HiOA has a new name: OsloMet – Oslo Metropolitan University. Find out what this means for you.

menu
search
Norwegian

Publications and research

(18) (2) Dissemination (37)
Nilssen, Jannike Hegdal;Michaelsen, Eva;Tellefsen, Helga Kufaas (2017). Utvikling av relasjonell forståelse gjennom fagspesifikk lesing i matematikk. Postholm, May Britt Dahl, Thomas Dehlin, Erlend Engvik, Gunnar Irgens, Eirik J. Normann, Anita Strømme, Alex (Red.), Ungdomstrinn i utvikling: Skoleutvikling, lesing, skriving og regning. Funn og fortellinger. 6. s. 162-185. Universitetsforlaget.
Michaelsen, Eva;Strand, Torill (2017). Litterære samtaler i klasserommet. En undersøkelse av læreres refleksjoner rundt arbeid med bildebøker på barnetrinnet.. Garmann, Nina Gram Ommundsen, Åse Marie (Red.), Danne og utdanne. Litteratur, språk og samtale. Kapittel 7. s. 141-158. Novus Forlag.
Michaelsen, Eva;Strand, Torill (2016). Introducing literary conversations in the primary school classroom. Gómez Chova, L. Martínez, A. López Torres, I. Candel (Red.), EDULEARN16 Proceedings. 610. s. 7392-7401. The International Academy of Technology, Education and Development.
Strand, Torill;Michaelsen, Eva (2015). Developing Professional Knowledge and Skilled Practice Through Literary Conversations in Various Didactic Contexts. Procedia - Social and Behavioral Sciences. Vol. 178. doi: 10.1016/j.sbspro.2015.03.183
Michaelsen, Eva;Log, Irene Beyer (2014). Wki as a tool for publishing and sharing. Book reviews in a professional development programme for teachers. Chova, L. Gómez Martínez, A. López Torres, I. Candel (Red.), EDULEARN14 Proceedings 6th International Conference on Education and New Learning Technologies July 7th-9th, 2014 — Barcelona, Spain. Artikkel. s. 1285-1292. The International Academy of Technology, Education and Development.
Michaelsen, Eva;Strand, Torill (2013). Design experiments in the professional development of teachers. Chova, L. Gómez Martínez, A. López Torres, I. Candel (Red.), ICERI2013 Proceedings. 6th International Conference of Education, Research and Innovation. November 18th-20th, 2013 — Seville, Spain. 676. s. 5203-5211. The International Academy of Technology, Education and Development.
Michaelsen, Eva Elisabeth;Pihl, Joron (2012). Enhancing children's reading engagement in the digital age: Cartoons, action stories and videogames. Chova, L. Gómez Torres, I. Candel Martinez, A. Lopez (Red.), EDULEARN12 Proceedings. Paper/Artikkel. s. 1809-1818. The International Academy of Technology, Education and Development.
Bjarnø, Vibeke;Michaelsen, Eva (2011). Blogg og wiki i arbeid med barnelitteratur i lærerutdanningen -Integrering av digital kompetanse i norskfaget. Texter om svenska med didaktisk inriktning.
Michaelsen, Eva (2011). Kunnskap og forståelse gjennom skjønnlitteratur. Jarning, Harald (Red.), Dyktighet og kyndighet. En samling essay om høgskoleutdanninger og kunnskapsforståelse. Essay. s. 35-46.
Bueie, Agnete Andersen;Michaelsen, Eva;Pihl, Joron (2010). Bruk av blogg i norskfaget - om lesing og skriving, skolebibliotek og læringsprosesser. Guldal, Tale M. Dons, Carl Fredrik Sagberg, Sturla Solhaug, Trond Tromsdal, Roar (Red.), FoU i Praksis 2009. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Levanger, 23. og 24. april 2009. Artikkel. s. 33-44. Tapir Akademisk Forlag.
See all publications
Tonne, Ingebjørg;Bueie, Agnete Andersen;Michaelsen, Eva;Pihl, Joron (2009). Exploring the intersection between literary and digital literacy in school. ICERI, I (Red.), ICERI 2009 Proceedings CD. s. 11-. The International Academy of Technology, Education and Development.
Grimstad, Birgitte Fondevik;Michaelsen, Eva (2009). "Learning by doing and reflection" - pedagogiske endringsprosesser i etterutdanningskurs for lærere. Bjørke, Gerd (Red.), Pedagogiske endringsprosesser : artikkelsamling fra Førstelektorprogrammet 2007-2009. Artikkel. s. 83-99. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Michaelsen, Eva (2006). Mappevurdering i norsk. Eide, Torunn Tørjesen, Torill Wiiger (Red.), Ord for alt 5. Lærerens bok. Kapittel. s. 49-53. J.W. Cappelens Forlag AS.
