HiOA has a new name: OsloMet—Oslo Metropolitan University. Find out what this means for you.

menu
search
Norwegian

Viggo Nordvik

Senior Researcher

About

Field of study

Academic disciplines Economics Subject areas Housing market Housing Social Politics Urban studies Social housing Neighbourhood

Publications and research

(14) Research reports (16) Dissemination (52) HiOA Publications (9)
Wessel, Terje;Turner, Lena Magnusson;Nordvik, Viggo (2018). Population dynamics and ethnic geographies in Oslo: the impact of migration and natural demographic change on ethnic composition and segregation. Journal of Housing and the Built Environment. doi: 10.1007/s10901-017-9589-7
Sandlie, Hans Christian;Turner, Lena Magnusson;Nordvik, Viggo (2016). Boligmarkeder og boligkarrierer. Frønes, Ivar Kjølsrød, Lise (Red.), Det norske samfunn, bind 1.. Kapittel 8. s. 179-201. Gyldendal Akademisk.
Nordvik, Viggo;Turner, Lena Magnusson (2015). Survival and Exits in Neighbourhoods: A Long-Term Analyses. Housing Studies. Vol. 30. doi: 10.1080/02673037.2014.982518
Nordvik, Viggo (2015). Housing allowances, mobility and crowded living: the Norwegian case. Journal of Housing and the Built Environment. Vol. 30. doi: 10.1007/s10901-015-9439-4
Aarland, Kristin;Suomenrinne-Nordvik, Viggo (2010). Eierlinjen i norsk boligpolitikk - tar boligeiere på seg for stor risiko?. Økonomi & politik. Vol. 4.
Aarland, Kristin;Nordvik, Viggo (2009). On the Path to Homeownership: Money, Family Composition and Low-income Households. Housing Studies. Vol. 24. doi: 10.1080/02673030802547439
Nordvik, Viggo;Gulbrandsen, Lars (2009). Regional Patterns in Vacancies, Exit and Rental Housing. European Urban and Regional Studies. Vol. 16. doi: 10.1177/0969776409102191
See all publications
Nordvik, Viggo (2007). The Oslo Metropolitan Housing Market. Andersson, Åke E. Pettersson, Lars Strömquist, Ulf (Red.), European Metropolitan Housing Markets. Kapittel 8. s. 189-211. Springer.
Nordvik, Viggo (2006). Selective housing policy in local housing markets and the supply of housing. Journal of Housing Economics. Vol. 2006.
Nordvik, Viggo (2005). Vacancy Chain Models: Do They Fit into the Economist`s Toolbox?. Housing, Theory and Society. Vol. 21.
Nordvik, Viggo;Åhren, Per (2005). The Duration of Housing Allowance Claims and Labour Market Disincentives: The Norwegian Case. European Journal of Housing Policy. Vol. 5.
Sørvoll, Jardar;Sandlie, Hans Christian;Nordvik, Viggo;Gulbrandsen, Lars (2016). Eldres boligsituasjon. Boligmarked og boligpolitikk i lys av samfunnets aldring. ISBN: 978-82-7894-601-5. 197 s. NOVA.
Nordvik, Viggo (2015). Boligbehov og ubalanser i storbyer. En synteserapport. ISBN: 978-82-7894-552-0. 34 s. NOVA.
Nordvik, Viggo (2012). Sarpsborg kommune: En boligsosial forstudie. ISBN: 9788278944301. 54 s. NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.
Nordvik, Viggo;Sørvoll, Jardar (2012). Bostøtte: Mobilitet, kontinuitet og endring. ISBN: 978-82-7894-446-2. 42 s. NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.
Koren, Charlotte;Skog, Inger Lise;Lescher-Nuland, Bjørn Richard;Nordvik, Viggo (2011). Den norske bostøtten. ISBN: 9788278943717. 145 s. NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.
Nordvik, Viggo;Sandlie, Hans Christian (2009). Utenfor de boligsosiale ordningene. ISBN: 978-82-7894-317-5. 96 s. NOVA.
Aarland, Kristin;Nordvik, Viggo (2008). Boligeie blant husholdninger med lave inntekter. ISBN: 978-82-7894-291-8. 86 s. NOVA.
Hansen, Thorbjørn;Nordvik, Viggo;Pedersen, Axel West (2007). Statens og husbankens rolle. En kunnskapsoversikt. 92 s. NOVA.
Nordvik, Viggo;Medby, Per (2007). Selektive virkemidler i lokale boligmarkeder. ISBN: 978-82-7894-258-1. 70 s. NOVA.
See all publications
Gulbrandsen, Lars;Nordvik, Viggo (2007). Tilbudet av leide boliger. 79 s. NOVA.
Hansen, Thorbjørn;Nordvik, Viggo;Pedersen, Axel West (2007). Statens og Husbankens rolle i en markedsbasert boligsektor. En kunnskapsoversikt. 92 s. NOVA.
