HiOA has a new name: OsloMet – Oslo Metropolitan University. Find out what this means for you.

menu
search
Norwegian

Publications and research

Scientific publications (10) Research reports (6) Dissemination (66)
Baftiu, Arton;Landmark, Cecilie Johannessen;Nikai, Valent;Neslein, Inger-Lise;Johannessen, Svein Ivar;Perucca, Emilio (2015). Availability of antiepileptic drugs across Europe. Epilepsia. Vol. 56. doi: 10.1111/epi.13210
Neslein, Inger-Lise (2015). Klart behov for videreutdanning i patologi for bioingeniører. Bioingeniøren.
Hagesæther, Ellen;Landmark, Cecilie Johannessen;Neslein, Inger-Lise;Granås, Anne Gerd (2015). Legemidler og pasientsikkerhet - fokus på eldre. Norsk Farmaceutisk Tidsskrift. Vol. 123.
Neslein, Inger-Lise F. (2011). Kartlegging av eksisterende etter- og videreutdanningstilbud for bioingeniører i Norge. Bjørke, Gerd (Red.), Høgskolepedagogisk utviklingsarbeid i et interessefellesskap : utprøving av påbygningsenhet (modul 2) i program for pedagogisk basiskompetanse, 2010. 7. s. 79-81.
Landmark, Cecilie Johannessen;Neslein, Inger-Lise F. (2007). Utvikling av internasjonale nettverk ved Høgskolen i Oslo. Norsk Farmaceutisk Tidsskrift.
Neslein, Inger-Lise F.;Skår, Gry (2002). Hva vil de nyutdannede bioingeniørene bruke utdannelsen sin til?. Bioingeniøren. Vol. 37,.
Skår, Gry;Neslein, Inger-Lise F.;Hagve, Tor-Arne;Stølsnes, Berit (1997). Hva med det bioingeniørfaglige?. Bioingeniøren.
Neslein, Inger-Lise F.;Ryg, Morten;Christensen, Carl Christian (1994). Pulse oximeter measurements compared to arterial blood samples in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation. Vol. 54.
Bjerknes, Robert;Neslein, Inger-Lise F.;Myhre, Kjell;Andersen, Harald T. (1990). Impairment of Rat Polymorphonuclear Neutropfilic Granulocyte Phagocytosis Following Repeated Hypobaric Hypoxia. Aviation, Space and Environmental Medicine. Vol. November.
Knudtzon, J.;Myhre, Kjell;Neslein, Inger-Lise F.;Rasch, Wenche;Bogsnes, A;Opstad, P.K. (1989). Reduced Systolic Blood Pressure Elevations During Maximum Exercise at Simulated Altitudes. Aviation, Space and Environmental Medicine. Vol. November.
See all publications
Neslein, Inger-Lise;Kristensen, Elin Gunby (2014). Karakterpanel D; Bioingeniørutdanningene i Norge, Karakterstatistikk 2008-2012. 44 s. Universitets og høgskolerådet.
Neslein, Inger-Lise F.;Borch, Kari;Ekholm, Sven (1996). Microcirculatory effects of Visipaque (iodixanol). A phase III, double-blind, randomized, crossover comparison of the effects of Visipaque (iodixanol) 320 mg I/ml, Ultravist (iopromide) 300 mg I/ml and Ringer's solution on microcirculation. 7 s. Nycome Imaging AS, Clinical Department.
Neslein, Inger-Lise F.;Borch, Kari;Dacher, Jean-Nicolas (1995). Iodixanol (Visipaque) in paediatric excretory urography. A multicentre-randomized, parallel group, double-blind phase III comparison between iodixanol (Visipaque) 270 mg I/ml and 320 mg I/ml, and iohexol (Omipaque) 300 mg I/ml. 7 s. Nycomed Imaging AS, Clinical Department.
Clench-aas, J.;Larssen, S.;Bartonova, A.;Aarnes, M.J.;Myhre, Kjell;Christensen, Carl christian;Neslein, Inger-Lise F.;Thomassen, Y.;Levy, F. (1991). The health effects of traffic pollution as measured in the Vålerenga area of Oslo. Summary report.. ISBN: 82-425-0185-8. 114 s. NILU.
