HiOA has a new name: OsloMet – Oslo Metropolitan University. Find out what this means for you.

menu
search
Norwegian

Publications and research

Scientific publications (20) Textbooks (1) Research reports (8) Dissemination (55)
Underthun, Anders;Svare, Helge;Gausdal, Anne Haugen (2018). Nettverksorganisasjoners betydning for kunnskapstilgang og innovasjon. Søkelys på arbeidslivet. Vol. 35. doi: 10.18261/issn.1504-7989-2018-03-05 ER
Svare, Helge;Vathakou, Eugenia (2017). Eventos de configuracion de campo e investigacion-accion: Un estudio de caso de Esparta. International Journal of Action Research. Vol. 13. doi: 10.3224/ijar.v13i3.04
Svare, Helge;Vathakou, Eugenia (2017). Field-configuring events and action research: A case study from Sparta. International Journal of Action Research. Vol. 13. doi: https://doi.org/10.3224/ijar.v13i3.04
Bernstrøm, Vilde Hoff;Svare, Helge (2017). Significance of Monitoring and Control for Employees’ Felt Trust, Motivation, and Mastery. Nordic Journal of Working Life Studies. Vol. 7. doi: 10.18291/njwls.v7i4.102356
Svare, Helge (2016). User-Producer Dialogue, Workplace Innovation, and Knowledge in a Regional Innovation System. Journal of the Knowledge Economy. Vol. 7. doi: 10.1007/s13132-014-0229-0
Gausdal, Anne Haugen;Svare, Helge;Möllering, Guido (2016). Why don't all high-trust Networks achieve strong network benefits? A case-based exploration of cooperation in Norwegian SME networks. Journal of Trust Research. Vol. 6. doi: 10.1080/21515581.2016.1213173
Svare, Helge;Svensson, Trygve (2015). "Ytringskultur bør finde Sted". Sosiologi i dag. Vol. 45.
Svare, Helge;Gausdal, Anne Haugen (2015). Strengthening regional innovation through network-based innovation brokering. Entrepreneurship and Regional Development. Vol. 27. doi: 10.1080/08985626.2015.1095945
Underthun, Anders;Hildrum, Jarle Moss;Svare, Helge;Finsrud, Henrik D.;Vareide, Knut Sveinung (2014). The restructuring of the old industrial region of Grenland in Norway: Between lock-in, adjustment, and renewal. Norsk Geografisk Tidsskrift. Vol. 68. doi: 10.1080/00291951.2014.894566
See all publications
Reichborn-Kjennerud, Kristin;Svare, Helge (2014). Entrepreneurial growth strategies: the female touch. International Journal of Gender and Entrepreneurship. Vol. 6. doi: 10.1108/IJGE-04-2013-0043
Johansen, Frode Ramstad;Rubach, Synnøve;Billington, Mary Genevieve;Bye, Geir;Svare, Helge;Solesvik, Marina (2013). Nettverk er man nødt til å ha! Men hva kan det offentlige bidra med?. Plan : Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling. Vol. 12.
Gausdal, Anne;Svare, Helge (2013). Individuell versus nettverksbasert kompetansemegling. Beta. Vol. 27.
Svare, Helge (2012). Til saken. Etikk og retorikk i den offentlige debatten. ISBN: 978-82-530-3493-5. 179 s. Pax Forlag.
Svare, Helge (2011). Ungdommers respons på informasjonsvideo om pleie- og omsorgsarbeid. Sykepleien Forskning. Vol. 6. doi: 10.4220/sykepleienf.2011.0185
Svare, Helge (2010). Livsmestring. ISBN: 9788253032887. 148 s. Pax Forlag.
Svare, Helge (2010). Socratic Dialogue and Narrative Theory. Brune, Jens Peter Krohn, Dieter (Red.), The Challenge of Dialogue - Socratic Dialogue and and Other forms of Dialogue in Different Political Systems and Cultures. Part I. s. 62-72. LIT Verlag.
Svare, Helge (2009). Menn i pleie og omsorg - brødre i hvitt. ISBN: 9788215015354. 252 s. Universitetsforlaget.
Svare, Helge (2008). Landet ditt trenger deg! Men det er ikke alltid like delikat.... Tidsskrift for ungdomsforskning.
Klemsdal, Lars;Svare, Helge (2008). Creating ethical space within organizations - An action research approach to ethical integration of organizations. Labour, Education & Society (Arbeit, Bildung & Gesellschaft). Vol. 9.
Svare, Helge;Weiss, Mikael Noah;Sender, Anne;Thelle, Notto Reidar;Garbarek, Vigdis;Strøm-Olsen, Nicolai (2013). Dialog er svaret på alt. ISBN: 978-82-93097-12-9. 100 s. Frekk forlag.
