HiOA has a new name: OsloMet – Oslo Metropolitan University. Find out what this means for you.

menu
search
Norwegian

Publications and research

Main publications (5) (8) (1) Research reports (13) Dissemination (44)
Oliver, Kathryn;Innvær, Simon;Lorenc, Theo;Woodman, Jenny;Thomas, James (2014). A systematic review of barriers to and facilitators of the use of evidence by policymakers. BMC Health Services Research. Vol. 14:2. doi: 10.1186/1472-6963-14-2
Oliver, Kathryn;Lorenc, Theo;Innvær, Simon (2014). New directions in evidence-based policy research: A critical analysis of the literature. Health Research Policy and Systems. Vol. 12:34. 34 s. doi: 10.1186/1478-4505-12-34
Innvær, Simon (2009). The use of evidence in public governmental reports on health policy: an analysis of 17 Norwegian official reports (NOU). BMC Health Services Research. Vol. 9. 10 s. doi: 10.1186/1472-6963-9-177
Aaserud, Morten;Lewin, Simon;Innvær, Simon;Paulsen, Elizabeth J.;Dahlgren, Astrid;Trommald, Mari;Duley, Lelia;Zwarenstein, Merrick;Oxman, Andrew (2005). Translating research into policy and practice in developing countries: a case study of magnesium suphate for pre-eclampsia. BMC Health Services Research.
Innvær, Simon;Vist, Gunn;Trommald, Mari;Oxman, Andrew (2002). Health policy-makers’ perceptions of their use of evidence: a systematic review. Journal of Health Services Research and Policy. Vol. 7.
Oliver, Kathryn;Innvær, Simon;Lorenc, Theo;Woodman, Jenny;Thomas, James (2014). A systematic review of barriers to and facilitators of the use of evidence by policymakers. BMC Health Services Research. Vol. 14:2. doi: 10.1186/1472-6963-14-2
Oliver, Kathryn;Lorenc, Theo;Innvær, Simon (2014). New directions in evidence-based policy research: A critical analysis of the literature. Health Research Policy and Systems. Vol. 12:34. 34 s. doi: 10.1186/1478-4505-12-34
Innvær, Simon (2009). The use of evidence in public governmental reports on health policy: an analysis of 17 Norwegian official reports (NOU). BMC Health Services Research. Vol. 9. 10 s. doi: 10.1186/1472-6963-9-177
Rud, Mons Georg;Innvær, Simon;Smedslund, Geir;Steiro, Asbjørn (2005). BAKST-prosjektet. Empiri, evidens, empati : nordiska röster om kunskapsutveckling i socialt arbete / redaktör Synnöve Ljunggren. Del 2. s. 177-192. Nordisk ministerråd.
Bradley, Peter;Nordheim, Lena;De La HArpe, Davida;Innvær, Simon;Thompson, Carl (2005). A systematic review of qualitative literature on educational interventions for evidence-based practice. Learning in Health and Social Care. Vol. 4.
Aaserud, Morten;Lewin, Simon;Innvær, Simon;Paulsen, Elizabeth J.;Dahlgren, Astrid;Trommald, Mari;Duley, Lelia;Zwarenstein, Merrick;Oxman, Andrew (2005). Translating research into policy and practice in developing countries: a case study of magnesium suphate for pre-eclampsia. BMC Health Services Research.
Aaserud, Morten;Trommald, Mari;Oxman, Andrew;Innvær, Simon (2002). Vurdering av refusjonssøknader for nye legemidler. Tidsskrift for Den norske legeforening. Vol. 122.
Innvær, Simon;Vist, Gunn;Trommald, Mari;Oxman, Andrew (2002). Health policy-makers’ perceptions of their use of evidence: a systematic review. Journal of Health Services Research and Policy. Vol. 7.
Innvær, Simon (1994). Førebygging i kampen mot hiv og aids – tvang eller opplysing?. ISBN: 82-417-0292-2. 11 s. Gyldendal Akademisk.
Malmberg-Heimonen, Ira;Natland, Sidsel;Tøge, Anne Grete;Hansen, Helle Cathrine;Innvær, Simon (2014). Helhetlig oppfølging av deltakere i Kvalifiseringsprogrammet. Evaluering av "Helhetlig, prinsippstyrt, metodisk tilnærming" (HPMT). En klynge-randomisert studie. 116 s. Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for samfunnsfag/Sosialforsk..
Innvær, Simon;Malmberg-Heimonen, Ira;Tøge, Anne Grete;Hansen, Helle Cathrine;Natland, Sidsel (2012). Helhetlig oppfølging av brukere med behov for tettere oppfølging i Kvalifiaseringsprogrammet. Midtveisrapport. 103 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Woll, Heidi;Bay, Ann-Helén;Innvær, Simon;Røysum, Anita;Sletnes, Ingun;Christensen, Mette Torp (2010). Forholdet mellom sosionomutdanningen og velferdsutdanningen.Utredning og rapport. 22 s. Høgskolen i Oslo.
