HiOA has a new name: OsloMet – Oslo Metropolitan University. Find out what this means for you.

menu
search
Norwegian

Hans Christian Sandlie

Research Director

About

Field of study

Academic disciplines Sociology Subject areas Housing market Housing Life-evolvement Marginalisering Social housing

Publications and research

Scientific publications (13) Research reports (21) Dissemination (69) HiOA Publications (11)
Sandlie, Hans Christian;Gulbrandsen, Lars (2018). Chapter 5: Homeownership and family transitions within a Nordic welfare state. Searle, Beverly A. (Red.), Generational Interdependencies: The Social Implications for Welfare. kapittel 5. s. 103-122.
Sandlie, Hans Christian;Gulbrandsen, Lars (2017). The Social Homeownership Model - the case of Norway. Critical Housing Analysis. Vol. 4. doi: 10.13060/23362839.2017.4.1.324
Sandlie, Hans Christian;Turner, Lena Magnusson;Nordvik, Viggo (2016). Boligmarkeder og boligkarrierer. Frønes, Ivar Kjølsrød, Lise (Red.), Det norske samfunn, bind 1.. Kapittel 8. s. 179-201. Gyldendal Akademisk.
Gulbrandsen, Lars;Sandlie, Hans Christian (2015). Housing Market and Family Relations in a Welfare State. Critical Housing Analysis. Vol. 2. doi: 10.13060/23362839.2015.2.1.178
Sandlie, Hans Christian (2013). På terskelen til egen bolig. Hammer, Torild Hyggen, Christer (Red.), Ung voksen og utenfor. Mestring og marginalitet på vei til voksenliv. Kapittel 9. s. 167-182. Gyldendal Akademisk.
Sandlie, Hans Christian (2011). Hvordan går det med ungdommens etablering på boligmarkedet? :. Tidsskrift for ungdomsforskning. Vol. 11.
Sandlie, Hans Christian;Helset, Anne;Lauvli, Marit (2008). Mobile pensjonister og transnasjonal eldreomsorg. Daatland, S. O. (Red.), Halve livet. Artikler om aldring og livsløp. 3.2 Sosiale identiteter. s. 164-168. Fagbokforlaget.
Sandlie, Hans Christian (2008). Ungdommens boligønsker – kulturelle, strukturelle, rasjonelle?. Regionale Trender.
See all publications
Sandlie, Hans Christian;Helset, Anne;Lauvli, Marit (2005). Jubilados noruegos en España: Perspectivas de una cuarta edad para personas de la tercera edad. Rodriguez, Vicente Rodriguez Diaz, Maria Angeles Casado Huber, Andreas (Red.), La Migracion De Europeos Retirados En Espana. Kapittel 7. s. 167-194. Departamento de Publicaciones, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
Sandlie, Hans Christian (2005). New life courses and postponed timing of home establishment. Open House International. Vol. 30.
Sandlie, Hans Christian (1997). Zoo-TV: Med ironi som strategi. Sosiologisk Årbok. Vol. 2.
Andersen, Patrick Lie;Sandlie, Hans Christian (2016). Osloungdoms bosituasjon og levekår - sosiale og geografiske forskjeller. Oversikt over spørsmål om bosituasjon fra Ung i Oslo 2015. ISBN: 978-82-7894-599-5. NOVA.
Sørvoll, Jardar;Sandlie, Hans Christian;Nordvik, Viggo;Gulbrandsen, Lars (2016). Eldres boligsituasjon. Boligmarked og boligpolitikk i lys av samfunnets aldring. ISBN: 978-82-7894-601-5. 197 s. NOVA.
Leschke, Janine;Seeleib-Kaiser, Martin;Spreckelsen, Thees;Hyggen, Christer;Sandlie, Hans Christian (2016). Labour market outcomes and integration of recent youth migrants from Central-Eastern and Southern Europe in Germany, Norway and Great Britain. 86 s. STYLE Working Papers.
Hyggen, Christer;Ortlieb, Renate;Sandlie, Hans Christian;Weiss, Silvana (2016). Youth Mobility: Working Conditions and the Role of Labour Market Intermediaries. The Case of Austria and Norway. 50 s. STYLE Working Papers.
