HiOA has a new name: OsloMet – Oslo Metropolitan University. Find out what this means for you.

menu
search
Norwegian

Heidi Gautun

Research professor

About

Publications and research

(23) Research reports (25) Dissemination (56) HiOA Publications (4)
Gautun, Heidi;Syse, Astri (2017). Earlier hospital discharge: a challenge for Norwegian municipalities. Nordic Journal of Social Research. Vol. 8. 17 s. doi: https://journals.hioa.no/index.php/njsr/article/view/2204
Gautun, Heidi;Bratt, Christopher (2016). Caring too much? Lack of Public services to older People reduces attendance at work among their children. European Journal of Ageing. doi: 10.1007/s10433-016-0403-2
Gautun, Heidi;Veenstra, Marijke;Martens, Christine Thokle (2016). Samarbeidsavtaler og samarbeid om utskriving av pasienter. Tidsskrift for omsorgsforskning. doi: 10.18261
Gautun, Heidi;Grødem, Anne Skevik (2015). Prioritising care services: Do the oldest users lose out?. International Journal of Social Welfare. Vol. 24. doi: 10.1111/ijsw.12116
Gautun, Heidi;Bratt, Christopher (2015). Bemanningsnorm i sykehjem. Tidsskrift for omsorgsforskning. Vol. 1.
Hermansen, Åsmund;Gautun, Heidi (2013). Yngreomsorgen i møte med eldreomsorgen – hvordan påvirkes pleie- og omsorgstilbudet til de aller eldste?. Fontene forskning.
Gautun, Heidi;Werner, Anne;Lurås, Hilde (2012). Care challenges for informal caregivers of chronically ill lung patients: Results from a questionnaire survey. Scandinavian Journal of Public Health. Vol. 40. doi: 10.1177/1403494811425712
Gautun, Heidi (2011). Care challenges for informal caregivers of chronically ill lung patients: Results from a questionnaire survey. Scandinavian Journal of Public Health. doi: 10.1177/1403494811425712
Gautun, Heidi;Hagen, Kåre (2010). How do middle-aged employees combine work with caring for elderly parents?. Community, Work and Family. Vol. 13. doi: 10.1080/1366880090336062
Gautun, Heidi (2010). En brukerundersøkelse blant langtidsplasserte ungdommer i barnevernsinstitusjonene. Barn. Vol. 28.
See all publications
Gautun, Heidi (2010). Det nye barnevernbyråkratiet - En studie av samarbeid mellom kommune og stat innen barnevernet. Norges Barnevern.
Gautun, Heidi (2009). Hvordan gjøre det lettere å kombinere jobb og omsorg for gamle foreldre?. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. Vol. 6.
Gautun, Heidi (2008). Hvordan kombinerer eldre arbeidstakere jobb med omsorg for gamle foreldre?. Søkelys på arbeidslivet.
Gautun, Heidi (2007). Hvordan gjøre det lettere for seniorene å kombinere jobb med omsorg for gamle foreldre?. Søkelys på arbeidslivet.
Gautun, Heidi (2007). Velferdsstatens forming av individers livsløp. Nordisk sosialt arbeid. Vol. 27.
Gautun, Heidi (2004). Økt individualisering en trussel mot familieomsorgen?. Aldring og livsløp.
Gautun, Heidi (2000). Individualisering og familiens omsorg for eldre. Sosiologisk Tidsskrift.
Dahl, Espen;Gautun, Heidi (1997). Use of home based services by the elderly in Norway: Is Equity Accomplished?. Croatian Medical Journal. Vol. 38.
Gautun, Heidi (1997). Ungdoms engstelse for vold. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab.
Gautun, Heidi (1995). Besteforeldre-barnebarn relasjoner, sett med ungdoms øyne. Barn.
Gautun, Heidi (1993). Hjemmeboende eldre i familiens pleie. Aldring & eldre : gerontologisk magasin.
Gautun, Heidi (1992). Gammel, barnløs og alene?. Aldring & eldre : gerontologisk magasin.
Gautun, Heidi (1991). Bestemor en oversett ressurs i barnefamilien. Aldring & eldre : gerontologisk magasin.
Gautun, Heidi;Øien, Henning;Bratt, Christopher (2016). Underbemanning er selvforsterkende. Konsekvenser av mangel på sykepleiere i hjemmesykepleien og sykehjem. ISBN: 978-82-7894-588-9. 121 s. NOVA.
