HiOA has a new name: OsloMet – Oslo Metropolitan University. Find out what this means for you.

menu
search
Norwegian

Publications and research

Scientific publications (11) Research reports (4) Dissemination (80)
Gautun, Heidi;Hagen, Kåre (2010). How do middle-aged employees combine work with caring for elderly parents?. Community, Work and Family. Vol. 13. doi: 10.1080/1366880090336062
Lødemel, Ivar;Hagen, Kåre (2010). Fattigdomstiåret 2000-2010: Parantes eller ny kurs for velferdsstaten?. Frønes, Ivar Kjølsrød, Lise (Red.), Det norske samfunn. Kapittel. s. 284-308. Gyldendal Akademisk.
Andreassen, Tone Alm;Fimreite, Anne Lise;Hagen, Kåre (2009). Introduksjon: NAV i støpeskjeen: Internsjoner og utfordringer. Tidsskrift for velferdsforskning. 3 s.
Hagen, Kåre (2009). Er en politikkrelevant velferdsforskning egentlig mulig?. Christensen, Johan Nuland, Bjørn Richard Tranøy, Bent Sofus (Red.), Hjernen er alene : institusjonalisering, kvalitet og relevans i norsk velferdsforskning. Kapittel. s. 69-86. Universitetsforlaget.
Fimreite, Anne Lise;Hagen, Kåre (2009). Partnerskapet mellom stat og kommune: Velferdspolitikkens territorielle dimensjon revisited?. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 12.
Hagen, Kåre (2006). EU "soft law" social policy: Sustainable state or institutional deficiency?. From and Sitter (eds), Europe's Nascent State? Public Policy in the European Union. Gyldendal Akademisk.
Sverdrup, Ulf;Hagen, Kåre (2003). Isfrontene tiner i synet på norsk EU-medlemskap. Horisont : næringspolitisk skriftserie. Vol. 4.
Osmundsen, Petter;Schjelderup, Guttorm;Hagen, Kåre;Hagen, Kåre (2000). Personal income taxation under mobility, exogenous and endogenous welfare weights, and asymmetric information. Journal of Population Economics.
Hagen, Kåre (1999). Sosialpolitikk - fra norsk velferdsstat til europeisk velferdsmarked. Claes, Dag Harald Tranøy, Bent Sofus (Red.), Utenfor, annerledes og suveren? Norge under EØS-avtalen. Kapittel. Fagbokforlaget.
Hagen, Kåre (1999). Europeanisation of the Welfare State: A Nordic perspective. Bouget, Denis Palier, Bruno (Red.), Comparing Welfare Systems in Europe. s. 661-690.
See all publications
Hagen, Kåre (1999). Konkurranseutsetting: Økonomi eller politikk. Bay, Ann-Helén Hagen, K. Riis, Christian Sørensen, Roar (Red.), Konkurranseutsetting av velferdsstaten? Konsekvenser av anbudskonkurranser og fritt forbrukervalg.
Grut, Lisbet;Reitan, Jarl;Hem, Karl-Gerhard;Ausen, Dag;Bøthun, Silje;Hagen, Kåre;Svagård, Ingrid Storruste;Vabø, Mia (2013). Veikart for innovasjon av velferdsteknologi. ISBN: 978-82-14-05603-7. 48 s. SINTEF.
Arnesen, Catherine Børve;Hagen, Kåre (2008). Fra vesen til virksomhet: Et tilbakeblikk på erfaringene med fristilte statlige virksomheter. 102 s. Handelshøyskolen BI.
Bay, Ann-Helén;Hagen, Kåre;Riis, Christian;Sørensen, Rune (1999). Konkurranseutsetting av velferds-staten? Konsekvenser av anbudskonkurranser og fritt forbrukervalg. Handelshøyskolen BI.
Hagen, Kåre (1999). Norwegian Policy Responsens on Social Policies and Employment. -1 s. ARENA.
Hagen, Kåre (2018). Sympatier, verdier og virkelighet - velferdsbaromteret 2017. Forskningsdagene. HiOA.
Hagen, Kåre (2017). Velferdsteknologi - hva er nå det?. Tidsskrift for omsorgsforskning. Vol. 3. doi: 10.18261/issn.2387-5984-2017-02-05
Hagen, Kåre (2017). Sympatien flyttet fra eldre til unge, særlig enslige forsørgere. Aftenposten.
Hagen, Kåre (2017). Teknologi for en enklere alderdom. Standard Norge.
Hagen, Kåre (2017). Unge eldre må planlegge bedre. NRK Dagsnytt.
Hagen, Kåre (2017). Morgendagens omsorgstjenester. Omsorgstjenester. Oslo kommune.
Hagen, Kåre (2017). Morgendagens velferdsutfordringer. Topplederseminar. Akademikerne.
Hagen, Kåre (2017). Innovasjon og velferdsteknologi. introduksjonsseminar til Velferdsteknologiens ABC. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Akershus.