Innvær, Simon;Hansen, Helle Cathrine;Malmberg-Heimonen, Ira (2010). Helhetlig oppfølging av brukere med behov for tettere oppfølging i Kvalifiseringsprogrammet. Sluttrapport om en opplæringspilot. 71 s. Høgskolen i Oslo.
Hansen, Helle Cathrine;Innvær, Simon;Malmberg-Heimonen, Ira (2010). Helhetlig oppfølging av brukere med behov for tettere oppfølging i kvalifiseringsprogrammet, delrapport. 43 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Innvær, Simon;Stang, Elisabeth Gording;Ohls, Carolina;Hoel, Sigrun (2009). En kartlegging av opplæringstilbud om barnekonvensjonen i aktuelle utdanninger. ISBN: 978-82-579-4708-8. 99 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Innvær, Simon;Ormstad, Sari Susanna;Paulsen, Elizabeth Joan;Norderhaug, Inger Natvig (2006). Behandlingsmetodar for flyktningar med alvorlege psykiske helseproblem. ISBN: 82-8121-109-1. 29 s. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.
Rud, Mons Georg;Innvær, Simon;Steiro, Asbjørn;Smedslund, Geir;Johme, Torill (2005). Bruk av, holdninger til og behov for kunnskap i sosialkontortjenesten - BAKST. Rapport fra en spørreundersøkelse. 38 s. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.
Lie, Benedicte;Rud, Mons Georg;Innvær, Simon;Steiro, Asbjørn;Smedslund, Geir;Sjøholm, Ingunn Bekken;Hind, Roar (2005). Bruk av, holdningar til og behov for kunnskap i sosialkontortjenesten-BAKST. 48 s. Sosial- og helsedirektoratet, TNS Gallup, Nasjonalt Kunnskapssenter for helsetjenesten.
Innvær, Simon (2005). BAKST-prosjektet. ISBN: 92-893-1241-6. 16 s. NOPUS.
See all publications
Innvær, Simon;Buschmann, Eva;Lødemel, Ivar (2003). Evaluering av Forsøk med kommunalt ansvar for aktive, arbeidsretta tiltak for langtidsmottakere av sosialhjelp. 25 s. GIV, høgskolen i Oslo.
Nystuen, Pål;Hagen, Kåre Birger;Innvær, Simon (2001). Oppfølging av sykmeldte, utvikling, utprøving og evaluering av tiltak for sykmeldte med psykiske problemer og/eller muskel- skjelettlidelser. 48 s. Folkehelsa.
Innvær, Simon (1999). ”GRID-GROUP”-ANALYSEN I LYS AV WEBERIANSK METODOLOGI. 259 s. Universitetet i Bergen.
Innvær, Simon (2017). Korleis påverkar kunnskap politikarane?. Folkehelsekonferansen. Folkehelseforeningen.
Innvær, Simon (2015). Evidence based policy. Gjesteforelesning. Master i styring, organisasjon og ledelse.
Innvær, Simon;Tufte, Per Arne (2015). Virker HPMT?. Seminar med SPS og Arbeids- og sosialdepartementet (analyseseksjonen i arbeidsmarkedsavdelingen). SPS.
Innvær, Simon (2015). Evidence Informed Policy from the perspective of a policy maker. First technical expert meeting on the strategic roadmap to enhance evidence informed policy-making in the WHO European region. WHO Europe.
Innvær, Simon (2014). Sharing experiences, approaches and exploring new ideas. Workshop om "Knowledge Management" i WHO: "The Special Programme for Research and Training". Verdens Helseorganisasjon.
Oliver, Kathryn;Innvær, Simon;Lorenc, Theo;Woodman, Jenny;Thomas, James (2014). How to get policymakers to use more evidence. alliance4usefulevidence.
Oliver, Kathryn;Innvær, Simon;Lorenc, Theo (2014). Three misconceptions about the impact of research on policy. Research Fortnight.
Innvær, Simon (2013). Kunnskapsbasert politikkutforming: Kva kan me venta oss i den andre fasen?. SPS-kronikken.
Innvær, Simon;Malmberg-Heimonen, Ira (2013). A cluster randomized controlled trial with a process evaluation: Design and preliminary results. Campbell Collaboration colloquium. Campbell Collaboration.
Innvær, Simon;Malmberg-Heimonen, Ira;Tøge, Anne Grete;Hansen, Helle Cathrine (2012). Helhetlig oppfølging av brukere i Kvalifiseringsprogrammet: Foreløpige funn. Boostersamling i regi av Arbeids- og Velferdsdirektoratet. Arbeids- og Velferdsdirektoratet.
See all publications
Innvær, Simon;Hansen, Helle Cathrine (2012). Helhetlig Oppfølging av brukere i Kvalifiseringsprogrammet. "Boostersamling". Arbeids- og Velferdsdirektoratet.
Innvær, Simon;Malmberg-Heimonen, Ira (2012). Helhetlig oppfølging i Kvalifiseringsprogrammet. Foreløpige resultater. Presentasjon av forskningsprosjekt og foreløpige resultater. Arbeids- og velferdsdirektoratet.
Innvær, Simon (2012). Ny epistemisk arbeidsdeling. SPS-konferansen. Senter for profesjonsstudier.
Innvær, Simon (2011). Chronic illness and the family. Forelesingsintervju. Medisinerstudiet.
