HiOA has a new name: OsloMet – Oslo Metropolitan University. Find out what this means for you.

menu
search
Norwegian

Field of study

Academic disciplines Economics Subject areas Housing Urban studies Social housing Housing economics Program evaluation

Publications and research

Scientific publications (5) Research reports (8) Dissemination (40) HiOA Publications (2)
Aarland, Kristin;Reid, Carolina (2018). Homeownership and Residential Stability: Does Tenure Really Make a Difference?. International journal of housing policy. doi: 10.1080/19491247.2017.1397927
Aarland, Kristin;Osland, Liv Aileen;Gjestland, Arnstein (2017). Do area-based intervention programs affect house prices? A quasi-experimental approach. Journal of Housing Economics. Vol. 37. doi: 10.1016/j.jhe.2017.05.002
Aarland, Kristin;Suomenrinne-Nordvik, Viggo (2010). Eierlinjen i norsk boligpolitikk - tar boligeiere på seg for stor risiko?. Økonomi & politik. Vol. 4.
Aarland, Kristin;Nordvik, Viggo (2009). On the Path to Homeownership: Money, Family Composition and Low-income Households. Housing Studies. Vol. 24. doi: 10.1080/02673030802547439
Aarland, Kristin;Davis, James C.;Henderson, J. Vernon;Ono, Yukako (2007). Spatial Organization of Firms: The Decision to Split Production and Administration. The Rand Journal of Economics. Vol. 38.
Astrup, Kim;Monkerud, Lars Christian;Ruud, Marit Ekne;Aarland, Kristin (2016). Kommunenes praktisering av startlånsordningen - Effekter av den nye forskriften. ISBN: 978-82-8309-097-0. 206 s. By- og regionforskningsinstituttet NIBR.
Astrup, Kim Christian;Barlindhaug, Rolf;Aarland, Kristin;Monkerud, Lars Christian;Ruud, Marit Ekne (2015). Hva er god startlånpraksis? Kommunenes praksis før forskriftsendringen. ISBN: 978-82-8309-045-1. 141 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Christiansen, Øivin;Bakketeig, Elisiv;Skilbred, Dag Tore;Madsen, Christian;Havnen, Karen J Skaale;Aarland, Kristin;Backe-Hansen, Elisabeth (2015). Forskningskunnskap om barnevernets hjelpetiltak.. ISBN: 978-82-92970-89-8. 242 s. RKBU Vest, Uni Research Helse.
Løvgren, Mette;Aarland, Kristin;Aamodt, Hilde Anette;Winsvold, Aina Iren;Backe-Hansen, Elisabeth (2014). Til god hjelp for mange: Evaluering av Losprosjektet. ISBN: 978-82-7894-520-9. 177 s. NOVA.
Aarland, Kristin;Astrup, Kim Christian (2013). Økonomisk risiko og boligeie. ISBN: 978-82-8309-005-5. 168 s. NIBR.
Nordlund, Kristina Rolstad;Munthe-Kaas, Heather Menzies;Noonan, Eamonn;Smedslund, Geir;Hammerstrøm, Karianne Thune;Wollscheid, Sabine;Aarland, Kristin (2013). Fra leie til eie: Effekter av tiltak som har som mål å få flere lavinntektshusholdninger inn i eiermarkedet. ISBN: 978-82-8121-528-3. 124 s. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.
Aarland, Kristin (2012). Eieretablering blant hushold med lave inntekter. Sluttrapport til Husbanken for prosjektet Effekter av boligsosiale virkemidler på individnivå - fokus på eieretablering. ISBN: 978-82-7894-444-8. 127 s. NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.
Aarland, Kristin;Nordvik, Viggo (2008). Boligeie blant husholdninger med lave inntekter. ISBN: 978-82-7894-291-8. 86 s. NOVA.
Aarland, Kristin (2018). Langtidseffekter av startlånet. Fagseminar om startlånet. KMD og Husbanken.
Aarland, Kristin;Nordvik, Viggo;Galster, George;Santiago, Anna Maria (2018). How does the housing career experienced during childhood affect early adult outcomes? Evidence from sibling comparisons in Norway. Lunsjseminar. Frisch.
Aarland, Kristin;Sandlie, Hans Christian (2017). Unge sliter med å få seg bolig, hevder politikerne. nrk.no.
Aarland, Kristin (2017). Ung + Oslo = sant? Unges etableringsmuligheter på boligmarkedet i Oslo: nå, før og i fremtiden.. Kveldsmøte om boligpolitikk. Tankesmien Agenda og DnB.
Aarland, Kristin (2017). En umulig boligdrøm. Dagsavisen.
Aarland, Kristin;Reid, Carolina (2017). Homeownership and Residential Stability: Does Tenure Really Make a Difference?. Norsk Bolig- og Urbanforskning. Senter for Velferds- og Arbeidslivsforskning.
Aarland, Kristin (2017). Nytt klasseskille i boligmarkedet? Er det boligpolitisk usosialt at det eneste rette er å eie bolig?. NEF Boligmarkedet. Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF).
Aarland, Kristin (2016). Fikk råd til drømmen. Dine penger.
Aarland, Kristin (2016). Kjøpte bolig sammen, fikk råd til drømmen. VG.
Aarland, Kristin;Reid, C (2016). Homeownership and Housing Outcomes: Does Tenure Really Make a Difference?. Association for Public Policy Analysis & Management 38th Annual Fall Research Conference. Association for Public Policy Analysis & Management.