Onsager, Knut;Svare, Helge;Gausdal, Anne Haugen;Underthun, Anders;Langset, Bjørg;Pålshaugen, Øyvind (2017). Regional nettverksorganisering og innovasjon: En studie av fem næringsmiljøer på Østlandet. ISBN: 978-82-8309-206-6. 148 s. By- og regionforskningsinstituttet NIBR, Høgskolen i Oslo og Akershus.
TERJESEN, Hans Chr. Aa;Svare, Helge;Salomon, Robert H (2014). Terjesen, H., Svare, H. og Salomon, R. (2014): «Etter 1001 natt» Hvordan kan god ledelse bidra til å utsette tidligpensjon i industrien? AFI-FoU 2014. 62 s. Arbeidsforskningsinstituttet.
Svare, Helge (2011). Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn som dialogorganisasjon. ISBN: 9788276092875. 49 s. Arbeidsforskningsinstituttet.
Svare, Helge;Klemsdal, Lars (2011). Hvordan skape økt mestring blant frontlinjeansatte i servicenæringen. Rapport fra et FoU-prosjekt støttet av NHOs arbeidsmiljøfond. ISBN: 9788276092851. 80 s. Arbeidsforskningsinstituttet.
Holter, Øystein Gullvåg;Svare, Helge;Egeland, Cathrine (2009). Gender Equality and Quality of Life. A Norwegian Perspective. ISBN: 978-82-7864-026-5. 269 s. NIKK Nordic Gender Institute.
Egeland, Cathrine;Enehaug, Heidi;Halrynjo, Sigtona;Lyng, Selma Therese;Svare, Helge (2008). Erfaringer med og konsekvenser av graviditet og uttak av foreldrepermisjon i norsk arbeidsliv. ISBN: 978-82-7609-235-6. 109 s. Arbeidsforskningsinstituttet.
Holter, Øystein Gullvåg;Svare, Helge;Egeland, Cathrine (2008). Likestilling og livskvalitet 2007. 304 s. Arbeidsforskningsinstituttet.
Holter, Øystein Gullvåg;Svare, Helge;Egeland, Cathrine (2008). Likestilling og livskvalitet 2007 ISBN 978-82-7809-219-6. 330 s. Arbeidsforskningsinstituttet.
Svare, Helge (2017). Burde kutte mindre i administrasjon. Khrono.
Svare, Helge (2017). Hakon Lærum tryller fram arbeidsplasser. Drammens Tidende.
Svare, Helge (2017). Gir mye større fart. Drammens Tidende.
Svare, Helge (2017). Snakke om følelser. NRK.
Svare, Helge (2017). De med flest venner vinner innovasjonsløpet. Forskning.no.
Svare, Helge (2016). Om viktigheten av vennskap. NRK P1.
Svare, Helge (2016). Derfor bør du holde på vennene dine!. Familieverden.
Svare, Helge (2016). Er venninnen din egentlig bra for deg?. ABC nyheter.
Svare, Helge (2016). Dialog- og refleksjonsprosesser. Bjørnson Festivalen.
Svare, Helge (2016). Tillit oppstår ­raskere ved ­fysiske møter. Vårt Land.
See all publications
Svare, Helge (2016). Folk om vennskap ep 8: Det er dette som gjør Norge til en suksess. Aftenposten web TV.
Svare, Helge (2016). Folk om vennskap ep 1: pappa har ikke kontakt. Aftenposten web TV.
Svare, Helge (2016). Foredrag for Nasjonal nettverkssamling. Byregionprogrammet.
Svare, Helge (2016). Cluster application assessments 2016. Arena-søknader og deltakelse på panelmøte. Innovasjon Norge.
Svare, Helge (2016). Innovasjon. Lederseminar. Oslo kommune - Barne- og familieetaten.
Svare, Helge (2016). Tillit og regional utvikling. Temadag om tillit og regional utvikling. Stiftelsen Telemarksforskning.
Svare, Helge (2016). Fasilitering av tenketank i Vannklyngen. Tenketank i Vannklyngen. Høgskolen i Sørøst-Norge.
Svare, Helge (2016). Tilliten verdig. Syn og Segn.
Svare, Helge (2015). Foredrag: "Mange bekker små". Foredrag. Unge funksjonshemmede.
Svare, Helge (2015). Fant drømmemannen på Tinder. KK.
Svare, Helge (2015). Kreativitet og godt håndlag er like viktig som utdanning. FORSKNING.NO.
Svare, Helge (2015). «Alle» brannkonstabler i Oslo er etnisk norske – og de heter stort sett Lars. VG NETT.
Svare, Helge (2015). Bli med kompisgjengen på fest: Sprit, damer og partyflåte. VG PLUSS.
Svare, Helge (2015). Unnis briljante venner. ADRESSEAVISEN PLUSS.
Underthun, Anders;Svare, Helge;Onsager, Knut;Gausdal, Anne Haugen (2015). Nettverk og klynger: Hva er det som gjør at noen lykkes bedre enn andre?. VRI Læringsarena. Arbeidsforskningsinstuttet, Akershus Fylkeskommune.
Svare, Helge (2015). Finding Core Values in Company Narratives. Weiss, Michael Noah (Red.), The Socratic Handbook. Kapittel. s. 245-251. LIT Verlag.
Svare, Helge;Underthun, Anders (2015). Innovation through deliberate and strategic networks? Exploring regional innovation networks (RINs) in Eastern Norway. Regional Innovation Policies Conference 2015 (RIP). Karlsruhe Institute of Technology (KIT).