Veenstra, Marijke;Gautun, Heidi;Havig, Anders Kvale (2015). Resultatevaluering av Omsorgsplan 2015: Kommunal planlegging. ISBN: 978-82-7894-546-9. 66 s. NOVA.
Gautun, Heidi;Bratt, Christopher (2014). Bemanning og kompetanse i hjemmesykepleien og sykehjem. ISBN: 978-82-7894-522-3. 106 s. NOVA.
Gautun, Heidi;Bogen, Hanne Elisabeth;Grødem, Anne Skevik (2013). Konsekvenser av konkurranseutsetting- Kvalitet, effektivitet og arbeidsvilkår i sykehjem og hjemmetjenester. ISBN: 978-82-324-0013-3. 120 s. Fafo.
Gautun, Heidi;Syse, Astri (2013). Samhandlingsreformen. Hvordan tar de kommunale helse- og omsorgstjenestene i mot det økte antallet pasienter som skrives ut fra sykehusene?. ISBN: 978-82-7894-472-1. 61 s. NOVA.
Gautun, Heidi;Grønningsæter, Arne Backer (2012). Bolig og helse. Samhandlingsreformens betydning for boligpolitikken. ISBN: 978-82-7422-855-9. 86 s. Fafo.
Gautun, Heidi (2012). Først på stedet. Vakt- og sikkerhetsbransjens rolle 22. juli 2011. 30 s. Forskningsstiftelsen Fafo.
Gautun, Heidi (2012). Planlagt og faktisk bemanning i sykehjem og hjemmesykepleien. ISBN: 978-82-7422-8580. 62 s. Forskningsstiftelsen Fafo.
Grødem, Anne Skevik;Gautun, Heidi;Hermansen, Åsmund (2012). Hvordan fordele omsorg? Utfordringer med å prioritere mellom eldre og yngre brukere. ISBN: 978-82-7422-964-8. 158 s. Fafo.
Gautun, Heidi;Hermansen, Åsmund (2011). Eldreomsorg under press. Kommunenes helse- og omsorgstilbud til eldre. ISBN: 978-82-7422-802-3. 126 s. Forskningsstiftelsen Fafo.
See all publications
Backe-Hansen, Elisabeth;Bakketeig, Elisiv;Gautun, Heidi;Grønningsæter, Arne Backer (2011). Institusjonsplassering - siste utvei? Betydningen av barnevernsreformen fra 2004 for institusjonstilbudet. 427 s. NOVA.
Gautun, Heidi;Nuland, Bjørn Richard (2010). Helse- og omsorgsbehov blant lesbiske og homofile. En litteraturgjennomgang. ISBN: 978-82-7422-763-7. 50 s. Forskningsstiftelsen Fafo.
Gautun, Heidi (2010). Det nye barnevernbyråkratiet II En kartlegging av samarbeid mellom kommune og stat innen barnevernet. ISBN: 978-82-7422-744-6. 76 s. Forskningsstiftelsen Fafo.
Gautun, Heidi (2009). Det nye barnevernbyråkratiet- En studie av samarbeid mellom kommune og stat innen barnevernet. ISBN: 978-82-7422-699-9. 62 s. Forskningsstiftelsen Fafo.
Gautun, Heidi (2008). Arbeidstakere og omsorg for gamle foreldre- den nye tidsklemma. Liv- og arbeid - mulighetenes arbeidsliv for alle. ISBN: 978-82-7422-650-0. 55 s. Forskningsstiftelsen Fafo.
Gautun, Heidi;Sasaoka, Karin;Gjerustad, Cay (2006). Brukerundersøkelse i barnevernsinstitusjonene. ISBN: 82-7894-238-2. 157 s. NOVA.
Gautun, Heidi (2005). Når nøden er størst. En analyse av frivillige organisasjoner hjelp og tilbud til fattige. 146 s. Forskningsstiftelsen Fafo.
Gautun, Heidi (2005). Endring av barnevernets tiltaksprofil- En kartlegging av hjemmebaserte tiltak med statlig støtte. ISBN: 82-7422-510-4. 36 s. Forskningsstiftelsen Fafo.
Gautun, Heidi (2003). Økt individualisering og omsorgsrelasjoner i familien. 208 s. Universitetet i Oslo.
Gautun, Heidi (2002). Når fleksibilitet fremmer fellesskap- Nye arbeidstidsordninger innen pleie- og omsorg. ISBN: 82-7422-388-8. 99 s. Forskningsstiftelsen Fafo.
Moland, Leif Erling;Gautun, Heidi (2002). Deltid: Bidrag eller hemsko for fornyelse av pleie- og omsorgssektoren? En studie av arbeidstid og undersysselsetting blant hjelpepleiere og omsorgsarbeidere. ISBN: 82-7422-380-2. 138 s. Forskningsstiftelsen Fafo.
Gautun, Heidi;Kjerstad, Egil;Kristiansen, Frode (2001). Mellom to senger? Eldre sykehuspasienter og det kommunale pleie- og omsorgstilbudet. ISBN: 82-491-0181-2. 99 s. SNF.