Nordvik, Viggo;Sandlie, Hans Christian;Gulbrandsen, Lars (2006). Boforhold for pensjonister med bostøtte. ISBN: 82-7894-232-3. 148 s. NOVA.
Nordvik, Viggo (2005). Strategier i produksjon av boligsosiale tjenester. ISBN: 82-7894-227-7. 83 s. NOVA.
Hellevik, Tale;Nordvik, Viggo (2004). Forskning om vanskeligstilte på boligmarkedet. En kunnskapsoversikt. 151 s. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.
Paus, Espen;Nordvik, Viggo;Stamsø, Mary Ann (1997). Om arealknapphet og boligbygging i hovedstadsområdet. 50 s. ECON.
Sandlie, Hans Christian;Nordvik, Viggo;Santiago, Anna Maria;Wittrup, Erik (2017). Trapped in the Nest? Opportunities and Constraints for Independent Household Formation among Young Adult Women. Annual Meeting in Society for the Study of Social Problems (SSSP).
Nordvik, Viggo (2017). Housing and Urbanization in Norway. Some Critical Issues.. DRAFT PROGRAMME: WORLD HABITAT DAY/URBAN OCTOBER CONFERENCE ON URBANISATION AND AFFORDABLE HOUSING. HABITAT; NORWAY.
Nordvik, Viggo (2017). En boligsosialpolitikk for framtida. Kommunal boligadminastratorers årskonferanse. KBL.
Nordvik, Viggo (2017). Om å telle vanskeligstilte på boligmarkedet. Hvor mange er vanskeligstilt på boligmarkedet, og hvem er de?. Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
Nordvik, Viggo (2017). Boligpolitikk for eldre, tjener den noen formål?. Lanseringsseminar. NOVA, HiOA.
Nordvik, Viggo (2017). Housing for the elderly, (why) should we care. Nasjonalt boligforskerseminar. NOVA, HiOA.
Nordvik, Viggo (2017). Vi som har surfet på toppen av boligprisveksten er en privilegert gjeng. Aftenposten Viten.
Nordvik, Viggo (2016). Deltakelse på panelsamtale om geografisk variasjon i fattigdom i Oslo. Åpent møte Deicmans bibliotek, Holmlia. Deicmans bibliotek, Holmlia.
Nordvik, Viggo (2016). Lavinntektskonsentrasjon i nabolag: Konsekvenser og årsaker. Seminar om boligforskning. Kommunal og moderniseringsdepartementet/Husbanken.
Nordvik, Viggo (2016). Statial Attainment, education and country background. Workshop in the Housing Economics group. ENHR Housing economics group.
See all publications
Nordvik, Viggo;Andersson, Roger (2016). Familiebånd og mobilitet innen byen. Neighbourhoods at risk: Avslutningskonferanse. HiOA/NOVA.
Nordvik, Viggo (2016). Housing policy for the elderly: (Why) should we care?. Seminar on social policy/social work and housing. HiOA v. Viggo Nordvik.
Nordvik, Viggo;Hedman, Lina (2016). Spatial attainment, education and country background. ENHR-konferanse. European Network for Housing Research.
Nordvik, Viggo (2016). Storbyregionens arbeidsdeling: Et (bolig)sosialpolitisk blikk. Erfaringskonferanse Boligsosialt utviklingsarbeid. Asker kommune.
Nordvik, Viggo (2016). Intervju om ulikheter i boligmarkedet, betydning av bakgrunn og flaks/uflaks. NRK P1, Her og Nå.
Turner, Lena Magnusson;Nordvik, Viggo (2016). Flaks på boligmarkedet kan påvirke resten av livet ditt. http://forskning.no.
Nordvik, Viggo (2016). Boligsosial politikk og kosmetikk: Rom for alle 5 år etter. Boligpolitisk konferanse. Nord-norsk arkitekt forening og Husbanken.
Nordvik, Viggo;Kotsadam, Andreas (2016). The inequality of opportunity within Oslo. Annual conference AqMen. The AqMen network.
Nordvik, Viggo (2016). Boligpolitikk for eldre – tjener den noen formål?. AFI/SVA-seminaret. SVA, Mamelund.
Nordvik, Viggo (2016). Intracity variations in intergenerational income inertia. Oslo Symposium on Urban Governance. HiOA, OAV.
Nordvik, Viggo (2016). Grenser: Hva driver endringer i bosetningsmønsteret. Grenser i Oslo. Norges forskningsråd, VAM programmet.
Nordvik, Viggo (2015). Housing and Social inequality. Seminar on social work collaboration Norway and UK. Institute for social work, HiOA.
Nordvik, Viggo (2015). Boligbehov og ubalanser i storby. Møte med Styret for Program for Storbyrettet forskning. KS/Oslo kommune.
Nordvik, Viggo;Andersson, Roger (2015). Return migration, Neighbourhood change and family ties. Annual conference, European network for housing research. Lissabon University/ENHR.
