HiOA has a new name: OsloMet – Oslo Metropolitan University. Find out what this means for you.

menu
search
Norwegian

Publications and research

(2) Research reports (10) Dissemination (13) HiOA Publications (2)
Lid, Stian (2016). Ungdom og straff på 2000-tallet - nye praksiser, kjente dilemmaer. Sosiologi i dag. Vol. 46.
Lid, Stian (2015). Markant skifte i straff av ungdom - Utvikling i straffereaksjoner 2002-2013. Samfunnsspeilet : Tidsskrift om levekår og livsstil.
Lenz, Claudia;Nilsen, Anne Birgitta;Lorentzen, Gro;Lid, Stian;Rise, Eirik;Nustad, Peder (2018). TILTAK MOT HATEFULLE YTRINGER:KUNNSKAPS- OG TILTAKSOVERSIKT. ISBN: 978-82-92988-62-6. 80 s. Senter for Studier av Holocaust og livsynsminoriteter.
Dyb, Evelyn;Lid, Stian (2017). Bostedsløse i Norge 2016: En kartlegging. ISBN: 978-82-8309-204-2. 217 s. By- og regionforskningsinstituttet NIBR, Høgskolen i Oslo og Akershus.
Aasen, Berit;Dyb, Evelyn;Lid, Stian (2017). Forebygging og oppfølging av enslige mindreårige asylsøkere som forsvinner fra mottak og omsorgssentre. ISBN: 978-82-8309-154-0. By- og regionforskningsinstituttet NIBR, Høgskolen i Oslo og Akershus.
Dyb, Evelyn;Lid, Stian (2017). Bostedsløse i Asker 2016. NIBR-notat 2017:106. 25 s. By- og regionforskningsinstituttet, HiOA.
Dyb, Evelyn;Lid, Stian (2017). Bostedsløse i Drammen 2016. NIBR-notat 2017:105. 25 s. By- og regionforskningsinstituttet, HiOA.
Dyb, Evelyn;Lid, Stian (2017). Bostedsløse i Fredrikstad 2016. NIBR-notat 2017:104. 25 s. By- og regionforskningsinstituttet, HiOA.
Dyb, Evelyn;Lid, Stian (2017). Bostedsløse i Sandnes 2016. NIBR-notat 2017:103. 25 s. By- og regionforskningsinstituttet, HiOA.
Lid, Stian;Winsvold, Marte;Søholt, Susanne;Hansen, Stig Jarle;Heierstad, Geir;Klausen, Jan Erling (2016). Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme – Hva er kommunenes rolle?. ISBN: 978-82-8309-136-6. 283 s. By- og regionforskningsinstituttet NIBR.
Lid, Stian;Vedeld, Trond;Schou, Arild;Hofstad, Hege (2015). Lokal oversikt over folkehelsen – muligheter og utfordringer. ISBN: 978-82-8309-066-6. 107 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Holm, Arne;Helgesen, Marit;Lid, Stian (2015). Bolig etter fengsel og institusjon – samhandling mellom forvaltningsnivåer. ISBN: 978-82-8309-047-5. 161 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
See all publications
Lid, Stian (2017). Forebygging av voldelig ekstremisme i Oslo. Møte i Kontaktforum for voldelig ekstremsime i Oslo.
Lid, Stian;Søholt, Susanne (2017). Norwegian municipalities role in prevention of violent extremism. Seminar. Stortinget.
Lid, Stian (2017). Hvilken rolle spiller ungdomsmedvirkning i forebygging av ekstremisme?. NRK.
Lid, Stian (2017). Samarbeid og samordning i forebygging av voldelig ekstremisme - En illusjon eller realitet?. Seminar. Stavanger Kommune.
Lid, Stian;Okwany, Clifford Collins Omondi (2017). Community policing in Kenya: Protecting citizens - or an instrument for surveillance?. EADI General Conference 2017. EADI.
Lid, Stian (2017). Forebygging av voldelig ekstremisme lokalt - hva gjøres, og hva er mulighetene og utfordringene?. Forelesning. Politihøgskolen.
Lid, Stian (2017). Hvilken rolle spiller ungdomsmedvirkning i forebygging av ekstremsime?. SAMSVAR Seminar HIOA. HIOA.
Lid, Stian (2016). Samarbeid for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme. Nasjonale konferansen mot radikalisering og voldelig ekstremisme 2016. Justis og beredskapsdepartementet.
Berghei, Jan-Tore;Lid, Stian;Søholt, Susanne (2016). Forebygging av voldelig ekstremisme – Hva er kommunenes rolle?.
Jakobsen, Siw Ellen;Lid, Stian;Bekkevold, Magnus;Holmboe, Morten (2016). – Ikke likhet for loven for de yngste lovbryterne. forskning.no.
See all publications
Lid, Stian (2016). Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme - hva er kommunenes rolle?. Seminar. KS.
Lid, Stian (2016). Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme - hva er kommunenes rolle?. Konferanse. Oslo kommune.
Lid, Stian (2016). Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i kommunene. Konferanse. Enhet og mangfoldsetaten i Oslo Kommune.

(These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete)

Contact information

Phone (office): +47 67 23 56 99
Phone (mobile): +47 408 30 235
Visiting address: Holbergs gate 1, Oslo, HG534