menu
search
Norwegian

Svenn-Erik Mamelund

Research Professor

About

Research groups

Work inclusion

Publications and research

(35) Research reports (20) Dissemination (93) HiOA Publications (1)
Bergene, Ann Cecilie;Mamelund, Svenn-Erik (2017). Fit for fight? A cross-sectional study of union apathy in Norway. Economic and Industrial Democracy. Vol. 38. doi: 10.1177/0143831X14566889
Burger, Andrew;Reither, Eric;Hofmann, Erin;Mamelund, Svenn-Erik (2017). The Influence of Hispanic Ethnicity and Nativity Status on 2009 H1N1 Pandemic Vaccination Uptake in the United States. Journal of Immigrant and Minority Health. doi: 10.1007/s10903-017-0594-4
Mamelund, Svenn-Erik;Haneberg, Bjørn;Mjaaland, Siri (2017). The strength and vulnerability of school-age children. Demographic Research. Vol. 36. doi: 10.4054/DemRes.2017.36.63
Mamelund, Svenn-Erik (2017). Profiling a Pandemic. Who were the victims of the Spanish flu?. Natural History.
Drange, Ida;Bernstrøm, Vilde Hoff;Mamelund, Svenn-Erik (2017). Are you moving up or falling short? An inquiry of skills-based variation in self-perceived employability among Norwegian employees. Work, Employment and Society.
Mamelund, Svenn-Erik;Haneberg, Bjørn;Mjaaland, Siri (2016). A Missed Summer Wave of the 1918-1919 Influenza Pandemic: Evidence From Household Surveys in the United States and Norway. Open Forum Infectious Diseases. Vol. 3. 6 s. doi: 10.1093/ofid/ofw040
Enehaug, Heidi;Gamperiene, Migle;Mamelund, Svenn-Erik (2016). Individual and organizational well-being when workplace conflicts are on the agenda. A mixed methods study. Nordic Journal of Working Life Studies. Vol. 6. doi: 10.19154/njwls.v6i1.4911
Enehaug, Heidi;Mamelund, Svenn-Erik (2014). How do restructuring processes influence low- and unskilled immigrant and non-immigrant workers and their managers in a Norwegian hospital?. Nordic Journal of Working Life Studies. Vol. 4.
Enehaug, Heidi;Mamelund, Svenn-Erik (2014). Omstilling og mangfold – en utfordrende kombinasjon. Arbeidervern.
See all publications
Mamelund, Svenn-Erik;Sattenspiel, Lisa;Dimka, Jessica (2013). Influenza-Associated Mortality during the 1918-1919 Influenza Pandemic in Alaska and Labrador: A comparison. Social science history. Vol. 37. doi: 10.1215/01455532-2074420
Sattenspiel, Lisa;Mamelund, Svenn-Erik (2013). Cocirculating Epidemics, Chronic Health Problems, And Social Conditions in Early 20th Century Labrador and Alaska. Annals of Anthropological Practice. Vol. 36. doi: 10.1111/napa.12011
Mamelund, Svenn-Erik (2012). Fertility fluctuations in Times of War and Pandemic Influenza. Journal of Infectious Diseases. Vol. 206. doi: 10.1093/infdis/jis315
Reneflot, Anne;Mamelund, Svenn-Erik (2012). The association between marital status and psychological well-being in Norway. European Sociological Review. Vol. 28. doi: 10.1093/esr/jcq069
Mamelund, Svenn-Erik (2011). Geography may explain adult mortality from the 1918-20 influenza pandemic. Epidemics. Vol. 3. doi: 10.1016/j.epidem.2011.02.001
Mamelund, Svenn-Erik;Bergsaker, Marianne A Riise (2011). Vaccine history, gender and influenza vaccination in a household context. Vaccine. Vol. 29. doi: 10.1016/j.vaccine.2011.10.035
Stefanoff, Pawel;Mamelund, Svenn-Erik;Robinson, Mary;Netterlid, Eva;Tuells, Jose;Bergsaker, Marianne A Riise;Heijbel, Harald;Yarwood, Joanne (2010). Tracking parental attitudes on vaccination across European countries: The Vaccine Safety, Attitudes, Training and Communication Project (VACSATC). Vaccine. Vol. 28. doi: 10.1016/j.vaccine.2010.06.009
Mamelund, Svenn-Erik;Storsæter, Jann;Haugen, Inger Lise;Ege, Maren Stapnes;Bergsaker, Marianne A Riise (2009). Clinical efficiency after one dose of Pandemrix in Norway. BMJ (British Medical Journal). Vol. 339. doi: http://www.bmj.com/rapid-response/2011/11/02/clinical-efficiency-after-one-dose-pandemrix-norway
Mamelund, Svenn-Erik (2008). Influenza, Historical. Heggenhougen, Harald Kristian Quah, Stella R. (Red.), International Encyclopedia of Public Health. Influenza. s. 597-609. Elsevier.
