HiOA has a new name: OsloMet – Oslo Metropolitan University. Find out what this means for you.

menu
search
Norwegian

Publications and research

Scientific publications (15) Textbooks (2) Research reports (7) Dissemination (67)
Fyhri, Aslak;Hauge, Åshild Lappegard;Nordh, Helena;Skjæveland, Oddvar;Strumse, Einar (2012). Miljøpsykologi i Norge. Fyhri, Aslak Hauge, Åshild Lappegard Nordh, Helena (Red.), Norsk miljøpsykologi. 2.
Strumse, Einar (2012). Psykologisk forskning om miljøestetikk : bare om smak og behag?. Fyhri, Aslak Hauge, Åshild Lappegard Nordh, Helena (Red.), Norsk miljøpsykologi. 12. s. 283-307.
Sælen, Håkon;Westskog, Hege;Strumse, Einar (2012). Values, attitudes, and pro-environmental behaviours – is there a link? Results from a Norwegian survey. Economics Bulletin. Vol. 32.
Westskog, Hege;Winther, Tanja;Strumse, Einar (2011). Addressing Fields of Rationality – A Policy for Reducing Household Energy Consumption?. Galarraga, Ibon González-Eguino, Mikel Markandya, Anil (Red.), Handbook of Sustainable Energy. Kapittel 22. Edward Elgar Publishing.
Strumse, Einar (2009). Miljøpsykologi og jakten på det gode liv [Redaksjonelt]. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. Vol. 46.
Strumse, Einar (2008). Byen, mennesket og naturen. Breiavatnet : hjertet i Stavanger. faglig_bok_forlag. s. 119-127.
Hartig, Terry;Kaiser, Florian;Strumse, Einar (2007). Psychological restoration in nature as a source of motivation for ecological behaviour. Environmental Conservation. Vol. 34.
Strumse, Einar (2007). The ecological self : a psychological perspective on anthropogenic environmental change. European Journal of Science and Theology. Vol. 3.
Strumse, Einar (2007). Psykologiske perspektiver på forholdet mellom menneske og natur. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. Vol. 44.
Bjerke, Tore;Østdahl, Torbjørn;Thrane, Christer;Strumse, Einar (2006). Vegetation density of urban parks and perceived appropriateness for recreation. Urban Forestry & Urban Greening. Vol. 5.
See all publications
Strumse, Einar (2004). Perceived values of agrarian landscapes in Eastern and Western Norway. Environmental Engineering and Management Journal. Vol. 3.
Strumse, Einar (2001). Reasonable persons and their aesthetic preferences. Aesthetics, well-being and health : essays within architecture and environmental aesthetics / edited by Birgit Cold. s. 259-270.
Strumse, Einar;Bjerke, Tore;Kaltenborn, Bjørn (1998). Diverging attitudes towards predators : do environmental beliefs play a part?. Human Ecology Review.
Strumse, Einar;Framstad, Erik;Lid, Ingunn B. (1998). Hva liker folk å se i jordbrukslandskapet?. Jordbrukets kulturlandskap : forvaltning av miljøverdier. faglig_bok_institusjon. s. 166-170. Universitetsforlaget.
Strumse, Einar;Hauge, Leif (1998). Landscape protection avaluations and visual preferences for western Norwegian agrarian landscapes. Norsk Geografisk Tidsskrift. Vol. 52.
Strumse, Einar;Ioan, Carmen Catalina (2004). Perspective psihologice: estetica si protectia mediului inconjurator Psychological perspectives on aesthetics and environmental protection. ISBN: 9738684714. 136 s. Editura Ecozone.
Strumse, Einar (red.);Strume, Einar (1998). Faglig mangfold - nyttig kunnskap : rapport fra det tredje og fjerde programseminaret om miljøbetinget livskvalitet. 331 s. Norges forskningsråd.
Strumse, Einar;Grønseth, Anne Sigfrid;Støa, Eli (2016). Fysiske omgivelsers virkning på trivsel og konfliktnivå: Spørreundersøkelse om boforhold på asylmottak i Norge.. ISBN: 978-82-7184-389-2. 68 s. Høgskolen i Lillehammer, Avdeling for pedagogikk og sosialfag.
Strumse, Einar (2000). The ecological self as a framework for psychological conceptualisations of the human relation to the natural environment. 25 s. Høgskolen i Lillehammer/Lillehammer College.
