HiOA has a new name: OsloMet – Oslo Metropolitan University. Find out what this means for you.

menu
search
Norwegian

Publications and research

(6) Research reports (8) Dissemination (88)
van der Wel, Kjetil A.;Dahl, Espen;Bergsli, Heidi (2016). The Norwegian policy to reduce health inequalities: key challenges. Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research. Vol. 1. doi: 10.18261/issn.2464-4161-2016-01-03
Bergsli, Heidi (2011). Envisioned landscapes on Marseille’s waterfront. Cremaschi, Marco Eckardt, Frank (Red.), Changing Places: Urbanity, Citizenship & Ideology in New European Neighbourhoods. Kap. 3. s. 34-63. Techne Press.
Bergsli, Heidi (2010). Kulturledet byutvikling i Oslo og Marseille. Arkitektnytt. Vol. 10.
Bergsli, Heidi (2010). Retten til byen. Billedkunst. Vol. 5.
Bergsli, Heidi (2010). Una finestra su: Marsiglia. Urbanistica informazioni. Vol. 233/234.
Bergsli, Heidi (2008). Marseille et Oslo: des stratégies entreprenariales pour transformer le waterfront. Méditerranée. Revue géographique des pays méditerranéens.
Hofstad, Hege;Bergsli, Heidi (2017). Folkehelse og sosial bærekraft - en sammenligning og diskusjon av begrepsinnhold, målsettinger og praktiske tilnærminger. ISBN: 978-82-8309-217-2. 104 s. By- og regionforskningsinstituttet NIBR, Høgskolen i Oslo og Akershus.
Vedeld, Trond;Bergsli, Heidi;Millstein, Marianne;Andersen, Bengt (2016). Forskning for framtidens byer. Status og utfordringer i møte med en ny global agenda. ISBN: 978-82-8309-095-6. 87 s. By- og regionforskningsinstituttet NIBR.
Hofstad, Hege;Bergsli, Heidi (2016). Sluttevaluering av Helse og omsorg i plan. Status og ringvirkninger 2012-2016. ISBN: 978-82-8309-113-7. NIBR.
Bergsli, Heidi (2015). Urban Attractiveness and Competitive Policies in Oslo and Marseille. The waterfront as object of restructuring, culture-led redevelopment and negotiation processes. 378 s. Universitetet i Oslo.
Bergsli, Heidi (2014). Sosial ulikhet i helse: En norsk kunnskapsoversikt. 366 s. HiOA.
Harboe, Lisbet;Røe, Per Gunnar;Bergsli, Heidi;Hanssen, Gro Sandkjær;Skjulhaug, Marianne (2017). Vi trenger en offentlig og nyansert byutviklingsdebatt. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Bergsli, Heidi (2017). Sosial bærekraft i den kompakte og klimavennlige byen. Høringskonferanse om planprogram for regionale planer. Vestfold fylkeskommune.
Bergsli, Heidi (2017). Public space in a democracy perspective. faglig foredrag. Consortium for DEWATS Dissemination (CDD) Society (Borda).
Bergsli, Heidi (2017). Experiencing the streets of Indian cities. Public space sensing, presence and atmospheres. Arkitekthøgskolen i Oslo.
Bergsli, Heidi;Parker, Peter;Lid, Inger Marie;Lamm, Bettina;Carmona, Matthew (2017). Pedestrian paths as an index and strategy for urban integration. Changing cities. University of Thessaloniki.
Bergsli, Heidi (2017). Organisering og introduksjon av panelet Democratic public space. Changing cities. University of Thessaloniki.
Bergsli, Heidi (2017). Offentlige rom i byen. NTL-lunsj HiOA. NTL HiOA.
Harvold, Kjell Arve;Bergsli, Heidi (2017). Ny melding til Stortinget: Vil regionale planer gi bærekraftige byer og sterke distrikt? (Bybloggen 23/2-17).
Bergsli, Heidi (2017). I panelet i arrangementet Morgenbladet-filmen: Citizen Jane - Med paneldebatt Hva er vellykket byutvikling?. Morgenbladet-filmen. Morgenbladet og Kunstnernes Hus.