Mamelund, Svenn-Erik (2008). Social factors, mortality and the Spanish influenza in Kristiania 1918-19. Østreng, Willy (Red.), Complexity: Interdisciplinary Communications 2006/2007. -. s. 106-109.
Mamelund, Svenn-Erik (2006). A socially neutral disease? Individual social class, household wealth and mortality from Spanish influenza in two socially contrasting parishes in Kristiania 1918-19. Social Science and Medicine. Vol. 62. doi: 10.1016/j.socscimed.2005.06.05
Mamelund, Svenn-Erik (2005). Vi lever dobbelt så lenge som i 1840: Hvor gamle vil vi bli i fremtiden?. Økonomisk forum. Vol. 59.
Mamelund, Svenn-Erik (2005). Spanskesyken rammet sosialt skjevt. Samfunnsspeilet : Tidsskrift om levekår og livsstil. Vol. 19.
Mamelund, Svenn-Erik (2004). Can the Spanish Influenza Pandemic of 1918 Explain the Baby Boom of 1920 in Neutral Norway?. Population. Vol. 59.
Mamelund, Svenn-Erik (2004). The Spanish influenza pandemic of 1918-19: New perspectives. Population and Development Review. Vol. 30.
Mamelund, Svenn-Erik (2003). Spanish Influenza Mortality of Ethnic Minorities in Norway 1918-1919. European Journal of Population. Vol. 19.
Mamelund, Svenn-Erik (2001). Vedlegg 1 Bakgrunn. V1.1 Noen viktige hendelser i dette århundret. Nasjonal beredskapsplan for pandemisk influensa. s. 27-34.
Mamelund, Svenn-Erik (2001). Mortality and life expectancy in Rendalen and Norway 1770-1900: period and cohort perspectives. Scandinavian Population Studies. Vol. 12.
Mamelund, Svenn-Erik;Iversen, Bjørn G. (2000). Sykelighet og dødelighet ved pandemisk influensa i Norge. Tidsskrift for Den norske legeforening. Vol. 130.
Mamelund, Svenn-Erik (1999). Spanskesyken i Norge: Kostnadene og konsekvensene. Samfunnsspeilet : Tidsskrift om levekår og livsstil. Vol. 13.
Mamelund, Svenn-Erik (1998). Diffusjon av influensa i Norge under Spanskesyken 1918-19. Norsk Epidemiologi. Vol. 8.
Mamelund, Svenn-Erik (1998). Spanskesyken – en glemt 80 åring? Blaker og Sørum Historielag. Blaker og Sørum historielag.
Noack, Turid;Mamelund, Svenn-Erik (1997). Skilsmisser før og nå: Som man måler får man svar. Samfunnsspeilet : Tidsskrift om levekår og livsstil. Vol. 11.
Mamelund, Svenn-Erik (1996). Redusert kjønnsforskjell i forventet levealder de siste årene. Samfunnsspeilet : Tidsskrift om levekår og livsstil. Vol. 10.
Falkum, Eivind;GRIMSMO, Asbjørn;Mamelund, Svenn-Erik (2017). Forsøk med Sykmeldt i Jobb (SMJ). Virksomhetenes bruk av ordningen. 57 s. Arbeidsforskningsinstituttet.
SPJELKAVIK, Øystein;Mamelund, Svenn-Erik;SCHAFFT, Angelika (2016). Inkluderingskompetanse i NAV. Evaluering av forsøket Kjerneoppgaver i NAV. ISBN: 978-82-7609-373-5. 128 s. Arbeidsforskningsinstituttet, Høyskolen i Oslo og Akershus.
