menu
search
Norwegian

Publications and research

(2) Research reports (5) Dissemination (6) HiOA Publications (2)
Lid, Stian (2016). Ungdom og straff på 2000-tallet - nye praksiser, kjente dilemmaer. Sosiologi i dag. Vol. 46.
Lid, Stian (2015). Markant skifte i straff av ungdom - Utvikling i straffereaksjoner 2002-2013. Samfunnsspeilet : Tidsskrift om levekår og livsstil.
Aasen, Berit;Dyb, Evelyn;Lid, Stian (2017). Forebygging og oppfølging av enslige mindreårige asylsøkere som forsvinner fra mottak og omsorgssentre. ISBN: 978-82-8309-154-0. By- og regionforskningsinstituttet NIBR, Høgskolen i Oslo og Akershus.
Dyb, Evelyn;Lid, Stian (2017). Bostedsløse i Norge 2016: En kartlegging. ISBN: 978-82-8309-204-2. 217 s. By- og regionforskningsinstituttet NIBR, Høgskolen i Oslo og Akershus.
Lid, Stian;Winsvold, Marte;Søholt, Susanne;Hansen, Stig Jarle;Heierstad, Geir;Klausen, Jan Erling (2016). Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme – Hva er kommunenes rolle?. ISBN: 978-82-8309-136-6. 283 s. By- og regionforskningsinstituttet NIBR.
Lid, Stian;Vedeld, Trond;Schou, Arild;Hofstad, Hege (2015). Lokal oversikt over folkehelsen – muligheter og utfordringer. ISBN: 978-82-8309-066-6. 107 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Holm, Arne;Helgesen, Marit;Lid, Stian (2015). Bolig etter fengsel og institusjon – samhandling mellom forvaltningsnivåer. ISBN: 978-82-8309-047-5. 161 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Lid, Stian (2016). Samarbeid for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme. Nasjonale konferansen mot radikalisering og voldelig ekstremisme 2016. Justis og beredskapsdepartementet.
Berghei, Jan-Tore;Lid, Stian;Søholt, Susanne (2016). Forebygging av voldelig ekstremisme – Hva er kommunenes rolle?.
Jakobsen, Siw Ellen;Lid, Stian;Bekkevold, Magnus;Holmboe, Morten (2016). – Ikke likhet for loven for de yngste lovbryterne. forskning.no.
Lid, Stian (2016). Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme - hva er kommunenes rolle?. Seminar. KS.
Lid, Stian (2016). Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme - hva er kommunenes rolle?. Konferanse. Oslo kommune.
Lid, Stian (2016). Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i kommunene. Konferanse. Enhet og mangfoldsetaten i Oslo Kommune.

(These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete)

Contact information

Phone (office): +47 67 23 56 99
Phone (mobile): +47 408 30 235
Visiting address: Holbergs gate 1, Oslo, HG534