Michaelsen, Eva (2006). Aktive barn med mange intelligenser. Stimulering av skriftspråksferdigheter på norskfaglige arbeidsstasjoner. Frislid, Martha Elvina Traavik, Hilde (Red.), Boka om GLSM. Grunnleggende lese-,skrive- og matematikkopplæring. Kapittel 11. s. 202-223. Universitetsforlaget.
Michaelsen, Eva (1999). Elever vurderer lærebøker. Lærebokkunnskap. Innføring i sjanger og bruk. Kapittel 4. s. 43-48.
Michaelsen, Eva (1999). "Hvordan skal vi rekke alt?" Om lærerens og lærebokas forhold til læreplanen (L97). Lærebokkunnskap. Innføring i sjanger og bruk. Kapittel 4. s. 49-53.
Michaelsen, Eva (1999). "Erfaring og trening er viktig, og å snakke om det." Om prosjektarbeid og det muntlige. Hertzberg, Frøydis Roe, Astrid (Red.), Muntlig norsk. Kapittel. s. 69-84.
Michaelsen, Eva (1999). Fiksjonsinnslag og narrative trekk i læreboktekster. Lærebokkunnskap. Innføring i sjanger og bruk. Del av kap. 4. s. 88-97.
Michaelsen, Eva;Johansen, Randi O. (2007). Mappevurdering. Håndbok for læreren - med eksempler fra norsk og kunst og håndverk. ISBN: 978-82-15-009421. 155 s. Universitetsforlaget.
Johnsen, Egil Børre (red.);Michaelsen, Eva (1999). Lærebokkunnskap. Innføring i sjanger og bruk. ISBN: 82-518-3821-5. 188 s. Tano Aschehoug.
Briseid, Eyvind Martol;Michaelsen, Eva;Nilssen, Jannike Hegdal;Tellefsen, Helga Kufaas (2017). Norsk + matematikk = Sant? Lærerutdanneres samarbeid om lesing i matematikk. Erfaringer fra ulike måter å organisere veiledning av skoler i et fagovergripende emne. Oppsummeringskonferansen. Nettverk for kompetansemiljøer, Ungdomstrinn i utvikling. Koordineringsgruppen ved Institutt for lærerutdanning, NTNU.
Briseid, Eyvind Martol;Michaelsen, Eva;Nilssen, Jannike Hegdal;Tellefsen, Helga Kufaas (2017). Lesing i matematikk. Utdanningsetaten i Oslos postertorg for pulje 4 av Ungdomstrinn i utvikling. Utdanningsetaten i Oslo.
Michaelsen, Eva;Strand, Torill (2016). Introducing literary conversations in the primary school classroom (Virtual presentation). EDULEARN 2016 8th International Conference on Education and New Learning Technologies. IATED - EDULEARN 2016.
Michaelsen, Eva;Log, Irene Beyer (2014). Bruk av et wiki-verktøy for publisering og kunnskapsdeling. Et eksempel fra Kfk-studiet Lesing 1. Kompetanse for kvalitet - IKT i vidareutdanningstilboda. Utdanningsdirektoratet.
Strand, Torill;Michaelsen, Eva (2014). Developing professional knowledge and skilled practice through literary conversations in various didactic contexts. XV Congreso de la Sociedad de Didactica de la Lengua y la Literatura. la Universitat de Valencia.
Log, Irene Beyer;Michaelsen, Eva (2014). WIKI AS A TOOL FOR PUBLISHING AND SHARING. BOOK REVIEWS IN A PROFESSIONAL DEVELOPMENT PROGRAMME FOR TEACHERS. EDULEARN14, the 6th annual International Conference on Education and New Learning Technologies. IATED.
Strand, Torill;Michaelsen, Eva (2013). Children’s literature and literature didactics in a multicultural society. Erasmusutveksling av lærere. Erasmus.
Strand, Torill;Michaelsen, Eva (2013). Om FoU på nettstudiene: Norsk 1 nett og Lesing 1. Seminar i norskseksjonen GFU. Norskseksjonen GFU, HiOA.
See all publications
Strand, Torill;Michaelsen, Eva (2013). Design experiment in the professional development of teachers. ICERI 2013, the 6th conference of Education, Research and Innovation. IATED/ ICERI 2013.
Strand, Torill;Michaelsen, Eva (2013). Design experiments in the professional development of teachers. Seminar. forskningsfellesskapet Lærerkvalifisering HiOA.
Strand, Torill;Michaelsen, Eva (2013). The Education System in Norway (Early Childhood, Primary Education, Secondary Education or Teacher Training/University studies). Erasmusutveksling av lærere. Erasmus.
