HiOA has a new name: OsloMet – Oslo Metropolitan University. Find out what this means for you.

menu
search
Norwegian

Publications and research

Main publications (5) Scientific publications (43) Textbooks (1) Research reports (16) Dissemination (66)
Eikeland, Olav (2012). Symbiotic Learning Systems: Reorganizing and Integrating Learning Efforts and Responsibilities Between Higher Educational Institutions (HEIs) and Work Places. Journal of the Knowledge Economy. 21 s. doi: 10.1007/s13132-012-0123-6
Eikeland, Olav (2012). Action research and organisational learning: a Norwegian approach to doing action research in complex organisations. Educational Action Research. Vol. 20. doi: 10.1080/09650792.2012.676303
Eikeland, Olav (2012). Action Research – Applied Research, Intervention Research, Collaborative Research, Practitioner Research, or Praxis Research?. International Journal of Action Research. Vol. 8. doi: 10.1688/1861-9916_IJAR_2012_01_Eikeland
Eikeland, Olav (2011). Experimenting together. Meyn, Christina Peter, Gerd Dechmann, Uwe Georg, Arno Katenkamp, Olaf (Red.), Arbeitssituationsanalyse: Bd.2: Praxisbeispiele und Methoden. 7.1. s. 425-445. VS Verlag für Sozialwissenschaften.
Eikeland, Olav (2009). Habitus-validity in organisational theory and research - social research and work life transformed. Brøgger, Benedicte Eikeland, Olav (Red.), Turning to practice with action research. s. 33-66. Peter Lang Publishing Group.
Eikeland, Olav (2018). den praktiske vending – hva dreier den seg om?. Bilfeldt, Annette Jørgensen, Michael Søgaard Andersen, John Perry, Kevin Anthony (Red.), Den ufærdige fremtid - Aktionsforskningens potentialer og udfordringer. 12. s. 289-307. Aalborg Universitetsforlag.
Eikeland, Olav;Garmann Johnsen, Hans Christian (2018). Coping With Ways of Knowing: A pluralist perspective on knowledge. Johnsen, Hans Christian Garman Holtskog, Halvor Ennals, Richard (Red.), Coping With the Future: Rethinking Assumptions for Society, Business and Work. Chapter 5. s. 87-98. Routledge.
Eikeland, Olav (2018). Utvidede fagfellesskap og symbiotisk læring. Christensen, Hanne Eikeland, Olav Hellne-Halvorsen, Ellen Beate Lindboe, Inger Marie (Red.), Vitenskapelighet og kunnskapsforståelse i profesjonene. kapittel 2. s. 46-60. Universitetsforlaget.
Eikeland, Olav (2018). Teori, empiri, praksis m.fl. – gamle og nye begreper. Christensen, Hanne Eikeland, Olav Hellne-Halvorsen, Ellen Beate Lindboe, Inger Marie (Red.), Vitenskapelighet og kunnskapsforståelse i profesjonene. kapittel 1. s. 22-45. Universitetsforlaget.
Christensen, Hanne;Eikeland, Olav;Hellne-Halvorsen, Ellen Beate;Lindboe, Inger Marie (2018). Vitenskapelighet og kunnskapsforståelse i profesjonene. ISBN: 9788215028644. 324 s. Universitetsforlaget.
Eikeland, Olav (2017). Aristotelisk aksjonsforskning. Gjøtterud, Sigrid Hiim, Hilde Husebø, Dag Jensen, Liv Helene Steen-Olsen, Tove Herborg Stjernstrøm, Else (Red.), Aksjonsforskning i Norge : teoretisk og empirisk mangfold. kapittel 6. s. 133-164. Cappelen Damm Akademisk.
Eikeland, Olav (2016). Usuwanie luki pomiedzy teoria i praktyka. Doswiadczenia norweskie (oversatt fra "Bridging the gap between theory and practice - action research as facilitator of organizational learning and workplace innovation").. Innowacje w miejscu pracy - Pomiedzy efektywnoscia a jakoscia zycia zawodowego. 3. s. 75-113.