Svare, Helge (2015). Presentasjon av forskningsprosjektet i VRI Oslo/Akershus. Seminar i styringsgruppa for VRI Oslo/Akershus. VRI Oslo/Akershus.
Svare, Helge (2014). Derfor bør du holde på vennene dine. Adressavisen.
Svare, Helge (2014). Ytringsansvar ere Enhver tilladte!. NRK nett.
Svare, Helge (2014). Kunsten å skape dialog. Psykologisk.no.
Svare, Helge (2014). Sokrates var ingen grei gutt. Ukeavisen ledelse.
Svare, Helge (2014). Nei til barcodifisering av byen (Kronikk). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Svare, Helge (2014). Foredrag seminar Holmen Fjordhotell for UiO. Foredrag seminar Holmen Fjordhotell for UiO. Oslo Universitetssykehus.
Svare, Helge;Gausdal, Anne;Möllering, Guido (2013). Building network trust by field-configuring events. FINT Singapore Workshop. First international network on trust (FINT).
Svare, Helge (2013). Klientens stemme må få mer rom. Velferd.
Johansen, Frode Ramstad;Rubach, Synnøve;Mary G, Billington;Bye, Geir;Svare, Helge;Marina, Solesvik (2013). Nettverk er man nødt til å ha! Men hva kan det offentlige bidra med?. Plan : Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling.
Svare, Helge (2013). Du skal ikke tvinge til dialog. Svare, Helge Weiss, Mikael Noah Sender, Anne Thelle, Notto Reidar Garbarek, Vigdis Strøm-Olsen, Nicolai (Red.), Dialog er svaret på alt. Kapittel. s. 30-45.
Underthun, Anders;Hildrum, Jarle Moss;Svare, Helge;Finsrud, Henrik D.;Vareide, Knut Sveinung (2012). The restructuring of the “Old Industrial Area” of Grenland in Norway: Between adjustment and renewal. Regional Innovation Policy (RIP). INESC Porto.
Svare, Helge;Gausdal, Anne (2012). Network-based innovation brokering in SMEs - a road to building regional innovation systems?. NBAM, International Network of Business and Management Journals.
Gausdal, Anne;Svare, Helge (2012). Building regional innovation systems by networkbased innovation brokering. The 7th International Seminar on Regional Innovation Policies. INESCTECH.
Svare, Helge;FINSRUD, Henrik D. (2011). Utvikling av nettverk og klynger. Seminar for klyngeledere i VRI Telemark. Arbeidsforskningsinstituttet.
Svare, Helge (2011). "Den gode samtalen". Kursdag. Akershus universitetssykehus HF.
Svare, Helge (2011). Trust and Co-operation in Dialogue. The first seminar of the nordic research network on trust within and between organizations. The nordic research network on trust.
Svare, Helge;Gausdal, Anne Haugen (2011). Network-based innovation brokering in SMEs - a road to build regional innovation systems?. 6th International Seminar on Regional Innovation Policies. CIRCLE, Lund University, P.O. box 117, 22100 Lund, Sweden.
Svare, Helge;Gausdal, Anne Haugen (2011). Network-based innovation brokering in SMEs - a road to building regional innovation systems?. Nordic Research Network on Trust seminar In Roskilde, November 23-24 2011. Nordic Research Network on Trust.
Svare, Helge (2011). Lønner seg å satse på fedrene. Budstikka.
Svare, Helge (2011). Sjef på toppen styrer mot strømmen. Aftenposten Morgen.
Svare, Helge (2011). Tradisjonsbærerne. Aftenposten Amagasinet.
Svare, Helge (2011). Ga råd om åpnere samtaler. Vårt Land.
Svare, Helge (2011). Hjelper deg å mestre. Aftenposten Morgen.
Svare, Helge (2011). Endret syn etter informasjonsvideo. Aftenposten Morgen.
Svare, Helge;Klemsdal, Lars (2011). Mestring i arbeidet. Håndbok for mestringsgrupper.
Svare, Helge (2011). Om rekrutering af 'menn i omsorgsyrker'. Nielsen, Steen Baagøe (Red.), Nordiske mænd til omsorgsarbejde! En forskningsbasert erfaringsopsamling på initiativer til at rekruttere, uddanne og fastholde mænd efter finanskrisen. Del 2 Præsentation af udvalgte cases. s. 152-187.
Svare, Helge (2010). Svar til Solbrække. Sosiologi i dag. Vol. 40.

(These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete)

Contact information

Phone (mobile): +47 977 58 452
Visiting address: Stensberggata 26, Oslo, X407