HiOA has a new name: OsloMet – Oslo Metropolitan University. Find out what this means for you.

menu
search
Norwegian

Publications and research

(18) Research reports (18) Dissemination (43) HiOA Publications (1)
Drange, Ida;Orupabo, Julia (2018). Lær meg å bli ansettbar. Refortolkninger av etnisitet i et karrierekurs.. Norsk sosiologisk tidsskrift. Vol. 2.
Drange, Ida;Bernstrøm, Vilde Hoff;Mamelund, Svenn-Erik (2018). Are you moving up or falling short? An inquiry of skills-based variation in self-perceived employability among Norwegian employees. Work, Employment and Society. 20 s. doi: https://doi.org/10.1177/0950017017749720
Alecu, Andreea Ioana;Drange, Ida (2018). Barriers to Access? Immigrant Origin and Occupational Regulation. Nordic Journal of Migration Research. doi: 10.1515/njmr-2018-0016
Bol, Thijs;Drange, Ida (2017). Occupational closure and wages in Norway. Acta Sociologica. Vol. 60. doi: 10.1177/0001699316659768
Drange, Ida;Helland, Håvard (2017). Studenter med innvandringsbakgrunn i profesjonsutdanningene - rekruttering og arbeidsmarkedskarriere. Mausethagen, Sølvi Smeby, Jens-Christian (Red.), Kvalifisering til profesjonell yrkesutøvelse. 13. s. 153-164. Universitetsforlaget.
Helland, Håvard;Bol, Thijs;Drange, Ida (2017). Wage inequality within and between occupations. Nordic Journal of Working Life Studies. Vol. 7. doi: 10.18291/njwls.v7i4.102355
Alecu, Andreea Ioana;Drange, Ida (2016). Hvilken betydning har regulering av yrker for yrkesmobilitet i Norge?. Søkelys på arbeidslivet. Vol. 33. doi: 10.18261/issn.1504-7989-2016-01-02-06
Drange, Ida;Karlsen, Hilde (2016). Simply a matter of being male? Nurses' employment outcomes in the Norwegian labour market. NORA. Nordic Journal of Feminist and Gender Research. Vol. 24. doi: 10.1080/08038740.2016.1165732
Egeland, Cathrine;Drange, Ida (2016). Å ta ansvar - deltidsvalgets ideologiske dimensjon. Begrunnelser for deltidsvalg i Norge. Halrynjo, Sigtona Teigen, Mari (Red.), Ulik likestilling i arbeidslivet. 6. s. 122-141. Gyldendal Akademisk.
Drange, Ida (2016). Degrees of closure and economic success in the Norwegian labour market: field of study and non-Western immigrant performance. Journal of Education and Work. Vol. 29. doi: 10.1080/13639080.2014.976186
See all publications
Abrahamsen, Bente;Drange, Ida (2015). Ethnic minority students’ career expectations in prospective professions: navigating between ambitions and discrimination. Sociology. Vol. 49. doi: 10.1177/0038038514542494
Hagen, Aina Landsverk;Drange, Ida (2015). Ytringsskader, sårbarhet og sosial ”skamming”: Journalisters erfaringer med hatytringer i norsk offentlighet. Sosiologi i dag. Vol. 45.
Bergene, Ann Cecilie;Drange, Ida (2015). "Pensjon? Hvafforno?" Kunnskap og informasjonsbehov om pensjon.. Søkelys på arbeidslivet. Vol. 32.
Drange, Ida;Vågan, Andre (2013). Stratification in the medical profession: Non-Western physicians in Norway. Professions and Professionalism. Vol. 3. doi: 10.7577/pp.517
Drange, Ida (2013). Early-career Income Trajectories among Physicians and Dentists: The Significance of Ethnicity. European Sociological Review. Vol. 29. doi: 10.1093/esr/jcr071
Drange, Ida (2011). "Forskjellige, men likevel like: Arbeidsmarkedstilknytning blant minoritetskvinner med og uten barn". Næss, Hans Erik Eriksen, Thomas Hylland (Red.), Kulturell kompleksitet i det nye Norge. Kapittel. s. 121-132. Unipub forlag.
