Eide, Elisabeth;Skaufjord, Terje (2016). Mobbens justis (om Pakistan). Klassekampen. 2 s.
Eide, Elisabeth (2016). Degrees and vulnerability. Brüggemann, Michael (Red.), MEDIA REPRESENTATIONS OF CLIMATE CHANGE POLITICS AT COP21: THE END OF THE BEGINNING. Chapter 10. s. 35-39.
Eide, Elisabeth (2016). Paris rises after attacks while some pacific islands are going under. Brüggemann, Michael (Red.), MEDIA REPRESENTATIONS OF CLIMATE CHANGE POLITICS AT COP21: THE END OF THE BEGINNING. Chapter 3. s. 11-14.
Eide, Elisabeth;Risan, Torkil;Hyrve, Hans Kristen (2016). Gjest i studio, "Salongen". NRK P2.
Eide, Elisabeth (2016). Global issues - contrapuntal readings. "Mass media and Society". Ass of Schools of Political Studies, the Council of Europe.
Eide, Elisabeth (2016). Demokrati, medbestemmelse og dannelse i akademia. Seminar. Forskerforbundet, Høgskolen i Lillehammer.
Eide, Elisabeth (2016). Mediene: seig mannsdominans på vikende front?. Nyttårsseminar. Senter for tverrfaglig kjønnsforskning.
Eide, Elisabeth;Vermariello, Ugo (2016). Om kjønnstrakassering i Køln og andre steder.. Dagsnytt 18.
Eide, Elisabeth (2016). Hvorfor flykter folk? Hvordan blir de møtt?. Åpent møte. Drammen Folkeakademi.
Eide, Elisabeth (2015). Communicating climate science - best practices in journalism. Verdenskongress. IAMCR.
Eide, Elisabeth (2015). Autonomous journalists and anonymous politicians? Norwegian media coverage of the NSA surveillance and. Verdenskongress. IAMCR.
Eide, Elisabeth (2015). Presse under press. Anmeldelse av Ulrika Kärnborgs bok "Klickokratin". Prosa - tidsskrift for skribenter.
Eide, Elisabeth;Orgeret, Kristin (2015). Hva stopper kvinnene?. Klassekampen.
Ludvigsen, Elin;Eide, Elisabeth;Løkeland-Stai, Espen (2015). Intervju om boken "Etter beste kjønn. Kjønnsperspektiv på medier og journalistikk". TV2 Nyhetskanalen.
Eide, Elisabeth (2015). IPCC AR5 - MediaClimate results. Panel presentation and discussion.. COP21. Cicero.
Balci, Sonja;Eide, Elisabeth (2015). Den utålmodige professoren. Viten + praksis.
Eide, Elisabeth (2015). Frykter global klimakrig (Fra COP21). Klassekampen.
Eide, Elisabeth (2015). Sårbare land synger ut. (Fra COP15). Klassekampen.
Eide, Elisabeth (2015). Går for 1,5 grader (Fra COP21). Klassekampen.
Eide, Elisabeth (2015). Panelleder for seminaret "What does the World think of the USA?" Med Ole O Moen, Larry Siems and Kadafi Zaman. Kapittel-festivalen. Kapittel.
Eide, Elisabeth (2015). The gender approach of Afghanistan’s largest news agency. Gender, media and war. IJM/HiOA.
Eide, Elisabeth (2015). Foredrag ved lanseringen av antologien "Røtter og vinger". Boklansering. Portal forlag.
Eide, Elisabeth (2015). Paneldebatt om Nobels fredspris 2015. Paneldebatt. Nobels Fredssenter.
Eide, Elisabeth (2015). Kjønn i det offentlige rom: fremdeles en mannsverden?. Seminar. Norsk Dramatikerforbund.
Eide, Elisabeth;Skaufjord, Terje (2015). Foredrag om Afghanistan. Åpent møte. Afghanistankomiteen.
Eide, Elisabeth (2015). Keynote: Freedom of Expression - contrapuntal readings. Freedom of Expression - glocal politics of emotions. Institute for Communication Studies, Punjab University.
Eide, Elisabeth;Fjellheim, Freddy (2015). Veien til Paris - veien til framtiden. Utdanning.
Rødland, Anne Winsnes;Mæland, Eivor Elisabeth Daae;Eide, Elisabeth;Orgeret, Kristin (2015). Færre kvinner i norske medier i 2015 enn i 2010. Kilden, Forskningsrådet.
Johannesen, Ida C;Eide, Elisabeth;Orgeret, Kristin (2015). Oppsiktsvekkende tilbakeslag. Dagens Næringsliv.
Gabrielsen, Bjørn;Eide, Elisabeth (2015). På nattbordet. Dagens Næringsliv.
Eide, Elisabeth (2015). Klimaendringer og miljøparagrafen i medieoffentligheten. PrivIus Journal of Private Law.