Hagen, Kåre (2017). "Innovasjon i omsorg": nye løsninger på framtidsutfordringane. Nordhordlandsprosjektet - 2017 - 2020, Saman om velferdsteknologi. Nordhordlandsprosjektet.
Hagen, Kåre (2017). Trenger vi innovasjon innenfor helse og omsorg?. Innovasjon i en helse og omsorgstjeneste. Ringebu kommune.
See all publications
Hagen, Kåre (2017). Morgendagens omsorg. Innovasjon i omsorg. Nord-Fron kommune.
Hagen, Kåre (2017). Morgendagens omsorg. Kommunestyremøte.
Hagen, Kåre (2017). Om verdighet. Om frivillighet - et kompetanseseminar. Folkeakadamiet.
Hagen, Kåre (2017). Den helsepolitiske debatten med vekt på de store velferdspolitiske utfordringene. Spekter-møte. Spekter - sektorråde helse.
Hagen, Kåre (2017). Den opplyste opinion og velferdsstatens paradoks. Magasinet Velferd. Vol. 106.
Hagen, Kåre (2017). Urolig for eldrebølgen. Dagsavisen.
Hagen, Kåre (2017). Velferdsbarometeret 2017. Arendalsuka 2017. HiOA.
Hagen, Kåre (2017). Morgendagens omsorg for morgendagens behov. EVANDOS sommerlunsj. EVANDOS.
Hagen, Kåre (2017). Innovasjon i omsorg. Velferdsteknologikonferanse. Fagnettverket i velferdsteknologi i Helse Fonna m.fl..
Hagen, Kåre (2017). Vår fremtid - eldres rolle. Åpent hus hos KLP-banken. KLP.
Hagen, Kåre (2017). – Vi må bruke samfunnets samlede ressurser bedre. Samfunnsansvar og pragmatisme (Spekter).
Hagen, Kåre (2017). En nordisk modell for helsesektoren?. Legeforeningens landsstyremøte. Den norske legeforeningen.
Hagen, Kåre (2017). Inkluderende arbeidsliv. Ny IA-avtale. KS.
Hagen, Kåre (2017). Morgendagens omsorgstjenester. Kommunestyremøte. Sunndal kommune.
Hagen, Kåre (2017). Morgendagens omsorgstjenester. Allmøte. Ringsaker pensjonistparti.
Hagen, Kåre (2017). Innovasjon i omsorg, og utsikten fra hoppkanten. Kampen i omsorgen. Kirkens Bymisjon.
Hagen, Kåre (2017). Oppvekstrapporten 2017 Økte forskjeller – gjør det noe?. Bendiksen, Stian Carstens Helseth, Sverre Lundgren, Charlotte (Red.), Oppvekstrapporten 2017. Økte forskjeller - gjør det noe?. 9. s. 169-183.
Hagen, Kåre (2017). Morgendagens omsorgstjenester. KRFs Landskonferanse. KRF.
Hagen, Kåre (2017). En vei til bedre velferdstjenester. Magasinet Velferd.
Hagen, Kåre (2016). Den tredje alder. NRK Ekko.
Hagen, Kåre (2016). En traust skolesektor må få fart på IKT-bruken. StatpedMagasinet.
Hagen, Kåre (2016). Landbruk, dugnad og A-en i NAV. Velferd. Sosial trygd, arbeid og helse.
Hagen, Kåre (2016). Trenger vi en EU-kontroll for hjemmet?. Seniorpolitikk.
Hagen, Kåre (2016). NAV må ha gjort noe riktig. MEMU.
Hagen, Kåre (2016). Ny teknologi og inkluderingens dilemma. Velferd. Sosial trygd, arbeid og helse.
Hagen, Kåre (2016). Omstilling og innovasjon i offentlig sektor. Rotaryforedrag. Oslo Rotary.
Hagen, Kåre (2016). Innovasjon og omsorg. Innlegg på interkomunalt seminar om omsorg. Høgskolen i Hamar.
Hagen, Kåre (2016). Hvorfor lykkes vi ikke med å ta i bruk ny teknologi med eksempler fra velferdsteknologi. Arendalsuka. Statped.
Hagen, Kåre (2016). Velferdsteknologi og morgendagens omsorg. Rammekonferanse for politikere. Ringsaker kommunestyre.
Hagen, Kåre (2016). Samfunnsutfordringer og velferdsteknologi. Videreutdanning i velferdsteknologi. Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag HiOA.
Hagen, Kåre (2016). Morgendagens omsorg. Folkemøte om innovasjon i helse og omsorgstjenestene. Stange kommune.
Hagen, Kåre (2016). Arbeidsmiljø og karriereløp. Ytringsfrihet og varsling, fagforeningsbevissthet og samfunnspolitikk, omstilling og omorganisering – konsekvenser for arbeidsmiljøet. UNIO - Vestfold.
Hagen, Kåre (2016). Hvor mye tåler vi? Arbeidsmiljø og karriereløp i velferdsstatens yrker. Samling for vernetjenesten i Rogaland fylkeskommune. Rogaland fylkeskommune.
Hagen, Kåre (2016). Erfaringer med omstilling og innovasjon i offentlig sektor. Spekterkonferansen 2016. Spekter.
Hagen, Kåre (2016). Velferdsteknologi. Forum for velferdsteknologi sett utefra, muligheter og handlingsrom. Forum for velferdsteknologi.