Michaelsen, Eva (2011). Profesjonell utvikling gjennom handling og refleksjon. Hva kan de nyutdannede og de mer erfarne lærerne lære av hverandre? Del av symposium: Flerfaglig arbeid med lærerkvalifisering og kollegial kompetanse. Fra nyutdannet lærer til profesjonell yrkesutøver i lærende fellesskap / Becoming a professional teacher: the New Teacher in Schools and Kindergartens. Høgskolen i Oslo + NQT-COME.
Michaelsen, Eva Elisabeth;Johansen, Randi O. (2011). Om skriving på ungdomstrinnet - elevmedvirkning og underveisvurdering. Norsklæreren.
Michaelsen, Eva (2011). Samarbeid om veiledet praksis i grunnskolelærerutdanningen. 1.lektordagene HiO/NAFOL mai 2011. Høgskolen i Oslo/NAFOL.
Michaelsen, Eva;Pihl, Joron (2011). “What do you like to read?” About the kind of texts boys read and how they talk about their reading. Visions. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling (ILS), UiO.
Michaelsen, Eva (2011). Internettbaserte verktøy i skriveprosesser. Studenter i veiledet praksis prøver ut wiki i norskfaget på 4. trinn. NOFA 3. Den tredje nordiska ämnesdidaktikkonferensen. Karlstads Universitet.
Bjarnø, Vibeke;Michaelsen, Eva (2010). Bruk av blogg og wiki i arbeid med bokbaser – et komparativt studium. NNMF-konferencen Tekst og kontekst – en fagdidaktisk udfordring. Syddansk Universitet.
Michaelsen, Eva (2010). Heldagsåpne skolebibliotek. Dagsavisen.
Michaelsen, Eva;Bueie, Agnete Andersen;Pihl, Joron (2010). Bruk av skolebibliotek og tilrettelegging for gode læreprosesser – bokmeldinger på blogg. Hoel, Trude (Red.), Lesing i skolebiblioteket. Innlegg. s. 28-29.
Bjarnø, Vibeke;Michaelsen, Eva (2010). Blogg og wiki som læringsarena i grunnskolelærerutdanning. SMDI-konferansen, åttende konferansen: svenska med didaktisk inriktning. SMDI.
Michaelsen, Eva;Tonne, Ingebjørg;Bueie, Agnete (2009). Challenges in analyses of interaction between development of literary and digital literacy. Literacy as Worldmaking, NERA's 37th Congress. Norwegian University of Science and Technology (NTNU).
Bueie, Agnete Andersen;Michaelsen, Eva (2009). Interprofesjonelt samarbeid og gode læringsprosesser. Fou i praksis.
Bueie, Agnete Andersen;Tonne, Ingebjørg;Michaelsen, Eva (2009). Challenges in analyses of interaction between development of literary and digital literacy. NERA's 37th Congress.
Michaelsen, Eva;Bueie, Agnete Andersen (2009). Bedre leseferdigheter og økt leselyst gjennom lesestimulering og aktiviteter knyttet til lesing? Et eksempel fra samarbeid mellom skole og bibliotek. Nettverkssamling. Nettverk for skolebibliotek og læremidler.
Tonne, Ingebjørg;Bueie, Agnete;Michaelsen, Eva;Pihl, Joron (2009). EXPLORING THE INTERSECTION BETWEEN LITERARY AND DIGITAL LITERACY IN SCHOOL (Virtual presentation). ICERI 2009 International Conference of Education Research and Innovation. ICERI.
Michaelsen, Eva (2008). Mappevurdering i norsk for lærere på mellom- og ungdomstrinnet. Østlandsk Lærerstevne. Østlandsk Lærerstevne.
Michaelsen, Eva (2008). Bruk av verktøyet ”Rike bilder” i et forskningsbasert skoleutviklingsprosjekt. FoU i praksis. NTNU.
Michaelsen, Eva (2007). Mappevurdering i norskfaget. Etterutdanning for lærere. Utdanningsetaten i Oslo.
Michaelsen, Eva (2007). Mappevurdering i norsk for videregående skole. Planleggingsdag. Ulsrud videregående skole.
Michaelsen, Eva (2002). ”L97 i praksis – en rapport om arbeid med litteratur på mellomtrinnet”. Norsklæreren.
Michaelsen, Eva;Røskeland, Marianne (2000). ”Lytting – en aktivitet og en ferdighet”. Norsklæreren.
Michaelsen, Eva (1998). Fiksjon og fakta i historieformidlingen. En sammenliknende sjangeranalyse av roman og lærebok. 141 s. Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap Universitetet i Oslo.
.

(These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete)

Contact information

Phone (office): +47 67 23 74 57
Phone (mobile): +47 958 87 604
Visiting address: Pilestredet 42, Oslo, Q5007