See all publications
Bergsli, Heidi (2017). Samskaping mellom mangfold og attraktivitet. Røyseland, Espen (Red.), Mulighetsrom: Kunsten og kunstnernes plass i byen. Kap.6. s. 61-68.
Bergsli, Heidi (2017). ULikhet? Utfordringer og byteori. Videreutdanningsmaster i urbanisme. AHO.
Bergsli, Heidi (2017). Byene som innovasjonssentra. Nettverkssamling for regional planlegging. Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
Bergsli, Heidi;Smas, Lukas (2017). Urban theories and policies for emerging cities: reflections from the Northern peripheries. Nordic geography meeting. Stockholm University, Department of human geography.
Bergsli, Heidi (2017). Fortetting og folkehelse- et spørsmål om bærekraftig samfunnsutvikling. Fagfrokost i Vestfold Fylkeskommune. Vestfold Fylkeskommune.
Heierstad, Geir;Bergsli, Heidi (2016). The value of travelling concepts: is Bangalore a smart city?. CIENS Urban Conference 2016: Smart and green cities – for whom?. CIENS - Oslo Centre for Interdisciplinary Environmental and.
Bergsli, Heidi;Harvold, Kjell Arve (2016). According to Plan? The Development of the Oslo Metropolitan region. The Symposium Urban Governance in Europe: Preparing for Divrersity, Social Sustainability and Migration. HIOA.
Bergsli, Heidi (2016). Social structures and the city. Elective master course in public policy: Urban sustainability. National Law School of India University.
Bergsli, Heidi (2016). Comparative method and urban research. Elective master course in public policy: Urban sustainability. National Law School of India University.
Bergsli, Heidi (2016). Smart cities. Elective master course in public policy: Urban sustainability. National Law School of India University.
Bergsli, Heidi (2016). Introduction: Sustainable cities. Elective master course in public policy: Urban sustainability. National Law School of India University.
Bergsli, Heidi (2016). Public space. Elective master course in public policy: Urban sustainability. National Law School of India University.
Bergsli, Heidi (2016). Kommunenes handlingsrom for å fremme god bokvalitet. Urbane bomiljø og barn i by. Fylkesmannen i Akershus og Akershus fylkeskommune.
Bergsli, Heidi (2016). Nummer 600.000 passert. Romerikes Blad.
Bergsli, Heidi (2016). KUNSTPOLITIKK PÅ ETTERSKUDD. Morgenbladet.
Bergsli, Heidi (2016). Organisering av og innledning til Bystemmer – er «vi-et» truet i den «attraktive byen»?. Bystemmer – er «vi-et» truet i den «attraktive byen»?. NIBR, AFI, Goethe Institute Norwegen, Oslo Pilot.
Bergsli, Heidi (2016). Urban public space in a democracy perspective- Social inclusion in the attractive city. Urban public space and the politics of social inclusion and exclusion in the attractive city. NIBR & AFI.
Bergsli, Heidi (2016). Samspel og styring for sosialt og kulturelt mangfald. Plankonferansen i Hordaland 2016. Hordaland fylkeskommune.
Bergsli, Heidi (2016). Mellom himmel og fjord. I serien Byutvikling og oss. Bonytt 12-2016.
Bergsli, Heidi (2016). Deltar i by- og landprosjekt. Lofotposten.
Bergsli, Heidi (2015). Helt vanvittig å stoppe nå.. Aftenposten.
Bergsli, Heidi (2015). Hvilke sosiale og inkluderende aspekter er viktige ved byutvikling? «Den gode byen» - Perspektiver og erfaringer. Attraktive og klimavennlige byer Hvilken rolle skal Statens vegvesen ta?. Statens vegvesen.
Bergsli, Heidi (2015). Borgens rolle i den kreative by. Lønningdal, Ingrid (Red.), Borgen: Et sted for kulturproduksjon/Borgen: A Place for Culture Production. 6.
Bergsli, Heidi (2015). Fra hus til havutsikt. Om Sørenga. Nettsak, radio- og TV-intervju. ØStlandssendingen.
Bergsli, Heidi (2015). Hva skjer med byen min? Paneldebatt på Samtidsmuseet. Paneldebatt om Oslos byutviklingspolitikk på Samtidsmuseet. Samtidsmuseet.