Clench-Aas, J.;Myhre, Kjell;Krognes, T;Bartonova, A.;Johnsrud, Mona;Neslein, Inger-Lise F. (1989). Carbon monoxide in individuals working along Rådhusgata, Oslo, Norway, 1987. ISBN: 82-425-0052-5. 66 s. NILU.
Clench-aas, J.;Frogner, B.;Holmsen, E.;Krognes, T;Myhre, Kjell;Neslein, Inger-Lise F.;Skaug, K.;Bartonova, A. (1988). Eksponering for karbonmonoksid i Drammen 1986. ISBN: 82-7247-940-0. 81 s. NILU.
Neslein, Inger-Lise F. (2018). Collecting venous blood samples. Studiebesøk. Haydom Lutheran Hospital.
Neslein, Inger-Lise F. (2018). Making anatomy and physiology digital - a pilot project. 14. International Days. Thomas More University College.
Neslein, Inger-Lise F. (2018). Inborn errors of metabolism. 14. International Days. Thomas More University College.
Neslein, Inger-Lise Fredriksen (2018). Yrkestittelen bør være bioanalytiker eller biomedisinsk analytiker. Bioingeniøren.
Neslein, Inger-Lise Fredriksen;Remm, Mare;Liikanen, Eeva;Hotanen, Elina (2017). The bachelor thesis in Nordic BLS-programmes - a comparative study. Nordisk nettverksmøte, Biomedisin. Nordplus, Bionord Biomedical Laboratory Science Network.
Neslein, Inger-Lise Fredriksen;Hotanen, Elina;Remm, Mare;Liikanen, Eeva (2017). The bachelor thesis in Nordic BLS-programmes. Nordic Medical Laboratory Science Conference. The Medical Laboratory Science organizations in the Nordic.
Neslein, Inger-Lise Fredriksen (2017). Population screening in cancer and express diagnostics in infectious diseases.. Norwegian-Russian research seminar, Individualised drug treatment and patient safety. Det norske universitetssenter i St. Petersburg og UIO.
Landmark, Cecilie Johannessen;Baftiu, Arton;Granås, Anne Gerd;Hagesæther, Ellen;Holm, Lene Berge;Kiselev, Yury;Krogstad, Tonje;Neslein, Inger-Lise Fredriksen (2017). Medicines and patient safety. forskerskolen i farmasi. den nasjonale forskerskolen i farmasi.
Neslein, Inger-Lise Fredriksen (2017). Toxicology and poisoning - a brief introduction. 13th. International Days. Thomas More University of Applied Sciences.
Neslein, Inger-Lise Fredriksen (2017). Self testing for bowel cancer. 13th. International Days. Thomas More University of Applied Sciences.
See all publications
Neslein, Inger-Lise;Landmark, Cecilie Johannessen (2016). Changes in utilization of drugs to treat diabetes type II, a pharmacoepidemiological study by use of the Norwegian prescription database. Diabetes, a Holistic Approach From Diagnosis to Lifelong Care. Thomas More University College.
Neslein, Inger-Lise (2016). Jeg tok en egentest for tarmkreft - men ble jeg noe klokere? :. Bioingeniøren. Vol. 51.
Neslein, Inger-Lise (2016). Incidence of type 2 diabetes and use of oral antidiabetic drugs in the elderly population in Norway. 12th. International days, ERASMUS-konferanse. Thomas More University.
Neslein, Inger-Lise;Landmark, Cecilie Johannessen;Anne Gerd, Granås (2016). Commercial test for colon cancer sold in pharmacies - how reliable are they?. Fagseminar. Universite Paris Descartes, Fakulte de Pharmacie de Paris.
Baftiu, Arton;Landmark, Cecilie Johannessen;Neslein, Inger-Lise;Johannsessen, Svein I.;Perucca, E. (2015). Availability of antiepileptic drugs in Nordic and Western Balkan countris. Kiscoms - International Congress of Medical Sciences.
Neslein, Inger-Lise;Granås, Anne Gerd;Hagesæther, Ellen;Landmark, Cecilie Johannessen (2015). Incidence of type 2 diabetes and use of oral antidiabetic drugs in the elderly population in Norway. International Journal of Clinical Pharmacy. Vol. 37.
