HiOA has a new name: OsloMet – Oslo Metropolitan University. Find out what this means for you.

menu
search
Norwegian

Publications and research

Scientific publications (13) Textbooks (9) Research reports (6) Dissemination (40)
Nilssen, Jannike Hegdal;Michaelsen, Eva;Tellefsen, Helga Kufaas (2017). Utvikling av relasjonell forståelse gjennom fagspesifikk lesing i matematikk. Postholm, May Britt Dahl, Thomas Dehlin, Erlend Engvik, Gunnar Irgens, Eirik J. Normann, Anita Strømme, Alex (Red.), Ungdomstrinn i utvikling: Skoleutvikling, lesing, skriving og regning. Funn og fortellinger. 6. s. 162-185. Universitetsforlaget.
Giæver, Tonje Hilde;Tellefsen, Helga Kufaas (2016). Konstruksjon av flervalgsoppgaver i matematikk. Hovik, Ellen Konstanse Kleve, Bodil (Red.), Undervisningskunnskap i matematikk. kapittel 6. s. 104-116. Cappelen Damm Akademisk.
Tellefsen, Helga Kufaas (2014). Vurdering. Gustavsen, Trond Stølen Hinna, Kristin Ran Choi Borge, Inger Christin Andersen, Peer Sverre (Red.), QED 1-7: Matematikk for grunnskolelærerutdanningen: Bind 2. 9. s. 717-757. Cappelen Damm Akademisk.
Tellefsen, Helga Kufaas (2014). Vurdering. Gustavsen, Trond Stølen Hinna, Kristin Ran Choi Borge, Inger Christin Andersen, Peer Sverre (Red.), QED 5-10. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 2. 9. s. 651-689. Cappelen Damm Akademisk.
Kleve, Bodil;Tellefsen, Helga Kufaas (2013). Vurdering i matematikk. Grevholm, Barbro (Red.), Matematikk 1-7. Vurdering i matematikk. s. 261-274. Cappelen Damm Akademisk.
Smestad, Bjørn;Eriksen, Elisabeta Iuliana;Martinussen, Geir;Tellefsen, Helga Kufaas (2012). Lærerstudenters erfaringer med - og holdninger til - matematikkfaget. Rønning, Frode Diesen, Rolf Hoveid, Halvor Pareliussen, Ingar (Red.), FoU i Praksis 2011. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Trondheim, 26. og 27. april 2011. Kapittel. s. 421-433. Tapir Akademisk Forlag.
Martinussen, Geir;Tellefsen, Helga Kufaas (2011). Vurdering som en del av undervisning og læring i matematikk. Hoel, Torlaug Løkensgard Guldal, Tale M. Dons, Carl Fredrik Sagberg, Sturla Solhaug, Trond Wæge, Kjersti (Red.), FoU i praksis 2010. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Vurdering som en del av undervisning og læring. s. 341-352. Tapir Akademisk Forlag.
Martinussen, Geir;Tellefsen, Helga Kufaas (2010). Vurdering for læring - kjennetegn på måloppnåelse. Guldal, Tale M. Dons, Carl Fredrik Sagberg, Sturla Solhaug, Trond Tromsdal, Roar (Red.), FoU i Praksis 2009. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Levanger, 23. og 24. april 2009. 15. s. 171-181. Tapir Akademisk Forlag.
Kleve, Bodil;Tellefsen, Helga Kufaas (2009). Stegmodellen i matematikkundervisningen på ungdomstrinnet. Groven, Berit Guldal, Tale M. Lillemyr, Ole Fredrik Naastad, Nils Rønning, Frode (Red.), FoU i praksis 2008. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Kapittel. s. 203-213. Tapir Akademisk Forlag.
Kleve, Bodil;Tellefsen, Helga Kufaas (2009). Stegmodellen i matematikk - et verktøy for vurdering for læring. Dobson, Stephen Eggen, Astrid Birgitte Smith, Kari (Red.), Vurdering, prinsipper og praksis : nye perspektiver på elev- og læringsvurdering. Kapittel 15. s. 280-293. Gyldendal Akademisk.
See all publications
Tellefsen, Helga Kufaas (2006). Inntakskvalitet, eksamensresultater og gjennomstrømn ing. Hansén, Sven-Erik (Red.), Evaluering av allmennlærerutdanningen i Norge 2006. kapittel 3. s. 25-40.
Tellefsen, Helga Kufaas (2004). Utvikling og vurdering av flervalgsoppgaver i matematikk på Luvit. Michelet, Simon Fredrik Waldermo, Gunnar Skjong, Synnøve (Red.), Rapport Fleirfagleg 2002-2003. Vedlegg 8. s. 87-92.
