HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Forskningsgrupper

Psykisk helsearbeid

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (5) Formidling (5)
Eriksen, Bjørn Magne Sundsbø;Færden, Ann;Lockertsen, Øyvind;Bjørkly, Stål;Roaldset, John Olav (2018). Predictive validity and gender differences in a biopsychosocial model of violence risk assessment in acute psychiatry. Psychiatry Research. Vol. 264. doi: 10.1016/j.psychres.2018.04.021
Lockertsen, Øyvind;Procter, Nicholas;Vatnar, Solveig Karin Bø;Færden, Ann;Eriksen, Bjørn Magne Sundsbø;Roaldset, John Olav;Varvin, Sverre (2018). Screening for risk of violence using service users' self-perceptions: A prospective study from an acute mental health unit. International Journal of Mental Health Nursing. Vol. 27. doi: 10.1111/inm.12413
Roaldset, John Olav;Lockertsen, Øyvind;Eriksen, Bjørn Magne S. (2017). Can alternative risk factors or indicators improve existing methods of violence risk assessment?. Proceedings of the 10th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry. KAPITTEL. s. 171-173.
Lockertsen, Øyvind;Procter, Nicholas;Vatnar, Solveig Karin Bø;Færden, Ann;Eriksen, Bjørn Magne S.;Roaldset, John Olav;Varvin, Sverre (2017). Gender differences in consumers own prediction of violence using a self-report risk scale (SRS). Proceedings of the 10th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry. KAPITTEL.
Eriksen, Bjørn Magne Sundsbø;Bjørkly, Stål;Lockertsen, Øyvind;Færden, Ann;Roaldset, John Olav (2017). Low cholesterol level as a risk marker of inpatient and post-discharge violence in acute psychiatry : a prospective study with a focus on gender differences. Psychiatry Research. Vol. 255. doi: 10.1016/j.psychres.2017.05.010
Roaldset, John Olav;Lockertsen, Øyvind;Eriksen, Bjørn Magne S. (2017). Can alternative risk factors or indicators improve existing methods of violence risk assessment?. The 10th European Congress on Violence in clinical psychiatry. Oud Consultancy.
Lockertsen, Øyvind;Procter, Nicholas;Vatnar, Solveig Karin Bø;Færden, Ann;Eriksen, Bjørn Magne S.;Roaldset, John Olav;Varvin, Sverre (2017). Gender differences in consumers own prediction of violence using a self-report risk scale (SRS). The 10th European Congress on Violence in clinical psychiatry. Oud Consultancy.
Lockertsen, Øyvind (2013). Brøset Violence Checklist (BVC) i akuttpsykiatriske avdelinger. Kartlegging av sykepleieres vurdering av instrumentet. Fag og forskningsdagene for sykepleietjenesten i helse Sør-øst. Sykehuset i Vestfold.
Lockertsen, Øyvind (2013). Brøset Violence Checklist (BVC) in acute psychiatric wards: A survey of nurses assessment of the instrument. The Nordic Conference of Mental Health Nursing. The Association of Nordic Psychiatric Nurses.
Lockertsen, Øyvind (2012). Brøset Violence Checklist (BVC) i akuttpsykiatriske avdelinger. En kartlegging av sykepleieres vurdering av instrumentet. 98 s. Høgskolen i Hedmark.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 61 29
Telefon (mobil): +47 926 62 469
Besøksadresse: Pilestredet 32, Oslo, N050.110