Sørvoll, Jardar;Sandlie, Hans Christian (2014). Et velfungerende leiemarked? Profesjonell utleie og offentlig–privat samarbeid. ISBN: 978-82-7894-530-8. 48 s. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA-notat 4/14).
Sletten, Mira Åboen;Bakken, Anders;Sandlie, Hans Christian (2013). Oppfølgingsprosjektet i Ny GIV, En kartleggingsundersøkelse. ISBN: 978-82-7894-484-4. 156 s. NOVA.
Sandlie, Hans Christian;Grødem, Anne Skevik (2013). Bolig og levekår i Norge 2012. ISBN: 978-82-7894-486-8. 156 s. NOVA.
Sandlie, Hans Christian;Seeberg, Marie Louise (2013). Fremtidens leiemarked i et internasjonalt arbeidsmarked. ISBN: 978-82-7894-450-9. 62 s. NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.
Halvorsen, Rune;Sandlie, Hans Christian (2012). Universell utforming og tilgjengelighet i norsk boligpolitikk: sosial regulering, institusjonelle rammer og lokal iverksetting. ISBN: 978-82-7894-436-3. 114 s. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.
See all publications
Langsether, Åsmund;Sandlie, Hans Christian;Skårberg, Anna;Sørvoll, Jardar;Hansen, Thorbjørn (2011). Organisering og planlegging av boligsosialt arbeid i norske kommuner. ISBN: 9788278943748. 106 s. NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.
Langsether, Åsmund;Sandlie, Hans Christian (2010). Boligsosiale utfordringer og løsninger. En forstudie til Boligsosialt utviklingsprogram i Lørenskog kommunue. ISBN: 978-82-7894-367-0. 103 s. NOVA.
Sandlie, Hans Christian (2010). Bolig og levekår i Norge 2007. En artikkelsamling. ISBN: 978-82-78-94342-7. 182 s. NOVA.
Nordvik, Viggo;Sandlie, Hans Christian (2009). Utenfor de boligsosiale ordningene. ISBN: 978-82-7894-317-5. 96 s. NOVA.
Sandlie, Hans Christian (2008). To må man være. Om ungdoms boligetablering på 1990-tallet.. 207 s. Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Universitet i Oslo.
Sandlie, Hans Christian (2008). To må man være. Om ungdoms boligetablering på 1990-tallet. ISBN: 978-82-78-94285-7. 195 s. NOVA.
Nordvik, Viggo;Sandlie, Hans Christian;Gulbrandsen, Lars (2006). Boforhold for pensjonister med bostøtte. ISBN: 82-7894-232-3. 148 s. NOVA.
Langsether, Åsmund;Sandlie, Hans Christian (2006). Hva sier loven - hva tror folk? En kartlegging av befolkningens kjennskap til husleieloven. ISBN: 82-7894-235-8. 86 s. NOVA.
Helset, Anne;Lauvli, Marit;Sandlie, Hans Christian (2004). Norske pensjonister og norske kommuner i Spania. ISBN: 82-7894-183-1. 162 s. NOVA.
Gulbrandsen, Lars;Sandlie, Hans Christian (2003). Boligetablering i Oslo og Akershus. ISBN: 82-7894-177-7. 62 s. NOVA.
Sandlie, Hans Christian (1999). Med teknologi skal hjemmet drives. En forbrukerundersøkelse av hva nordmenn har i sine hjem. 120 s. Statens institutt for forbruksforskning.
Sandlie, Hans Christian;Jones, Ann (2018). Radiokontakten - Når kjøpte du din første bolig?. NRK P1+.
Sandlie, Hans Christian;Gulbrandsen, Lars (2018). On their own or with a little help from their parents? The Impact of intergenerational transfers for young Norwegian homeowners. 9th ESFR Conference. European Society on Family Relations.
Sandlie, Hans Christian;Santiago, Anna Maria;Nordvik, Viggo (2018). Family structure and siblings: the timing of nest leaving. European Network for Housing Research (ENHR) 2018. Uppsala Universitet.