Tellefsen, Helga Kufaas;Nergård, Mette Elisabeth (2003). Delrapport fra prosjektet Fleirfagleg 2001. Michelet, Simon (Red.), Ettfaglig, tverrfaglig og flerfaglig organisering - motsetning eller supplement?. Delrapport. s. 197-201. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Hole, Arne;Jensen, Renate;Tellefsen, Helga Kufaas;Wallace, Anne Karin (2017). Nummer 10, Parallellbok, Matematikk for ungdomstrinnet. ISBN: 9788203402982. 198 s. Aschehoug & Co.
Hole, Arne;Jensen, Renate;Tellefsen, Helga Kufaas;Wallace, Anne Karin (2017). Parallellbok NUMMER 9 Matematikk for ungdomstrinnet. ISBN: 978-8203402968. 132 s. Aschehoug.
Hole, Arne;Jensen, Renate;Tellefsen, Helga Kufaas;Wallace, Anne Karin (2016). Nummer 10, Lærerens bok. ISBN: 9788203344985. 500 s. Aschehoug & Co.
Hole, Arne;Jensen, Renate;Tellefsen, Helga Kufaas;Wallace, Anne Karin (2016). Nummer 10 Matematikk for ungdomstrinnet.. ISBN: 9788203344961. 500 s. Aschehoug & Co.
Tellefsen, Helga Kufaas;Hole, Arne;Wallace, Anne Karin;Jensen, Renate (2016). Forenklet, Nummer 8, Matematikk for ungdomstrinnet. ISBN: 9788203400667. 152 s. Aschehoug.
Tellefsen, Helga Kufaas;Hole, Arne;Wallace, Anne Karin;Jensen, Renate (2015). Nummer 9, Lærerens bok. ISBN: 9788203344954. 400 s. Aschehoug & Co.
Hole, Arne;Jensen, Renate;Tellefsen, Helga Kufaas;Wallace, Anne Karin (2015). Nummer 9 Matematikk for ungdomstrinnet. ISBN: 9788203344930. 400 s. Ascehoug.
Tellefsen, Helga Kufaas;Hole, Arne;Wallace, Anne Karin;Jensen, Renate (2014). Nummer 8, Lærerens bok. ISBN: 978-8203344923. 416 s. Aschehoug & Co.
Hole, Arne;Jensen, Renate;Tellefsen, Helga Kufaas;Wallace, Anne Karin (2014). Nummer 8 : matematikk for ungdomstrinnet. ISBN: 9788203344909. 416 s. Aschehoug & Co.
Tellefsen, Helga Kufaas;Martinussen, Geir;Eriksen, Elisabeta;Smestad, Bjørn (2013). Holdninger til og erfaringer med matematikkfaget og valg av studieretning. ISBN: 978-82-93208-41-9. 27 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Engvik, Gunnar;Dobson, Stephen R;Engh, Knut Roar;Gamlem, Siv Therese Måseidvåg;Sandvik, Lise Vikan;Hartberg, Egil Weider;Tellefsen, Helga Kufaas (2012). Teoretisk bakgrunnsdokument for arbeid med implementering av vurdering for læring på ungdomstrinnet. 36 s. Nasjonalt kompetansemiljø i vurdering.
Ulleberg, Inger;Solem, Ida Heiberg;Kleve, Bodil;Tellefsen, Helga Kufaas;Hansen, Pål Kirkeby;Hovik, Ellen Konstanse;Austestad, Anna;Lutnæs, Eva;Grøstad, Kjersti (2009). Rapport fra Skoleutviklingsprosjektet "Kunnskapsløftet - fra ord til handling: Lede, prioritere og organisere", UDE, Oslo, skoleåret 2007-2008. 45 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Ulleberg, Inger;Solem, Ida Heiberg;Kleve, Bodil;Tellefsen, Helga Kufaas;Hansen, Pål Kirkeby;Hovik, Ellen Konstanse;Grøstad, Kjersti (2009). Kunnskapsløftet - fra ord til handling. 2006-2009. Avsluttende rapport til UDA, Oslo kommune. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Ulleberg, Inger;Solem, Ida Heiberg;Kleve, Bodil;Tellefsen, Helga Kufaas;Hansen, Pål Kirkeby;Hovik, Ellen Konstanse;Grøstad, Kjersti (2009). Rapport fra kompetansemiljøet ved HiO - Kunnskapsløftet - fra ord til handling. 15 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Solem, Ida Heiberg;Ulleberg, Inger;Austestad, Anna;Kleve, Bodil;Tellefsen, Helga Kufaas;Hansen, Pål Kirkeby;Lutnæs, Eva;Grøstad, Kjersti (2007). Rapport fra HiO:Skoleutviklingsprosjektet Lede, prioritere og organisere, UDE, Oslo, skoleåret 2006-2007. 31 s. Høgskolen i oslo, avd. LU.
