HiOA has a new name: OsloMet – Oslo Metropolitan University. Find out what this means for you.

menu
search
Norwegian

Publications and research

Scientific publications (5) Dissemination (39)
Bustos, Marcela Montserrat Fonseca (2017). Love and the Nuclear Family in the Kindergarten: Critical Analysis of Heteronormativitys.. Smith, Kyle Alexander, Kate Campbell, Sheralyn (Red.), Feminism(s) in Early Childhood. Using Feminist Theories in Research and Practice.. 9. s. 105-117. Springer Nature.
Otterstad, Ann Merete;Bustos, Marcela Montserrat Fonseca;Andersen, Camilla Eline (2016). Reconfiguring quality: Experimentint/t(h)ing with quality as matter in Norwegian early childhood education and care. Cannella, Gaile S. Pérez, Michelle Salazar Lee, I-Fang (Red.), Critical Examinations of Quality in Early Education and Care. Regulation, Disqualification, and Erasure.. Chapter Seven. s. 123-137. Peter Lang Publishing Group.
Bustos, Marcela Montserrat Fonseca (2011). Heteronormalisering i barnehagen. Otterstad, Ann Merete Rhedding-Jones, Jeanette (Red.), Barnehagepedagogiske diskurser. Kapittel 10. s. 158-171. Universitetsforlaget.
Bustos, Marcela Montserrat Fonseca (2009). Hvor kommer du egentlig fra? Problematiseringer av språklige konstruksjoner av virkeligheter. Fajersson, Karin Elise Karlsson, Eivind Becher, Aslaug Andreassen Otterstad, Ann Merete (Red.), Grip sjansene! Profesjonskompetanse, barn og kulturelt mangfold. Kapittel. s. 43-52. Cappelen Damm Akademisk.
Hilmo, Inger;Bustos, Marcela Montserrat Fonseca;Kaarby, Karen Marie Eid;Osnes, Heid;Holter, Kari (2008). Friluftsliv i barnehagen: på jakt etter mangfold og muligheter. Otterstad, Ann Merete (Red.), Profesjonsutøvelse og kulturelt mangfold: fra utsikt til innsikt. Kapittel. s. 279-295. Universitetsforlaget.
Bustos, Marcela Montserrat Fonseca (2017). Danning til demokrati. Barnehagestevnet 2017 Steinerbarnehagene i Norge: Oppdragelse til frihet.
Bustos, Marcela Montserrat Fonseca (2017). Demokratiske øyeblikk i barnehagens hverdagsliv. Verdiarbeid i barnehagen. Forskningsdagene: Bestill en LUI-forsker 2017.
Bustos, Marcela Montserrat Fonseca (2016). Class management for democracy in diverse classroom. Joint taff training workshop and transnational management meeting. Teacher Well Being and Diversity (Erasmus + project).
Bustos, Marcela Montserrat Fonseca (2016). Lærerprofesjonalitet i den mangfoldige barnehagen og skolen: profesjonsutvikling gjennom kritisk refleksjon. Lærerprofesjonalitet i den mangfoldige barnehagen og skolen. Høgskolen i Hedmark.
Bustos, Marcela Montserrat Fonseca (2016). Analysing data after the crisis of representation. Performing Methodologies in Early Years Research (PMEYR). Barnehagelærerutdanningen ved HiOA og PMEYR.
Bustos, Marcela Montserrat Fonseca (2015). Kompetanse for mangfold - kompetanse om de mangfoldige?. Kompetanse for Mangfold. Høgskolen i Oslo og Akershus, LUI.
Bustos, Marcela Montserrat Fonseca (2015). Competence for diversity/competence about the other. 23rd International Reconceptualizing Early Childhood Education Conference 2015. Reconceptualizing Early Childhood Education.
Bustos, Marcela Montserrat Fonseca (2014). Researching minority identities: reflections on methodological challenges and possibilities. 22nd International Reconceptualizing Early Childhood Education Conference Spaces of resistance: Histories and futures. Reconceptualizing Early Childhood Education (RECE).
