HiOA has a new name: OsloMet – Oslo Metropolitan University. Find out what this means for you.

menu
search
Norwegian

Sigrun Hoel

Assistant Professor

Publications and research

(2) Research reports (1) Dissemination (8)
Hoel, Sigrun (2014). Loven og den gode relasjon. Ohnstad, Anbjørg Rugkåsa, Marianne Ylvisaker, Signe (Red.), Ubehaget i sosialt arbeid. Kapittel 9. s. 181-198. Gyldendal Akademisk.
Hoel, Sigrun (2004). Den problematiske taushetsplikten. Thyness, Paul Anders (Red.), Boligsosialt arbeid. kap. 15. s. 214-227. Kommuneforlaget AS.
Innvær, Simon;Stang, Elisabeth Gording;Ohls, Carolina;Hoel, Sigrun (2009). En kartlegging av opplæringstilbud om barnekonvensjonen i aktuelle utdanninger. ISBN: 978-82-579-4708-8. 99 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Røysum, Anita;Hoel, Sigrun (2015). New Challenges and welfare state restructuring in a Norwegian context: continuity and change. The Research Team on the Activation Policies and its Governance, the case of Japan and Norway. Goishi Norimichi, Osaka City University; Anita Røysum, HIOA.
Hoel, Sigrun (2013). The University College Clinic - a "Husk"-created way of acting together. The ’what’ and ’how’ of research and development projects. HiOA, Senter for fremragende profesjonskvalifisering.
Köhler-Olsen, Julia;Hoel, Sigrun (2013). Rettslige vuderinger om samarbeid mellom barnevern og sosialtjenesten i NAV. Fattigdom, barnevern og sosialtjenesten i NAV. NAV Sagene og Bachelor i sosialt arbeid, HiOA.
Hoel, Sigrun (2013). Høgskoleklinikken som bro mellom utdanning og praksis. Khrono.no.
Hoel, Sigrun (2012). "Høgskoleklinikken - en HUSK-skapt samarbeidsform og læringsarena". Kvalitetsuka 2012. Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).
Hoel, Sigrun (2009). Glimt fra historien. Eva Kolstad (1918-1999). Brobyggeren. Kvinnesaksnytt.
Hoel, Sigrun (2008). En fagbok det er mye å lære av (om tiltaksarbeid i NAV).
Hoel, Sigrun (2007). Rett og plikt til individuell plan - innlegg på Sosialrettskonferansen oktober 2007. Sosialrettskonferansen 2007. Diakonhjemmets høyskole v/juristene.

(These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete)

Contact information

E-mail: 3
Phone (office): +47 67 23 81 20
Phone (mobile): +47 482 37 328
Visiting address: Falbes gate 5, Oslo, FG100