Briseid, Eyvind Martol;Michaelsen, Eva;Nilssen, Jannike Hegdal;Tellefsen, Helga Kufaas (2017). Lesing i matematikk. Utdanningsetaten i Oslos postertorg for pulje 4 av Ungdomstrinn i utvikling. Utdanningsetaten i Oslo.
Aamli, Kari;Tellefsen, Helga Kufaas;Hole, Arne (2017). Læreverket Nummer matematikkverk for ungdomstrinnet. HiOA.
Briseid, Eyvind Martol;Michaelsen, Eva;Nilssen, Jannike Hegdal;Tellefsen, Helga Kufaas (2017). Norsk + matematikk = Sant? Lærerutdanneres samarbeid om lesing i matematikk. Erfaringer fra ulike måter å organisere veiledning av skoler i et fagovergripende emne. Oppsummeringskonferansen. Nettverk for kompetansemiljøer, Ungdomstrinn i utvikling. Koordineringsgruppen ved Institutt for lærerutdanning, NTNU.
Tellefsen, Helga Kufaas;Ånestad, Gerd (2017). Kompleksiteten i veiledningsarbeidet i realfagskommuner. Samling for universiteter og Høgskoler som veileder realfagskommuner. Utdanningsdirektoratet, Matematikksenteret og Naturfagsenter.
Tellefsen, Helga Kufaas;Hara, Aleksandra (2016). Praksiseksempler fra UH om ulike vurderingsformer. Fagseminar for tilbydere av videreutdanning i matematikk. Utdanningsdirektoratet.
Hovik, Ellen Konstanse;Tellefsen, Helga Kufaas (2015). Harmonisering matematikk - kompetanse for lærere. Seminar for tilbydere av videreutdanning i matematikk. Utdanningsdirektoratet.
Hovik, Ellen Konstanse;Tellefsen, Helga Kufaas (2014). Videreutdanning av lærere i matematikk, KFK.Kompetansegivende kurs i matematikk sett i relasjon til arbeid i skolen. Lærerutdanningskonferanse i matematikk. Universitetet i Tromsø.
See all publications
Tellefsen, Helga Kufaas (2013). Videreutdanning i matematikk. TV 2, nyhetssending 18.30.
Tellefsen, Helga Kufaas (2013). Vurdering i matematikk som en del av undervisning og læring i klasserommet. NOFA 2013, FAGLIG KUNNSKAP I SKOLE OG LÆRERUTDANNING. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Progr.
Tellefsen, Helga Kufaas;Hovik, Ellen Konstanse (2013). Kompetansegivende kurs styrker lærerne!. Utdanning.
Martinussen, Geir;Tellefsen, Helga Kufaas (2013). Nasjonale prøver - slår full alarm. VG.
Tellefsen, Helga Kufaas;Martinussen, Geir;Smestad, Bjørn;Eriksen, Elisabeta Iuliana (2012). Lærerstudenters personlige epistemologi. FoU i praksis-nordisk konferanse om praksisrettet FoU i utdanninga. FoU i praksis.
Hovik, Ellen Konstanse;Tellefsen, Helga Kufaas (2012). Kompetansegivende kurs i matematikk sett i relasjon til arbeidet i skolen. FoU i praksis-nordisk konferanse om praksisrette FoU i utdanninga.
Engvik, Gunnar;Dobson, Stephen R;Engh, Knut Roar;Gamlem, Siv Therese Måseidvåg;Hartberg, Egil Weider;Tellefsen, Helga Kufaas (2012). Vurderingspraksis i skolen må bli bedre. Utdanning.
Martinussen, Geir;Tellefsen, Helga Kufaas (2011). Standpunktvurdering - "det e fali det". Foredrag ved matematikkonferanse: "Rekning mellom fjord og fjell".
Martinussen, Geir;Tellefsen, Helga Kufaas;Smestad, Bjørn;Eriksen, Elisabeta Iuliana (2011). Minus og minus blir.... Dagsavisen.
Martinussen, Geir;Tellefsen, Helga Kufaas (2011). Forskrifter og rundskriv - relatert til karaktersetting. Konferanse - NELVU.