Sandlie, Hans Christian (2018). Eldres boligsituasjon: Boligmarked og boligpolitikk i lys av samfunnets aldring. "Fremtidens boliger" - en inspirasjonskonferanse. NAV, Husbanken og Fylkesmannen Buskerud og Vestfold.
Sandlie, Hans Christian (2018). Sliter du på kjærlighetsmarkedet, kan du fort slite på boligmarkedet også. Aftenposten.no.
Sandlie, Hans Christian;Nordvik, Viggo;Santiago, Anna Maria (2018). Family structure and siblings: the timing of nest leaving. Urban Affairs Association. Urban Affairs Association.
Sandlie, Hans Christian (2018). Vil bli gammel i sentrumsleilighet på Vinstra. Gudbrandsdølen Dagningen.
Hyggen, Christer;Ortlieb, Renate;Sandlie, Hans Christian;Weiss, Silvana (2017). Four stories of migration. O'Reilly, Jacqueline Moyart, Clementine Nazio, Tiziana Smith, Mark (Red.), Youth employment. STYLE Handbook. Chapter. s. 151-154.
Hyggen, Christer;Ortlieb, Renate;Sandlie, Hans Christian;Weiss, Silvana (2017). East2West and North2North: Youth migration and labour market intermediaries in Austria and Norway. O'Reilly, Jacqueline Moyart, Clementine Nazio, Tiziana Smith, Mark (Red.), Youth employment. STYLE Handbook. Kapittel. s. 149-150.
Sandlie, Hans Christian (2017). Boligsituasjonen for eldre i dag og fremtiden. Bokvalitet i det tredje hjemmet. Norske arkitekters landsforbund.
See all publications
Sandlie, Hans Christian;Nordvik, Viggo;Santiago, Anna Maria;Wittrup, Erik (2017). Trapped in the Nest? Opportunities and Constraints for Independent Household Formation among Young Adult Women. Annual Meeting in Society for the Study of Social Problems (SSSP).
Sandlie, Hans Christian;Gulbrandsen, Lars (2017). Housing Wealth and Residential Mobility among Norwegian Elderly. European Network for Housing Research. ENHR.
Aarland, Kristin;Sandlie, Hans Christian (2017). Unge sliter med å få seg bolig, hevder politikerne. nrk.no.
Sandlie, Hans Christian;Solvang, Fredrik (2017). Unge sliter med å få seg bolig, hevder politikerne. NRK.NO.
Sandlie, Hans Christian;Lysholm, Birgitte Hoff (2017). Disse personene har funnet løsningen på ensomhet og skyhøye boligpriser. Magasinet i Dagbladet.
Sandlie, Hans Christian (2017). Eldres boligsituasjon. Generalforsamling i De Eldres Boligspareklubb. De Eldres Boligspareklubb.
Sandlie, Hans Christian (2017). Boligens innflytelse på barn og unges oppvekst. Husbankenkonferanse. Husbanken.
Amundsen, Bård;Sandlie, Hans Christian (2017). De minst rike eldre i Norge er også millionærer. forskning.no.
Sandlie, Hans Christian (2017). Hvor og hvordan de unge bor, betyr mye. Nordre Aker Budstikke.
Sandlie, Hans Christian (2017). Eldre på boligmarkedet. Rapportlansering: Boligmarked, boligpolitikk og samfunnets aldring. NOVA-SVA-HIOA.
Sandlie, Hans Christian;Gulbrandsen, Lars (2016). Homeownership and family transfers within an egalitarian welfare state. ESFRs 8. konferanse. Universitetet i Dortmund.
Turner, Lena Magnusson;Sandlie, Hans Christian (2016). Storby – stabilitet og endring i botetthet og flytting. Projektpresentation. Programstyret for storbyforskning.
Sandlie, Hans Christian;Osnes, Lisbeth (2016). Når ungdommen forlater redet. Mammanett.no.
Sandlie, Hans Christian;Gulbrandsen, Lars (2016). Homeownership, housing equity and family transfers. ENHR conference 2016. ENHR.
Sandlie, Hans Christian (2016). Norsk boligpolitikk og sosial ulikhet. Boligsosial nettverksmøte. Rælingen kommune.