Eikeland, Olav (2016). If phrónêsis does not develop and define virtue as its own deliberative goal — what does?. Labyrinth – an international journal for philosophy, value theory, and sociocultural hermeneutics.. Vol. 18. doi: http://dx.doi.org/10.25180/lj.v18i2.46
Eikeland, Olav (2016). Cosmópolis or Koinópolis?. Papastephanou, Marianna (Red.), Cosmopolitanism: Educational, Philosophical and Historical Perspectives. Chapter 2. s. 21-46. Springer.
Eikeland, Olav (2015). Om det allmenne ved yrkespedagogikken. Yrkespedagogiske perspektiver. Kapittel 1. s. 13-32. Gyldendal Akademisk.
See all publications
Eikeland, Olav (2015). Praxis - Retrieving the Roots of Action Research. Bradbury Huang, Hilary (Red.), The SAGE Handbook of Action Research. 36. s. 381-391. Sage Publications.
Eikeland, Olav (2014). Immanent Transcendence in Educational Research. Reid, Alan D. Hart, E. Paul Peters, Michael A. (Red.), A Companion to Research in Education. 24. s. 189-192. Springer Science+Business Media B.V..
Eikeland, Olav (2013). Aksjonsforskning som praksisforskning. Bjørke, Gerd Jarning, Harald Eikeland, Olav (Red.), Ny praksis - ny kunnskap: om utviklingsarbeid som sjanger. Del III: Framgangsmåtar og gjennomføring av utviklingsarbeid. s. 129-141. ABM-media AS.
Eikeland, Olav (2013). Bricolage? En kunnskapsteoretisk drøfting av utviklingsarbeidets former og egenart. Bjørke, Gerd Jarning, Harald Eikeland, Olav (Red.), Ny praksis - ny kunnskap: om utviklingsarbeid som sjanger. Del V: Utviklingsarbeid som sjanger - teoretiske perspektiv. s. 373-398. ABM-media AS.
Bjørke, Gerd;Jarning, Harald;Eikeland, Olav (2013). Ny praksis - ny kunnskap: om utviklingsarbeid som sjanger. ISBN: 978-82-93298-06-9. 431 s. ABM-media AS.
Eikeland, Olav (2012). Symbiotic Learning Systems: Reorganizing and Integrating Learning Efforts and Responsibilities Between Higher Educational Institutions (HEIs) and Work Places. Journal of the Knowledge Economy. 21 s. doi: 10.1007/s13132-012-0123-6
Eikeland, Olav (2012). Action research and organisational learning: a Norwegian approach to doing action research in complex organisations. Educational Action Research. Vol. 20. doi: 10.1080/09650792.2012.676303
Eikeland, Olav (2012). Action Research – Applied Research, Intervention Research, Collaborative Research, Practitioner Research, or Praxis Research?. International Journal of Action Research. Vol. 8. doi: 10.1688/1861-9916_IJAR_2012_01_Eikeland
Brøgger, Benedicte;Eikeland, Olav (2009). Introduction. Brøgger, Benedicte Eikeland, Olav (Red.), Turning to practice with action research. .. s. 15-29. Peter Lang Publishing Group.
Eikeland, Olav (2009). Habitus-validity in organisational theory and research - social research and work life transformed. Brøgger, Benedicte Eikeland, Olav (Red.), Turning to practice with action research. s. 33-66. Peter Lang Publishing Group.
Brøgger, Benedicte;Eikeland, Olav (2009). Turning to practice with action research. ISBN: 9783631594469. Peter Lang Publishing Group.
Brøgger, Benedicte;Eikeland, Olav (2009). Turning to Practice with Action Research. ISBN: 978-3-631-59446-9. 285 s. Peter Lang Publishing Group.
Eikeland, Olav (2008). The ways of Aristotle: Aristotelian Phrónêsis, Aristotelian philosophy of Dialogue, and Action Research. ISBN: 978-3-03911-471-9. 560 s. Peter Lang Publishing Group.
Eikeland, Olav (2008). "Beyond the Oikos - Polis Divide?Historical Transformations of the private Public Relationship, and Current Work Life Developments". Labour, Education & Society (Arbeit, Bildung & Gesellschaft). Vol. 9.
Berg, Anne Marie Lie;Eikeland, Olav (2008). Organisation Theory and Action Research. Antagonism, Indifference or Attraction?. Labour, Education & Society (Arbeit, Bildung & Gesellschaft). Vol. 9.
