HiOA has a new name: OsloMet – Oslo Metropolitan University. Find out what this means for you.

menu
search
Norwegian

Publications and research

Scientific publications (4) Research reports (5) Dissemination (19)
Bell, Linda;Appel Nissen, Maria;Vindegg, Jorunn (2017). The construction of professional identity in social work: experience, analytical reflection and time. Blom, Bjørn Evertsson, Lars Perlinski, Marek (Red.), Social and caring professions in European welfare states : policies, services and professional practices. Part 1, chap 3. s. 37-51. Policy Press.
Vindegg, Jorunn;Stang, Elisabeth Gording (2016). Utvikling av kritisk refleksjon i barnevernet gjennom evaluering og selvregulering. Norges Barnevern. Vol. 93.
Vindegg, Jorunn (2014). Ubehaget i kunnskapsdebatten. Ohnstad, Anbjørg Rugkåsa, Marianne Ylvisaker, Signe (Red.), Ubehaget i sosialt arbeid. 8. Gyldendal Akademisk.
Vindegg, Jorunn (2009). Evidensbasert sosialt arbeid. Grimen, Harald Terum, Lars Inge (Red.), Evidensbasert profesjonsutøvelse. kapittel 4. s. 63-85. Abstrakt forlag.
Vindegg, Jorunn (2014). Læring I praksis. Evaluering av veiledning/opplæringsprogram for nyutdannede/nyansatte i barneverntjenesten i Bærum kommune. 104 s. HIOA.
Köhler-Olsen, Julia;Larsen, Elisabeth;Storø, Jan;Vindegg, Jorunn;Ulvik, Oddbjørg Skjær (2012). Høringssvar – Forslag til endringer i Lov om barneverntjenester. 10 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Vindegg, Jorunn (2011). Å forstå en familie. Fortellinger som kunnskapskilde i sosialarbeideres profesjonelle yrkesutøvelse. ISBN: 978-82-579-4761-3. 274 s. Høgskolen i Oslo.
Hatlevik, Ida Katrine Riksaasen;Caspersen, Joakim;Nesje, Kjersti;Vindegg, Jorunn (2011). Praksis og teori. En undersøkelse blant undervisningspersonalet ved fem profesjonsutdanninger. 81 s. Høgskolen i Oslo.
Conradi, Hallgerd;Vindegg, Jorunn (2002). Profesjon og fag - sosionomkompetanse i utvikling. 159 s. Seksjonsrådet for sosionomer i Fellesorganisasjonen BSV.
Vindegg, Jorunn;Smeby, Jens-Christian (2017). Students alignment and recontextualization strategies. 3rd International ProPEL Conference 2017. Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings universitet.
Oterholm, Inger;Slettebø, Tor;Vindegg, Jorunn;Henriksen, Øystein;Moe, Anne (2017). Er svaret femårig master-utdanning i barnevernstjenesten? Turnover i barnevernstjenesten er på 30 prosent. Det er alvorlig.. Dagbladet på nett.
Vindegg, Jorunn (2016). Grenser for selvbestemmelse Idealer og realiteter i sosialt arbeid. SPS konferansen 2016 Legitim tvang Kan tvang rettferdiggjøres. Senter for profesjonsstudier.
Vindegg, Jorunn (2016). Kunnskapssyn i sosialt arbeid. Jubileumskonferanse Universitet i Agder. Universitet i Agder.
Vindegg, Jorunn (2016). Utvikling av kritisk refleksjon i barnevernet gjennom evaluering og selvregulering. Samspill mellom forskning, utdanning og praksis til barnets beste. Samarbeidsorganet mellom UHR-sektoren og Bufdir.
Vindegg, Jorunn (2015). Filling the gap between theory and practice. Social work Education in Europe: towards 2015. EASSW.
Vindegg, Jorunn (2013). Innspill:Hva må gjøres med FO?. Fontene.
Vindegg, Jorunn (2013). Hjerneføde:Retten til å vere anleis. Fontene.
Vindegg, Jorunn (2013). Kommentarer til boka I velferdsstatens frontlinje av Jan Messel. Bokbad i anledning FOs 20 årsjubileum. FO.
Heggen, Kåre;Vindegg, Jorunn (2013). Investigating professional knowledge. N-CORP seminar on Social and Medical Professions in European Welfare States. Umeå Universitet.
See all publications
Vindegg, Jorunn (2012). Å forstå en familie. Fortellinger som kunnskapskilde. Ulike tilnærminger i sosialfaglig arbeid med barn og familier. HIOA, IFS Samarbeidsgruppen mellom praksisfelt og høgskolen.
Vindegg, Jorunn (2012). Samtal frän scenen - framtidsfrågor i Norden. Nordisk Barnevernkongress. Allmänna Barnhuset.
Vindegg, Jorunn (2012). How do Social Workers perceive children at risk - understanding and call for action. Joint World Conference on Social Work and Social Development: Action and Impact. IFSW, IASSW, ICSW.
Bergheim, Berit;Vindegg, Jorunn;Julia, Köhler-Olsen (2012). Vil NRK barnets beste?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Vindegg, Jorunn (2009). Hva slags kompetanse trenger barnevernet?. Seminar. Senter for profesjonsstudier.
Vindegg, Jorunn (2007). Barnevernarbeiderens profesjonelle utvikling.Statlig styring eller autonomi i yrkesutøvelsen?. "Hvor går barnevernet?". Praxis Sør.
Vindegg, Jorunn (2007). Om kunnskapsbaserte praksiser og forholdet mellom teori og praksis i barnevernet. Lanseringskonferanse: Utredning av atferdsvansker, omsorgssvikt og mishandling. Universitetsforlaget og Norsk Barnevernsamband.
Vindegg, Jorunn (2006). Hvordan brukes og utvikles kunnskap i vår profesjonelle yrkesutøvelse?. Fagmøte om sosialt arbeid. Sosialtjenesten, Bydel Østensjø, Oslo kommune.
Vindegg, Jorunn (2006). Hvordan brukes og utvikles kunnskap i vår profesjonelle yrkesutøvelse?. Fagmøter om sosialt arbeid. Sosialtjenesten, bydel Østensjø, Oslo kommune.

(These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete)

Contact information

Phone (office): +47 67 23 81 66
Phone (mobile): +47 915 15 864
Visiting address: Stensberggata 26, Oslo, X577