Nordvik, Viggo;Friedrichs, Jürgen;Turner, Lena Magnusson (2015). Neigbourhoods effects in male earnings. Annual conference RC19: Frontiers of inequality, social policy and welfare. University of Bath.
Nordvik, Viggo;Osland, Liv Aileen (2015). The Urban geography of welfare take-up. Konferanse for European social policy analysis network (ESPA-net). Syd Danske universitet,Odense/ESPAnet.
Nordvik, Viggo (2015). Når nabolag tipper over en grense. Om selvforsterkende effekter i nabolag.. Avslutningskonferanse: Neighbourhoods at risk. HSH/NOVA.
Nordvik, Viggo (2015). Geografisk variasjon i lavinntekt, årsaker og konsekvenser. VAM konferansen 2015. NFR, VAM.
Nordvik, Viggo (2015). Gir geografisk konsentrasjon av fattigdom større fattigdom?. Samsvar, Kan politikk avskaffe fattigdom. HiOA, SVA.
Nordvik, Viggo (2015). Er geografisk spredt fattigdom et større problem enn spredt fattigdom. Batterisalong. Kirkens bymisjon, Batteriet.
Nordvik, Viggo (2015). Hva kjennetegner et godt nabolag, Ekko-Helg, i NRK radio. Intervju og deltakelse i etterfølgende debatt.. NRK, Ekko Helg.
Osland, Liv Aileen;Nordvik, Viggo;Thorsen, Ingrid Sandvig;Thorsen, Inge (2015). The modelling of ethnic segregation and local spatial heterogeneity in an urban housing market. ERSA (European Regional Science Association) congress. European Regional Science Association.
Nordvik, Viggo (2014). Studenter får million-leiligheter av foreldrene. Stavanger Aftenblad.
Nordvik, Viggo;Turner, Lena Magnusson;Friedrichs, Jürgen (2014). Migrant diversity and segregation in Oslo 1990-2011. European network for Housing Research. ENHR.
Nordvik, Viggo (2014). Sortering og boligprisvariasjon: Selvforsterkende effekter. Forskerseminar VAM. Norges forskningsråd, VAM.
Nordvik, Viggo;Osland, Liv Aileen;Gjestland, Arnstein (2014). Putting a price on your neighbour. ESPA-net. ESPA-net.
Nordvik, Viggo;Osland, Liv Aileen;Gjestland, Arnstein (2014). Putting a price on your neighbour. European network for Housing Research.
Nordvik, Viggo (2014). Sortering og nabolag i Oslo – et fordelingspolitisk blikk. NFRs seminar om byforskning. Norges forskningsråd, VAM og Demosreg.
Nordvik, Viggo (2014). Bostøtteordningen; utvikling den siste tiden – hvordan treffer den målgruppenes behov. Åpen seminar Husbanken. Husbanken.
Nordvik, Viggo (2014). Housing allowances, crowded living and mobility. Housing Economics European Network for Housing Research. University of Alicante.
Nordvik, Viggo (2013). Å studere byutvikling. Økonomforum, Miljøverndepartementet. Miljøverndepartementet.
Nordvik, Viggo;Aarland, Kristin (2013). Lettvint om startlån. Dagens næringsliv.
Aarland, Kristin;Nordvik, Viggo (2013). Harde fakta?. Dagens næringsliv.
Nordvik, Viggo;Aarland, Kristin (2013). Skyter over mål. Dagens næringsliv.
Nordvik, Viggo;Turner, Lena Magnusson (2013). Survival of the fittest?. Overcoming the crisis; Integreting the urban environment. European network for housing research.
Nordvik, Viggo (2012). Sosiale utfordringer i våre nabolag. Oslo kommunes boligsosiale konferanse. Oslo kommune.
Nordvik, Viggo (2012). Nabolags dynamikk, årsaker og konsekvenser. Personalsemnar, Kommunal og regionaldepartementet. Kommunal og regionaldepartementet.
Sandlie, Hans Christian;Nordvik, Viggo (2012). Hva sier boligforskningen, er det fellesnevnere?. Boligsosial utvikling. Oslo kommune.
Nordvik, Viggo (2012). ’Crowded living, Incentives and Housing Allowances. ordisk bolig og byforskningsseminar. NSBB.
Nordvik, Viggo (2012). Old Age Pensioneers in Public Housing – Housing Allowances and Distribution. Seminar WG Housing Economics. Housing Economics group.
Nordvik, Viggo (2012). Kontinuerlig blikk på boligpolitikken. Dagens næringsliv.

(These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete)

Contact information

Phone (mobile): +47 984 62 103
Visiting address: Stensberggata 26, Oslo, X368

Other channels