Eide, Elisabeth;Skaufjord, Terje (2015). Alle kan ikke hjelpes der de er. Kronikk om flyktningepolitikk. Klassekampen. 2 s.
Eide, Elisabeth;Aasmundsen, Jacob Semb (2015). "Hva er fordommer?". Tønsbergs Blad.
Eide, Elisabeth (2015). Sommer i P2. NRK P2.
Eide, Elisabeth (2015). Hvordan kan folk flest forstå klimautfordringen?. Åpent møte på Kulturhuset Sting. Kulturhuset.
Eide, Elisabeth (2015). Journalism 2015: Still a Man’s World?. Gender and media. IAWRT.
Eide, Elisabeth (2015). Armslag, ansvar, synlighet: Trygghet, demokrati og dannelse i akademia.. Dekanforum. Dekanforum.
Eide, Elisabeth (2015). Medier 2015 - seig mannlig tradisjon. Nordiske Mediedager. Nordiske mediedager.
Eide, Elisabeth (2015). Mangfold og demokrati. Seminar for innvandrerkvinner. MIRA-senteret.
Eide, Elisabeth (2015). Om det norske trusselbildet. Trusselbildet i Norge. Det norske selskab.
Eide, Elisabeth (2015). Hvorfor er ikke klimaendringer DEN STORE SAKEN? Journalistikk og global oppvarming. Concerned Students ved UiO. Concerned Students.
Eide, Elisabeth;Flydal, Lars Oddbjørn (2015). Intervju om karikaturutstillinger. Vårt Land.
Eide, Elisabeth;Alvarstein Owe, Thomas (2015). Intervju om ytringsfrihet og avistegning-utstilling i Drammen. NRK P2 Kulturnytt.
Eide, Elisabeth;Joswig, Rebekka (2015). "Aviser og tegnere er mer forsiktige". Vårt Land.
Eide, Elisabeth;Riise, Arild (2015). Intervju om attentatet i København. TV2 Nyhetskanalen.
Eide, Elisabeth;Senel, Emrah (2015). Tar ikke høyde for humanitære forhold og sikkerhetssituasjonen. Intervju om Afghanistan. http://www.nrk.no/norge/_-tar-ikke-hoyde-for-humanitaere-forhold-og-sikkerhetssituasjonen-1.12181740. NRK.
Eide, Elisabeth;Fermariello, Ugo (2015). Intervju om forverret situasjon for journalister i Afghanistan,. NRK P2 Kulturnytt.
Eide, Elisabeth;Reindal, Johannes (2015). Intervju om Charlie Hebdo og ytringsfrihet. Dagen.
Eide, Elisabeth;Gullvik, Ida Karine (2015). Homofile presses til åpenhet i mediene. Kilden. Kjønnsforskning.
Eide, Elisabeth;Ravnestad, Jan Rye (2015). Intervju om mediedekningen av høyreekstremisme i Europa og om angrepet på Charlie Hebdo i Paris. NRK P2 Kurer.
Eide, Elisabeth;Helgesen, Jan Øyvind (2015). Om terrorangrepet på Charlie Hebdo. TV2 Nyhetskanalen.
Eide, Elisabeth;Undheim Larsen, Dag Eivind (2015). Norsk hjelp til journalister - undersak: "Kunnskap om regionen avgjørende". Klassekampen.
Eide, Elisabeth;Jor, Eira Lie (2015). Intervju om samarbeid med studenter i forskning. Khrono.
Eide, Elisabeth;Senneset, Ingeborg Nyvang (2015). Intervju om forskningsprosjekt: Mediedekning av overvåkning (NSA/Snowden). Aftenposten.
Eide, Elisabeth;Ryen, Tron Soot (2015). Samtale om satiremagasinet Charlie Hebdo etter drapene. NRK P1.
Eide, Elisabeth;Gelius, Jon (2015). Intervju om angrepet på Charlie Hebdo, Paris. NRK1.
Eide, Elisabeth;Strøm-Olsen, Nicolai (2014). "Når forfatteren vil være i fred". Minerva.
Eide, Elisabeth;Iraki, Rima (2014). Intervju om dødsstraff i Pakistan. NRK1 Dagsrevyen.
Eide, Elisabeth;Holm, Hege (2014). Intervju om gjenopptaking av dødsstraff i Pakistan. D18. NRK Dagsnytt 18.
Eide, Elisabeth;Ludvigsen, Elin (2014). Studiointervju, terrorangrepet mot skolebarn i Peshawar. TV2 - Nyhetskanalen.
Eide, Elisabeth;Kolberg, Marit (2014). Intervju, terroren mot skole i Peshawar. NRK P2.
Eide, Elisabeth;Henriksen, Sissel (2014). Intervju om skoleterroren i Peshawar. Klassekampen.
Eide, Elisabeth (2014). Intervju om Nobelprisen, i Dagsnytt NRK P1. NRK P1.