See all publications
Aarland, Kristin;Osland, Liv Aileen;Gjestland, Arnstein (2016). Do Area-Based Intervention Programs Affect House Prices? A Quasi-experimental Approach. Western Regional Science Association 55th Annual Meeting. Western Regional Science Association.
Aarland, Kristin;Reid, C (2016). Homeownership and Housing Outcomes: Does Tenure Really Make a Difference?. 46th Annual Conference of the Urban Affairs Association. Urban Affairs Association.
Aarland, Kristin;Osland, Liv Aileen;Gjestland, Arnstein (2015). Do Area-based Intervention Programs Affect House Prices? A Quasi-experimental Approach. Lunch Speaker Series. IURD, University of California, Berkeley.
Aarland, Kristin (2015). Does feeling at home mean owning a home? Exploring the intra-immigrant homeownership gap in Norway. European Network for Housing Research Annual Conference. European Network for Housing Research.
Aarland, Kristin (2015). Økonomisk risiko og boligeie. Fagdag Startlån. Husbanken Region Hammerfest.
Aarland, Kristin (2015). Startlån: Hvordan balansere bankfaglige og boligsosiale hensyn?. Internseminar Startlån. Husbanken Region Øst.
Aarland, Kristin (2015). Startlånet etter forskriftsendringen - et risikoprosjekt?. Nettverksmøte i Kompetansenettverk Startlån.
Aarland, Kristin;Osland, Liv Aileen;Gjestland, Arnstein (2015). Do Area-based Intervention Programs Affect House Prices? A Quasi-experimental Approach. ENHR Housing Economics. NOVA, Høyskolen i Oslo og Akershus.
Aarland, Kristin (2014). Startlån: Hvordan balansere bankfaglige og boligsosiale hensyn?. Boligsosial konferanse. Velferdsetaten i Oslo kommune.
Aarland, Kristin (2014). Hvor skal de fattige bo?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Aarland, Kristin (2014). Startlån som boligsosialt virkemiddel - nå og fremover?. Lindorffkonferansen 2014, Fagdag for offentlig sektor. Lindorff AS.
Aarland, Kristin;Astrup, Kim Christian;Johannessen, Katja (2014). Nytt klasseskille i boligmarkedet?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Aarland, Kristin;Astrup, Kim Christian (2014). Økonomisk risiko ved kjøp og eie av bolig - virkemidler og sikkerhetsnett. BOLIGFRAMSKAFFELSE - økonomi, risiko og risikohåndtering. Husbanken Region Øst.
Aarland, Kristin;Astrup, Kim Christian (2014). Økonomisk risiko og boligeie. Lanseringskonferanse 2014: Smakebiter fra ny boligforskning. Husbanken og Kommunal- og Moderniseringsdepartementet.
Aarland, Kristin;Astrup, Kim Christian (2014). Staten strammer inn på startlånet. Eiendomsmegleren.
Aarland, Kristin (2014). Eieretablering blant hushold med lave inntekter. Husbankens Kunnskapsmøte: Utfordringer og muligheter for unge og vanskeligstilte på boligmarkedet. Husbanken.
Aarland, Kristin;Astrup, Kim Christian (2014). Who will catch me if I fall? The Public safety net of homeowners. ENHR Housing Economics.
Aarland, Kristin;Astrup, Kim Christian (2014). Økonomisk risiko og boligeie. Kommunale boligadministrasjoners landsråds boligkonferanse. Kommunale boligadministrasjoners landsråd.
Aarland, Kristin;Astrup, Kim Christian (2014). Er norske boligeiere risikoutsatte?. Eiendomsmegleren.
Aarland, Kristin;Sandlie, Hans Christian (2014). Berit Irene Nordahl (red.) Boligmarked og Boligpolitikk. Akademika Forlag 2012. Sosiologisk Tidsskrift. Vol. 22.
Nordvik, Viggo;Aarland, Kristin (2013). Lettvint om startlån. Dagens næringsliv.
Aarland, Kristin;Nordvik, Viggo (2013). Harde fakta?. Dagens næringsliv.
Nordvik, Viggo;Aarland, Kristin (2013). Skyter over mål. Dagens næringsliv.
Aarland, Kristin (2012). Boligpolitiske utfordringer. Norsk boligpolitikk i forandring. NOVA.
Aarland, Kristin (2012). Virkemidler i den norske boligpolitikken. Boligkonferanse. LO Oslo og LO Akershus.
Aarland, Kristin (2012). Utfordringer i boligpolitikken. Boligdebatt. Progressiv.
Aarland, Kristin (2012). Effekter av boligsosiale virkemidler på individnivå. Etablering av vanskeligstilte i eide boliger. Husbanken.
Aarland, Kristin (2012). En modell for vurdering av eierskapspotensialet blant lavinntektsgrupper og vanskeligstilte på boligmarkedet. Kommunal boligforvaltning: Boliger for fremtiden. Norsk Kommunalteknisk Forening.
Aarland, Kristin (2012). En modell for vurdering av eierskapspotensialet blant lavinntektsgrupper og vanskeligstilte på boligmarkedet. Husbankens Kunnskapsmøte. Husbanken.
Aarland, Kristin (2012). The sustainability of low income homeownership: A counterfactual simulation. ENHR Annual Conference. ENHR.

(These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete)

Contact information

Phone (mobile): +47 410 72 749
Visiting address: Stensberggata 26, Oslo, X371