Berg, Anne Marie;Eikeland, Olav (2008). Organisation Theory and Action Research : Antagonism, Indifference or Attraction?. Action Research and Organisation Theory / Anne Marie Berg og Olav Eikeland (eds.). s. 7-22. Peter Lang Publishing Group.
Eikeland, Olav (2008). Afterthoughts on ethics and action research. Lehtonen, Jarmo Kalliola, Satu (Red.), Dialogue in working life research and development in Finland. s. 29-53. Peter Lang Publishing Group.
Eikeland, Olav (2008). Aristotle, validity and action research Aristotle, validity and action research. Boog, Ben (Red.), Towards quality improvement of action research. s. 29-44. Sense Publishers.
Eikeland, Olav (2008). Beyond the Oikos - Pólis divide? Historical transformations of the private-public relationship and current work life developments. Berg, Anne Marie Eikeland, Olav (Red.), Action Research and Organisation Theory. faglig_bok_forlag. s. 23-60. Peter Lang Publishing Group.
Eikeland, Olav (2007). Why should mainstream social researchers be interested in action research?. International Journal of Action Research. Vol. 3.
Eikeland, Olav (2007). From epistemology to gnoseology - understanding the knowledge claims of action research. Management Research News. Vol. 30.
Eikeland, Olav (2006). Yrkeskunnskap og Aristoteliske kjennskapsformer. Forskningsserie (Høgskolen i Akershus). Vol. 13.
Brydon-Miller, Mary;Greenwood, Davydd J.;Eikeland, Olav (2006). Strategies for adressing ethical concerns in action research - conclusion. Action Research. Vol. 4.
Brydon- Miller, Mary;Greenwood, Davydd J.;Eikeland, Olav (2006). Editorial - (Special issue: Ethics and action research). Action Research. Vol. 4.
Eikeland, Olav (2006). Phronesis, Aristotle, and action research. International Journal of Action Research. Vol. 2.
Eikeland, Olav (2006). Condescending ethics and action research - Extended review article. Action Research. Vol. 4.
Eikeland, Olav (2006). The validity of action research - validity in action research. Nielsen, Kurt Aagaard Svensson, Lennart (Red.), Action and interactive research: beyond practice and theory. 8. s. 193-240. Shaker Publishing.
Refsum, Grete;Askerøi, Else;Eikeland, Olav (2006). Å formgi en kant. Bidrag til utvikling av teori for tingmakere. Askerøi, Else Eikeland, Olav (Red.), Som gjort, så sagt? Yrkeskunnskap og yrkeskompetanse. faglig_bok_institusjon. s. 158-173.
Eikeland, Olav (2005). Pragmatisk vending - Kunnskapsteoretisk møteplass?. Fossestøl, Knut Eikeland, Olav (Red.), Nytt arbeidsliv - nye former for kunnskapsproduksjon. 2. s. 23-30.
Ausland, Liv Hanson;Eikeland, Olav;Widding, Steinar;Enehaug, Heidi;Klemsdal, Lars (2005). Hva er virkestoffet i seniorpolitikk?. Forskerblikk på aldring og arbeid. faglig_bok_institusjon. s. 16-19.
Eikeland, Olav (2001). Action Research as the Hidden Curriculum of the Western Tradition. Reason, Peter Bradbury, Hilary (Red.), Handbook of Action Research: Participative Inquiry and Practice. Kapittel. s. 145-157. Sage Publications.
Eikeland, Olav (1997). Erfaring, dialogikk og politikk - Den antikke dialogfilosofiens betydning for rekonstruksjonen av moderne empirisk samfunnsvitenskap. Et begrepshistorisk og filosofisk bidrag. ISBN: 82-00-22809-6. 668 s. Universitetsforlaget.
Berg, Anne Marie;Eikeland, Olav (2008). Action Research and Organisation Theory. 190 s. Peter Lang Publishing Group.
