menu
search
Norwegian

Publications and research

(11) Research reports (4) Dissemination (51)
Lødemel, Ivar;Hagen, Kåre (2010). Fattigdomstiåret 2000-2010: Parantes eller ny kurs for velferdsstaten?. Frønes, Ivar Kjølsrød, Lise (Red.), Det norske samfunn. Kapittel. s. 284-308. Gyldendal Akademisk.
Gautun, Heidi;Hagen, Kåre (2010). How do middle-aged employees combine work with caring for elderly parents?. Community, Work and Family. Vol. 13. doi: 10.1080/1366880090336062
Andreassen, Tone Alm;Fimreite, Anne Lise;Hagen, Kåre (2009). Introduksjon: NAV i støpeskjeen: Internsjoner og utfordringer. Tidsskrift for velferdsforskning. 3 s.
Hagen, Kåre (2009). Er en politikkrelevant velferdsforskning egentlig mulig?. Christensen, Johan Nuland, Bjørn Richard Tranøy, Bent Sofus (Red.), Hjernen er alene : institusjonalisering, kvalitet og relevans i norsk velferdsforskning. Kapittel. s. 69-86. Universitetsforlaget.
Fimreite, Anne Lise;Hagen, Kåre (2009). Partnerskapet mellom stat og kommune: Velferdspolitikkens territorielle dimensjon revisited?. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 12.
Hagen, Kåre (2006). EU "soft law" social policy: Sustainable state or institutional deficiency?. From and Sitter (eds), Europe's Nascent State? Public Policy in the European Union. Gyldendal Akademisk.
Sverdrup, Ulf;Hagen, Kåre (2003). Isfrontene tiner i synet på norsk EU-medlemskap. Horisont : næringspolitisk skriftserie. Vol. 4.
Osmundsen, Petter;Schjelderup, Guttorm;Hagen, Kåre;Hagen, Kåre (2000). Personal income taxation under mobility, exogenous and endogenous welfare weights, and asymmetric information. Journal of Population Economics.
Hagen, Kåre (1999). Konkurranseutsetting: Økonomi eller politikk. Bay, Ann-Helén Hagen, K. Riis, Christian Sørensen, Roar (Red.), Konkurranseutsetting av velferdsstaten? Konsekvenser av anbudskonkurranser og fritt forbrukervalg.
Hagen, Kåre (1999). Europeanisation of the Welfare State: A Nordic perspective. Bouget, Denis Palier, Bruno (Red.), Comparing Welfare Systems in Europe. s. 661-690.
See all publications
Hagen, Kåre (1999). Sosialpolitikk - fra norsk velferdsstat til europeisk velferdsmarked. Claes, Dag Harald Tranøy, Bent Sofus (Red.), Utenfor, annerledes og suveren? Norge under EØS-avtalen. Kapittel. Fagbokforlaget.
Grut, Lisbet;Reitan, Jarl;Hem, Karl-Gerhard;Ausen, Dag;Bøthun, Silje;Hagen, Kåre;Svagård, Ingrid Storruste;Vabø, Mia (2013). Veikart for innovasjon av velferdsteknologi. ISBN: 978-82-14-05603-7. 48 s. SINTEF.
Arnesen, Catherine Børve;Hagen, Kåre (2008). Fra vesen til virksomhet: Et tilbakeblikk på erfaringene med fristilte statlige virksomheter. 102 s. Handelshøyskolen BI.
Hagen, Kåre (1999). Norwegian Policy Responsens on Social Policies and Employment. -1 s. ARENA.
Bay, Ann-Helén;Hagen, Kåre;Riis, Christian;Sørensen, Rune (1999). Konkurranseutsetting av velferds-staten? Konsekvenser av anbudskonkurranser og fritt forbrukervalg. Handelshøyskolen BI.
Hagen, Kåre (2016). Innlegg på CIVITA frokost: Den unge eldrebølgen. CIVITA-frokost. CIVITA.
Hagen, Kåre (2016). Den tredje alder. NRK Ekko.
Hagen, Kåre (2016). En traust skolesektor må få fart på IKT-bruken. StatpedMagasinet.
Hagen, Kåre (2016). Landbruk, dugnad og A-en i NAV. Velferd. Sosial trygd, arbeid og helse.
Hagen, Kåre (2016). Trenger vi en EU-kontroll for hjemmet?. Seniorpolitikk.
Hagen, Kåre (2016). NAV må ha gjort noe riktig. MEMU.
Hagen, Kåre (2016). Ny teknologi og inkluderingens dilemma. Velferd. Sosial trygd, arbeid og helse.
Hagen, Kåre (2016). Omstilling og innovasjon i offentlig sektor. Rotaryforedrag. Oslo Rotary.
Hagen, Kåre (2016). Innovasjon og omsorg. Innlegg på interkomunalt seminar om omsorg. Høgskolen i Hamar.
Hagen, Kåre (2016). Hvorfor lykkes vi ikke med å ta i bruk ny teknologi med eksempler fra velferdsteknologi. Arendalsuka. Statped.
See all publications
Hagen, Kåre (2016). Velferdsteknologi og morgendagens omsorg. Rammekonferanse for politikere. Ringsaker kommunestyre.
Hagen, Kåre (2016). Samfunnsutfordringer og velferdsteknologi. Videreutdanning i velferdsteknologi. Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag HiOA.
Hagen, Kåre (2016). Morgendagens omsorg. Folkemøte om innovasjon i helse og omsorgstjenestene. Stange kommune.
Hagen, Kåre (2016). Arbeidsmiljø og karriereløp. Ytringsfrihet og varsling, fagforeningsbevissthet og samfunnspolitikk, omstilling og omorganisering – konsekvenser for arbeidsmiljøet. UNIO - Vestfold.