Innvær, Simon;Høiby, Anne (2011). "Motivational Interview" og Helhetlig oppfølging i Kvalifiseringsprogrammet. Faglig del for årlig arrangement ved Nav Oslo, Akademikerne. Nav Oslo, Akademikerne.
Innvær, Simon (2011). Chronic illness and the family. Forelesingsintervju. Medisinstudiet.
Lund, Johan;MacKay, Morag;Innvær, Simon;Rose, Tamsin (2010). Advocacy in public health, experiences and challenges. 3rd European Public Health Conference. European Public Health Assiciation.
Innvær, Simon;Vist, Gunn Elisabeth;Trommald, M.;Oxman, Andrew David (2010). Which impact has evidence-based knowledge on decisions made by health policy makers?. European Journal of Public Health. Vol. 20.
Innvær, Simon (2010). Evidence-based policy. Gjesteforelesning. Master i Styring, organisasjon og ledelse.
Innvær, Simon (2010). Chronic illness and the family. Intervju som pårørende. Medisinerstudiet i Oslo.
Innvær, Simon (2010). Comprehensive follow-up of social service users enrolled in the Qualification program. Nettverkssamarbeid, presentasjon av forskningsdesign. MDRC.
Innvær, Simon (2010). Which impact has evidence-based knowledge on decisions made by health policy makers?. 3rd European Public Health Conference. European public health association.
Innvær, Simon (2009). Evidence-based policy. Gjesteforelesing. Master i Styring, organisasjon og ledelse.
Innvær, Simon (2009). Chronic illness and the family. Forelesnings-intervju. Medisinerstudiet i Oslo.
Innvær, Simon (2008). Chronic illness and the family. Intervju som pårørende. Medisinerstudiet i Oslo.
Innvær, Simon (2008). Dynamics, reconstruction and validity in policy reforms. Forskningsseminar.
Innvær, Simon (2008). Advancing the practice of knowledge translation. Konferanse om formidling av vitskapleg kunnskap. Canadian Institutes of Health Research.
Innvær, Simon (2008). Reconstructing and evaluating the uses of evidence in policy reforms. A research program and an example. Nordic Centre of Excellence. Reassessing the Nordic Welfare Model.
Innvær, Simon (2007). Kva fremjar og hindrar at helsepolitiske beslutningstakarar brukar vitskapleg kunnskap. Innlegg. Skadeforebyggende Forum.
Innvær, Simon (2007). Bruk av vitskapleg kunnskap i helsepolitiske avgjerder. Seminar. Institutt for samfunnsmedisin.
Innvær, Simon;Vist, Gunn;Trommald, Mari;Oxman, Andrew (2006). Health policy-makers' perceptions of their use of evidence: a systematic review. Brokering Digest. A spotlight on knowledge brokering resources.
Innvær, Simon (2006). Bruk av, haldningar til og behov for kunnskap i sosialkontortenestene. SOSIALFORSK-seminar. SOSIALFORSK.
Smedslund, Geir;Rud, Mons Georg;Innvær, Simon;Steiro, Asbjørn (2005). En felles dør til velferdstjenester. Dagbladet.
Innvær, Simon (2005). Bruk av, haldningar til og behov for kunnskap i sosialkontortenestene. Framtidsverksted for sosialkontortjenesten.
Innvær, Simon (2005). BAKST-prosjektet. Diskusjon av SCIEs oppsummeringsrapport om forskning på sosialtfeltet. CUS (Center för Utvärdering inom Socialt arbete).
Innvær, Simon (2004). Use of, attitudes to and need for knowledge in the Social Services. Innlegg. CUS.
Innvær, Simon (2004). Process evaluations alongside RCTs. Faglig samarbeid. Sosial- og helsedirektoratet.
Innvær, Simon (1999). Den samanliknande logikken i vitskapleg verksemd. Prøveforelesing til Dr.polit-graden. Universitetet i Bergen.
Innvær, Simon (1998). GRID-GROUP ANALYSIS AS DURKHEIMIAN COLLECTIVE REPRESENTATIONS OR WEBERIAN IDEAL TYPES?. Cultural Theory: Theoretical Issues. European Social Science History Conference.
Innvær, Simon (1997). STRUKTURELL LOGIKK: ELLER LIKE BORN LEIKAR BEST OG MOTSETNADER TILTREKKJER KVARANDRE. Nasjonal fagkonferanse i statsvitskap.
Innvær, Simon (1995). Byparti til kamp for distrikta. Dagbladet.
Innvær, Simon (1994). IN THE MIDDLE OF NOWHERE – ON NORMATIVE IMPLICATIONS IN RISK EVALUATIONS. Vitskapsteoretisk innlegg til Dr.polit.-graden. Senter for Vitskapsteori.
Innvær, Simon (1992). INSTRUMENTELLE MODELLAR: BIDRAG TIL EIN KONSTRUKTIV STATSVITSKAP?. Dr.-polit.-kurs. Institutt for statsvitenskap.
.

(These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete)

Contact information

Phone (office): +47 67 23 81 48
Visiting address: Stensberggata 26, Oslo, X618