Eikeland, Olav;Flaata, Bjørg Elisabeth;Sund, Grete Haaland;Hult, Vigdis (2011). "Virkelighetens studiested". Sluttrapport - PIL prosjektet v/Høgskolen i Akershus (Nå HiOA). 37 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Eikeland, Olav;Ausland, Liv Hanson;Enehaug, Heidi;Klemsdal, Lars;WIDDING, Steinar (2006). Har systematisk læring på arbeidsplassen noe med livsfase- og seniorpolitikk å gjøre? Rapportering fra Forsøks- og Utviklingsprosjektene i Nasjonalt Krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet (2001-2005). ISBN: 82-7609-184-9. 106 s. Arbeidsforskningsinstituuet.
Eikeland, Olav;Ausland, Liv Hanson;Enehaug, Heidi;Klemsdal, Lars;WIDDING, Steinar (2006). Har systematisk læring på arbeidsplassen noe med livsfase- og seniorpolitikk å gjøre? Rapportering fra Forsøks- og Utviklingsprosjektene i Nasjonalt Krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet (2001-2005). ISBN: 8276091849. 62 s. Arbeidsforskningsinstituttet.
Askerøi, Else;Eikeland, Olav (2006). Som gjort, så sagt? Yrkeskunnskap og yrkeskompetanse. ISBN: 8248800245. 267 s. Høgskolen i Akershus.
Fossestøl, Knut;Eikeland, Olav (2005). Nytt arbeidsliv - nye former for kunnskapsproduksjon. ISBN: 8276091334. 300 s. Arbeidsforskningsinstituttet.
Klemsdal, Lars;Eikeland, Olav;Teig, Inger Lise (2002). Livsfaseorientert personalpolitikk (LOP): Hvordan gi et allment begrep individuelt innhold gjennom dialog. Medvirkningsbasert utviklingsarbeid i Hordaland fylkeskommune. 37 s. Arbeidsforskningsinstituttet.
Deichman-Sørensen, Trine;Eikeland, Olav (2001). Teser om yrkesopplæringens didaktiske og institusjonelle dilemmaer. To foredrag. 31 s. Arbeidsforskningsinstituttet.
Iversen, Sissel;Lauvdal, Torunn;Lahn, Leif Christian;Eikeland, Olav (2000). Livsfasetilpasset personalpolitikk. Seniorperspektivet. ISBN: 82-7609-105-9. 84 s. Arbeidsforskningsinstituttet.
Eikeland, Olav (1999). Mot et nytt kunnskapsforvaltningsregime?. 33 s. Arbeidsforskningsinstituttet.
Eikeland, Olav (1999). From training to learning - new trends and future perspectives. 22 s. Arbeidsforskningsinstituttet.
See all publications
Eikeland, Olav;Fossestøl, Knut (1998). Kunnskapsproduksjon i endring. Nye erfarings- og organisjonsformer. ISBN: 8276090907. 345 s. Arbeidsforskningsinstituttet.
Eikeland, Olav (1998). Faglige metamorfoser og immanente konvergenser - opptakt til et nytt kunnskapsforvaltningsregime. 47 s. Arbeidsforskningsinstituttet.
Eikeland, Olav (1997). Demokrati og medvirkning under et nytt kunnskapsforvaltningsregime. Tre foredrag. 21 s. Arbeidsforskningsinstituttet.
Eikeland, Olav (1996). Kunnskapsproduksjon i endring. - to bidrag. 54 s. Arbeidsforskningsinstituttet.
Eikeland, Olav;Finsrud, Henrik D. (1995). Forskning og handling. Søkelys på aksjonsforskning. ISBN: 8276090583. 386 s. Arbeidsforskningsinstituttet.
Eikeland, Olav;Lahn, Leif Christian (1995). Organisasjon og arbeidsmiljø ved Avdeling for historie, Universitetet i Oslo. ISBN: 82-7609-055-9. 157 s. Arbeidsforskningsinstituttet.
Eikeland, Olav (2018). Aristoteles’ filosofi og norsk modell for samarbeid, utvikling og læring. USN -LID (ledelse, innovasjon og demokrati). USN.
Eikeland, Olav (2018). Utsyn over og innsyn i aksjonsforskning og organisasjonslæring. Samlling USN - LID (ledelse, innovasjon og demokrati). USN.
Eikeland, Olav (2017). Aksjonsforskning, filosofi og læring - hvordan spiller de sammen? Eller: Frem og tilbake mellom filosofi, aksjonsforskning og organisasjonslæring. DAN minikonferanse 2017. Dansk aksjonsforskningsnettverk (DAN).