Eide, Elisabeth;Ottosen, Rune (2014). Lecture on freedom of expression and media. Møte hos Democratic Voice of Burma (DVB). DVB.
Eide, Elisabeth (2014). Reporting women, and the importance of storytelling. Keynote: ‘Women, Democracy and the Media: political participation and freedom of expression’. CAWTAR, Tunisia og JM/HiOA.
Eide, Elisabeth (2014). 22. juli, mediene og Groruddalen. Avslutningsarrangement for Alnaprosjektet. Institutt for Sosialantropologi, UiO.
Eide, Elisabeth (2014). Om trygghet, demokrati og dannelse på arbeidsplassen. Lederutviklingsprogram. Universitets- og Høgskolerådet.
Eide, Elisabeth;Skaufjord, Terje (2014). Historier fra Afghanistan. Oslo Bokfestival. Oslo Bokfestival.
Figenschou, Kaja;Eide, Elisabeth (2014). Intervju om lokalmedier, Alnaprosjektet. NRK Østlandssendingen.
Eide, Elisabeth (2014). "Fra asyldebatt til rasisme?". Globaliseringskonferansen 2014. Globaliseringskonferansen.
Eide, Elisabeth (2014). Afghanistan - hva står på spill?. Seminar. Gimle Rotary.
Eide, Elisabeth (2014). «Journalistens forutsetning for å formidle fra ikke-europeiske kulturer». Bjørnson-akademiet. Bjørnson-akademiet.
Eide, Elisabeth (2014). Lilletun-forelesningen, Universitetet i Agder: "Etikk over landegrensene; fra ansiktets etikk til Facebook". Gjesteforelesning, hele universitetet. Universitetet i Agder.
Eide, Elisabeth (2014). Fortysome Worries. Jubileumsdikt/sang til Nordicoms 40årsjubileum. (Mel: Dylan's: It's a Hard Rain ...). Nordicom Review. Vol. 35.
Eide, Elisabeth (2014). Keynote: What can journalism do? News Media Contributions to Citizens’ Understanding of Climate Change. Third Nordic International Conference on Climate Change Adaptation.
Eide, Elisabeth;Skaufjord, Terje (2014). Den siste tellingen. Om valget i Afghanistan. Klassekampen.
Eide, Elisabeth;Skaufjord, Terje;Henriksen, Sissel (2014). Om presidentvalget i Afghanistan. Klasekampen.
Eide, Elisabeth;Almaas, Gry Blekastad (2014). Om Afghanistan-valget osv. Dagsnytt 18.
Eide, Elisabeth (2014). Om drap på journalister i Afghanistan - og om valget. NRK Dagsnytt.
Eide, Elisabeth;Plassen, Pål (2014). Om presidentvalget i Afghanistan. NRK P1.
Eide, Elisabeth;Borch, Christian (2014). Om valget i Afghanistan. NRK2.
Eide, Elisabeth;Skaufjord, Terje;Helgesen, Jan Øyvind (2014). Intervju om boken "Afghanistan - ingen fred å få". TV2 nyhetskanalen.
Eide, Elisabeth (2014). Afghanistans framtid. Panelinnlegg og debatt. PRIO og Afghanistankomiteen.
Eide, Elisabeth (2014). Afghanistan - Langtvekkistan?. Sandefjord vgs og Sandefjord Folkehøgskole. Norsk Faglitterær forfatter- og oversetterforening.
Eide, Elisabeth (2014). Minoriteter i media - inkludering, stereotypier, fordommer. "Fordommer fordummer". Norsk folkehjelp.
Eide, Elisabeth (2014). Kvinner i medieoffentligheten - løfter glasstaket seg?. Likestillingsforum. Likestillingssenteret ved Universitetet i Agder.
Eide, Elisabeth;Skaufjord, Terje (2014). Ingen fred å få for Afghanistan. Dagbladet. 2 s.
Eide, Elisabeth;Wahab, Amal (2014). Om jenteutdanning i Afghanistan. Knuser skolemyte. Klassekampen.
Eide, Elisabeth (2014). Intervju i "Norgesglasset" om mediespråk og kjønn ("Hjelpelause jenter"). NRK P1.
Eide, Elisabeth;Kvistum, Ivar (2014). Innvandrere foran funksjonshemmede. Handikapnytt.
Eide, Elisabeth;Skjetne, Oda Leraan (2014). Frykter nytt lovforslag vil gi straffrihet for vold mot kvinner i Afghanistan. Dagbladet.
Eide, Elisabeth;Torp, Ole (2014). Debatt om Afghanistan etter mordet på SR's Nils Horner. NRK2.
Eide, Elisabeth;Grue, Jan (2014). Funksjonshemmede - oversett i mediene?. Ytring : NRK.
