HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Forskningsgrupper

Sykdom og miljøpåvirkning

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (2) Formidling (7)
Nygaard, Anders Benteson;Charnock, Colin (2017). The bacterial composition of ventilation filter dust in Norwegian pre-school nurseries. Indoor and Built Environment. 13 s. doi: 10.1177/1420326X17713831
Nygaard, Anders Benteson;Charnock, Colin (2016). Environmental bacterial antibiotic resistance genes in floor dust in a Norwegian kindergarten. Indoor Air 2016 Conference Proceedings. ID83 Kindergarten, Paper 1024.
Nygaard, Anders Benteson (2017). Mikroorganismer i norsk barnehagestøv: Venn eller fiende?. Nasjonal Inneklimakonferanse.
Nygaard, Anders Benteson;Charnock, Colin (2017). Indoor climate in kindergartens: Bacterial composition of floor dust. Healthy Buildings Europe 2017. ISIAQ.
Nygaard, Anders Benteson (2017). Bacteria in Norwegian kindergartens: Small children and their microbial Environment. MOBE Symposium 2017. National Academy of Sciences.
Nygaard, Anders Benteson;Charnock, Colin (2017). Indoor climate in kindergartens: Bacterial composition of floor dust. MetaSUB 2017.
Nygaard, Anders Benteson (2016). Indoor Air Quality: Microbial Communities in Kindergartens. Swedish Bioinformatics Workshop. Linkøping University.
Nygaard, Anders Benteson;Charnock, Colin (2016). Environmental bacterial antibiotic resistance genes in floor dust in a Norwegian kindergarten. Indoor Air 2016. International Society of Indoor Air Quality and Climate.
Nygaard, Anders Benteson (2012). Characterization of mold in indoor air and development of respiratory illness : developing co-culture techniques to reveal how fungal conidia in Norwegian indoor air might cause respiratory health problems. 86 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 85 29
Telefon (mobil): +47 936 14 630
Besøksadresse: Pilestredet 35, Oslo, PE831

Andre kanaler