Eikeland, Olav (2017). Aristotle and his relevance today: experience, theory and practice. UiA, Ex 602. Universitetet i Agder.
Eikeland, Olav (2017). Program for livslang læring - Program for lifelong learning. Årlig felleskonferanse UCC og LUI-HiOA. UCC.
Eikeland, Olav (2017). Program for lifelong learning (PLL). UALL annual conference on lifelong learning. University Alliance on Lifelong Learning (UALL).
Eikeland, Olav (2017). Concepts of experience in Aristotle, Hegel, and Dewey. The seventh International Philosophy of Education Conference. Philosophy as lived experience, http://m.tilosconference.net.
Eikeland, Olav (2017). Die Epistemologie, oder Gnoseologie, der Aktionsforschung. Novak, Hermann (Red.), Gestaltorientierte Forschung - Basis für soziale Innovastionen. Kapittel 9. s. 197-214.
Eikeland, Olav (2017). «Krisens etymologi /krisen i antikken». PÅ KANTEN – DEN NORSKE FILOSOFIFESTIVALEN I KRAGERØ 25.-28. MAI 2017. PÅ KANTEN – DEN NORSKE FILOSOFIFESTIVALEN I KRAGERØ.
Stiklestad, Sigrun Saur;Amble, Nina;Rismark, Marit;Amundsen, Oscar;Waaler, Solveig;Eikeland, Olav (2017). The importance of reflection in employee-driven innovation in municipal care work. Work 2017 - Work and labor in the digital future.. University of Turku.
See all publications
Amble, Nina;Amundsen, Oscar;Eikeland, Olav;Gabrielsen, Ida Malén;Johansen, Else Marie;Rismark, Marit;Stiklestad, Sigrun Saur;Waaler, Solveig (2017). Employee-Driven Innovation as Lifelong Learning/Medarbeiderdrevet innovasjon som livslang læring. Paper session. WORK 2017 - Work and labor in the digital future.. University of Turku.
Eikeland, Olav (2016). Challenges with symbiotic learning, challenges for the PLL. Challenges with "symbiotic learning". Program for Livslang Læring (PLL), HiOA.
Eikeland, Olav (2016). What is phrónêsis? Key-note EGOS Subtheme 20. EGOS 2016. European Group of Organization Studies.
Eikeland, Olav (2016). Theorethics and Koinópolis - the unification of theoretical and practical lives in Aristotle. Philosophy as lived experience. Annual conference sponsoored by PESGB. Cf. Torill Strand UiO.
Eikeland, Olav (2016). An expanded notion of lifelong learning – the Program for Lifelong Learning (PLL) at the HiOA (Oslo and Akerhus University College). UNIKE conference University futures. UNIKE (EU-funded proejct) and Aarhus University / DPU.
Eikeland, Olav (2016). Some conceptual issues – Theory, experience, knowledge forms, dialogue. PhD course EX 602. UiA.
Eikeland, Olav (2016). Scattered themes in the Philosophy of Science. PhD course EX 602. UiA.
Eikeland, Olav (2016). Theorethics, Koinópolis, and the unification of practical and theoretical lives in Aristotle. World Congress - Aristotle 2400 Years. Interdisciplinary Centre for Aristotle Studies A.U.T.H AUTh.
Eikeland, Olav (2016). I see you! – Theorethics, Koinópolis, and the unification of practical and theoretical lives in Aristotle. World Congress - Aristotle 2400 Years. Interdisciplinary Centre for Aristotle Studies A.U.T.H AUTh.
Amble, Nina;Amundsen, Oscar;Eikeland, Olav;Rismark, Marit;Stiklestad, Sigrun Saur;Waaler, Solveig (2016). Å brobygge eller integrere? ’Læringslivet’ som (be)grep for bedre sammenheng mellom teoretisk og praktisk organisasjons- og ledelseskunnskap. NEON-konferansen 2016. NEON.
Eikeland, Olav (2015). Aristotle and his relevance today: theory and practice. PhD course EX 602. UiA.
Eikeland, Olav (2015). Bricolage? Utviklingsarbeid og Forskning. Seminar med UCC, København. UCC.