SCHAFFT, Angelika;Mamelund, Svenn-Erik (2016). Forsøk med NAV-veileder i videregående skole. En underveisevaluering. ISBN: 978-82-7609-372-8. Arbeidsforskningsinstituttet, Høyskolen i Oslo og Akershus.
Mamelund, Svenn-Erik;Ellingsen, Dag (2015). Har flygeledere høyere dødelighet enn sammenliknbare yrkesgrupper?. 31 s. Arbeidsforskningsinstituttet, Høyskolen i Oslo og Akershus.
GRIMSMO, Asbjørn;Mamelund, Svenn-Erik;SPJELKAVIK, Øystein (2015). Evaluering av forsøket Kjerneoppgaver i NAV. Delrapport 2.. 100 s. Arbeidsforskningsinstituttet, Høyskolen i Oslo og Akershus.
Drange, Ida;Frøyland, Kjetil;Mamelund, Svenn-Erik (2015). Unge mottakere av tiltakspenger. Om betydningen av tiltakspenger for gjennomføring av utdanning og overgang til arbeid. ISBN: 978-82-7609-353-7. 61 s. Arbeidsforskningsinstituttet, Høyskolen i Oslo og Akershus.
Mamelund, Svenn-Erik;WIDDING, Steinar (2014). NAV's formidlings- og rekrutteringstjenester. ISBN: 978-82-7609-349-0. 146 s. Arbeidsforskningsinstituttet, Høyskolen i Oslo og Akershus.
SPJELKAVIK, Øystein;GRIMSMO, Asbjørn;Mamelund, Svenn-Erik;Rudningen, Gudrun (2014). Evaluering av forsøket Kjerneoppgaver i NAV. Delrapport 1. 129 s. Arbeidsforskningsinstituttet, HiOA.
Bergene, Ann Cecilie;Drange, Ida;Egeland, Cathrine;Mamelund, Svenn-Erik;STEEN, Arild Henrik (2013). Norsk arbeidsliv 2013. Stabilitet og sårbarhet. YS Arbeidslivsbarometer. 78 s. Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund og Arbeidsforskningsinstituttet.
Bergene, Ann Cecilie;Mamelund, Svenn-Erik;STEEN, Arild Henrik (2012). Norsk arbeidsliv 2012. Svekket motstandskraft i gode tider. 66 s. Arbeidsforskningsinstituttet.
See all publications
Feiring, Berit;Haugen, Inger Lise;Stålcrantz, Jeanette;Bergsaker, Marianne A Riise;Mamelund, Svenn-Erik (2011). Barnevaksinasjonsprogrammet. Erfaringer og praksis blant helsepersonell. ISBN: 978-82-8082-447-9. 24 s. Nasjonalt folkehelseinstitutt.
Mamelund, Svenn-Erik (2004). Spanish Influenza and beyond: The case of Norway. ISBN: 82-497-0239-5. 149 s. Department of Economics.
Mamelund, Svenn-Erik (2004). An egalitarian disease? Socioeconomic status and individual survival of the Spanish Influenza pandemic of 1918-19 in the Norwegian capital of Kristiania. 26 s. Økonomisk Institutt.
Mamelund, Svenn-Erik (2003). Effects of the Spanish Influenza Pandemic of 1918-19 on Later Life Mortality of Norwegian Cohorts Born About 1900. 27 s. Department of Economics, University of Oslo.
Mamelund, Svenn-Erik (2003). Can the Spanish Influenza pandemic of 1918 explain the baby-boom of 1920 in neutral Norway?. 33 s. Økonomisk Institutt, Univ. i Oslo.
Mamelund, Svenn-Erik (2001). The Spanish Influenza among Norwegian ethnic minorities 1918-1919. 35 s. Center for Demography and Ecology, University of Wisconsin, Madison.
Mamelund, Svenn-Erik (2001). The Spanish Influenza among Norwegian ethnic minorities 1918-1919. 35 s. Department of Economics, University of Oslo.
Mamelund, Svenn-Erik;Brunborg, Helge;Noack, Turid (1997). Skilsmisser i Norge 1886-1995 for kalenderår og ekteskapskohorter. (Divorce in Norway 1886-1995 by Calendar Year and Marriage Cohort). ISBN: 82-537-4440-4. 117 s. Statistisk sentralbyrå.