Neslein, Inger-Lise (2015). Tissue samples, from patient to microscope. 11th. International days, ERASMUS-konferanse. Thomas More University College.
Neslein, Inger-Lise (2015). Toxicology - A brief introduction. 11th. International days, ERASMUS-konferanse. Thomas More University College.
Baftiu, Arton;Landmark, Cecilie Johannessen;Neslein, Inger-Lise;Johannessen, Svein Ivar;Perucca, Emilio (2015). Availability of antiepileptic drugs in various parts of Europe-the Nordic vs West-Balcan countries. Nevrodagene 2015. norsk nevrologisk forening.
Baftiu, Arton;Landmark, Cecilie Johannessen;Neslein, Inger-Lise;Johannessen, Svein Ivar;Perucca, Emilio (2014). Tilgengelighet av antiepileptika i Europa-fokus på økonomisk staus og ulikheter. Farmasidagene 2014. Norsk farmasøytisk selskap.
Neslein, Inger-Lise;Granås, Anne Gerd;Hagesæther, Ellen;Landmark, Cecilie Johannessen (2014). Diabetes Type 2 and Use of Oral Antidiabetic Drugs in the Elderly Population in Norway. The 31st World Congress of Biomedical Laboratory Science. International Federation of Biomedical Laboratory Science.
Baftiu, Arton;Landmark, Cecilie Johannessen;Neslein, Inger-Lise;Johannessen, Svein Ivar;Perucca, Emilio (2014). Treatment availability of antiepileptic drugs-focus on Balcan. 2nd International pharmaceutical conference. European federation of pharmaceutical science.
Baftiu, Arton;Landmark, Cecilie Johannessen;Neslein, Inger-Lise;Johannessen, Svein Ivar;Perucca, Emilio (2014). Treatment availability of antiepileptic drugs across Europe and fokus on economic status. European Epilepsy Conference. International league against epilepsy.
Baftiu, Arton;Landmark, Cecilie Johannessen;Neslein, Inger-Lise;Johannessen, Svein Ivar;Perucca, Emilio (2014). Treatment availability of antiepileptic drugs across Europe according to economic status. Samling for nasjonal forskerskole i farmasi. Universitetet i Tromsø.
Neslein, Inger-Lise (2013). Behandling av autorisasjonssøknader - Bioingeniør. SAK-konferansen 3013. Statens autorisasjonskontor for helsepersonell.
Neslein, Inger-Lise (2013). Hematology parameters and cancer treatment. International days, ERASMUS-konferanse. Thomas More University College.
Neslein, Inger-Lise (2013). Cancer in an aging population. International days, ERASMUS-konferanse. Thomas More University College.
Tytgat, Ite;Neslein, Inger-Lise F (2013). A suvey of Biomedical Laboratory Science Education in Europe. EDULEARN 13, 5th International Conference on Education and New Learning Technologies. Inten. Acad. of Technology, Education and New Learning Techn.
Neslein, Inger-Lise F (2013). Suksessen som ble nedlagt. Bioingeniøren.
Neslein, Inger-Lise F. (2013). Artig quizbok for helsefagstudenter. Anmeldelse av Medisinsk spørrebok for helsefagstudenter Universitetsforlaget, 2013. Bioingeniøren.
Neslein, Inger-Lise F. (2013). A survey of pathology courses in the BLS-education programmes in the Nordic countries. Nordisk laboratoriemedisinsk kongress, NML Congress 2013. NITO, Bioingeniørfaglig institutt.
Landmark, Cecilie Johannessen;Baftiu, Arton;Neslein, Inger-Lise F;Johannessen, Svein Ivar;Perucca, Emilio (2013). Bruk og tilgjengelighet av antiepileptika i Norge og Europa. Nevrodagene 2013. norsk nevrologisk forening.
Neslein, Inger-Lise F (2012). Akutt behov for videreutdanning i patologi. Bioingeniøren.
Neslein, Inger-Lise F. (2012). Store variasjoner blant europeiske bioingeniørutdanninger. Bioingeniøren, nr 10, 2012.
Neslein, Inger-Lise;Roald, Marie Nora;Dupont, Louis;Berndt, Anne;Pospiech-Greijn, Marja;Garner-Spitzer, Erica;Tytgat, Ite (2012). CPD-programs in Europe; A Survey of Continuing Professional Development Programs in Biomedical Laboratory Science in Europe. Ôsterreicchisher Berufsverband der Biomedizinischen Analytikerinnen.