Drange, Ida (2011). Early-career Income Trajectories among Physicians and Dentists: The Significance of Ethnicity. European Sociological Review. doi: 10.1093/esr/jcr071
Drange, Ida (2009). Sysselsatt eller tilsidesatt? Heltidstilpasning blant høyt utdannede minoritetskvinner. Birkelund, Gunn Elisabeth Mastekaasa, Arne (Red.), Integrert? Innvandrere og barn av innvandrere i utdanning og arbeidsliv. Kapittel 10. Abstrakt forlag.
Underthun, Anders;Drange, Ida;Borg, Elin (2017). Partssamarbeidets kompetanseeffekter: En analyse av Forbundet for Ledelse og Teknikks støtteordning for etter- og videreutdanning og utdanningsselskapet Addisco. ISBN: 978-82-7609-390-2. 104 s. Arbeidsforskningsinstituttet, Høgskolen i Oslo og Akershus.
Drange, Ida;Falkum, Eivind;Nordrik, Bitten;Wathne, Christin Thea (2017). Arbeidslivsrelasjoner i endring. Medbestemmelsesbarometeret 2017.. 26 s. Arbeidsforskningsinstituttet, HiOA.
Falkum, Eivind;Nordrik, Bitten;Drange, Ida (2017). Ledelsesbarometeret 2017. Delrapport 2. Tillit, konflikt og omstilling. Lederne.
Maximova-Mentzoni, Tatiana;Egeland, Cathrine;Askvik, Tanja;Drange, Ida;Støren, Liv Anne;Røsdal, Trude;Vabø, Agnete (2016). "Å være utlending er ingen fordel" Karriereløp og barrierer for innvandrere i norsk akademia.. ISBN: 9788276093698. 84 s. Arbeidsforskningsinstituttet.
Maximova-Mentzoni, Tatiana;Egeland, Cathrine;Drange, Ida;Askvik, Tanja;Støren, Liv Anne;Røsdal, Trude;Vabø, Agnete (2016). 'Being a foreigner is no advantage', Career paths and barriers for immigrants in Norwegian academia.. ISBN: 978-82-7609-384-1. 88 s. Work Research Institute (AFI).
Orupabo, Julia;Drange, Ida (2015). Kvinner med innvandringsbakgrunn i arbeidsmarkedet. Effekter av stønader og tiltak for arbeidsmarkedstilknytning.. 42 s. Norges forskningsråd.
Drange, Ida (2015). Drivkrefter bak avgang og arbeidsfastholdelse. Hvilke faktorer forklarer yrkesavgang blant ansatte i helsetjenesten og i pleie- og omsorgstjenestene.. ISBN: 978-82-7609-354-4. 61 s. Arbeidsforskningsinstituttet.
Drange, Ida;Frøyland, Kjetil;Mamelund, Svenn-Erik (2015). Unge mottakere av tiltakspenger. Om betydningen av tiltakspenger for gjennomføring av utdanning og overgang til arbeid. ISBN: 978-82-7609-353-7. 61 s. Arbeidsforskningsinstituttet, Høyskolen i Oslo og Akershus.
Egeland, Cathrine;Drange, Ida (2014). Part-Time Work in the Nordic Region II: A research review on important reasons. 162 s. Nordic Council of Ministers.
Borg, Elin;Drange, Ida;Fossestøl, Knut;Jarning, Harald (2014). Et lag rundt læreren. En kunnskapsoversikt. 163 s. Arbeidsforskningsinstituttet.
See all publications
Egeland, Cathrine;Drange, Ida (2014). Frivillig deltid - kun et spørsmål om tid?. ISBN: 978-82-7609-338-4. 74 s. Arbeidsforskningsinstituttet.
Drange, Ida (2014). Mangfoldsledelse. En kunnskapsoversikt. ISBN: 978-82-7609-337-7. 64 s. Arbeidsforskningsinstituttet.