Mamelund, Svenn-Erik;Borgan, Jens-Kristian (1996). Kohort- og periodedødeligheten i Norge 1846-1994 (Cohort and period mortality in Norway 1846-1994). ISBN: 82-537-4278-9. 236 s. Statistisk sentralbyrå.
Brunborg, Helge;Mamelund, Svenn-Erik (1994). Kohort- og periodefruktbarhet i Norge 1820-1993 (Cohort and Period Fertility in Norway 1820-1993). ISBN: 82-537-4070-0. 79 s. Statistisk sentralbyrå.
Mamelund, Svenn-Erik;SPJELKAVIK, Øystein;STEEN, Arild Henrik (2017). Forfeilet kritikk av Arbeidsforskningsinstituttet. Velferd. Sosial trygd, arbeid og helse. Vol. 106.
Mamelund, Svenn-Erik (2017). Social Inequality: A Forgotten Factor in Pandemic Influenza Preparedness. International Seminar on Pandemics: Reflections on the Centennial of the 1918 Spanish Influenza Virus. IUSSP (hist. demography), NIH (US), Univ. Castilla-La Mancha.
Haneberg, Bjørn;Mamelund, Svenn-Erik;Mjaaland, Siri (2017). Hva er det med disse skolebarna?. Tidsskrift for Den norske legeforening. doi: 10.4045/tidsskr.17.0820
Mamelund, Svenn-Erik (2017). Globale beredskapsplaner beskriver ikke hvordan sosial ulikhet skal forhindres ved en ny influensapandemi. SVA publiseringskonferanse. SVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus.
Mamelund, Svenn-Erik (2017). Global preparedness plans do not describe how to prevent a socially unjust next influenza pandemic. GLOBVAC 2017. The 10th Conference on Global Health and Vaccination Research 2017.
Mamelund, Svenn-Erik (2017). ERC: What, Why and How?. Celebrating EU application submission. Oslo and Akershus University College, R&D Department.
Haneberg, Bjørn;Mamelund, Svenn-Erik;Mjaaland, Siri (2016). “The honeymoon period of infectious diseases”: Styrken og sårbarheten til barn i alderen 5-14 år. Årskonferansen i medisinsk mikrobiologi 2016. Folkehelseinstituttet.
Mamelund, Svenn-Erik (2015). Byråden ber bergensere ta influensavaksinen. Bergens Tidende.
GRIMSMO, Asbjørn;Mamelund, Svenn-Erik;SPJELKAVIK, Øystein (2015). Forsøket «Kjerneoppgaver i Nav» er seriøst!. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
See all publications
Mamelund, Svenn-Erik (2015). A socially neutral disease wave by wave? New insights into of the role of SES in influenza morbidity and mortality using survey-data from the 1918-1919 pandemic.. Social Science History Association Annual Meeting 2015. Social Science History Association.
Mamelund, Svenn-Erik;Margarethe, Hegnar (2015). Helsebyråd vil at flere vaksinerer seg mot influensa. Bergens Tidende.
GRIMSMO, Asbjørn;Mamelund, Svenn-Erik;SPJELKAVIK, Øystein (2015). Seriøs NAV-forskning. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Mamelund, Svenn-Erik (2015). A socially neutral disease wave by wave? New insights into the role of SES in influenza morbidity using survey-data from the 1918-1919 pandemic. Invitert foredrag. University of Graz.
Drange, Ida;Bernstrøm, Vilde Hoff;Mamelund, Svenn-Erik (2015). Are you moving up, or falling out? Self-perceived employability among Norwegian employees. WORK 2015. Universitetet i Turku.
Reneflot, Anne;Mamelund, Svenn-Erik (2015). Does father absence hurt more for boys than girls? Evidence from parental deaths. Population Association of America 80th Annual Meeting. Population Association of America.
Reneflot, Anne;Mamelund, Svenn-Erik (2014). Children of previously divorced parents and educational outcomes: How do they fare in comparison with children who have experienced parental divorce?. Population Association of America 79th Annual Meeting. Population Association of America.
Reneflot, Anne;Mamelund, Svenn-Erik (2014). The educational outcomes of children of previously divorced parents - what can it tell us about the effect of parental divorce?. Conference Divorce 2014. The French National Institute for Demographic Studies.
Bergene, Ann Cecilie;Mamelund, Svenn-Erik (2014). Den likegyldige trusselen. LO aktuelt.