Neslein, Inger-Lise F. (2012). Muligheter for videreutdanning i patologi i Norge. Kurs i patologi. Bioingeniørfaglig Institutt, NITO.
Neslein, Inger-Lise F. (2012). Patologifaget i dagens bioingeniørutdanning. Kurs i patologi. Bioingeniørfaglig Institutt, NITO.
Neslein, Inger-Lise F.;Roald, Marie Nora;Garner-Spitzer, Erica;Pospiech-Greijn, Marja;Mendes, Fernando;Dupont, Louis;Tytgat, Ite (2012). A Survey of Continuing Professional Development Programs in Biomedical Laboratory Science in Europe. Verdenskongress i Biomedisin. International Federation of Biomedical Laboratory Ecience.
Neslein, Inger-Lise F.;Roald, Marie Nora;Tytgat, Ite;Dupont, Louis;Mendes, Fernando;Berndt, Anne;Pospiech-Greijn, Marja;Garner-Spitzer, Erica (2012). A Survey of Biomedical Laboratory Science Education in Europe. Verdenskongress i Biomedisin. International Federation of Biomedical Laboratory Ecience.
Neslein, Inger-Lise F.;Roald, Marie Nora (2011). Bioingeniørutdanning i Norge - En sammenlignende studie. Utdanningskonferanse. Bioingeniørfaglig Institutt, NITO.
Neslein, Inger-Lise F.;Roald, Marie Nora (2011). Biomedical Laboratory Science Education in Europe. EucoLABS partnerskapsmøte. Sindicato das Ciencias e Tecnologias da Saude.
Neslein, Inger-Lise F. (2010). ”Undersøkelser ved sykdom”. Anmeldelse av den tredje av i alt fem lærebøker i serien 37º fra Gyldendal Akademisk. Bioingeniøren.
Neslein, Inger-Lise F.;Landmark, Cecilie Johannessen (2010). Modules Taught in English at Institute of Pharmacy and Biomedical Laboratory Science, Oslo University College. IFBLS World Congress. International Federation of Biomedical Laboratory Ecience.
Neslein, Inger-Lise F.;Tytgat, Ite (2010). Common Guidelines for Continuing Professional Development of Biomedical Laboratory Scientists in Europe. IFBLS World Congress. International Federation of Biomedical Laboratory Ecience.
Neslein, Inger-Lise F. (2008). Informasjon om BFIs Rådgivende utvalg for patologi. Utvikling av diagnostisk patologi: Samarbeid er nøkkelen. Bioingeniørfaglig Institutt, NITO.
Neslein, Inger-Lise F.;Landmark, Cecilie Johannessen (2008). Internasjonalt samarbeid innen biomedisinske fagområder. Nordisk utdanningskonferanse. Bio-Nord og BFI/NITO.
Landmark, Cecilie Johannessen;Neslein, Inger-Lise F. (2008). Tverrfaglig samarbeid innen biomedisinske fag. Nordisk utdanningskonferanse. Bio-Nord og BFI/NITO.
Bolstad, Merete;Bjune, Marthe;Neslein, Inger-Lise F. (2008). Erfaringer og utfordringer med klinisk praksis utenfor allfarvei - Refleksjoner etter 8 uker ved National Health Laboratory i Gaborone, Botswana. Nordisk utdanningskonferanse. Bio-Nord og BFI/NITO.
Neslein, Inger-Lise F. (2007). Bokanmeldelse: Grunnleggende molekylærbiologi av Kirsti Forsdahl og Thorstein Steiro Thoresen. Bioingeniøren. Vol. 42.
Landmark, Cecilie Johannessen;Neslein, Inger-Lise F. (2007). Å lede seg selv og andre inn i og gjennom innovasjonsprosesser. Prosjekt- prosess- samhandling og mobilitet. Avslutningskonferanse for HIKK-prosjektet fra NFR. Enhet for nyutvikling, HiO.
Neslein, Inger-Lise F.;Landmark, Cecilie Johannessen (2007). Utvikling av en ny undervisningsmodul:”Drug monitoring and analysis”. Vintermøte for Norsk selskap for farmakologi og toksikologi. Norsk selskap for farmakologi og toksikologi.