Bergsli, Heidi (2015). Byutvikling of fortetting for det gode byliv for barn. FNs barnekonvensjon 25 år. Vestfold fylkeskommune.
Bergsli, Heidi (2015). Intervju om Fjordbyen. NRK P13 Silkebækken.
Bergsli, Heidi (2015). Intervju om forskning på bypolitikk. NRK Verdibørsen.
Bergsli, Heidi (2015). Tåler byen dette? Intervju om planene for regjeringskvartalet. Arkitektnytt.
Bergsli, Heidi (2015). Intervju om Tronsmo bokhandel og byutviklingspolitikk. Kulturhuset P2.
Bergsli, Heidi (2015). Intervju om Fjordbyen på Radio Nova. Radio Nova.
Bergsli, Heidi (2014). Oppvekst og læring. Sosial ulikhet i helse. En norsk kunnskapsoversikt. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Bergsli, Heidi (2014). Sosial ulikhet i helse: en norsk kunnskapsoversikt. Oppvekst og læring- tidlig innsats for gode livssjanser. Læringsnettverk folkehelse. Kommunenes sentralforbund.
Bergsli, Heidi (2014). Attraktivitet og konkurransespolitikk – denaturalisering av begreper og fenomener innen byutvikling. Erfaringsbasert master i urbanisme. Arkitekthøgskolen i Oslo.
Bergsli, Heidi (2014). Voksesmerter. Bergens tidende.
Bergsli, Heidi (2014). Barcode. Bergens tidende.
Bergsli, Heidi (2014). Urbane spenninger. Ukeavisen Ledelse.
Bergsli, Heidi (2014). Fjordbyen - et glossy prospekt?. aftenposten.
Bergsli, Heidi (2014).  Middelklasseparadis. aftenposten.
Bergsli, Heidi (2014). Vippetangen blir neppe noe nytt Tjuvholmen. aftenposten.
Bergsli, Heidi (2014). - Fyll ut og bygg boliger. aftenposten.
Bergsli, Heidi (2014). Ulikheten må ned - Rådene er klare for å fjerne klasseskillet i Helse-Norge. Klassekampen.
Bergsli, Heidi (2014). Mister søvnen av nattlig badeskrål på Sørenga. aftenposten.
van der Wel, Kjetil A.;Dahl, Espen;Bergsli, Heidi (2014). Ulikhet på dagsordenen?. LO-aktuelt : organ for Landsorganisasjonen i Norge. Vol. 2014.
Dahl, Espen;Bergsli, Heidi;van Der Wel, Kjetil A. (2014). De superrike lever lengst. Dagsavisen.
Bergsli, Heidi (2012). Med kunsten som lokkemat. Klassekampen.
Bergsli, Heidi (2012). - Byutvikling manglar spor av velferdsstaten. Klassekampen.
Bergsli, Heidi (2011). Sted og stedsutvikling. Forelesning SGO 1001. Samfunssgeografi.
Bergsli, Heidi (2011). Kunsten å være nomade. Billedkunst nr.6 2011.
Bergsli, Heidi (2011). Sted og stedsutvikling. Forelesning SGO 1001. Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.
Bergsli, Heidi (2011). Pakkede landskap: sosio-romlige uttrykk for ny bypolitikk. Erfaringsbasert master i urbanisme, modul 4 STRATEGIER FOR BYENS FORM: forståelsesmodeller og metoder. Arkitekthøgskolen i Oslo.
Bergsli, Heidi (2011). Oslos nye vannkant. Making sense of Oslo. Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Oslo Byforum.
Bergsli, Heidi (2011). Struggling with diversity in 'the creative cities' of Oslo and Marseille. Nordic Georgaphy Meeting. Roskilde University.
Bergsli, Heidi (2010). Visjoner for europeisk byutvikling; mangfold i byen. Medlemsmøte. Oslo Soroptimistforening.
Bergsli, Heidi (2010). Forførende kulturbygg gir falske forestillinger. Kultmag.
Bergsli, Heidi (2010). Postmoderne bypolitikk og byplanlegging. Forelesning. Institutt for Sosiologi og Samfunnsgeografi.
Bergsli, Heidi (2010). Entreprenørpolitikk - strategier og eksempler. Masterforelesning. Institutt for Sosiologi og Samfunnsgeografi.