Hagen, Kåre (2016). Hvor mye tåler vi? Arbeidsmiljø og karriereløp i velferdsstatens yrker. Samling for vernetjenesten i Rogaland fylkeskommune. Rogaland fylkeskommune.
Hagen, Kåre (2016). Erfaringer med omstilling og innovasjon i offentlig sektor. Spekterkonferansen 2016. Spekter.
Hagen, Kåre (2016). Velferdsteknologi. Forum for velferdsteknologi sett utefra, muligheter og handlingsrom. Forum for velferdsteknologi.
Hagen, Kåre (2016). Utfordringer og muligheter i fremtidens omsorgstjenester. Perspektivmeldingsseminaret. Finansdepartementet.
Hagen, Kåre (2016). Innlegg på seminaret: De store fusjonene mellom HiOA og de eksterne instituttene. Seminar. Institutt for statsvitenskap, UiO.
Hagen, Kåre (2015). "Morgendagens omsorg". Er inovasjon løsningen?. Nettverkskonferanse for kommunehelsetjenesten 2016. Gjøvik kommune.
Hagen, Kåre (2015). Indikatorer for velferd. Velferd. Sosial trygd, arbeid og helse. Vol. 104.
Hagen, Kåre (2015). Trygd som smitter. Velferd. Sosial trygd, arbeid og helse. Vol. 104.
Hagen, Kåre (2015). Velferdsstatens utfordringer. Konferanse. Delta - YS.
Hagen, Kåre (2015). Morgendagens demensomsorg. Konferanse. Norsk Sykepleierforbund.
Hagen, Kåre (2015). Aktivitet og demensomsorg. Fagkonferanse. Norsk Sykepleierforbund.
Hagen, Kåre (2015). Teknologi i omsorgstjenestene. Seminar. KS-Innlandet.
Hagen, Kåre (2015). Betingelser for et inkluderende arbeidsliv. Konferanse. Utdanningsforbundet.
Hagen, Kåre (2015). Behovet for arbeidskraft i helse- og omsorgssektoren. Seminar. Kunnskapsdepartementet.
Hagen, Kåre (2015). Omsorgstjenestenes utvikling. Seminar. Statens Seniorråd.
Hagen, Kåre (2015). Velferdsstatens fremtid. Fagkonferanse. VOX.
Hagen, Kåre (2015). Arbeidsinkludering av funksjonshemmede. Fagkonferanse. NAV.
Hagen, Kåre (2015). Velferdsteknologi i omsorgssektoren. Kommunesamling. NAV.
Hagen, Kåre (2015). Velferdsteknologi i omsorgstjenestene. VELTEK 6000. HiOA.
Hagen, Kåre (2014). Samfunnets behov for kloke hoder og flere hender. Kunnskapskonferansen 2014. HiOA.
Hagen, Kåre (2014). Frokostseminar om fremtidens eldreomsorg. Frokostseminar. Norlandia og Spekter.
Hagen, Kåre (2014). Klart for nytt senter. Khrono nettavis.
Hagen, Kåre (2014). 70 år er ingen alder eller. Sykepleien.
Hagen, Kåre (2014). Folkehelse – grenser for offentlig ansvar. Arendalsuka 2014.
Hagen, Kåre (2014). Forberedt kommentar. Er økt bruk av ordinær arbeidsplass mulig og ønskelig for å få til økt arbeidsinkludering? Hva må i så fall til?. Forum for inkluderingskompetanse, NALF og AFI.
Hagen, Kåre (2014). Folkehelse og grenser for offentlig ansvar. Avdelingsseminar. Helsedirektoratet.
Hagen, Kåre (2014). Avtalene om et inkluderende arbeidsliv. En fortid med fremtid?. IA-inspirasjonsdag i Vestfold. NAV arbeidslivsenter i Vestfold.
Hagen, Kåre (2014). Statlig finansiering av omsorgstjenester. Idedugnad - forsøksordning for statlig finansiering av omsorgstjenester. Helsedirektoratet.
Hagen, Kåre (2014). A historical framework for "new welfare of opportunities". Boosting innovation for better a social outcome: proposals for EU policies. European Economic and Social Committee (EESC).
Hagen, Kåre (2014). Innovasjon i helsetjenester. Legemiddeldagen 2014. Apotekerforeningen.
Hagen, Kåre (2014). Næromsorg - den neste "samhandlingsreformen". På tvers-konferansen 2014. HiOA.
Hagen, Kåre (2014). Er yrke blitt tabu?. Magasinet Velferd. Vol. 103.
Hagen, Kåre (2014). Folkehelse for de få. Magasinet Velferd. Vol. 103.
Hagen, Kåre (2011). Er samfunnsvitenskaper virkelig så irrelevant?. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 52.
Gautun, Heidi;Hagen, Kåre (2009). Does the supply of public care services towards the very old affect labour force participarticipation of their children?. The 9th ESA conference "European Society og European societies?". European Sociological Association (ESA).
Gautun, Heidi;Hagen, Kåre (2007). A moral squeeze? Does the supply of public care servicesa towards the very old affect labour participation of their children?. The 7th conference of the European Sociological Association- Conflict, citizenship and Civil Society. ESA (The European Sociological Association).

(These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete)

Contact information

Phone (mobile): +47 952 17 508
Visiting address: Stensberggata 26, Oslo, X375