Eide, Elisabeth;Grue, Jan;Synnevåg, Anne (2014). Intervju i Ekko om medierepresentasjon av mennesker med nedsatt funksjonsevne. NRK P2.
Eide, Elisabeth (2014). Intervju, Kulturnytt om medierepresentasjon av mennesker med nedsatt funksjonsevne. NRK P2.
Eide, Elisabeth (2014). Intervju om rapporten: Stort felt - liten dekning. Om medierepresentasjon av mennesker med nedsatt funksjonsevne. NRK Kulturnytt.
Eide, Elisabeth (2013). Intervju om medier og ekstremisme, Kulturhuset P2. NRK.
Eide, Elisabeth;Gallefoss, Lars (2013). Den gode viljen. TV-serie om norsk bistand. NRK1.
Eide, Elisabeth (2013). Opening speech; Women's suggrage, women's voices. International women's conference. HiOA/GIMD.
Eide, Elisabeth (2013). MediaClimate - scope and results. Conference on Media and Climate Research. University of Hamburg.
Eide, Elisabeth (2013). Om feminister i Afghanistan, Pakistan og India. Foredrag i Rafto-stiftelsen. Rafto-stiftelsen.
Eide, Elisabeth (2013). JOurnalism post 22.7. Forelesning for jordanske masterstudenter. Institutt for Journalistikk.
Eide, Elisabeth (2013). Heroes, Victims and Rights. Newspaper coverage of people with Disabilities. Nordmedia - Nordisk medieforskerkonferanse. Norsk Medieforskerlag/JM, HiOA.
Eide, Elisabeth (2013). Gay/Lesbian media actors and their media experiences. Ida Blom conference: Gender and Citizenship. University of Bergen; SKOK.
Eide, Elisabeth (2013). Stereotypes, Gender and Media. Three lectures. Skype-forelesning til studenter i Nicaragua og Colombia. Universidade Bluefields.
Eide, Elisabeth (2013). Afghanistandekningen i norsk presse. Boklansering. Boklansering. Abstrakt forlag.
Eide, Elisabeth;Kunelius, Risto (2013). Media Meets Climate. Field Dialogues. Future of Journalism Conference, Cardiff. Journalism/Routledge.
Eide, Elisabeth (2013). Medienes klimaversjoner. Pensjonistuniv. i Søgne. Seminar. Senioruniversitetet i Søgne.
Eide, Elisabeth (2013). Funksjonshemmede medieaktørers erfaringer, ULOBA-konferanse. Kveldsmøte. ULOBA.
Eide, Elisabeth;Lillebø, Sandra (2013). Tvinges til nytenkning. Om In Amenas-dekningen. Klassekampen.
Eide, Elisabeth;Jensen, Martin Huseby (2013). Nyhetslogg: Om pressedekningen av terroren i In Amenas. Journalisten.
Eide, Elisabeth (2013). Kvinner lever farlig i offentligheten. Vårt Land.
Eide, Elisabeth;Gullestad, Frida Holsten (2013). Med råd til å mene - om samfunnsdebattanter. Klassekampen.
Eide, Elisabeth;Schoulgin, Eugene;Nygaard, William (2013). Afghanistans usikre år. Klassekampen.
Eide, Elisabeth (2013). - I de åpne debattene på Internett tar kvinner mye mindre plass enn menn. Aftenposten A-magasinet.
Eide, Elisabeth;Lunde, Anders Firing (2013). De vanskelige spørsmålene. Morgenbladet.
Eide, Elisabeth;Sommerstad, Hanna (2013). Folket delt i synet på mer åpenhet. Bergens Tidende.
Eide, Elisabeth;Dåstøl, Astrid (2013). Etterlyser homofile kilder i mediene. Vårt Land.
Eide, Elisabeth (2013). Eksilets problem. Eksilets problem - Kosmopolitisk: Khaled Hosseini brer sin nye fortelling ut over seks tiår og flere kontinenter. Klassekampen.
Eide, Elisabeth;Leer-Salvesen, Tarjei (2013). - Oppdraget var ikke mulig. Fædrelandsvennen.
Eide, Elisabeth (2013). Har innsatsen i Afghanistan vært mislykket?. Priotestfestivalen. Protestfestivalen.
Eide, Elisabeth;Ottosen, Rune;Vollan, Mari Brenna (2013). Ensidig krigsdekning. Klassekampen.
Eide, Elisabeth;Ottosen, Rune (2013). Oppgjøret som aldri kom.Hvorfor har ikke norske medier stilt spørsmål ved sin egen innsats i Afghanistan-krigen?. Klassekampen.
Eide, Elisabeth;Sibbern, Kai (2013). Intervju om medienes klimadekning. NRK P2 Verdibørsen.
Eide, Elisabeth (2013). Intervju på nyhetsmorgen om president Karzais besøk og situasjonen i Afghanistan. NRK P2.