Eikeland, Olav (2015). Om dialogkonferanser - Etikk i FoU-arbeid - Organisasjonslæring og aksjonsforskning. Dialogkonferanse Feiring skole. Feiring skole.
Eikeland, Olav (2015). Koinópolis or cosmópolis?. Philosophy as a Lived Experience. University of Cyprus.
Eikeland, Olav (2015). Turning to practice - what is it?. Åbningssymposium for nyt forskningscenter SEAL. Aalborg Universitet, København.
Eikeland, Olav (2015). An expanded notion of lifelong learning - The Program for Lifelong Learning (PLL) at the HiOA. Conference on Learning outside the formal education system and in alternating between formal, informal and non-formal learning. Program for Livslang Læring (PLL) ved HiOA.
Eikeland, Olav (2015). Hva er egentlig praksis? et filosofisk innlegg. Lærerutdanningskonferansen 2015. Utdanningsforbundet.
Eikeland, Olav (2014). Cosmopolis or Koinopolis – What’s the difference?. The 14th International Conference of ISSEI (International Society for the Study of European Ideas). ISSEI & Universidade Catolica Portuguese Porto.
Eikeland, Olav (2014). Theorethics - the unification of practical and theoretical lives in Aristotle. The 14th International Conference of ISSEI (International Society for the Study of European Ideas). ISSEI & Universidade Catolica Portuguesa Porto.
Eikeland, Olav (2014). Téchnê. Coghlan, David Brydon-Miller, Mary (Red.), The SAGE Encyclopedia of Action Research. headword entry. s. 768-770. Sage Publications.
Eikeland, Olav (2014). Praxis. Coghlan, David Brydon-Miller, Mary (Red.), The SAGE Encyclopedia of Action Research. headword entry. s. 653-657. Sage Publications.
Eikeland, Olav (2014). Phrónêsis. Coghlan, David Brydon-Miller, Mary (Red.), The SAGE Encyclopedia of Action Research. -headword entry. s. 623-626. Sage Publications.
Eikeland, Olav (2013). Beyond the oikos-polis divide: organizational space for dialogue. Socrate a l'agora - que peut la parole philosophique?. Aix-Marseille Université / Inst.d'histoire de la philosophie.
Eikeland, Olav (2013). FoU, undervisning, læring og praksis - overlappende eller gjensidig utelukkende kategorier?. FoU-dag LUI. FoU utvalg, fakultet LUI.
Eikeland, Olav (2013). Anámnêsis - dialogical recollection work as an empirical research method. Worl Congress of Philosophy. International Federation of Philosophical Societies.
Eikeland, Olav (2013). Kort om organisasjonslæring og arbeidsplassbasert profesjonsutdanning. Arbeidsplassbasert profesjonsutdanning. Institutt for barnehagelærerutdanning (BLU), HiOA.
Eikeland, Olav (2013). Organisering for læring. Helix Seminariun. Helix, Universitetet i Linköping.
Eikeland, Olav (2013). Member of international panel: Comments to report from project "Bridging the gap between theory and practice in professional education". Workshop with international panel and project workers. DPU.
Eikeland, Olav (2013). Organizing for learning or How do we know? Comparing knowledge claims and knowledge forms between macro, meso, micro, and ”mini”. Learning and Innovation - International Workshop. NIFU.
Eikeland, Olav (2012). Ars liberationis (tékhnê eleutherôseôs) and koinópolis – More Cosmopolitan than the Cosmópolis. 29th International Conference of Philosophy. IAGP.
Eikeland, Olav (2012). Learning from Experience?. ProPEL 2012: Professions and professional learning in Troubling Times:Emerging Practices and Transgressive Knowledges. ProPEL: International Network for Research, U. of Stirling.
Eikeland, Olav (2012). Symbiotic Learning Systems - organising and integrating learning efforts and responsibilities between higher educational institutions (HEI) and work life. Shedding new lights on Organisational Learning, Knowledge and Capabilities (OLKC2012). OLKC.
Eikeland, Olav (2012). Philosophy, Action Research, and the Emerging Socially Distributed Mode of Knowledge Production. The 13th International Conference of International Society for the Study of European Ideas (ISSEI). ISSEI and University of Cyprus.
Eikeland, Olav (2012). Validation and epistemology – and comments on Chapters 11 & 12. Symposium on Reflexive Strategies for Collaborative Research.