Mamelund, Svenn-Erik (2013). Sats på influensavaksine til gamle og syke. Forskning.no.
Mamelund, Svenn-Erik (2013). Forskarar åtvarar mot influensavaksine. NRK Hordaland.
Haneberg, Bjørn;Mamelund, Svenn-Erik;Mjaaland, Siri (2013). Influensavaksine - til hvem?. Tidsskrift for Den norske legeforening. Vol. 133. doi: 10.4045/tidsskr.13.0857
Mamelund, Svenn-Erik (2013). Trends, perspectives and central discussions in historical research on spanish flu. Reflections on the significance of borders in research. Implikasjoner; Bugs and Borders. Universitetet i Agder.
Mamelund, Svenn-Erik;Ingelsrud, Mari Holm;Reneflot, Anne (2013). Marital status as a moderator of the association between reorganization and sickness absence. International researcher conference: New perspectives on sickness absence and retirement. Reseacrh council of Norway.
Mamelund, Svenn-Erik;Sørbye, Sveinung Wergeland (2013). Tar du influensavaksine nå risikerer du svekket immunforsvar mot nye pandemier senere. NRK.
Mamelund, Svenn-Erik;Sørbye, Sveinung Wergeland (2013). Er du frisk og under 65 år - Ikke ta influensavaksine. Dagbladet.
Mamelund, Svenn-Erik (2013). Intervju om Spanskesyken. EKKO, NRK P2.
Stålcrantz, Jeanette;Mamelund, Svenn-Erik;Bergsaker, Marianne A Riise;Muniz, Harald Pors (2011). Småbarnsforeldre er positive til vaksine. Helsesøstre.
Mamelund, Svenn-Erik (2010). Spanish flu mortality in Alaska and Labrador: a comparison. 35th Social Science History Association Annual Conference.
Mamelund, Svenn-Erik (2010). The impact of influenza on mental health in Norway 1872-1929. Historical Influenza Pandemics: Lessons Learned.
Mamelund, Svenn-Erik (2010). The impact of influenza on mental health in Norway 1872-1929. European Social Science History Conference.
Bergsaker, Marianne A Riise;Stålcrantz, Jeanette;Mamelund, Svenn-Erik (2010). Norwegian parents with moderately high income and education have the most doubt on whether or not to have their children vaccinated. Nordic Vaccine Meeting.
Bergsaker, Marianne A Riise;Stålcrantz, Jeanette;Mamelund, Svenn-Erik (2010). Pandemic influenza vaccine uptake among risk groups and healthcare workers in Norway 2009-2010. Nordic Vaccine Meeting.
Mamelund, Svenn-Erik (2009). The impact of influenza on mental health in Norway 1872-1929. 34th Social Science History Association Annual Meeting.
Mamelund, Svenn-Erik (2008). Interview on Spanish Influenza. Bergensavisa.
Mamelund, Svenn-Erik (2008). Interview on Spanish Influenza. NRK P1.
Mamelund, Svenn-Erik (2008). Forskningsprojekt om pandemiberedskap.
Mamelund, Svenn-Erik (2008). "Influensa är inte en jämlik sjukdom" och "Influensan slog extra hårt mot urbefolkningarna". Västerbottenskuriren.
Mamelund, Svenn-Erik (2008). Social factors and mortality during the Russian influenza of 1889-90 in Sweden. Seminar ved Sentrum for Befolkningsstudier. Sentrum for Befolkningsstudier, Universitetet i Umeå.
Mamelund, Svenn-Erik (2008). Geography may explain the adult age-pattern of death during the 1918-20 pandemic. - 33RD Annual SSHA Meeting, “It's About Time: Temporality and Interdisciplinary Research”.
Mamelund, Svenn-Erik (2008). Geography may explain the adult age-pattern of death during the 1918-20 pandemic. First International Conference on Infectious Disease Dynamics.
Mamelund, Svenn-Erik (2008). Geography may explain the age-pattern of death during the 1918-20 pandemic. -. Centre for Economic Demography, Lund University.
Mamelund, Svenn-Erik (2008). Geography may explain the age-pattern of death during the 1918-20 pandemic. -. Fogarty International Center, National Institutes of Health.
Mamelund, Svenn-Erik (2008). Geography may explain the age-pattern of death during the 1918-20 pandemic. -. Center for Infectious Disease Dynamics, Pennsylvania State U.