Sandlie, Hans Christian;Gulbrandsen, Lars (2016). Homeownership and intergenerational transfers and relations. 'Housing wealth and welfare'. University of Amsterdam.
Sandlie, Hans Christian;Krogness, Henriette Louise (2016). Radiokontakten. NRK P1+.
Sandlie, Hans Christian (2016). Velfungerende leiemarked. Halvdagskonferanse om utleieboliger. Asker kommune.
Sandlie, Hans Christian;Andersen, Patrick Lie (2016). Rotløs ungdom - Om flyttehyppighet og livskvalitet. Vinterseminaret i Sosiologforeningen. Norsk sosiologforening.
Hobson, Annette;Sandlie, Hans Christian (2016). "Alle bryr seg om boligmarkedet". Ekko P2.
Andersen, Patrick Lie;Sandlie, Hans Christian (2015). UBOS: Ungdom, bolig og sosial ulikhet. Nettverkssamling om bomiljøarbeid. Husbanken.
Sandlie, Hans Christian (2015). Entry on 'Housing Career' to OIKOpedia.
Sandlie, Hans Christian;Gulbrandsen, Lars (2015). Boligkarrierer og formuesforvaltning blant eldre. VI Norske kongress i aldersforskning. NOVA - HIOA.
Hyggen, Christer;Sandlie, Hans Christian;Ortlieb, Renate;Weiss, Silvana (2015). The role of labour market intermediaries for young migrants' labour mobility in Europe. SASE Conference 'Inequalities in Youth Labour Transitions'. Society for the Advancement of Socio-Economics (SASE).
Sandlie, Hans Christian;Sørvoll, Jardar (2015). Et velfungerende leiemarked?. Sosiologforeningens vinterseminar. Sosiologforeningen.
Sandlie, Hans Christian;Andersen, Patrick Lie (2015). The effect of homeownership on adolescents’ well-being. RC43 'Housing in an Unequal World'. International Sociological Association.
Sandlie, Hans Christian (2015). Bolig, nabolag og ungdomstid – hvordan påvirker boforholdene de unge oppvekstvilkår?. Ungdatakonferansen 2015. NOVA, Høgskolen i Oslo.
Sandlie, Hans Christian (2015). Boligpolitikk som politikk for fordeling og forfordeling. SAMSVAR. Senter for velferdsforskning, HIOA.
Sandlie, Hans Christian;Gulbrandsen, Lars (2015). Housing market and family relations in a welfare state. ENHR-Konfreanse. ICETE - Lisbon University Institute.
Sørvoll, Jardar;Sandlie, Hans Christian (2015). The Return of Large-Scale Landlords in the Norwegian Private Rental Sector? Political Reform and Path Dependence in a Nation of Homeowners. ENHR-conference, 'Private Renting after the Crisis'. London School of Economics and Threshold.
Sandlie, Hans Christian (2014). Ungdom og bosituasjon – mestring og marginalisering i sårbare overganger. Fagdag i Sandefjord kommune. Sandefjord kommune.
Sandlie, Hans Christian (2014). Bolig og levekår i Norge 2012: Hva har skjedd siden 2007?. Boligseminar i Arbeiderpartiets stortingsgruppe. Arbeiderpartiet.
Sandlie, Hans Christian (2014). Arbeidsinnvandringens betydning på boligmarkedet. Eiendomsmegleren. Vol. 76.
Gulbrandsen, Lars;Sandlie, Hans Christian (2014). Intergenerational Solidarity and Transfers in a Country being rich and representing the Scandinavian Model. ISA - World Conference. International Sociological Association.
Gulbrandsen, Lars;Sandlie, Hans Christian (2014). Intergenerational Solidarity and Transfers in a Country being rich and representing the Scandinavian Model. European Network for Housing Research - Conference. European Network for Housing Research.
Aarland, Kristin;Sandlie, Hans Christian (2014). Berit Irene Nordahl (red.) Boligmarked og Boligpolitikk. Akademika Forlag 2012. Sosiologisk Tidsskrift. Vol. 22.