Tellefsen, Helga Kufaas (2011). Fra nyutdannet lærer til profesjonell yrkesutøver.Hva vil det si å kunne matematikk?Hva vil det si å ha lærerkompetanse i matematikk? –. Fra nyutdannet lærer til profesjonell yrkesutøver i lærende fellesskap / Becoming a professional teacher: the New Teacher in Schools and Kindergartens. Høgskolen i Oslo (Lærerutdanningene og Profesjonssenteret) o.
Eriksen, Elisabeta Iuliana;Smestad, Bjørn;Martinussen, Geir;Tellefsen, Helga Kufaas (2011). Lærerstudenters erfaringer med - og holdninger til - matematikkfaget. FoU i praksis.
Eriksen, Elisabeta Iuliana;Martinussen, Geir;Tellefsen, Helga Kufaas;Smestad, Bjørn (2010). En undersøkelse om holdninger til og erfaringer med matematikkfaget og valg av studieretning. Etterutdanningskonferanse for lærerutdannere i matematikk. Høgskolen i Oslo, LUI, Matematikkseksjonen.
Martinussen, Geir;Tellefsen, Helga Kufaas (2010). Undervisning - vurdering - læring. Matematikkonferanse. Matematikkseksjonen LUI/HiO.
Tellefsen, Helga Kufaas;Martinussen, Geir (2010). Vurdering i matematikk. Vurderingskonferanse. Regi av nettverk for elev og lærlingvurdering ,NELVU.
Martinussen, Geir;Tellefsen, Helga Kufaas (2010). Foredrag om vurdering og lærerkompetanse. Konferanse. Utdanningsdirektoratet - kvalitetssikringsnettverk.
Martinussen, Geir;Tellefsen, Helga Kufaas (2010). Lærerkompetanse relatert til vurdering for læring. FoU-i-praksis. FoU-i-praksis.
Tellefsen, Helga Kufaas;Martinussen, Geir (2009). Kjennetegn på måloppnåelse, vurdering og lærerkompetanse. Lærerutdanningskonferanse i matematikk. Høgskolen i Volda.
Tellefsen, Helga Kufaas;Martinussen, Geir (2009). Lærerkompetanse i forhold til vurdering. Fagdidaktikk i bevegelse. Syddansk Universitet og University College Lillebælt.
Tellefsen, Helga Kufaas;Martinussen, Geir (2009). Lærerkompetanse i matematikk - vurdering. FoU i praksis 2009. Dronning Mauds Minne, NTNU, HiST, HiNT.
Kleve, Bodil;Tellefsen, Helga Kufaas (2009). Stegmodellen i matematikk - Vurdering for læring?. Kvalitetsvurdering for læring og utvikling. Nettverk for kvalitetsvurdering og Nettverk for elevvurderin.
Kleve, Bodil;Tellefsen, Helga Kufaas (2008). Stegmodellen i matematikk. Klasseromsforskningsseminar. Høgskolen i Oslo.
Kleve, Bodil;Tellefsen, Helga Kufaas (2008). Stegmodellen i matematikkundervisningen på ungdomstrinnetEn studie av læringsfellesskapet mellom lærere og didaktikere i forbindelse med utarbeidelse av stegark i matematikk. Fou i Praksis,. Dronning Mauds Minne, NTNU, HIST, HINT.
Martinussen, Geir;Tellefsen, Helga Kufaas (2008). Vurdering - hvorfor skal vi vurdere?. Personalmøte. Høgskolen i Oslo.
Martinussen, Geir;Tellefsen, Helga Kufaas (2007). Får bryne seg på matematikkproblemer sammen. Dagsavisen.
Kleve, Bodil;Solem, Ida Heiberg;Tellefsen, Helga Kufaas (2007). Undervise bedre matematikk, - Stegmodell og lineær tallmodell- Delprosjekt av ”Teaching Better Mathematics” (TBM). NOFA 1 Fagdidaktikk mellom skole og lærerutdanning. Høgskolen i Oslo, Avdeling for lærerutdanning.
Tellefsen, Helga Kufaas;Martinussen, Geir (2007). Tallforståelse og algebra. Fagseminar. Apalløkka skole.
Tellefsen, Helga Kufaas;Lorentzen, Rosemund (2003). Vurdering i matematikk. Tangenten: tidsskrift for matematikk i grunnskolen.

(These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete)

Contact information

Phone (office): +47 67 23 75 45
Phone (mobile): +47 950 20 681
Visiting address: Pilestredet 52, Oslo, B522