Mamelund, Svenn-Erik (2008). Geography may explain the age-pattern of death during the 1918-20 pandemic. -. Department of Microbiology, Mount Sinai School of Medicine.
Mamelund, Svenn-Erik (2008). Did early exposure reduce mortality? Diffusion and mortality from the 1918-19 influenza pandemic in Norway. 33RD Annual SSHA Meeting, “It's About Time: Temporality and Interdisciplinary Research.
Mamelund, Svenn-Erik (2008). Geography may explain the adult age-pattern of death during the 1918-20 pandemic. Guest lecture. Center for Population Studies, University of Umeå.
Mamelund, Svenn-Erik (2008). Rammet Spanskesyken sosialt skjevt?. Faglig Pedagogisk Dag, Universitetet i Oslo. Universitetet i Oslo.
Mamelund, Svenn-Erik (2007). Spanskesyken i Norge 1918-20: Diffusjon og demografiske konsekvenser. Temadag om Spanskesyken ved Sykehuset Levanger. Museet ved Sykehuset Levanger.
Mamelund, Svenn-Erik (2007). Does Parenthood Affect Overall Mortality? A Study of Norwegian Men and Women Aged 20-67 in the Years 1971-2002. Workshop on Family changes in industrialized countries: Background, consequences, modelling issues. The Norwegian Academy of Science and Letters.
Mamelund, Svenn-Erik (2007). Does Parenthood Affect Mortality? A study of Norwegian Men and Women aged 20-67 in the Years 1971-2002. Population Association of America 2007 annual meeting. Population Association of America.
Mamelund, Svenn-Erik (2007). Does cohabitation confer less protection? A study of mortality based on Norwegian register-data 1990-2002. Internt semi. Center for Population Studies, University of Umeå.
Mamelund, Svenn-Erik (2007). Social Factors, Mortality and the Spanish Flu of 1918 in Kristiania. Luncheon seminar. Center for Advanced Studies.
Mamelund, Svenn-Erik (2007). Samfunnsmessige konsekvenser av influensapandemi. nasjonal sårbarhets- og beredskapsrapport 2008. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.
Mamelund, Svenn-Erik (2007). Does Parenthood Affect Mortality in a Contemporary Society?. Seminarieprogram Centrum för Befolkningsstudier (CBS). Centrum för Befolkningsstudier (CBS), Universitetet i Umeå.
Mamelund, Svenn-Erik (2007). Social factors and mortality from the Russian influenza of 1889-90 in Sweden. XXIst Nordic Medical History Congress. Nordisk Medicinskhistorisk Förening.
Mamelund, Svenn-Erik (2007). History of influenza. Influenza Modelling and Preparedness in Norway. Folkehelseinstituttet og Universitetet i Oslo.
Mamelund, Svenn-Erik (2007). Social factors and mortality during the Russian influenza of 1889-90 in Sweden. 32nd annual meeting of the Social Science History Association. Social Science History Association.
Mamelund, Svenn-Erik (2007). Sosiale faktorer og dødelighet av influensa i Kristiania 1918-19. Nationell influensasammenkomst. Svenske Smittskyddsinstitutet.
Mamelund, Svenn-Erik (2006). Sosiale forskjeller i dødelighet av spanskesyken. helseøkonomikonferansen 2006. HERO, Uio.
Mamelund, Svenn-Erik (2006). 2 FOREDRAG OM SPANSKESYKEN. seminar om historiske influensapandemier. Center for Population Studies, University of Umeå.
Mamelund, Svenn-Erik (2006). History of Influenza. Seminar on influenza. Center for Population Studies, University of Umeå.
Mamelund, Svenn-Erik (2006). Social factors and mortality from the Russian influenza of 1889-90 in Sweden. scoping workshop on social and policy aspects of pandemic influenza. IIASA.
Mamelund, Svenn-Erik (2006). Mortality of cohabitants with common children versus married with children: a study based on Norwegian register-data 1990-2002. European Population Conference. European Population Association.
Mamelund, Svenn-Erik (2006). Mortality of cohabitants with common children versus married with children: a study based on Norwegian register-data 1990-2002. Population Association of America 2006 annual meeting. Population Association of America.