Strumse, Einar;Aarø, Leif Edvard (2000). Menneske, miljø og livskvalitet. Faglig sluttrapport for forskningsprogram om Miljøbetinget livskvalitet. ISBN: 8212014738. 77 s. Norges forskningsråd.
Strumse, Einar (1999). Environmental preference and design : psychological perspectives. ISBN: 82-7669-073-4. 35 s. Universitetet i Bergen, HEMIL-senteret.
Strumse, Einar (1998). Forskning om miljøbetinget livskvalitet: faglig mangfold - nyttig kunnskap : rapport fra det tredje og fjerde programseminaret om miljøbetinget livskvalitet : Tyrifjord hotell, Vikersund 20.-21. november 1996, Scandic Hotel Asker 18.-19. november 1998 / Einar Strumse (red.). ISBN: 8212011607. 331 s. Området for miljø og utvikling, Norges forskningsråd.
Strumse, Einar (1996). The psychology of aesthetics: Explaining visual preferences for agrarian landscapes in Western Norway. A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree Dr. philos., Faculty of psychology, University of Bergen. ISBN: 8276690416. Faculty of psychology, University of Bergen.
Strumse, Einar (1996). The psychology of aesthetics: Explaining visual preferences for agrarian landscapes in Western Norway. Universitetet i Bergen.
Johnsen, Svein Åge Kjøs;Watten, Reidulf G.;Strumse, Einar (2016). Associations between personality facets and perceptual preferences for different environments. Changes in lifestyle and its environmental consequences (Proměny životního způsobu a jeho environmentálních souvislostí). Department of Environmental Studies, FSS, Masaryk University.
Strumse, Einar (2015). Om matvaner og miljøpsykologi. NRK P2.
Strumse, Einar (2014). En vel fortjent pris.. Psykologisk.no.
Strumse, Einar (2014). Ja, vi elsker bonderomantikk. Dagsavisen.
Strumse, Einar (2014). Psykologistudiene på Høgskolen i Lillehammer. Foredrag på møte i Nasjonalt profesjonsråd for psykologutdanning.
Strumse, Einar (2014). Helse og miljøpsykologi. Foredrag ved studiet Psykososialt arbeid med Barn og Unge.
Strumse, Einar (2014). Perceptions of Agrarian Landscapes. Norwegian Culture and Society (NCS),Course spring.
Strumse, Einar (2014). Snakket om hvilke faktorer som styrer miljøvennlig atferd, hvem er den miljøbevisste forbruker, er miljø blitt en elitesak og hvordan få den enkelte til å oppleve at miljø er viktig her og nå. NRK P2.
Strumse, Einar (2013). Psykologisk perspektiv på opplevelse av bygninger og landskap. Foredrag ved boklansering: Todd Saunders: Architecture in Northern Landscapes.
See all publications
Strumse, Einar (2013). Helse og miljøpsykologi. Foredrag ved studiet Psykososialt arbeid med Barn og Unge.
Bruun, Frank Jarle;Strumse, Einar (2013). Arven etter fiskerbonden - rekviem for et døende kulturlandskap. Norsk antropologisk forenings årskonferanse.
Bruun, Frank Jarle;Strumse, Einar (2013). Arven etter fiskerbonden - Om oppfatninger av sted og endringer fra kulturlandskap til reiselivslandskap. Norsk antropologisk forenings årskonferanse.
Støa, Eli;Thorshaug, Ragne Øwre;Strumse, Einar (2013). What buildings do – presentations of a Norwegian Research Initiative about the Physical Environment in Reception Centers. What Buildings do - Seminar on the Effect of the Physical Environment in Reception centers for Asylum seekers. NTNU and VU University, Amsterdam.
Strumse, Einar (2013). Hvordan motivere folk flest til å bidra til bedret luftkvalitet gjennom egen atferd?. Miljødirektoratets Byluftforum.
Rydstedt, Leif;Strumse, Einar;Watten, Reidulf G.;Johnsen, Svein Åge Kjøs (2013). Recovery and Restoration : The Interface between the Individual and the Environment. International workshop at Lillehammer University College. Høgskolen i Lillehammer.
Strumse, Einar (2012). Haakon Flemmen: Kultur avgjør klimafrykt. Klassekampen.
Strumse, Einar;Grønseth, Anne Sigfrid;Støa, Eli;Hauge, Åshild Lappegard;Denizou, Karine (2012). Planning a Web Survey on the Effect of the Physical Environment on Quality of Life of Asylum Seekers. The 14th conference on social and community psychology. NTNU.