Eikeland, Olav (2012). Kunnskapsforståelse og forholdet mellom forskning og utviklingsarbeid generelt. Workshop: Teori- praksis - en (problematisk) relasjon?. Forum for Barnehagevitenskap / UiS.
Eikeland, Olav (2012). Symbiotic Learning Systems. 37th Annual Conference of the Association for Teacher Education in Europe: Policies and Professionalism in Teacher Education. Association for Teacher Education in Europe (ATEE).
Eikeland, Olav (2011). Experimenting together. Meyn, Christina Peter, Gerd Dechmann, Uwe Georg, Arno Katenkamp, Olaf (Red.), Arbeitssituationsanalyse: Bd.2: Praxisbeispiele und Methoden. 7.1. s. 425-445. VS Verlag für Sozialwissenschaften.
Eikeland, Olav (2011). Action research and organisational learning - a Norwegian approach. CEDEFOP Workshop on Innovation and Learning in Enterprises. European Centre for the Development of Vocational Training.
Eikeland, Olav (2011). Phronesis and action research. Gjesteforelesning. Norges Idrettshøgskole.
Eikeland, Olav (2011). Hva kan bringe aksjonsforskning videre - om aksjonsforskning og dens fremtid. Fagmøte. Aalborg universitet, Institutt for sociologi....
Eikeland, Olav (2011). Om det allmenne ved yrkespedagogikken. Yrkesfaglærerutdanningens allmenne relevans. PIL prosjektet / Kunnskapsdepartementet.
Eikeland, Olav (2011). Book review of Dialectic and dialogue by Dmitri Nikulin. Teachers College record (1970). Vol. 113.
Eikeland, Olav;Nicolini, Davide (2011). Turning practically: broadening the horizon: introduction. Journal of Organizational Change Management. Vol. 24. doi: 10.1108/09534811111119744
Eikeland, Olav (2009). Utviklingsarbeid som vitenskapelig sjanger. Handling eller avhandling? Utvikling av sidestilte karriereveier i høgre utdanning. Nasjonal konferanse.
Eikeland, Olav (2009). Action research and the practice turn. 25th EGOS Colloquium.
Eikeland, Olav (2009). Symbiotic learning systems. 25th EGOS Colloquium.
Eikeland, Olav (2009). Learning systems organizing reflection - organizational learning as collective, experimential learning. EDWOR Think Tank 2009.
Eikeland, Olav (2009). Action research. International Conference on Organizational Learning, Knowledge and Capabilities (OLKC).
Eikeland, Olav (2008). Action research, philosophy, and methodology. utenTitteltekst. Vrije Universiteit.
Eikeland, Olav (2008). Validity of action research : validity in action research. utenTitteltekst. Linköpings Universitet.
Eikeland, Olav (2008). Book review : Sanford F. Schram, Brian Caterino (eds.): Making political science matter - debating knowledge, research and method. International Journal of Action Research. Vol. 4.
Eikeland, Olav (2008). Praksis som grunnlag for FoU-arbeid. Nordisk Yrkespedagogiske Konferanse.
Eikeland, Olav (2008). How about a dialogue? Book review of Marianne Kristiansen and Joergen Bloch-Poulsen: Midwifery and dialogue in organizations - emergent mutual involvement in action research. International Journal of Action Research. Vol. 4.
Eikeland, Olav;Askerøi, Else (2008). Som gjort, så sagt : yrkeskunnskap og yrkeskompetanse. Materiel kultur - forskning, kundskab og kompetence.
Eikeland, Olav (2005). Pragmatic turn, "erotic epistemology", and new production of knowledge: dialogical encounters between several discourses of knowledge and learning in organisations. The passion for learning and knowing: proceedings of the 6th international Conference on Organizational Learning and Knowledge. University of Trento.
Ausland, Liv Hanson;Eikeland, Olav;Enehaug, Heidi (2005). Far-fetched approach? : what has systematic learning got to do with retaining older workers? [Abstract no.2]. Promoting active ageing in work life.

(These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete)

Contact information

Phone (office): +47 67 23 75 63
Phone (mobile): +47 908 22 463
Visiting address: Pilestredet 42, Oslo, Q8005