HiOA has a new name: OsloMet – Oslo Metropolitan University. Find out what this means for you.

menu
search
Norwegian

Field of study

Academic disciplines Social work Subject areas Child care User participation Sosialt arbeid

Publications and research

Scientific publications (4) Research reports (5) Dissemination (18) HiOA Publications (4)
Aamodt, Hilde Anette (2018). Barneverntjenesten - en polyfon organisasjon?. Tidsskriftet Norges Barnevern. Vol. 95. doi: 10.18261/issn.1891-1838-2018-01-04
Aamodt, Hilde Anette (2017). Å beslutte med henblikk på risiko? -Når politikken dytter ansvaret over på barnevernets ansatte. Dansk Sociologi. Vol. 28.
Aamodt, Hilde Anette (2015). Brukermedvirkningens uttrykk og virkning i barnevernets undersøkelser - et maktanalytisk perspektiv. Praktiske grunde. Tidsskrift for kultur og samfunnsvitenskab.
Aamodt, Hilde Anette (2015). Brukermedvirkning i barneverntjenesten - en dispositiv analyse. Tidsskrift for Arbejdsliv. Vol. 17.
Aamodt, Hilde Anette (2016). "Jeg ser noe som du ikke ser" Hvordan blir brukermedvirkning til som politisk, organisatorisk, og sosialfaglig praksis i barnevernets undersøkelser?. 200 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Aarset, Monica Five;Aamodt, Hilde Anette;Engebrigtsen, Ada (2016). Barn og familie i mottak - samarbeid mellom asylmottak og kommunalt barnevern. Kunnskapsoversikt og temaer til bruk i kurs. ISBN: 978-82-7894-576-6. 58 s. NOVA.
Løvgren, Mette;Aarland, Kristin;Aamodt, Hilde Anette;Winsvold, Aina Iren;Backe-Hansen, Elisabeth (2014). Til god hjelp for mange: Evaluering av Losprosjektet. ISBN: 978-82-7894-520-9. 177 s. NOVA.
Aamodt, Hilde Anette;Mossige, Svein (2014). Kontakt på sosiale medier mellom foreldre og barn under offentlig omsorg. ISBN: 978-82-7894-498-1. 87 s. NOVA.
Stang, Elisabeth Gording;Aamodt, Hilde Anette;Sverdrup, Sidsel;Kristofersen, Lars B;Winsvold, Aina (2013). Taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt. Regelkunnskap og praksis. ISBN: 978-82-7894-460-8. 187 s. NOVA.
Aamodt, Hilde Anette (2017). Hvordan sikre at vi ivaretar barnets beste i barnevernets praksis?. Kurs : Den nødvendig uroen. Rbup.
Aamodt, Hilde Anette (2017). Sosialt arbeids plass i det funksjonelt differensierte samfunn. Forskning i sosialt arbeids konferanse (FORSA). Forsa/ HiOA.
Aamodt, Hilde Anette (2017). System for beslutningsstøtte. Et faglig rammeverk / kvalitetssystem for kommunalt barnevern. Bufdir, arbeidsgruppe for utvikling av norsk barnevern. Buf Dir.
Aamodt, Hilde Anette (2016). Kontakt på sosiale medier mellom foreldre og barn under omsorg. Konferanse. Redd Barna.
Sommerfeldt, Marianne Buen;Aamodt, Hilde Anette (2014). Barnevernundersøkelsen – utfordringer og muligheter. Norsk Barnevernkongress 2014. Norsk Barnevernsamband.
Aamodt, Hilde Anette (2014). Losprosjektet. Nettverkssamling- Losprosjektet. Bufdir.
Aamodt, Hilde Anette (2014). Barnevernundersøkelsen -Utfordringer og muligheter. Barnevernkongressen. Norsk barnevernsamband.
Aamodt, Hilde Anette (2014). Små barn deler bilder av sultende barn og mishandlede katter med utstoppede øyne. Dagbladet.
Aamodt, Hilde Anette (2014). Den vanskelige kontakten: Barnevernsbarns bruk av sosiale medier. NRK Trøndelag.
Aamodt, Hilde Anette (2014). Den vanskelige kontakten: Barnevernsbarns bruk av sosiale medier. P4.
See all publications
Aamodt, Hilde Anette (2014). Hvilke muligheter skaper kontakt gjennom sosiale medier for barn under omsorg. Morgenkaffe ved NOVA. NOVA.
Aamodt, Hilde Anette (2014). Barneombudet: Skadelig at barnevernsbarn utleveres av foreldrene på nettet. VG.
Aamodt, Hilde Anette (2013). Avsluttende diskusjon. Taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt. Regelkunnskap og praksis. Kapittel 7. s. 167-176.
Aamodt, Hilde Anette;Stang, Elisabeth Gording (2013). Innledning. Taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt. Regelkunnskap og praksis. Innledning. s. 11-18.
Aamodt, Hilde Anette (2013). La unntaket bli regelen. Fontene.
Stang, Elisabeth Gording;Aamodt, Hilde Anette (2013). Taushetsplikt, opplysningsrett og -plikt i forvaltningen. Fagseminar. Kunnskapsdepartementet.
Aamodt, Hilde Anette (2011). Røtter og vinger. Den 9. nordiske kongressen i familieterapi. Den nordiske familieterapiforening.
Aamodt, Hilde Anette (2007). Brukermedvirkning -praksisbaserte erfaringer og etiske begrunnelser. 120 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.

(These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete)

Contact information

Phone (office): +47 67 23 80 17
Phone (mobile): +47 412 23 830
Visiting address: Stensberggata 26, Oslo, X671