Støa, Eli;Hauge, Åshild Lappegard;Strumse, Einar;Grønseth, Anne Sigfrid;Denizou, Karine (2012). “What Buildings do: The Effect of the Physical Environment on Quality of Life of Asylum Seekers”. Housing: Local Welfare and Local Markets in a Globalised World. ENHR.
Strumse, Einar (2011). Miljøpsykologisk forskning om lanskapsestetikk: De gustibus non est disputandem. XIII Conference on Social and Community Psychology. Høgskolen i Lillehammer.
Strumse, Einar (2011). Environmental community psychology? The role of the lokal physical environment as a resource for effective psycological functioning. 1st Symposium for Community Psychology.
Strumse, Einar (2011). Kan psykologiske faktorer påvirke individers forbruksmønstre og hvilken psykologisk profil har den bærekraftige forbruker?. Lost in the supermarket...finner vi veien ut?. Miljøverndepartementet.
Strumse, Einar;Westskog, Hege;Winther, Tanja (2010). Changing fields of rationality : A policy for reducing household energy consumption. IAREP/SABE/ICABEEP 2010 Conference.
Strumse, Einar;Sælen, Håkon;Westskog, Hege (2010). The link between values and environmentally significant behavior : Results from a Norwegian survey. IAREP/SABE/ICABEEP 2010 Conference.
Strumse, Einar (2010). Det stygge Norge (NRK2).
Strumse, Einar (2009). Aesthetic preferences and mental health. utenTitteltekst. 1st International Conference on Ecology and Forests for Public Health.
Strumse, Einar (2009). Opplev Groruddalens "öppna landskap".
Strumse, Einar (2009). Salient psychological factors explaining energy use in the household sector. 11th Conference on Social and Community Psychology.
Strumse, Einar (2009). Psykologisk perspektiv på landskapsopplevelse. utenTitteltekst. Riksantikvarens Utviklingsnett : Helse, miljø og kulturarv.
Strumse, Einar;Bringslimark, Tina (2009). Relationships between Dimensions of Environmental Concern and Ecological Behaviour. 11. Europeiske psykologikongress.
Strumse, Einar (2009). Miljøtenkeren.
Strumse, Einar (2008). Home, homelessness and dignity. 11th Annual Conference of Human Dignity and Humiliation Studies (HumanDHS).
Strumse, Einar (2008). Introduction to environmental psychology. 11th Annual Conference of Human Dignity and Humiliation Studies (HumanDHS).
Strumse, Einar (2008). Miljøpsykologi : en introduksjon og noen eksempler på anvendelse. utenTitteltekst. Psykologforeningens fordypingsprogram i spesialiteten Samfunnspsykologi.
Strumse, Einar (2008). Psykologiske effekter av opphold i natur. Kunnskapsstatus og forskningsbehov for Inn på Tunet.
Strumse, Einar (2008). Hva betyr grønne omgivelser for psykisk helse og velvære?. Naturen og gården som læringsarena.
Strumse, Einar (2007). Environmental psychology an introduction and practical applications. 9th Conference on Social and Community Psychology.
Strumse, Einar (2007). Hva skal til for å få endret miljøadferd?. Naturviterforum 2007.
Strumse, Einar (2005). Miljøpsykologi : teoretiske og anvendte perspektiver. utenTitteltekst. Institutt for samfunnspsykologi, UiB.
Strumse, Einar (2005). Praktisk anvendelse av miljøpsykologien. utenTitteltekst. Psykologisk institutt, NTNU.
Strumse, Einar (2005). Miljøestetikk og miljøpersepsjon i teori og praksis. utenTitteltekst. Psykologisk institutt, NTNU.
Strumse, Einar (2005). Miljøpsykologi : en holistisk tilnærming til menneske-miljø relasjoner. utenTitteltekst. Psykologisk institutt, NTNU.
Strumse, Einar (2005). Environmental psychology : a holistic approach to people-environment issues. Scandinavian perspectives on community care : seminar.
Strumse, Einar (2005). Trends in higher education in Norway with particular emphasis on undergraduate psychology courses. How to teach social sciences? : challenge for 21st century : symposium.
Strumse, Einar (2004). Perceived values of agrarian landscapes in Eastern and Western Norway. 2nd International Conference on Environmental Engineering and Management (ICEEM/02).
Strumse, Einar (2004). Environmental preference and design. Environmental psychology and environmental protection (to forelesninger). utenTitteltekst. Gh. Asachi Technical University of Iasi, Department of Environmental Engineering and Management.