Neslein, Inger-Lise F. (2005). Masterstudium i biomedisinsk analyse, 120 studiepoeng. Utdanningskonferanse. Bioingeniørfaglig Institutt, NITO.
Neslein, Inger-Lise F. (2005). Grunnleggende medisin og farmakologi - Et videreutdanningstilbud ved Høgskolen i Oslo. Utdanningskonferanse. Bioingeniørfaglig Institutt, NITO.
Neslein, Inger-Lise F. (2004). Student Exchange - Why and How. Biomedisinsk verdenskongress. International Federation of Biomedical Laboratory Science.
Neslein, Inger-Lise F.;Østbye, Kirsten Margrethe;Tefre, Toril (2004). Evaluation of Makromed M10 urine strips from Makro Medical (PTY) Ltd. Biomedisinsk verdenskongress. International Federation of Biomedical Laboratory Science.
Neslein, Inger-Lise F.;Skår, Gry;Ringstad, Lasse (2004). Training of medical sales representatives at Oslo University College. Farmakologisk vintermøte. Norsk selskap for farmakologi og toksikologi.
Neslein, Inger-Lise F.;Teal, Tony;Eason, Stephen;Saggers, Barry;Bratlid, Siri;Trasch, Heinz;Falkbring, Agneta (1999). European Modules in Biomedical Science – A Developing Model. Biomedical Science Congress 99, IBMS). Institute of Biomedical Science.
Neslein, Inger-Lise F.;Myhre, Kjell;Bjerknes, Robert (1995). Hypoxia induced impairment of granulocyte function. Aerospace Medical Panel Symposium on "Neurological Limitations of Aircraft Operations: Human Performance Implications". Advisory Group for Aerospace Research and Development, AGARD.
Neslein, Inger-Lise F.;Ryg, Morten;Christensen, Carl christian (1994). Pulse-oximeter measurements compared to arterial blood samples. Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation. Vol. 54. 1 s.
Neslein, Inger-Lise F. (1994). Effekt av hypobar hypoksi på hematopoiesen og de nøytrofile granulocyttenes fagocyterende evne hos rotter. 94 s. Hovedfagsoppgave i cellebiologi- Botanisk institutt, Universitetet i Trondheim.
Neslein, Inger-Lise F.;Ryg, Morten;Christensen, Carl christian (1994). Pulse-oximeter measurements compared to arterial blood samples. XXIV Nordic Congress in Clinical Chemistry.
Neslein, Inger-Lise F.;Christensen, Carl christian;Lian, Lilleba;Rode, Torill (1992). Changes in some "lifestyle parameters" in Norwegian fighter pilots as students, and after 6 and 12 years of service. Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation. Vol. 52.
Christensen, Carl christian;Owe, Jan ove;Schamaun, Ole;Andersen, Harald T.;Neslein, Inger-Lise F.;Lian, Lilleba (1992). A Copmasison of pulmonary function in RNoAF pilots flying fighters and multi-engine aircrafts. 63rd Annual Scientific Meeting. Aerospace Medical Association.
Neslein, Inger-Lise F.;Christensen, Carl christian;Lian, Lilleba;Rode, Torill (1992). Changes in some "lifestyle parameters" in Norwegian fighter pilots as students, and after 6 and 12 years of service. The XXIII Nordic Congress in Clinical Chemistry.
Neslein, Inger-Lise F.;Myhre, Kjell;Bjerknes, Robert;Andersen, Harald T. (1989). Impairment of Polymorphonuclear Neutrophilic Granulocyte Phagocytosis Following Repeated Hypobaric Hypoxia. The Second Meeting of the Nordic Aerospace Medical Association, NAMA-2. Danish Aerospace Medical Centre of Research.
Clench-Aas, J.;Bartonova, A.;Myhre, Kjell;Neslein, Inger-Lise F. (1988). Relation of blood to breath carbon monoxide measurements: An application of regression diagnostics. 9. Conference of the International Society for CLinical Biostatistics.

(These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete)

Contact information

Phone (office): +47 67 23 62 89
Phone (mobile): +47 413 18 940
Visiting address: Pilestredet 50, Oslo, L335