Mamelund, Svenn-Erik (2005). A Socially Neutral Disease? Individual Social Class, Household Wealth and Mortality from Spanish influenza in Two Socially Contrasting Parishes in Kristiania 1918-19. 15th Nordic Demographic Symposium. Danish Demographic Society.
Mamelund, Svenn-Erik (2005). A Socially Neutral Disease? Individual Social Class, Household Wealth and Mortality from Spanish influenza in Two Socially Contrasting Parishes in Kristiania 1918-19. 1st Nordic Geographers Meeting. Dept. of Social and Economic Geography, Lund University.
Mamelund, Svenn-Erik (2004). Howard Phillips and David Killingray (eds.) The Spanish Influenza Pandemic of 1918-19: New Perspectives London and New York: Routledge, 2003. Population and Development Review. Vol. 30.
Mamelund, Svenn-Erik (2003). Fra SARS til Spanskesyken og tilbake igjen. Arkivenes dag, fra 8/11 2003 til 8/11-2003. Riksarkivet.
Mamelund, Svenn-Erik (2003). Fra Sars til Spanskesyken og tilbake igjen. Arkivmagasinet. Vol. 17.
Mamelund, Svenn-Erik (2003). Effects of the Spanish Influenza Pandemic of 1918-19 on Later Life Mortality of Norwegian Cohorts Born About 1900. Annual meeting of the Population Association of America. Population Association of America.
Mamelund, Svenn-Erik (2002). Spanskesyken i Norge: Kostnadene og konsekvensene.
Mamelund, Svenn-Erik (2002). Long term effects of Spanish Influenza on mortality of Norwegian cohorts born around 1900. Young Scholars¿ Historical Demography Conference.
Mamelund, Svenn-Erik (2002). Spanish Influenza mortality of Ethnic Minorities in Norway 1918-1919.
Mamelund, Svenn-Erik (2002). Spanish Influenza mortality of Ethnic Minorities in Norway 1918-1919.
Mamelund, Svenn-Erik (2001). Spanskesyken. Caplex (nettversjon + trykt utgave). leksikalsk artikkel.
Mamelund, Svenn-Erik (2001). Effects of the Spanish Influenza pandemic on fertility and nuptiality in Norway. XXIVth IUSSP General Population Conference.
Mamelund, Svenn-Erik (2001). The Spanish Influenza among Norwegian ethnic minorities 1918-1919. Demography and Ecology Training Seminar at.
Mamelund, Svenn-Erik (2001). Effects of the Spanish Influenza pandemic on fertility and nuptiality in Norway. Health and Aging Seminar at.
Mamelund, Svenn-Erik (2001). The Spanish Influenza among Norwegian ethnic minorities 1918-1919.
Mamelund, Svenn-Erik (2001). The Spanish Influenza among Norwegian ethnic minorities 1918-1919. The 14th Nordic Demographic Symposium, NORDIC 2001.
Mamelund, Svenn-Erik (2001). Effects of the Spanish Influenza pandemic on fertility and nuptiality in Norway. European Population conference 2001.
Mamelund, Svenn-Erik (2000). A geographical analysis of Spanish Flu morbidity and mortality in Norway 1918-1919. 25th Anniversary Meeting of the SSHA, "Looking Backward and Looking Forward: Perspectives on Social Science History".
Mamelund, Svenn-Erik (1998). Estimating the Death Toll of Spanish Influenza 1918–19: The Case of Norway. The Spanish ’Flu 1918–1998: Reflections on the Influenza Pandemic of 1918 after 80 Years.
Mamelund, Svenn-Erik (1998). Spanskesyken i Norge 1918-1920. Diffusjon og demografiske konsekvenser. 151 s. Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo.
Mamelund, Svenn-Erik (1997). Spanskesyken i Norge 1918-1920: Diffusjon og demografiske konsekvenser. Geografidagarna.
.
.

(These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete)

Contact information

Phone (mobile): +47 971 00 044
Visiting address: Stensberggata 26, Oslo, X470

News

My research proposal PANEQUALITY has made it to the second round of the ERC 2017 consolidator grant process. This means that an independent panel of experts has reviewed my proposal favorably in the first round. Second round involves an interview in Brussels 25 September 2017. PANEQUALITY suggests to use the 1918 influenza as preparedness basis for avoiding a socially unjust disease burden in the next influenza pandemic.