Bustos, Marcela Montserrat Fonseca;Hagen, Anikke (2014). Storytelling in early childhood education. Etterutdanningskonferanse for barnehageansatte. Internasjonaliseringsprosjekt HiOA.
See all publications
Sandvik, Ninni;Otterstad, Ann Merete;Bustos, Marcela Montserrat Fonseca;Bloch, Mimi;Lenz Taguchi, Hillevi;Osgood, Jayne (2014). Editorial. Reconceptualizing Educational Research Methodology (RERM). Vol. 5.
Bustos, Marcela Montserrat Fonseca (2013). Hva kan verden lære oss om oss selv? Hva kan små barn lære om verden?. Forut seminar: hva kan små barn lære om verden?. Forut.
Bustos, Marcela Montserrat Fonseca (2013). Hva kan verden lære oss om oss selv? - en kritisk refleksjon omkring de heldige. Forut seminar: hva kan små barn lære om verden?. Forut.
Bustos, Marcela Montserrat Fonseca (2013). Må velge bort venner. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 1 s.
Bustos, Marcela Montserrat Fonseca (2013). Eventyr i barnehagen. VG : Verdens gang.
Bustos, Marcela Montserrat Fonseca (2013). Discursive Constructions of Linguistic Minority Early Childhood Teacher Students: A Policy Analysis. 21st international Reconceptualizing Early Childhood Education Conference 2013. Reconceptualizing Early CHildhood Education network.
Otterstad, Ann Merete;Bustos, Marcela Montserrat Fonseca (2012). Mangfold, Inkludering og flerkulturell pedagogikk. Grorud Bydel.
Andersen, Camilla Eline;Otterstad, Ann Merete;Bustos, Marcela Montserrat Fonseca (2011). AssembLAGE: re-narrativising Norwegian representations of cultural diversities and complexities . International Critical Childhood Studies Collaborative. International Critical Childhood Studies Collaborative.
Bustos, Marcela Montserrat Fonseca (2011). ExperimenTHING: Intra-actions in an assemblage of policy documents, linguistic minority student in early childhood teacher education and early childhood practices. Reconceptualizing Early Childhood Education (RECE).
Bustos, Marcela Montserrat Fonseca (2011). Positionings: 'Linguistic minorities' in Early Childhood Teacher Education in Norway. Seventh International Congress of Qualitative Inquiry.
Otterstad, Ann Merete;Bustos, Marcela Montserrat Fonseca (2011). Re-narrativizing the Norwegian assemblage - experimenTHING with the forthcoming revised early childhood teacher education curriculum plan. Seventh International Congress of Qualitative Inquiry. University of Illinois at Urbana- Champaign, USA.
Bustos, Marcela Montserrat Fonseca (2010). Å tenke mangfold om igjen: praksis og veiledning av studenter. Etterutdanningsdag for styrere og øvingslærere ved Avdeling for Lærerutdanning og Internasjonale Studier, Høgskolen i Oslo. LUI, Høgskolen i Oslo.
Bustos, Marcela Montserrat Fonseca (2010). Språk i en foranderlig barnehagehverdag: å tenke mangfold om igjen. Personalseminar i Gulldalen barnehage. Gulldalen barnebage.
Bustos, Marcela Montserrat Fonseca (2010). Med ondt skal ondt fordrives?. Klassekampen.
Bustos, Marcela Montserrat Fonseca (2010). Hijab i barnehagen. VG : Verdens gang.
Bustos, Marcela Montserrat Fonseca (2010). Ethnic diversity as appearance: rethinking 'the other' in Norwegian policy documents on early childhood education and care. 18th annual international Reconceptualizing Early Childhood Education (RECE) conference: Language, culture, and power.. Reconceptualizing Early Childhood Education (RECE).
Bustos, Marcela Montserrat Fonseca;Otterstad, Ann Merete (2010). Om å forstå ny praksis på en ny måte. Pedagogisk Bokorm.