Hagen, Kåre (2016). Utfordringer og muligheter i fremtidens omsorgstjenester. Perspektivmeldingsseminaret. Finansdepartementet.
Hagen, Kåre (2016). Innlegg på seminaret: De store fusjonene mellom HiOA og de eksterne instituttene. Seminar. Institutt for statsvitenskap, UiO.
Hagen, Kåre (2016). Innlegg på CIVITA frokost: Den unge eldrebølgen. CIVITA-frokost. CIVITA.
Hagen, Kåre (2015). "Morgendagens omsorg". Er inovasjon løsningen?. Nettverkskonferanse for kommunehelsetjenesten 2016. Gjøvik kommune.
Hagen, Kåre (2015). Indikatorer for velferd. Velferd. Sosial trygd, arbeid og helse. Vol. 104.
Hagen, Kåre (2015). Trygd som smitter. Velferd. Sosial trygd, arbeid og helse. Vol. 104.
Hagen, Kåre (2015). Velferdsstatens utfordringer. Konferanse. Delta - YS.
Hagen, Kåre (2015). Morgendagens demensomsorg. Konferanse. Norsk Sykepleierforbund.
Hagen, Kåre (2015). Aktivitet og demensomsorg. Fagkonferanse. Norsk Sykepleierforbund.
Hagen, Kåre (2015). Teknologi i omsorgstjenestene. Seminar. KS-Innlandet.
Hagen, Kåre (2015). Betingelser for et inkluderende arbeidsliv. Konferanse. Utdanningsforbundet.
Hagen, Kåre (2015). Behovet for arbeidskraft i helse- og omsorgssektoren. Seminar. Kunnskapsdepartementet.
Hagen, Kåre (2015). Omsorgstjenestenes utvikling. Seminar. Statens Seniorråd.
Hagen, Kåre (2015). Velferdsstatens fremtid. Fagkonferanse. VOX.
Hagen, Kåre (2015). Arbeidsinkludering av funksjonshemmede. Fagkonferanse. NAV.
Hagen, Kåre (2015). Velferdsteknologi i omsorgssektoren. Kommunesamling. NAV.
Hagen, Kåre (2015). Velferdsteknologi i omsorgstjenestene. VELTEK 6000. HiOA.
Hagen, Kåre (2014). Forberedt kommentar. Er økt bruk av ordinær arbeidsplass mulig og ønskelig for å få til økt arbeidsinkludering? Hva må i så fall til?. Forum for inkluderingskompetanse, NALF og AFI.
Hagen, Kåre (2014). Folkehelse og grenser for offentlig ansvar. Avdelingsseminar. Helsedirektoratet.
Hagen, Kåre (2014). Avtalene om et inkluderende arbeidsliv. En fortid med fremtid?. IA-inspirasjonsdag i Vestfold. NAV arbeidslivsenter i Vestfold.
Hagen, Kåre (2014). Statlig finansiering av omsorgstjenester. Idedugnad - forsøksordning for statlig finansiering av omsorgstjenester. Helsedirektoratet.
Hagen, Kåre (2014). A historical framework for "new welfare of opportunities". Boosting innovation for better a social outcome: proposals for EU policies. European Economic and Social Committee (EESC).
Hagen, Kåre (2014). Innovasjon i helsetjenester. Legemiddeldagen 2014. Apotekerforeningen.
Hagen, Kåre (2014). Næromsorg - den neste "samhandlingsreformen". På tvers-konferansen 2014. HiOA.
Hagen, Kåre (2014). Er yrke blitt tabu?. Magasinet Velferd. Vol. 103.
Hagen, Kåre (2014). Folkehelse for de få. Magasinet Velferd. Vol. 103.
Hagen, Kåre (2014). Samfunnets behov for kloke hoder og flere hender. Kunnskapskonferansen 2014. HiOA.
Hagen, Kåre (2014). Frokostseminar om fremtidens eldreomsorg. Frokostseminar. Norlandia og Spekter.
Hagen, Kåre (2014). Klart for nytt senter. Khrono nettavis.
Hagen, Kåre (2014). 70 år er ingen alder eller. Sykepleien.
Hagen, Kåre (2014). Folkehelse – grenser for offentlig ansvar. Arendalsuka 2014.
Hagen, Kåre (2011). Er samfunnsvitenskaper virkelig så irrelevant?. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 52.
Gautun, Heidi;Hagen, Kåre (2009). Does the supply of public care services towards the very old affect labour force participarticipation of their children?. The 9th ESA conference "European Society og European societies?". European Sociological Association (ESA).
Gautun, Heidi;Hagen, Kåre (2007). A moral squeeze? Does the supply of public care servicesa towards the very old affect labour participation of their children?. The 7th conference of the European Sociological Association- Conflict, citizenship and Civil Society. ESA (The European Sociological Association).

(These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete)

Contact information

Phone (mobile): +47 952 17 508
Visiting address: Stensberggata 26, Oslo, X375