HiOA has a new name: OsloMet – Oslo Metropolitan University. Find out what this means for you.

menu
search
Norwegian

Publications and research

Dissemination (57)
Berghei, Jan-Tore (2018). Hvordan skal Europas storbyregioner utvikles i framtida?. Bybloggen.
Berghei, Jan-Tore (2018). En hytte på fjellet, en ved sjøen.. og en i byen?. Bybloggen.
See all publications
Berghei, Jan-Tore (2017). Boligkrise og generasjonskløft i Storbritannia. Bybloggen.
Berghei, Jan-Tore (2017). Byutviklingsavtalen: Staten forplikter seg til regional plan for Oslo og Akershus. Bybloggen.
Berghei, Jan-Tore (2017). Tildeling fra Forskningsrådets BYFORSK-program. Bybloggen.
Berghei, Jan-Tore (2017). Flytting: Fortsatt sterk sentralisering i Norge. Bybloggen.
Berghei, Jan-Tore (2017). Ingen har ansvar for unge asylsøkere som forsvinner. viten + praksis.
Berghei, Jan-Tore (2016). Bill.mrk: Kvinner frå byen i fruktbar alder. Bybloggen.
Berghei, Jan-Tore (2016). Kommunene trenger både virkemidler og kunnskap for å nå de mest ekstreme. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Berghei, Jan-Tore (2016). Danish Institute for Parties and Democracy (DIPD) evaluert. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Berghei, Jan-Tore (2016). Mulig med nye standarder i gamle bygg. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Berghei, Jan-Tore (2016). Nepal tar lærdom fra den norske kommunemodellen. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Berghei, Jan-Tore (2016). Lokalisering av statleg verksemd kan hemme klimamål. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Berghei, Jan-Tore (2016). Hvordan forebygges radikalisering i norske kommuner?. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Berghei, Jan-Tore (2016). – Boligmarkedet er et bein i halsen på norske likhetsidealer. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Berghei, Jan-Tore (2016). Skal snu sentrumsdøden i norske kommuner. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Berghei, Jan-Tore (2016). Avtalt selvbosetting av flyktninger – en mulig løsning?. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Berghei, Jan-Tore (2016). Innvandrere i Norge er godt integrerte. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Berghei, Jan-Tore (2016). Hva er helhetlig boligplanlegging?. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Berghei, Jan-Tore (2016). Norsk byforskning er i vekst. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Berghei, Jan-Tore (2016). Bedre nettverk kan få flere innvandrere i jobb. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Berghei, Jan-Tore (2016). Ekstreme levekår former barneranerne. viten + praksis. Vol. 2016.
Berghei, Jan-Tore (2016). Verdens byrom krymper, men Barcelona tar grep. Bybloggen.
Berghei, Jan-Tore (2016). Reguleringsplan for Hauskvartalet er juridisk bindende. Bybloggen.
Berghei, Jan-Tore (2016). Hvor mange parker trenger vi egentlig i byen?. Bybloggen.
Berghei, Jan-Tore (2016). Blir det mindre fattigdom i byene?. Bybloggen.
Berghei, Jan-Tore (2016). Hvordan står det til med Europas byer?. Bybloggen.
Berghei, Jan-Tore;Lid, Stian;Søholt, Susanne (2016). Forebygging av voldelig ekstremisme – Hva er kommunenes rolle?.
Berghei, Jan-Tore (2016). Non-state actors’ involvement in Russia is encouraged - but controlled.
Davies, Jonathan;Aasland, Aadne;Berghei, Jan-Tore (2016). Hierarchies and Networks in the Governance of Russia.
.
.
.
.
.
.

(These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete)

Contact information

Phone (office): +47 67 23 56 44
Phone (mobile): +47 951 13 487
Visiting address: Holbergs gate 1, Oslo, HG426

CV

Website(s)

Other channels

Feeds

BlogBlog

News

Bellona's approach yielding results in public awareness and nuclear safety in Russia: By securing access to information for the public at large, facilitating public participation and pushing for more security, Bellona has made a distinct difference through its readiness to cooperate with the authorities. http://www.nibr.no/en/news/project-news/bellonas-approach-nuclear-safety-russia.aspx