Eide, Elisabeth;Groth, Annette (2013). Intervju på URIX om Malala Yousufzai, Nobelprisen og situasjonen i Pakistan. URIX, NRK.
Eide, Elisabeth;Ravnestad, Jan Rye (2013). Intervju om boka "Den lengste krigen" om krigsdekning, Afghanistan. NRK P2 Kurér.
Eide, Elisabeth;Kristiansen, Tomm (2013). Intervju om dekningen av Afghanistankrigen. NRK søndagsavisa.
Eide, Elisabeth (2013). Feature writing in times of crisis. Three lectures. Seminar. Norwegian People's Aid/Metrography Photo Centre.
Eide, Elisabeth (2013). Fortysome worries. Jubileumssang til Nordmedias fest og førtiårsjubileum. (Inspired by Bon Dylan: It's a Hard Rain's Gonna Fall). Nordmedia 2013. Institutt for Journalistikk og Mediefag, HiOA.
Eide, Elisabeth (2013). Medier, journalistikk og globalisering. Foredrag, elever på vgs. Malakoff VGS.
Eide, Elisabeth (2013). Studenter i forskning - et lykkelig valg. Studenter i forskning og utvikling. SAM-fakultetet.
Eide, Elisabeth (2013). Medienes klimadiskurser: politisk spill og truende framtid. NORKLIMAs sluttkonferanse. Norges Forskningsråd.
Eide, Elisabeth (2013). Fordommer fordummer - medier og minoriteter. Seminar for ungdom. Norsk Folkehjelp.
Eide, Elisabeth (2013). Media and law; self regulation and ethics. A study of post-22. July press practices. Delegasjonsbesøk fra Burma. Den norske Burma-komiteen.
Eide, Elisabeth (2013). Representation of Gender in the Public Sphere. Konferanse, europeiske tidsskriftredaktører: Eurozine. Norsk tidsskriftforening.
Eide, Elisabeth (2013). Discriminatory Discourses and Social Media. Seminar. Bilgi University, Istanbul.
Eide, Elisabeth (2013). Innenfra- og utenfra-fortellinger om Groruddalen. Publikumstreff. Furuset Bibliotek.
Eide, Elisabeth (2013). How can researchers contribute to Gender Rights?. Konferanse. BFD, Norge og MOLISA, Vietnam.
Eide, Elisabeth (2013). Media and Women's rights: Spaces, Visibility and Stereotypes. Konferanse i Ho Chi Minh-byen. BFD, Norge og MOLISA, Vietnam.
Eide, Elisabeth (2013). Climate Crossroads-prosjektet og føre-var-prinsippet. Lunsjforedrag.
Eide, Elisabeth (2013). Future Foreign Reporters: Stringers, Gatherers, Volunteers?. Vit konferanse ved Stockholm Universitet. JMK/Stockholms Universitet.
Eide, Elisabeth (2013). Media Meets Climate - Challenges for Global Journalism. Conference on Climate change and Journalism. University of Dhaka and HiOA.
Ottosen, Rune;Eide, Elisabeth (2013). Forord. Ottosen, Rune Eide, Elisabeth (Red.), Den lengste krigen. Medidekningen av krigen i Afghanistan. Forord. s. 5-6. Abstrakt forlag.
Roalsø, Else-Beth;Eide, Elisabeth (2013). Criminal, Capable, Cultural Women. Press Coverage of Women in Norway 1913 - the Year of Universal Suffrage. Ida Blom Conference: Genderes Citizenship. Universitetet i Bergen.
Krøvel, Roy Gunnar;Eide, Elisabeth;Knudsen, Anders Marius (2012). Transnational orientations in a global landscape; Youth, media, war and conflict. Digital Crossroads, Media, Migration and Diaspora in a Transnational Perspective. Utrecht Univeristy.
Eide, Elisabeth (2012). Saving Image – or Rain ForestsJournalism Stories on a Rain Forest Preservation Initiative. Boulder conference on Media, Politics and Climate. Boulder University.
Eide, Elisabeth (2012). “En av våre egne”: Hvor elastisk er norskheten?. Hva er norskhet?. Senter for Profesjonsstudier (SPS), HiOA.
Eide, Elisabeth (2012). 22 July, Media, Multiculturalism, and Freedom of Expression. IAMCR - verdenskongress. International Association of Media and Communication Researc.
Eide, Elisabeth (2012). Post-22 July Norway: media, diversity and freedom of expression. Visit by Burmese delegation: journalists and officials. HiOA and MFA.
Eide, Elisabeth (2012). 22. July, Media and Freedom of Expression. Besøk av Masterstudenter i Journalistikk fra Jordan/Amman. HioA/UD.
Eide, Elisabeth (2012). Lecture on Freedom of Expression Post 22.7.2011. Besøk av kurdiske journalister til Norge. Norsk Folkehjelp.