Talberg, Olav Niri;Drange, Ida (2013). "Hvem skal ut?" - Kjennetegn ved de som er usikre på sin arbeidslivstilknytning. ISBN: 978-82-7609-323-0. 36 s. Arbeidsforskningsinstituttet.
Bergene, Ann Cecilie;Drange, Ida;Egeland, Cathrine;Mamelund, Svenn-Erik;STEEN, Arild Henrik (2013). Norsk arbeidsliv 2013. Stabilitet og sårbarhet. YS Arbeidslivsbarometer. 78 s. Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund og Arbeidsforskningsinstituttet.
Drange, Ida (2013). A Study of Labour Market Careers for Professionals of Ethnic Minority Origin. ISBN: 978-82-93208-40-2. 200 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Drange, Ida;Amble, Nina (2008). Kartlegging av deltidsarbeid i Drammen kommune- pleie- og omsorgssektoren. ISBN: 978-82-7609-223-3. 32 s. Arbeidsforskningsinstituttet.
Wathne, Christin Thea;Finstad, Liv;Drange, Ida (2008). Vilkår for oppgaveløsning i politiet. -et spørsmål om risiko- og belastningshåndtering. ISBN: 978-82-7609-232-5. 36 s. Arbeidsforskningsinstituttet.
Forsberg, Ellen-Marie;Drange, Ida;Amble, Nina (2008). Faktaundersøkelse om rekruttering av kvinner til ledelse i domstolene. ISBN: 978-82-7609-226-4. 45 s. Arbeidsforskningsinstituttet.
Drange, Ida (2017). The wage effects of licensing. A natural experiment from Norway. Sosiologforeningens vinterseminar. Norsk Sosiologforening.
Drange, Ida (2017). Mindre diskriminering i profesjonsyrkene. NRK.
Drange, Ida (2017). Mindre diskriminering i profesjonsyrkene. NRK.
Drange, Ida (2016). Innvandrere vil, men blir ikke inkludert. Kifinfo.
Drange, Ida;Helland, Håvard (2016). What is the consequence of occupational closure for non-Western immigrants’ earnings?. Occupations, skills and the labour market. Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung.
Drange, Ida (2016). Presentasjon av temanotat om kvinner med innvandringsbakgrunn sin tilknytning til arbeidslivet. Faglunsj. Arbeids- og sosialdepartementet.
Alecu, Andreea Ioana;Drange, Ida (2016). Hvilken betydning har regulering av yrker for yrkesmobilitet i Norge?. Lansseringsseminar Søkelys på arbeidslivet. Institutt for samfunnsforskning.
See all publications
Drange, Ida (2016). Mangfold i akademia: Innvandrere vil, men blir ikke inkludert. www.kifinfo.no.
Drange, Ida (2016). Employment outcomes for immigrants in occupations with limited supply of labour. Vinterseminaret. Norsk sosiologforening.
Helland, Håvard;Drange, Ida (2016). A Study of How Labour Market Institutions Affect within- and Between Occupation Wage Inequalities in Norway in the Period from 2003-2014. ISA World Forum. ISA.
Alecu, Andreea Ioana;Drange, Ida (2016). Barriers to Access? Immigrant origin and occupational attainment. Nordic Migration Research Conference. NMR Network.
Hagen, Aina Landsverk;Drange, Ida (2016). The economic consequences of online harassment: Free speech vs. gender inequality in the media industry. 6th LAEMOS Colloquium. EGOS.
Maximova-Mentzoni, Tatiana;Egeland, Cathrine;Askvik, Tanja;Drange, Ida;Støren, Liv Anne;Røsdal, Trude;Vabø, Agnete (2016). Presentasjon - Rapport om mangfold i akademia. Lanseringsseminar. KiF.
Helland, Håvard;Drange, Ida (2016). Har yrket blitt en viktigere predikator for lønn? Yrkesbaserte lønnsforskjeller fra 2003 til 2012.. Faglig Forum. Senter for velferds- og arbeidslivsforskning.