Bergsli, Heidi (2010). Entreprenørpolitikk og byutvikling. Forutsetninger og kjennetegn. Masterforelesning. Institutt for Sosiologi og Samfunnsgeografi.
Bergsli, Heidi (2010). Visjoner for europeisk byutvikling. Mangfold og bylandskapet. Masterseminar. Arkitekthøgskolen i Oslo.
Bergsli, Heidi (2010). Visjoner for europeisk byutvikling - om kosmopolitiske ‘kulturlandskap’ i byens vannkant. Samfunnsgeografis Frokostseminar. Institutt for Sosiologi og Samfunnsgeografi.
Bergsli, Heidi (2010). Kulturledet byutvikling og visjoner for europeisk byutvikling. Faglig forum: kompetansenettverket for kunst- og håndverkslærere i Oslo-Regionen. Avdeling for Estetiske Fag, HiO.
Bergsli, Heidi (2010). Entreprenørpolitikk og byutvikling. Waterfrontutvikling i Oslo og Marseille. masterkurs i Urbanisering, Institutt for medie, kultur og samfunnsfag. Universitetet i Stavanger.
Bergsli, Heidi (2010). Mangfold og byutvikling. Visjoner og kulturstrategier i Waterfrontprosjekter. Forskningsseminar. Miljødepartementet.
Bergsli, Heidi (2010). Marseille – fra havneby til kulturby? Om europeisk byutvikling i endring. Storbylunsj. Storbyprogrammet HiO.
Bergsli, Heidi (2010). Visjoner for byutvikling i Marseille og Oslo: en kritisk analyse av sosiale og demokratiske aspekter ved waterfront-prosjektene Euroméditerranée og Fjordbyen. Internseminar for Institutt for Kriminologi og Rettssosiologi. Institutt for Kriminologi og Rettssosiologi.
Bergsli, Heidi (2010). The struggle with plurality in “the creative city”. Waterfront development and cultural strategies as new urban policies in Oslo and Marseille. Nordic Urban Workshop. Urban Studies Örebro University.
Bergsli, Heidi (2009). When Culture Comes Ashore – questions around rights of use and social exclusion. Lansering av Commonlands - Allmannaretten. Rakett/ Bjørvika Utvikling AS.
Bergsli, Heidi (2009). Når kulturen kommer i havn - diskusjon av sosiale rettigheter til byen. Kunst som protagonist. Vol. 1.
Bergsli, Heidi (2009). Balansekunst i Bjørvika. Ny tid.
Bergsli, Heidi (2009). When culture comes ashore. Cultural and spatial strategies in Marseille. Citizenship and heritage conference. Institute for European Urban Studies, University of Weimar.
Bergsli, Heidi (2009). Entreprenørpolitikk og byutvikling. Gjesteforelesning på masterkurs i Medie-, kultur- og samfunnsfag. Universitetet i Stavanger.
Bergsli, Heidi (2008). Paper presentasjon: Urban governance in Marseille. Integration of the waterfront in urban policies and planning. NSBB 2008 -conference "Towards Sustainability in Urban Transformation, Governance Cultures and Housing Policies". NORDIC URBAN AND HOUSING RESEARCH SEMINAR (NSBB).
Bergsli, Heidi (2008). Entreprenørpolitikk og byutvikling. Empiriske eksempler fra Oslo og Marseille. Masterforelesning. Institutt for medie, kultur og samfunnsfag.
Bergsli, Heidi (2008). Pakkede landskaper. Fra havn til homogen enklave? Waterfrontutvikling i europeiske byer. Masterforelesning. Master i urbanisme, Arkitekthøgskolen i Oslo.
Bergsli, Heidi (2008). Følger trenden. De nyutviklede bydelene i Europas storbyer blir stadig likere. Morgenbladet.
Bergsli, Heidi (2008). Une concertation d'aménagement urbain alternative à Oslo. Territoires.
Bergsli, Heidi (2008). Monolitten mangler i Bjørvika. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).

(These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete)

Contact information

Phone (office): +47 67 23 56 90
Phone (mobile): +47 412 29 225
Visiting address: Holbergs gate 1, Oslo, HG536