Eide, Elisabeth (2012). Pressefrihet, åpenhet og 22. juli. Pressefrihetens dag, paneldiskusjon. Presseorganisasjonene og Fritt Ord.
Eide, Elisabeth (2012). Krig, medier og fiendebilder. Masterkurs. Høgskolen i Buskerud.
Eide, Elisabeth (2012). Human Rights - Women Rights. Master course in media/journalism. University of Hanoi.
Eide, Elisabeth (2012). Human Rights - Women Rights, three lectures. Course on Gender and Journalism for Vietnamese Journalists. KUN (senter for kunnskap og likestilling) & Local partner.
Eide, Elisabeth (2012). Human rights and jouralism, course for journalists in Iraqi Kurdistan. Human Rights and Journalism. Norwegian People's Aid.
Eide, Elisabeth (2012). Klimaendringer: Språk, diskurs og journalistisk "balanse". SAMKUL-programmets åpningskonferanse. Norges Forskningsråd.
Eide, Elisabeth (2012). To Live by the PEN. Lecture at the first congress of PEN Ethiopia. First ever congress in Ethiopian PEN, chapter of PEN International. PEN Ethiopia.
Eide, Elisabeth (2012). JOurnalism, terrorism and multiculturalism. A critical Enquiry. KOnferanse om mediene og 22. juli. Gøgskolen i Volda.
Eide, Elisabeth (2012). Om mediedekning av funksjonshemmede. Konferanse, Likestillings- og Diskrimineringsombudet. Likestillings- og diskrimineringsombudet.
Eide, Elisabeth (2012). Om ytringsfrihet og høyreekstremisme. Speaking is Silver, Yttrandefrihetdagene på Hanaholmen, Helsinki. Nordicom, Expo, NorDem,.
Eide, Elisabeth;Sibbern, Kai (2012). Intervju om mediedekningen av klimaendringer. NRK Verdibørsen, P2.
Eide, Elisabeth;Sibbern, Kai;Strøm, Steinar (2012). Intervju om humaniora og akademiske valg. NRK, Verdibørsen, P2.
Eide, Elisabeth (2012). En stadig farligere jobb (journalistikk i irakisk Kurdistan). Klassekampen.
Eide, Elisabeth (2012). En virkelig museumsvokter. Portrett av Omara Khan Masoudi ved Kabul Museum. Dagbladet.
Eide, Elisabeth (2012). Kritikerne knebles ikke. Ny Tid. Vol. 22.
Eide, Elisabeth (2012). Kabuls ansikter. Klassekampen.
Eide, Elisabeth (2012). Folk i randsonene. Klassekampen.
Eide, Elisabeth (2012). Den vakre overflaten. Klassekampen.
Eide, Elisabeth (2012). Eksil og hjemme. Klassekampen.
Eide, Elisabeth (2012). Kvinneseier i krigsruiner. Klassekampen.
Eide, Elisabeth;Eriksen, Thomas Hylland (2012). Innledning: Den flerstemte drabantbyen. Alghasi, Sharam Eide, Elisabeth Eriksen, Thomas Hylland (Red.), Den globale drabantbyen. Groruddalen og det nye Norge. Kapittel 1. s. 7-14. Cappelen Damm Akademisk.
Eide, Elisabeth (2012). "Agenten som går igjen" Om Agent Orange-ofre i Viet Nam. Klassekampen. 2 s.
Orgeret, Kristin;Eide, Elisabeth (2012). Human Rights and Journalism. Workshop with journalists in Iraqi Kurdistan. Norwegian People's Aid.
Eide, Elisabeth (2011). Medier og mangfold. Kartellkonferansen. LO Stat.
Eide, Elisabeth;Mandal, Fredrik (2011). Intervju om medier og migrasjon. På Høyden, Universitetet i Bergen.
Eide, Elisabeth (2011). Suspect Foreigners - Media and Migration, past and present. Integration and Immigrants’ Participation. Faculty of Social and Human Sciences, University of Reykjavi.
Eide, Elisabeth (2011). Ideas of purity and diversity. Media and migration in a post-22.7-perspective. The role of faith in the public discourse of a pluralistic society. Faculty of Law, University of Bergen.
Eide, Elisabeth (2011). Media Discourses, Migrants and post-22.7-debates. IMER (International Migration & Ethnic Relations Research Unit, 15 years Jubilee. IMER, University of Bergen.
Eide, Elisabeth (2011). Terrorism - as seen in Norway 22 July - Society view. Ethical aspects of mental health. Nordic Committee on Bioethics (Nordic Council).
Eide, Elisabeth (2011). Media and women, a researher's view. Seminar for Vietnamese delegation, Barne- og familiedepartementet. Seminar. Barne og familiedepartementet.
Eide, Elisabeth (2011). Medier og klima: En transnasjonal studie. Universitetet i Oslo - 200 år. Universitetet i Oslo.