Andersen, Camilla Eline;Angell, Mona-Lisa;Becher, Aslaug Andreassen;Bustos, Marcela Montserrat Fonseca;Otterstad, Ann Merete;Pope, Liv Alice;Syed, Bushra Fatima (2009). Hope in Norway: Resisiting the Monocultural With Children and Adults. Presented in a collective performance together with Camilla Eline Andersen, Mona-Lisa Angell, Aslaug Andreassen Becker, Ann Merete Otterstad, Liv Alice Pope, Bushra Fatma Syed. 17th Annual International Reconceptualizing Early Childhood Education (RECE) Conference: Pedagogies of Hope: Reconceptualising Research, Policy and Practice Israel, Bethlehem.
Andersen, Camilla Eline;Angell-Jacobsen, Mona-Lisa;Becher, Aslaug Andreassen;Bustos, Marcela Montserrat Fonseca;Otterstad, Ann Merete;Pope, Liv Alice;Syed, Bushra Fatima (2009). Hope in Norway: Resiting the monocultural with children and adults (Presented in a collective performance). Reconceptualizing Early Childhood Education Confernece, 17th annual conference 'Pedagogy of hope'. RECE.
Bustos, Marcela Montserrat Fonseca (2009). Hope in Norway: Resisiting the Monocultural With Children and Adults. Presented in a collective performance together with Camilla Eline Andersen, Mona-Lisa Angell, Aslaug Andreassen Becker, Ann Merete Otterstad, Liv Alice Pope, Bushra Fatma Syed. 17th Annual International Reconceptualizing Early Childhood Education (RECE) Conference: Pedagogies of Hope: Reconceptualising Research, Policy and Practice. Reconceptualising Early Childhood Education (RECE).
Bustos, Marcela Montserrat Fonseca;Lilletvedt, Sissel (2009). The non-articulated assumptions of whiteness: deconstructing early childhood educational representations. 19 th EECERA (European Early Childhood Education Research Association) Annual Conference: Diversities in early childhood education. European Early Childhood Education Research Association.
Bustos, Marcela Montserrat Fonseca (2008). Alternative lesninger: Tilnærminger til kunnskapsutvikling. Første steg. Vol. 5.
Bustos, Marcela Montserrat Fonseca (2008). Virkeligheten VirkelighetER: Om å konstruere normalisering og avvik i barnehagene. Likeverdig opplæring i praksis – språklig mangfold og likeverd. Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring / NAFO.
Bustos, Marcela Montserrat Fonseca (2008). Kritiske lesninger av Rammeplanen: rekonseptualiseringer av Konstruksjoner av ”vi” og ”de andre”. Lærermangfold i en flerkulturell skole – utfordringer og muligheter for lærerutdanningen. Høgskolen i Hedmark.
Bustos, Marcela Montserrat Fonseca (2007). Virkeligheten VirkelighetER: Heteronormalisering som kritisk tema i barnehagefaglige teorier og praksiser. 122 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Hilmo, Inger;Holter, Kari;Kaarby, Karen Marie Eid;Osnes, Heid;Bustos, Marcela Montserrat Fonseca (2007). Barn i natur i et flerkulturelt pespektiv. Arenakonferanse: Barndommer i et flerkulturelt samfunn - profesjoners handlings- og forståelsesmønstre. Arena for et flerkulturelt samfunn, Høgskolen i Oslo.
Otterstad, Ann Merete;Bustos, Marcela Montserrat Fonseca (2005). Questioning voices in decolonizing research methodology. 13th Conference. Language(s) in Childhoods. Reconceptualising Early Childhood..

(These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete)

Contact information

Phone (office): +47 67 23 75 25
Phone (mobile): +47 913 59 478
Visiting address: Pilestredet 42, Oslo, Q3013