Gautun, Heidi (1997). Hjelp til rett? En evaluering av ordningen med fri rettshjelp. 106 s. Forskningsstiftelsen Fafo.
Gautun, Heidi (1996). Voldens ansikt. ISBN: 82-7422-148-6. 108 s. Forskningsstiftelsen Fafo.
Falkum, Eivind;Feiring, Eli;Gautun, Heidi (1996). Hva med dobbeltklientene? Samarbeid mellom barne- og ungdomspsykiatri. Evaluering av Klokkerhuset. ISBN: 82-7422-153-2. 92 s. Forskningsstiftelsen Fafo.
Dyb, Halvard Naterstad;Gautun, Heidi (2017). Barnas ansvar for foreldrene går ut over jobben. Forskning.no.
Gautun, Heidi;Bratt, Christopher (2017). Should I stay or should I go: Will nurses continue to work in elderly care services?. 13th Conference of the European Sociological Association. ESA European Social Association.
Gautun, Heidi;Bratt, Christopher;Dyb, Halvard Naterstad (2017). Home-based services must be strengthened. ScienceNordic.
Gautun, Heidi (2017). Hvorfor vurderer halvparten av sykepleierne å slutte å jobbe i eldreomsorgen?. Seminar om bemanningsproblem i eldreomsorg. Norsk Selskap for Aldersforskning.
Gautun, Heidi (2017). Sykepleiere ønsker å slutte å jobbe i eldreomsorgen. Klassekampen.
Gautun, Heidi (2017). Bemanningskrise rammer de eldste. Dagsavisen.
Gautun, Heidi (2017). Should I stay or should I go- sykepleiere som ønsker å slutte å jobbe i eldreomsorgen. Hovedtillitsvalgt konferanse Norsk Sykepleierforbund Hordaland. NSF Hordaland.
Gautun, Heidi (2017). Færre sykepleiere, flere eldre. NRK P1+ Frokostradio.
Gautun, Heidi (2017). Sykepleiemangel i eldreomsorgen. Distriktsprogram NRK Trøndelag.
Gautun, Heidi (2017). Omsorgen går på helse løs. Magasinet Velferd - Årgang 106-utgave 8/2017.
See all publications
Gautun, Heidi (2016). Høyre ordførere ikke særlig interesserte i å konkurranseutsette sykehjemmene sine. Fagbladet.
Gautun, Heidi (2016). Stort tidspress, arbeidsbelastning, manglende kompetanse og press på kvaliteten i hjemmesykepleien. NRK.no.
Gautun, Heidi;Øien, Henning (2016). Kartlegging av mangel på sykepleiere i sykehjem og hjemmesykepleien. Internseminar Nors Sykepleierforbund. Norsk Sykepleierforbund.
Gautun, Heidi (2016). Forsker om eldreomsorg. NRK Dagsnytt P2.
Gautun, Heidi (2016). Er sykehjem og hjemmesykepleien forberedt på å ta i mot det økte antall pasienter fra sykehus etter samhandlingsreformen?. Konferanse FFO Akershus. FFO Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon.
Gautun, Heidi (2016). Sykepleiermangel i sykehjem og hjemmesykepleien. Norsk Sykepleierforbund Oslo sitt fylkesstyremøte. Norsk Sykepleierforbund.
Gautun, Heidi (2016). Hvem skal pleie og behandle din gamle mor?. NSF arrangement om eldreomsorgen på Arendalsuka med politisk debatt etter faglig innlegg. Norsk Sykepleierforbund.
Gautun, Heidi;Syse, Astri (2016). Earlier hospital discharge – a challenge for Norwegian municipalities. 23rd Nordic Congress of Gerontology (23 NKG).
Gautun, Heidi (2016). Sykepleiere på vei bort fra eldreomsorgen. Sykepleien.
Gautun, Heidi (2016). Halvparten av sykepleierne vurderer å si opp. TV2 Nyhetskanalen.
Gautun, Heidi (2016). Mangel på sykepleiere i sykehjem og hjemmesykepleien. Foredrag for Fylkesledere og ansatte i Norsk Sykepleierforbund.
Gautun, Heidi (2016). Mangel på sykepleiere i eldreomsorgen. NRK radio Her og Nå.
Gautun, Heidi (2016). En voksen datters dilemma. VG Helg.
Gautun, Heidi (2015). Diskrimineres eldre når tjenester tildeles?. Samsvar seminar. HiOA (AFI,NOVA,SAM).
Gautun, Heidi (2015). Hvordan gjøre det lettere å kombinere jobb og omsorg for gamle foreldre?. Omsorg i familien. Arbeiderpartiets familieutvalg.
Gautun, Heidi;Bratt, Christopher (2015). Bør det innføres en bemanningsnorm i sykehjem?. V.I norske kongress i aldersforskning "lengre liv, nye mønstre?". NOVA HiOA, Fakultet for helsefag (HiOA).