Eide, Elisabeth (2011). On writers in exile: A panel with two exiled writers in Norway. Undset-festivalen. Norsk Litteraturfestival.
Eide, Elisabeth (2011). Panel om Afghanistan og terror. Undset-festivalen. Norsk Litteraturfestival.
Eide, Elisabeth (2011). Paneldebatt om Edward Said: Orientalismen. Universitetet i Oslo - 200 år. Universitetet i Oslo.
Eide, Elisabeth (2011). Foredrag om ytringsfrihet og ulike nasjonale praksiser. Universitetet i Oslo - 200 år. Universitetet i Oslo.
Eide, Elisabeth (2011). Global Climate - Local Journalisms. Media and Climate coverage. Bergen Summer University. Ph D level. University of Bergen.
Eide, Elisabeth (2011). Media Discourses on the Other og Global Media - Local Journalisms: Media and Climate Change. Summer School (Masterstudenter). University of Oslo, Institutt for medier og kommunikasjon.
Eide, Elisabeth (2011). Åpningsforedrag, nytt fakultet ved HiOA. Fakultetsåpning. SAM/HiOA.
Eide, Elisabeth (2011). Norge - et land for alle?. Innvandrerkonferansen. Norsk folkehjelp.
Eide, Elisabeth (2011). Bob Dylans ulike skikkelser i medieintervjuer. Seminar om Bob Dylan. Utdanningsforbundet.
Eide, Elisabeth (2011). Medier og minoriteter - med vekt på 22. juli-terroren. Nordisk journalistkursus. Nordisk JOurnalistcenter.
Eide, Elisabeth (2011). Ekstremisme på nettet. Universitetet i Oslo - 200 år. Universitetet i Oslo.
Eide, Elisabeth (2011). Ytringsfrihet og pressefrihet etter 22. juli. Paneldebatt. Universitetet i Oslo - 200 år. Universitetet i Oslo.
Eide, Elisabeth (2011). Oslo Extra Large - en by for alle. Oxlo-uka 2011 - avslutningsarrangement, panel. Oxlo.
Eide, Elisabeth (2011). Perspektivdebatt, Afghanistan. Perspektivdebatt om Afghanistan, paneldebatt. Flyktninghjelpen.
Eide, Elisabeth (2011). Ytringsfrihet og ansvar, integreringsutfordringen. UNE-seminaret 2011. Utlendingsnemnda.
Eide, Elisabeth (2011). Pakistan og terror ti år etter 11.09.2001. Sampol-konferansen, Univ i Bergen. Institutt for Sammenlignende politikk.
Eide, Elisabeth;Hamed, Samay (2011). 911 (et dikt av en afghansk forfatter, gjendiktet av EE). Dagbladet.
Eide, Elisabeth;Våge, Ingjerd (2011). Bryr seg mindre om miljø. Vårt Land.
Eide, Elisabeth;Falnes, Johan (2011). USA beskylder Pakistan for dobbeltspill. Norsk Telegrambyrå.
Eide, Elisabeth;Geard, Kathrine (2011). Lærdom fra Finland (terroraksjonen). Journalisten.
Eide, Elisabeth;Stenhjem, Kari (2011). Intervju om Norge som mangfoldssamfunn. NRK Trøndelag.
Eide, Elisabeth (2011). Massakrer og medier. Klassekampen. 2 s.
Eide, Elisabeth;Bach, Tor (2011). The Climate that Killed. Searchlight Magazine.
Eide, Elisabeth;Hussain, Quatrina (2011). Express TV talk show (Pakistan), on 22. July. Express TV.
Eide, Elisabeth;Hope, Tora (2011). Vend blikket utover. Bergensavisen.
Eide, Elisabeth;Andreassen, Tor Arne (2011). Truet journalist returneres. Aftenposten.
Eide, Elisabeth;Windstad, Øystein (2011). Intervju om Pakistan/Afghanistan. P4.
Eide, Elisabeth;Holm, Hege (2011). Om norsk krigsdekning med vekt på Libya. NRK Ekko.
Eide, Elisabeth;Jenterud, Torkild (2011). Klimaendringer - panel. NRK Ekko-redaksjonen, spesialprogram fra Blindern.
Eide, Elisabeth;Guttormsen, Ellen Wesche (2011). Om medier og klimaendringer. NRK Ekkoredaksjonen.
Eide, Elisabeth;Strand Nedregotten, Rebecca (2011). Rapport om mediedekningen av militære operasjoner i Afghanistan. NRK Hordaland.
Eide, Elisabeth;Garvik, Bodil (2011). Mediedekningen av militæroperasjoner i Afghanistan. Bergens Tidende.
Eide, Elisabeth;Rana, Uzma (2011). Mediene skaper mer konflikt enn nødvendig. Utrop.
Eide, Elisabeth;Radøy, Sverre Tom (2011). Dagsnytt 18-debatt etter drapet på Osama bin Laden. NRK2.