Sandlie, Hans Christian (2013). Labour migration and housing. ENHR-conference ‘Overcoming the crisis: integrating the urban environment’. European Network for Housing Research.
Sandlie, Hans Christian;Grødem, Anne Skevik (2013). Avslutning. Sandlie, Hans Christian Grødem, Anne Skevik (Red.), Bolig og levekår i Norge 2012. Avslutning. s. 135-155.
Sandlie, Hans Christian (2013). Eldre husholdningers boligsituasjon. Sandlie, Hans Christian Grødem, Anne Skevik (Red.), Bolig og levekår i Norge 2012. 4. s. 87-99.
Sandlie, Hans Christian (2013). Leiemarkedet. Sandlie, Hans Christian Grødem, Anne Skevik (Red.), Bolig og levekår i Norge 2012. 3. s. 71-86.
Sandlie, Hans Christian (2013). Boutgifter og gjeldssituasjon. Sandlie, Hans Christian Grødem, Anne Skevik (Red.), Bolig og levekår i Norge 2012. 2. s. 57-70.
Grødem, Anne Skevik;Sandlie, Hans Christian (2013). Innledning. Sandlie, Hans Christian Grødem, Anne Skevik (Red.), Bolig og levekår i Norge 2012. Innledning. s. 11-30.
Sandlie, Hans Christian (2013). Fremtidens leiemarked i et internasjonalt arbeidsmarked. Husbankens lanseringsseminar 2013. Husbanken.
Sandlie, Hans Christian (2013). På terskelen til egen bolig. Husbankens lanseringskonferanse 2013. Husbanken.
Sandlie, Hans Christian (2013). På terskelen til egen bolig. Kunnskapsmøte i Husbanken region Sør. Husbanken.
Sandlie, Hans Christian;Nordvik, Viggo (2012). Hva sier boligforskningen, er det fellesnevnere?. Boligsosial utvikling. Oslo kommune.
Halvorsen, Rune;Sandlie, Hans Christian (2012). Housing rights and community living for persons with disabilities: how social institutions impact national housing policies. Reassessing the Nordic Welfare Model – Final International Conference. NOVA Norsk Institutt for forskning om oppvekst, velferd og a.
Sandlie, Hans Christian (2012). Organisering og planlegging av boligsosialt arbeid. Boligsosialt seminar. Rana kommune og Husbanken region nord.
Sandlie, Hans Christian (2011). Fragmentering og organisering i boligsosialt arbeid. Boligsosialt seminar. Husbanken region øst.
Sandlie, Hans Christian (2011). Organisering og planlegging av boligsosialt arbeid i norske kommuner. Boligsosialt seminar. Husbanken region nord og Fylkesmannen i Troms.
Sandlie, Hans Christian (2011). Organisering og planlegging av boligsosialt arbeid i norske kommuner. Kunnskapsmøte. Husbanken region øst.
Sandlie, Hans Christian (2011). God organisering og planlegging av boligsosialt arbeid – finnes den?. KBL konferansen. KOMMUNALE BOLIGADMINISTRASJONERS LANDSRÅD.
Pedersen, Axel West;Sandlie, Hans Christian (2010). Boutgifter, fattigdom og bostøttens treffsikkerhet. Bolig og levekår i Norge 2007. En artikkelsamling. Kapittel. s. 87-115.
Sandlie, Hans Christian (2008). Stor kontinuitet i ungdoms boligetablering. Eiendomsmegleren. Vol. 70.
Sandlie, Hans Christian;Pedersen, Axel West (2006). Boutgifter, fattigdom og bostøttens treffsikkerhet. Gulbrandsen, Lars (Red.), Bolig og levekår i Norge 2004. En artikkelsamling. Kapittel 5. s. 87-115.
Sandlie, Hans Christian;Langsether, Åsmund (2006). Boforhold i leiemarkedet. Gulbrandsen, Lars (Red.), Bolig og levekår i Norge 2004. En artikkelsamling. kapittel 7. s. 131-172.
Sandlie, Hans Christian (2000). Richard Sennet om den fleksible kapitalismen. Sosiolog-nytt.

(These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete)

Contact information

Phone (mobile): +47 924 83 547
Visiting address: Stensberggata 26, Oslo, X366