HiOA has a new name: OsloMet – Oslo Metropolitan University. Find out what this means for you.

menu
search
Norwegian

Publications and research

Scientific publications (7) Textbooks (6) Dissemination (19)
Skaar, Håvard;Elvebakk, Lisbeth;Nilssen, Jannike Hegdal (2018). Literature in decline? Differences in pre-service and in-service primary school teachers' reading experiences. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies. Vol. 69. doi: https://doi.org/10.1016/j.tate.2017.10.019
Nilssen, Jannike Hegdal (2017). Rethinking the Unreliable Narrator: Is the Demarcation Heterodiegetic/Homodiegetic Necessary?. Hansen, Per Krogh Pier, John Roussin, Philippe Schmid, Wolf (Red.), Emerging Vectors of Narratology. -. s. 25-45. Walter de Gruyter.
Nilssen, Jannike Hegdal (2017). Hvem legitimerer hva som er gyldig kunnskap om lesing i matematikk? En studie av lærerutdanneres samarbeid om fagovergripende kompetanser. Postholm, May Britt Dahl, Thomas Dehlin, Erlend Engvik, Gunnar Irgens, Eirik J. Normann, Anita Strømme, Alex (Red.), Ungdomstrinn i utvikling: Skoleutvikling, lesing, skriving og regning. Funn og fortellinger. 7. s. 186-209. Universitetsforlaget.
Nilssen, Jannike Hegdal;Michaelsen, Eva;Tellefsen, Helga Kufaas (2017). Utvikling av relasjonell forståelse gjennom fagspesifikk lesing i matematikk. Postholm, May Britt Dahl, Thomas Dehlin, Erlend Engvik, Gunnar Irgens, Eirik J. Normann, Anita Strømme, Alex (Red.), Ungdomstrinn i utvikling: Skoleutvikling, lesing, skriving og regning. Funn og fortellinger. 6. s. 162-185. Universitetsforlaget.
Nilssen, Jannike Hegdal (2015). The Challenge of Raising the Quality of the Textbook and its Companion Website - Just When is Less More?. Procedia - Social and Behavioral Sciences. Vol. 178. doi: 10.1016/j.sbspro.2015.03.174
Nilssen, Jannike Hegdal (2014). Digital Learning Resource Design Without Forgetting Pragmatism: How Can a Creative Writing Course Integrate Different Basic Skills to Optimize Time Efficiency and Learning Outcomes?. Chova, L. Gómez Martínez, A. López Torres, I. Candel (Red.), ICERI2014 Proceedings. 7th International Conference of Education, Research and Innovation. November 17th-19th, 2014 — Seville, Spain. 1511. s. 2197-2205. The International Academy of Technology, Education and Development.
Nilssen, Jannike Hegdal;Fostås, Anne-Grete;Johnsrud, Ellen Birgitte;Nitteberg, Maria;Ommundsen, Åse Marie;Ødegaard, Harald (2015). Fabel 10. Norsk for ungdomstrinnet. Lærerveiledning. ISBN: 9788203348471. 300 s. Aschehoug & Co.
Nilssen, Jannike Hegdal;Fostås, Anne-Grete;Johnsrud, Ellen Birgitte;Nitteberg, Maria;Ommundsen, Åse Marie;Horn, Helge;Ødegaard, Harald (2015). Fabel 10. Norsk for ungdomstrinnet. Lærebok. ISBN: 9788203342868. 453 s. Aschehoug & Co.
Fostås, Anne-Grete;Horn, Helge;Johnsrud, Ellen Birgitte;Nilssen, Jannike Hegdal;Nitteberg, Maria;Ommundsen, Åse Marie;Ødegaard, Harald (2014). Fabel 9. Norsk for ungdomstrinnet. ISBN: 9788203342844. 432 s. Aschehoug & Co.
Nilssen, Jannike Hegdal (2013). Fabel 8-10. Basis. ISBN: 9788203346378. Aschehoug & Co.
Nilssen, Jannike Hegdal;Engvik, Anne Mette;Simensen, Eli Anne (2013). Fabel 8-10. Basis. ISBN: 9788203346378. Aschehoug & Co.
Simensen, Eli Anne;Nilssen, Jannike Hegdal;Engvik, Anne Mette (2013). Fabel 8. Norsk for ungdomstrinnet. ISBN: 9788203342820. 417 s. Aschehoug & Co.
Briseid, Eyvind Martol;Michaelsen, Eva;Nilssen, Jannike Hegdal;Tellefsen, Helga Kufaas (2017). Lesing i matematikk. Utdanningsetaten i Oslos postertorg for pulje 4 av Ungdomstrinn i utvikling. Utdanningsetaten i Oslo.
Nilssen, Jannike Hegdal (2017). The textbook’s invitation to disciplinary literacy and text-based learning in the language arts. 14th IARTEM International Conference on Textbooks and Educational Media: Changing media – changing schools?. IARTEM.
Briseid, Eyvind Martol;Michaelsen, Eva;Nilssen, Jannike Hegdal;Tellefsen, Helga Kufaas (2017). Norsk + matematikk = Sant? Lærerutdanneres samarbeid om lesing i matematikk. Erfaringer fra ulike måter å organisere veiledning av skoler i et fagovergripende emne. Oppsummeringskonferansen. Nettverk for kompetansemiljøer, Ungdomstrinn i utvikling. Koordineringsgruppen ved Institutt for lærerutdanning, NTNU.
Nilssen, Jannike Hegdal (2017). Lærerutdanneres samarbeid om fagovergripende kompetanser : Hvem legitimerer hva som er gyldig kunnskap om lesing i matematikk?. NOLES Forskerseminar 2017: Literacy og dybdelæring. NOLES.
Nilssen, Jannike Hegdal (2016). Lesing i matematikk for ungdomstrinnet. Etterutdanningskurs til lærere. Utdanningsetaten i Oslo.
See all publications
Nilssen, Jannike Hegdal (2015). Vurdering av skriving i alle fag på barnetrinnet. Fagdag for lærere. Nesodden kommune.
Nilssen, Jannike Hegdal (2014). The L1 Teacher´s Challenge: Trying to Integrate the Non-Integrated Textbook and its Companion Website – Just When is Less More?. SEDLL2014: 15th SEDLL2014: Challenges in the Learning of Literature and Language in the Digital Age. International Conference of the Spanish Assoc. of Language.
Nilssen, Jannike Hegdal (2014). Digital Learning Resource Design Without Forgetting Pragmatism: How Can a Creative Writing Course Integrate Different Basic Skills to Optimize Time Efficiency and Learning Outcomes?. ICERI2014, the 7th conference of Education, Research and Innovation. IATED / ICERI2014.
Nilssen, Jannike Hegdal (2013). Possible Qualities of an Unreliable Narrator in both First-Person and Third-Person Narration. Emerging Vectors of Narratology: Toward Consolidation or Diversification?. European Narratology Network, EHESS.
Helland, Frode;Nilssen, Jannike Hegdal (2006). Narrasjonen i Linn Ullmanns Før du sovner : en tolkning med narratologi som metodeverktøy. 102 s. UiO.

(These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete)

Contact information

Phone (office): +47 67 23 70 22
Visiting address: Pilestredet 42, Oslo, Q5036

Website(s)

Feeds

BlogBlog