Strumse, Einar (2004). Environmental psychology : a holistic approach to people-environment issues. Environmental preference and design. The ecological self : views of nature. utenTitteltekst. Gh. Asachi Technical University, Petrei Andrei University.
Strumse, Einar (2004). Environmental psychology : a holistic approach to people-enviroment issues. Sixth Conference on Social and Community Psychology.
Strumse, Einar;Aarø, Leif Edvard (2002). Predicting subjective well being : the contributions from place attachment, landscape preferences and social support. 17th Conference of the international association for people-environment studies.
Strumse, Einar (2002). Allmennhetens oppfatninger av opplevelsesverdier i kulturlandskapet. ?.
Strumse, Einar (2002). Oppfatninger av jordbruk og jordbrukslandskap hos lokalbefolkningen i Hedmark og Indre Sogn. Kulturminner, kulturlandskap og kultur-turisme.
Strumse, Einar (2001). Oppfatninger av jordbruk og jordbrukslandskap i to norske lokalbefolkninger. Møte i områdesgruppen for miljøpsykologi.
Strumse, Einar (2001). Hvordan opplever vi våre omgivelser, og hvilke landskap gir positive opplevelser?. Temadag om Bynære rekreasjonsområder - verdier og skjøtsel, arrangert av NORSK TREPLEIEFORUM VEST.
Hartig, Terry;Strumse, Einar;Kaiser, Florian (2001). Psychological Restoration in Natural Environments is Associated with Ecological Behavior. 32nd Annual Conference of the Environmental Design Research Association.
Strumse, Einar (2001). En mykere himmel? Økolandsbyer som livsmiljø for marginaliserte grupper. 19. Nordiske sosialhøgskolekonferansen Ålesund, 18. - 21. august 2001.
Strumse, Einar (2001). Perceived Environmental Threat and Environmental Locus of Responsibility as Predictors of Environmentally Responsible Behaviours. 32nd Annual Conference of the Environmental Design Research Association i Edinburgh, Scotland, 2. - 6. July 2001.
Strumse, Einar (2001). Responsible environmental behaviour in Norway: Preliminary results from a representative survey. HSFR's områdesmøte for miljøpsykologi.
Strumse, Einar (2001). Kulturlandskapet som trivselsfaktor. Oppfatninger og evalueringer fra to regioner: Hamar og Indre Sogn. Forskerseminar om Kulturisme.
Strumse, Einar (2001). The Cultural Landscape as a factor in well-being. 16th Conference of the International Association for People-Environment Studies (IAPS 16), "METROPOLIS 21st century : which perspectives ? Cities, Social Life and Sustainable.
Strumse, Einar (2001). Environmental concern and the prediction of environmentally responsible behaviours in Norway: Results from a pilot study and a national survey. 16th Conference of the International Association for People-Environment Studies (IAPS 16), "METROPOLIS 21st century : which perspectives ?.
Strumse, Einar (2000). Book review of Environmental aesthetics. Ideas, politics and planning (D.J. Porteous). Journal of Architectural and Planning Research.
Strumse, Einar (2000). Hvordan etablere/sikre det faglige nettverket etter at program om Miljøbetinget livskvalitet er avsluttet. Fagseminar om forskning om miljøbetinget livskvalitet.
Strumse, Einar (2000). Atferds-, samfunns- og kulturfaglig miljøforskning i Norge : en oppsummering av forskningsprogram om miljøbetinget livskvalitet, og veien videre. Møte i områdesgruppa for miljøpsykologi.
Strumse, Einar (2000). Miljøbetinget livskvalitet - resultater fra et bredt sammensatt forskningsprogram. LA 21, arrangert av Vestfold fylke.
Strumse, Einar (1999). Liv og lære i miljøspørsmål : hva kjennetegner det miljøvennlige hverdagsmenneske?. Faglig mangfold - nyttig kunnskap : det tredje og fjerde programseminaret om miljøbetinget livskvalitet.
Strumse, Einar (1999). Environmental concern and the prediction of environmentally responsible behaviour. Faglig mangfold - nyttig kunnskap : det tredje og fjerde programseminaret om miljøbetinget livskvalitet.
Strumse, Einar (1998). Liv og lære i miljøspørsmål : hva kjennetegner det miljøvennlige hverdagsmenneske?. Programseminar om miljøbetinget livskvalitet.

(These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete)

Contact information

Phone (office): +47 67 23 62 04
Phone (mobile): +47 467 47 971
Visiting address: Pilestredet 38, Oslo, W208