Gautun, Heidi (2015). Familien yter halve omsorgen. Sykepleien.
Gautun, Heidi;Grødem, Anne Skevik (2015). Prioritising Care Services: Do the Oldest Users Lose Out.
Gautun, Heidi;Bratt, Christopher (2015). Kronikk: Vil innføringen av en fast bemanningsnorm heve kvaliteten i eldreomsorgen?. Sykepleien.
Gautun, Heidi (2014). Tilbake til familien?. PÅ TVERS KONFERANSEN. Hioa.
Gautun, Heidi (2014). Yngre går foran eldre i omsorgskøen. Kommunal Rapport.
Gautun, Heidi (2014). Mindre av tenestene. Sunnmørsposten.
Gautun, Heidi (2014). Eldre havner bakerst i køen. forskning.no.
Gautun, Heidi (2014). Ansatte i eldreomsorgen opplever at de er presset av lite ressurser og tidspress. NRK.
Gautun, Heidi (2014). Intervju om bemanning og kompetansesammensetning i hjemmesykepleien. Bærum Budstikka.
Gautun, Heidi;Grødem, Anne Skevik (2014). "Prioritizing care services: Do the oldest users lose out?". ESPAnet Conference 2014. Hioa/NOVA.
Gautun, Heidi (2013). Hvordan fordele omsorg?. Utviklingssamling. KS.
Gautun, Heidi (2013). 1. Prioriteringsutfordringer mellom eldre og yngre brukere 2. Samhandlingsreformen 3. Konkurranseutsetting og privatisering av pleie- og omsorgstjenestene. Samhandlingsseminar. Helse Sør-Øst/KS.
Gautun, Heidi (2013). Prioriteringsutfordringer Pleie- og omsorg. KS seminar. KS.
Gautun, Heidi (2013). Hvordan fordele omsorg. Utfordringer med å prioritere mellom eldre og yngre brukere. Aldring, helse og velferd. Trender, tjenester og tiltak. Hioa/NOVA.
Gautun, Heidi;Grødem, Anne Skevik (2013). Prioritizing care services: Do the oldest users lose out?. Conference: Crisis, critique and change. European Sociological Associations' conference.
Havik, Anders Kvale;Gautun, Heidi (2013). Konkurranseutsetting av sykehjem. Ytring : NRK.
Gautun, Heidi;Grønningsæter, Arne Backer (2010). Lukker øynene for overgrepsvarsler. Dagbladet.
Gautun, Heidi (2010). Arbeidstakere og omsorg for gamle foreldre- den nye tidsklemma. LO-aktuelt : organ for Landsorganisasjonen i Norge.
Gautun, Heidi;Hagen, Kåre (2009). Does the supply of public care services towards the very old affect labour force participarticipation of their children?. The 9th ESA conference "European Society og European societies?". European Sociological Association (ESA).
Gautun, Heidi;Hernes, Gudmund (2008). Sykelønn og sykelønn fru Blom?. Dagbladet.
Gautun, Heidi (2008). Elderly workers in Norway combining work and care of old parents. Future Leaders in ageing research (FLARE) summerschool. ERA AGE- nettverket (European Research Area in Ageing).
Gautun, Heidi;Hagen, Kåre (2007). A moral squeeze? Does the supply of public care servicesa towards the very old affect labour participation of their children?. The 7th conference of the European Sociological Association- Conflict, citizenship and Civil Society. ESA (The European Sociological Association).
Gautun, Heidi (2006). Påvirker omsorgsforpliktelser seniorene i arbeidslivet sine beslutninger om å forlate arbeidslivet før fylte 67år?. Dagsavisen.
Gautun, Heidi;Hernes, Gudmund (2006). Bestemor mellom jobb og oldemor?. Aldring og livsløp.
Gautun, Heidi;Grønningsæter, Arne Backer (2005). Skrekkhistorier om helsetjenesten. Dagsavisen.
Gautun, Heidi (2003). Når fleksibilitet fremmer fellesskap. Dagsavisen.
Gautun, Heidi;Skivenes, Marit (2003). Når ble det riktig å slå barn?. Bergens Tidende.
Gautun, Heidi (2002). Dyr og dårlig etterbehandling. Dagsavisen.
Gautun, Heidi (1999). Mer individualisering, mindre omsorg?. Dagsavisen.

(These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete)

Contact information

E-mail: 3
Phone (mobile): +47 988 93 728
Visiting address: Stensberggata 26, Oslo, X357

Website(s)