Underthun, Anders;Drange, Ida;Borg, Elin (2016). Betydningen av FLTs støtteordning for etter- og videreutdanning og Addiscos utdanningstilbud: Foreløpige resultater. Forbundsstyremøte i FLT. Forbundet for Ledelse og Teknikk.
Drange, Ida (2016). Kontakter kan hjelpe unge med å få jobb. forskning.no.
Drange, Ida (2015). Derfor slutter de. UKEAVISEN LEDELSE.
Bol, Thijs;Drange, Ida (2015). Occupational closure and wage inequality in Norway. European Consortium for Sociological Research 2015. ECSR.
Drange, Ida;Helland, Håvard (2015). What is the consequence of occupational closure for ethnic minorities’ earnings? (working title). Transitions in Youth. TiY.
Drange, Ida;Bernstrøm, Vilde Hoff;Mamelund, Svenn-Erik (2015). Are you moving up, or falling out? Self-perceived employability among Norwegian employees. WORK 2015. Universitetet i Turku.
Egeland, Cathrine;Drange, Ida (2014). Deltid - en måte å mestre hverdagen på?. viten + praksis.
Egeland, Cathrine;Drange, Ida (2014). Part-time work in the Nordic countries - phase II, presentatio of report. Part time work in the Nordic region and. Nordisk information för kunskap om kön - Nordisk Ministerråd.
Drange, Ida (2014). Foredrag og deltakelse i panel på Alternativ karrieredag. Foredrag og deltakelse i panel på Alternativ karrieredag. Seema AS.
Drange, Ida (2014). Nytt pensjonssystem – komplekst og bærekraftig. Norges forskningsråd.
Drange, Ida (2014). Mangfoldsledelse – En kunnskapsoversikt.. Frokostmøte. Virke.
Drange, Ida (2014). Ny studie: Deltid gir ikke mer lykke. Vg.
Drange, Ida (2014). Når X-faktor teller mer enn utdanning. Kristiansandsavis.
Drange, Ida (2014). Klart for storprosjekt om lønsskilnader. Khrono.
Drange, Ida (2014). Mangfoldsledelse. Virkes frokostseminar. Hovedorganisasjonen Virke.
Drange, Ida (2014). Unge kvinner med mastergrad, men ikke attraktive for arbeidslivet?. Alternativ karrieredag. Seema AS.
Egeland, Cathrine;Drange, Ida (2013). Deltid- kun et spørsmål om tid?. Forskerseminar. CORE, Institutt for samfunnsforskning.
Borchgrevink, Harald Bonaventura;Drange, Ida (2013). Like sjanser for minoritetsleger. forskning.no.
Abrahamsen, Bente;Drange, Ida (2013). Ethnic minority students' career ambitions and career expectations in prospective professsions. European Sociological Association conference. University of Torino, Department of Culture, Politics and So.
Talberg, Olav Niri;Drange, Ida (2013). "Hvem skal ut". AFI-forum (Arbeidsforskningsinstituttet).
Borchgrevink, Harald Bonaventura;Drange, Ida (2013). Likebehandling blant leger. Khrono.
Karlsen, Hilde;Drange, Ida (2010). Gender and ethnic segregation in the nursing profession. Qualifying for Professional Careers (QPC) - workshop. Senter for profesjonsstudier.
Drange, Ida;Skjønsberg, Andreas (2008). Læreryrkets status. Allmennlæreres egenvurdering i StudData. Paper uten foredrag, SPS-arbeidsnotat 4/2008.
 • Tatiana Maximova-Mentzoni
 • Cathrine Egeland
 • Ida Drange
 • Tanja Askvik
 • Liv Anne Støren
 • Trude Røsdal
 • Agnete Vabø
 • 'Being a foreigner is no advantage'. (2016) AFI Report 2016:12

  (These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete)

  Contact information

  Phone (mobile): +47 920 10 342
  Visiting address: Stensberggata 26, Oslo, X461