Eide, Elisabeth (2011). Afghanistan: Feilslått optimisme. Dagsavisen. 1 s.
Eide, Elisabeth (2011). Revolusjonær utålmodighet. Om situasjonen i Tunisia. Klassekampen.
Eide, Elisabeth;Torp, Ole (2011). Debatt om Støres Afghanistan-redegjørelse. NRK1: Aktuelt.
Eide, Elisabeth;Heyerdal, Tove K (2011). Intervju om afghansk journalist Sayed Parwiz Kambakhsh. NRK Kulturnytt.
Eide, Elisabeth;Myklebust, Mona (2011). Samtale om medier og dekning av verdens urett. NRK - Ekko.
Eide, Elisabeth;Bakken, Laila (2011). K-ordet som sitter så langt inne. nrk.
Eide, Elisabeth;Jahr, Karl A (2011). I Pakistan er myndighetene feige. Aftenposten.
Eide, Elisabeth;Nordahl, Marianne (2011). Hva skjer i Libya?. Forskning.no.
Eide, Elisabeth;Fermariello, Hugo (2011). Intervju i forbindelse med Fawad Ashrafs art i Samtiden. NRK Kulturnytt.
Eide, Elisabeth;Trellevik, Amund (2011). Pakistan i ekstreme klør. Dagsavisen.
Eide, Elisabeth;Haabeth, Nina (2011). Guvernørdrap ryster Pakistan. Norsk Telegrambyrå.
Kaur, Lavleen;Eide, Elisabeth;Tharmalingam, Sarvendra;Sandrup, Therese;Hylland Eriksen, Thomas (2010). "Det grenseløse Norge". CULCOMs Avslutningskonferanse. Culcom.
Eide, Elisabeth;Rana, Uzma (2010). Nordmenn er ikke likegyldige til flomofrene. Utrop.
Eide, Elisabeth;Eriksen, Thomas Hylland;Toft, Martin (2010). Formidlingskollektivet. Uniforum.
Eide, Elisabeth;Olsen, Knut (2010). Om flommen i Pakistan. NRK-Dagsrevyen.
Eide, Elisabeth;Ørstavik, Kari (2010). Medier og klima. NRK Alltid nyheter.
Eide, Elisabeth;Fermariello, Ugo (2010). Klima og medier. NRK P2 Kulturnytt.
Eide, Elisabeth;Owe, Thomas Alvarstein (2010). Klima og media. NRK P2 nyhetsmorgen.
Eide, Elisabeth;Jåsund, Birger Kolsrud (2010). Kvinner i media. NRK\Kulturnytt.
Eide, Elisabeth;Granlien, Silvana E. (2010). Skråblikk - kvinner i media. NRK Nordnytt.
Eide, Elisabeth;Kristiansen, Tomm (2010). Flommen i Pakistan. NRK Dagsnytt 18.
Eide, Elisabeth;Steinfeld, Hans Wilhelm (2010). Uro i Pakistan. NRK Dagsnytt 18.
Eide, Elisabeth;Smelror, Hilde-Yvonne (2010). Om rasisme i ukebladene. NRK P3.
Eide, Elisabeth;Tjørhom, Vegard (2010). Flere forfølges på grunn av tro. Vårt Land.
Eide, Elisabeth (2010). Verden sett hjemmefra. Dagsseminar. Hordaland fylke/Utdanningsforbundet.
Eide, Elisabeth (2010). Hvordan omtales minoritetene i media, og hvordan preger det våre holdninger?. Norske tingrettsdommere. Tingretten.
Eide, Elisabeth (2010). Medier, minoriteter og minoritetsstemmer. NFFO-turné. Bleiker vgs.
Eide, Elisabeth (2010). Mediedekning av minoriteter. NFFO-turne. Nordstrand vgs.
Eide, Elisabeth (2010). Global Climate, Local Journalisms: Media coverage of Climate Summits. SciencePub-konferanse. Sciencepub.
Eide, Elisabeth (2010). Mistenkelige utlendinger? Norske mediers minoritetsdekning og stemmene som taler imot. Fordommer fordummer (konferanse). Norsk Folkehjelp.
Eide, Elisabeth;Kunelius, Risto (2010). Global Climate and Local Journalisms. MediaClimate. Ph D-kurs. SV-fakultetet, Universitetet i Bergen.
Eide, Elisabeth (2010). Hva skjer egentlig i Afghanistan?. Kveldsmøte. Sølvberget kulturhus.
Eide, Elisabeth (2010). Medier, journalistikk og minoriteter. Kurs. Universitetet i Stavanger.
Eide, Elisabeth (2010). Medier og minoriteter. Kurs. Politihøgskolen.
Eide, Elisabeth (2010). Media and War rhetoric. Jubileumsarr - Galtungs 80-årsdag.